Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy

PHỤ LỤC

Phụ lục 1Đơn vị bán hàng:Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế

Địa chỉ:57 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản:102010000395663

Điện thoại:054.3823790 MST:3300101318HÓA ĐƠNH

UMẫu số: 01GTKT3/002GIÁ TRỊ GIA TĂNGTẾKý hiệu: AA/14PLiên 1: LưuSố: 0001401KI

NHNgày 09 tháng 01 năm 2016

CHọ tên người mua hàng:H.......................................................................................................ẠIĐơn vị mua hàng: Câu lạc bộ thơ Điền HòaGĐĐịa chỉ: Điền Hòa, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếNSố tài khoản:MST:STT Tên hàng hóa, dịch vụĐVT1TRƯHình thức thanh tốn: TM/ CK

Thơ Điền Hòa quê hươngBảnSố lượng Đơn giá

40027.200Thành tiền

10.880.000Cộng tiền hàng:10.880.000

Thuế suất GTGT: 10%Tiền thuế GTGT: 1.088.000

Tổng cộng tiền thanh toán : 11.968.000

Số tiền bằng chữ: Mười một triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng.

Người mua hàngNgười bán hàng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)SVTH: Nguyễn Thị Thanh ThảoThủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyPhụ lục 2

CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ

57 Bà Triệu, TP Huế

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tháng 01 năm 2016

Tài khoản 635- Chi phí hoạt động tài chính

Chứng từ

NgàyDiễn giảiTK đối ứngPhát sinhSốNợLãi1121193.50013/01/16Lãi11211224.306......Lãi11211......Lãi11211......26/01/16

31/01/16Kết chuyển chi phí hoạt63H

U

TẾ19/01/16H...21.345911266.129.32666.129.32666.129.326ẠIGĐDư ci kỳH9112

Tổng phát sinh306.945

Cđộng tài chính 635 KI

N...12/01/16Ngày ...tháng ...năm ...

Kế tốn trưởng(Đã ký)(Đã ký)TRƯNKế tốn ghi sổSVTH: Nguyễn Thị Thanh ThảoKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyPhụ lục 3

Mẫu số S05-DNCÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ

57 Bà Triệu, TP Huế(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)SỔ CÁI TÀI KHOẢNTẾQuý I năm 2016HSố dư đầu kỳ

Nợ

CKI

NTháng 01Tháng 03Luỹ kế3.446.3202.907.2349.911.736Tháng 02HTk cóH

UTK 711 – Thu nhập khác(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ)ĐẠIDư nợ3.558.182TRƯ911NGDư cóPs nợ3.558.1823.446.3202.907.2349.911.736Ps có3.558.1823.446.3202.907.2349.911.736Dư nợ

Dư cóNgày 31 tháng 03 năm 2016

Kế toán ghi sổSVTH: Nguyễn Thị Thanh ThảoKế toán trưởngGiám đốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x