Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tất cả các khoản tiền kế toán thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ được hạch toán vào TK 131, sau khi dịch vụ công ty cung ứng cho khách hàng đã hoàn tất, căn cứ theo thanh lý hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng kế toán kết chuyển giá trị vào TK...

Tất cả các khoản tiền kế toán thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ được hạch toán vào TK 131, sau khi dịch vụ công ty cung ứng cho khách hàng đã hoàn tất, căn cứ theo thanh lý hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng kế toán kết chuyển giá trị vào TK...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyCƠNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ TT.HUẾ

SỐ: 01/01/2016/HĐKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỢP ĐỒNG KINH TẾ IN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN ngày 14/06/2005

- Căn cứ luật thương mại của nước CHXHCNVN ngày 14/06/2005

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên:

Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2016, chúng tơi gồm:

BÊN A: CƠNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đại diện: Ơng HỒNG NGỌC TUẤN, Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC

Địa chỉ: :78 Pasteur, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngH

USố tài khoản: 102010000394443 Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Đà NẵngKI

NHTẾBÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TT. HUẾ

Đại diện: Bà NGUYỄN THỊ LÀNH. Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Địa chỉ: 57 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT: 0234.3823790. Fax: 0234.3810127

MST: 3300101318

Số KT: 102010000395663 Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN TT Huế

CSau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận ký hợp đồng theo các điều khoản sau:Tên hàng hóa, dịch vụĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền1Vở bài tập khoa học 5Bản19.900787,0315.661.8972Vở bài tập lịch sử 5Bản20.400361,0957.382.862ƯNGĐSTTẠIHĐiều 1: Nội dung hợp đồng

Bên B nhận in tài liệu của bên A theo các nội dung sau:TRCộng tiền hàng:23.044.759

Thuế suất GTGT: 10%Tiền thuế GTGT: 2.304.4756

Tổng cộng tiền thanh toán : 25.349.235

Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm ba mươi lăm đồng

Điều 2: Phương thức thanh toán, điều kiện thanh toán:Điều 5: Điều khoản chung

ĐẠI DIỆN BÊN ASVTH: Nguyễn Thị Thanh ThảoĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc49Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuySản phẩm sau khi được sản xuất xong sẽ nhập kho thành phẩm để giao cho

khách như hợp đồng đã ký, phòng kinh doanh lập phiếu giao hàng theo mẫu:

Quyển số: 19

Ngày: 09/01/2016

Phiếu số: 5567CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ

57 Bà Triệu, TP HuếPHIẾU GIAO HÀNG

Liên 1

Tên khách hàng: Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà NẵngH

UĐịa chỉ: :78 Pasteur, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngTên hàng hóa, dịch vụĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền1Vở bài tập khoa học 5Bản19.900787,0315.661.8972Vở bài tập lịch sử 5Bản20.400361,0957.382.862ẠIH

CHSTTKI

NXuất tại kho: Thành phẩm (02)TẾNơi giao đến:ĐCộng tiền hàng:NGThuế suất GTGT: 10%Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán :23.044.759

2.304.475625.349.235TRƯSố tiền bằng chữ: Hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm ba mươi lăm đồngKính đề nghị Quý khách hàng kiểm đủ hàng và thông tin trên trước khi ghi nhận!

Người bán hàng Người lập phiếu Thủ kho Người giao hàng Người nhận hàng

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Sau khi nhận được Hợp đồng kinh tế và phiếu giao hàng từ phòng kinh doanh

chuyển đến, kế tốn tiến hành lập Hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho gồm 3 liên để

giao cho khách hàng và hạch toán ghi sổ, theo mẫu:SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo50Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyĐơn vị bán hàng:Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế

Địa chỉ:57 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản:102010000395663

Điện thoại:054.3823790 MST:3300101318HÓA ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNGMẫu số: 01GTKT3/002

Ký hiệu: AA/14PLiên 3: Lưu nội bộSố: 0001402H

UNgày 09 tháng 01 năm 2016KI

NHTẾHọ tên người mua hàng: ....................................................................................................

Đơn vị mua hàng:Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ:78 Pasteur, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số tài khoản:

Hình thức thanh tốn: CK

MST: 0400463362

Vở bài tập khoa học 52Vở bài tập lịch sử 5Số lượngĐơn giáThành tiềnBản19.900787,0315.661.897Bản20.400361,0957.382.862Cộng tiền hàng:NGĐẠI1ĐVT

CTên hàng hóa, dịch vụHSTTTRƯThuế suất GTGT: 10%Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán :23.044.759

2.304.4756

25.349.235Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn hai trăm ba mươi

lăm đồng

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)Sau khi nhận được đủ số lượng hàng cơng ty đã giao, khách hàng thanh tốn

tiền hàng bằng ủy nhiệm chi cho Công ty. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất

kho 0001402 và Lệnh chuyển có , kế tốn định khoản:

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo51Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyNợ TK 131 (CTY CP sách giáo dục): 25.349.235 đồng

Có TK 511 : 23.044.759 đồng

Có TK 33311 : 2.304.4756 đồng

Nợ TK 11211: 25.349.235 đồng

Có TK 131(CTY CP sách giáo dục) : 25.349.235 đồng

Do Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng khách hàng quen nên

sẽ được mở chi tiết để theo dõi.H

UTrường hợp bán hàng mà khách hàng thanh tốn trực tiếp tồn bộ tiền hàng

bằng tiền mặt tại Cơng ty thì kế tốn sẽ lập phiếu thu. Sau khi thu đủ tiền thủ quỹ sẽ kýHCÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾTẾduyệt vào phiếu thu và chuyển cho khách hàng.Mẫu số: 01-TT( Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

CKI

N57 Bà Triệu, TP HuếHPHIẾU THUGĐẠINgày 09 tháng 01 năm 2016Liên số: 1

Quyển Số: PT02

Số phiếu: PT19/01

Nợ TK 1111 11.968.000

Có TK 131

11.968.000NHọ tên người nộp tiền: Câu lạc bộ thơ Điền HòaNgày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)ƯĐịa chỉ : Điền Hòa, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếTRLý do nộp: Thu tiền bán hàng theo hóa đơn 0001401

Số tiền: 11.968.000 VND

Viết bằng chữ :Mười một triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng.

Kèm theo:chứng từ gốc:

Ngày … tháng…năm …Giám đốc

(Ký, họ tên,đóng dấu)Kế tốn trưởng Người nộp tiền

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Người lập phiếu

(Ký, họ tên)Thủ quỹ

(Ký, họ tên)Sau khi nhận phiếu thu đã duyệt từ thủ quỹ, kế tốn sẽ căn cứ vào phiếu thu đó

và Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho 0001401 ( Phụ lục 1) để nhập liệu vào máy tính theo

định khoản:

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo52Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyNợ TK 13111.968.000 đồng

10.880.000 đồngCó TK 5111.088.000 đồngCó TK 33311Nợ TK 1111 11.968.000 đồng

Có TK 131( Câu lạc bộ thơ Điền Hòa) 11.968.000 đồng

Sau khi nhập liệu vào máy tính, phần mềm kế toán Bravo sẽ tự động cập nhật

số liệu lên các bảng kê chứng từ, Sổ cái TK 511, Sổ chi tiết TK 511 và các sổ sách liênquan khác.H

UCuối tháng, kế tốn sẽ lập bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ phát sinhTẾtrong tháng 01 năm 2016. Bảng kê này thể hiện doanh thu và thuế đầu ra trong thángHcủa Cơng ty.KI

NBên cạnh đó, kế tốn thanh toán sẽ kiểm tra lại tất cả những khách hàng đã trả

Cbằng tiền mặt, trả bằng TGNH để làm bảng kê tiền mặt, bảng kê tiền gửi để đối chiếuHcho phù hợp. Đồng thời kế toán kiểm tra lại số tiền mà khách hàng còn nợ Cơng ty rồiẠIlập bảng kê phải thu khách hàng để đối chiếu và làm biên bản đối chiếu công nợ vớiGĐkhách hàng.NĐồng thời, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu bán hàng sang TKTRƯ9111 để xác định kết quả kinh doanh.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo53Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyCông ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế

57 Bà Triệu, TP Huế

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Tháng 01 năm 2016

Chứng từDiễn giải02/01/20161384HD09/01/20161402HD09/01/20161403HD31/01/20161480Phế liệu3.558.182Vở BT Khoa học 5 Vở

BT Lịch sử 5

Vở BT đạo đức 2HDGTGT

355.81823.044.7592.304.4769.975.000997.5009.371.364937.136H

USốTẾNgàyKI

NHTiền thuếDoanh thuPhế liệu1.886.293.555 188.630.294ĐẠIH

CTổng cộngGKế toán ghi sổKế toán trưởng

(Đã ký)TRƯN(Đã ký)Ngày 31 tháng 01năm 2016SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo54Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyCÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ

57 Bà Triệu, TP Huế

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tháng 1 năm 2016Chứng từDiễn giảiTK ĐỨ000138502/01/16

02/01/160001386

0001387Hóa đơn GTGT-HĐ 0 1/01/16

Hóa đơn GTGT-HĐ 03/01/16

09/01/16….

0001402Vở BT khoa học 5 Vở BT lịch sử 509/01/1631/01/1600014030001479Vở BT đạo đức 231/01/16

31/01/160001480

54Phế liệu

Kết chuyển doanh thu 511 9111TRTổng phát sinh

Kế toán ghi sổSVTH: Nguyễn Thị Thanh ThảoNợSố dư

Nợ1315.300.0005.300.000131

1312.199.990

2.200.0007.499.990

9.699.99013123.044.759512.503.3811311319.975.000522.478.38148.080.3401.873.364.0099.371.3641.882.735.373KIC

ẠIĐ

GƯNBáo TTHĐVT: ĐồngPhát sinhN

H02/01/16Số dư đầu kỳ

Hóa đơn GTGT-HĐ 51/12/15HSốNgàyTẾH

UTài khoản: 511 – Doanh thu bán hàng hóa131

91111.882.735.373

1.882.735.3731.882.735.373

Ngày... tháng ....năm

Kế tốn trưởng55Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy

Mẫu số S05-DNCÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ57 Bà Triệu, TP Huế(Ban hành theo Thông tư số 00/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)SỔ CÁI TÀI KHOẢN

(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ)

TK 511 – Doanh thu bán hàng hóa

Quý I năm 2016H

UNợSố dư đầu kỳTháng 01Tháng 02KI

NTk cóHTẾ

CDư nợLuỹ kếTháng 031.882.735.373Ps nợ6.414.989.5172.062.731.2652.469.522.8796.414.989.5171.882.735.3732.062.731.2652.469.522.8796.414.989.517N

Ư1.882.735.373TRPs có

Dư có2.469.522.879G911Dư nợ2.062.731.265ĐẠIHDư cóNgày 31 tháng 03 năm 2016

Kế tốn ghi sổ

(Đã ký)SVTH: Nguyễn Thị Thanh ThảoKế toán trưởng

(Đã ký)Giám đốc

(Đã ký)56Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy2.3.2.2.Kế tốn các khoản giảm trừ doanh thu

Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế có số lượng khách hàng lớn, để thu

hút thêm nhiều khách hàng Công ty đã áp dụng chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh

toán tùy theo tỷ lệ quy định tại Công ty cho những khách hàng mua với số lượng lớn,

thường xuyên, ổn định, thanh toán ngay hoặc là thanh toán trước hạn, mức giảm giá hàng

bán tùy theo số lượng mua hàng. Tuy nhiên, hiện nay số lượng khách hàng thanh toán ngay,

thanh tốn trước hạn còn ít nên khi xảy ra các nghiệp vụ về giảm giá hàng bán như thế này

thì Cơng ty hạch tốn trực tiếp vào TK 511 –“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” màH

Ukhông phải phản ánh vào TK 521 – “Các khoản giảm trừ doanh thu”.Khi có các nghiệp vụ liên quan đến giảm giá hàng bán (khách hàng được hưởngTẾchiết khấu), kế toán định khoản:KI

NHNợ TK 511 : Doanh thu tính trên % chiết khấu

CNợ TK 3331: Giảm số thuế GTGT phải nộpHCó TK 131 : Tổng số tiền chiết khấuẠICông ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế là Công ty chuyên sản xuất sảnĐphẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng, Công ty luôn đặt yêu cầu về chất lượng sảnNGphẩm lên hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cho nên mỗi sản phẩm sảnƯxuất ra đều phải qua bộ phận kiểm tra về chất lượng rất chặt chẽ, sản phẩm luôn đảm bảoTRchất lượng từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng. Cơng ty ít khi xảy ra sai sót nào khi thực

hiện các hợp đồng kinh tế. Vì thế việc giảm giá do hàng kém chất lượng hay bị lỗi rất ít

khi xảy ra. Do đó, Cơng ty khơng sử dụng TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Đặc biệt, ở kỳ nghiên cứu này không phát sinh các nghiệp vụ phát sinh liên

quan đến các khoản giảm trừ doanh thu.

2.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.3.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là là một yếu tố vơ cùng quan trọng, là một khoản chi phí

chiếm tỉ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Quản lý

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo57Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang Huychặt chẽ và xác định đúng giá vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách chính xác.

a.Tài khoản sử dụng

Kế tốn sử dụng TK 632 –“ Giá vốn hàng bán” để hạch toán và theo dõi giá vốn

hàng bán theo quy định của Bộ Tài Chính.

Cơng ty khơng mở chi tiết cho tài khoản này.

b. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ

 Chứng từ sử dụng:

- Hóa đơn GTGTH

U- Phiếu nhập kho thành phẩm

- Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn thành phẩmHKI

Nc.Quy trình và phương pháp hạch tốnTẾ- Sổ sách: Sổ chi tiết TK 632, Sổ Cái TK 632...Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế hạch toán hàng tồn kho theo

Cphương pháp kê khai thường xuyên, sử dụng phương pháp thực tế đích danh để tínhHgiá xuất khoẠICăn cứ vào các chứng từ nhập, xuất kho từ thủ kho đưa lên, kế toán kiểm traGĐchứng từ này với các chứng từ liên quan như hóa đơn mua hàng. Sau đó, kế tốn tiếnNhành nhập số lượng nhập – xuất cho từng loại hàng cụ thể vào máy tính, phần mềm sẽƯtự động tính số lượng tồn sau mỗi nghiệp vụ. Công ty chủ yếu sản xuất theo đơn đặtTRhàng nên sau mỗi đơn đặt hàng kế toán tính giá vốn của đơn đặt hàng đó cũng chính là

giá cũng thành phẩm đem bán. Đến cuối tháng khi kế tốn khóa sổ, tổng hợp giá vốn

của các đơn đặt hàng sẽ được cập nhật vào bảng kê chứng từ TK 632, cập nhật lên các

sổ sách liên quan như sổ chi tiết TK 632, sổ cái TK 632. Đồng thời thực hiện bút toán

kết chuyển sang TK 9111 để xác định kết quả kinh doanh và lập bảng tổng hợp nhập –

xuất – tồn thành phẩm.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo58Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Nguyễn Quang HuyPhiếu nhập kho

Hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất khoPhần mềm kế tốn BRAVOBảng kê chứng từxuất- tồn thành phẩmTK 632Sổ chi tiết TK 632TẾSổ cái TK 632H

UBảng tổng hợp nhập-KI

NHBáo cáo tài chính

CSơ đồ 2.4: Quy trình hạch tốn giá vốn hàng bán tại Cơng tyHQuy trình và phương pháp hạch tốn giá vốn hàng bán cụ thể như sau:ẠIĐể có thể xuất kho được trước tiên phải quan tâm đến vấn đề nhập kho. SảnĐphẩm sau khi được hoàn thành xong giai đoạn cuối cùng thì sẽ được phòng kiểm traNGchất lượng sản phẩm kiểm tra. Nếu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thì mớiƯđược ký xác nhận và đóng thành thùng để nhập kho thành phẩm. Thủ kho có tráchTRnhiệm đối chiếu giữa số lượng thành phẩm theo chứng từ và số lượng thực nhập, sau

đó ký xác nhận vào phiếu nhập kho.

Hàng ngày, khi xuất kho bán hàng theo hợp đồng kinh tế, kế toán sẽ lập hóa đơn

GTGT kiêm phiếu xuất kho gồm 3 liên giao cho thủ kho ký xác nhận, giao cho khách

hàng và lưu.

Kế toán phản ánh giá vốn (vở BT khoa học 5 và vở BT Lịch sử 5) theo định

khoản:

Nợ TK 63218.592.850 đồngCó TK 155 18.592.850 đồng

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Thảo59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tất cả các khoản tiền kế toán thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ được hạch toán vào TK 131, sau khi dịch vụ công ty cung ứng cho khách hàng đã hoàn tất, căn cứ theo thanh lý hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng kế toán kết chuyển giá trị vào TK...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x