Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIÊN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIÊN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaVề hình thức ghi sổ: Hình thức kế tốn đơn vị áp dụng là hình thức chứngtừ ghi sổ được thực hiện trên phần mềm excel của máy vi tính. Đây là hình thức kế

tốn đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện chi việc phân cơng lao động kế tốn.

-Về hệ thống sổ sách kế toán: Hệ thống sổ sách, chứng từ kế tốn tại Cơng tyđược tổ chức đầy đủ, khoa học, chặt chẽ theo chế độ kế toán hiện hành.

-Về hệ thống tài khoản: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản phù hợp vớiThông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và Thông tư 168/209/TT-BTC

ban hành ngày 19/08/2009 hướng dẫn chế độ kế tốn áp dụng cho cơng ty xổ số kiến

thiết.

-UVề kế toán viên: Đội ngũ kế toán viên trẻ, năng động, có tinh thần tráchHnhiệm và trình độ chuyên môn cao, tinh thần học hỏi luôn được nêu cao. Kế tốnTẾtrưởng ln theo sát và chỉ đạo kịp thời cơng tác kế tốn của các kế tốn viên, giúp hạnN

Hchế được sai sót trong khi hạch tốn.KI3.3. Đánh giá về cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

Cdoanh tại Công tyH3.3.1. Ưu điểmẠICơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty tươngĐđối phù hợp với chế độ kế toán hiện hành và đặc điểm kinh doanh của Cơng ty.G-NĐối với khâu tổ chức hạch tốn ban đầu:Các chứng từ sử dụng cho hạch toán ban đầu đều chứng minh đượcƯ++TRnghiệp vụ kinh tế phát sinh và được lưu trữ một cách khoa học, dầy đủ.

Các chứng từ được sử dụng đúng mẫu của Bộ tài chính ban hành, nộidung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi đầy đủ vào chứng từ.

+Các chứng từ đều được kiểm tra, đối chiếu và xử lý hợp lý.+Quy trình lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, các chứng từ được phânloại, hệ thống hóa theo các nghiệp vụ trước khi đưa vào lưu trữ và lưu trữ một cách

hợp lý, khoa học theo thời gian để thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần thiết.

-Đối với cơng tác kế tốn doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về bánhàng hay cung cấp dịch vụ đều được kế toán ghi nhận doanh thu một cách kịp thời,

chính xác, đảm bảo nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận doanh thu.

97Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaĐối với công tác xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phần lớn đã đápứng được nhu cầu của Ban giám đốc Công ty trong việc cung cấp thơng tin về tình

hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty một cách kịp thời và chính xác, giúp ban lãnh

đạo có những quyết định kịp thời, đúng đắn về chiến lược kinh doanh trong thời gian

tiếp theo nhằm phát triển Công ty.

3.3.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm nói trên, cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiê Huế cũng có

những hạn chế nhất định như:

Khi ghi nhận doanh thu kinh doanh xổ số, kế tốn khơng chi tiết theo loại-Ở Cơng ty kế tốn khơng sử dụng sổ cái để theo dõi các nghiệp vụ phát sinhU-TẾHvé.-N

Hcủa các tài khoản doanh thu, chi phí.KICơng ty vẫn còn dùng cơng cụ kế tốn là excel để hạch tốn và xử lý cácHra sai sót, áp lực cơng việc lớn.

Cnghiệp vụ kế tốn, dẫn đến khối lượng cơng việc của kế tốn khá nhiều và có thể xảyẠI3.4. Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí vàĐxác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty.NGQua q trình thực tập ở, trên cơ sở nắm được tình hình thực tếở Công ty kếtƯhợp với các cơ sở lý luận đã được học tập tại Trường Đại học Kinh tế, em nhận thấyTRtrong cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở Cơng ty

TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa Thiên Huế còn một số hạn chế mà nếu khắc phục

thì phần hành này sẽ được hoàn thiện hơn.

3.4.1. Hoàn thiện bộ máy kế tốn

Hiện nay bộ máy kế tốn tại Cơng ty còn khá đơn giản, số lượng nhân viên kế

tốn khơng đủ để thực hiện nguyên tắc phân công phân nhiệm. Trong tương lai Cơng

ty nên tuyển thêm nhân sự cho phòng kế tốn để cơng tác kế tốn được hiệu quả hơn.

3.4.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách

Nên sử dụng Sổ cái để các tài khoản về doanh thu, chi phí để phản ánh các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan trong kỳ. Làm căn cứ để đối chiếu khi lập các

báo cáo.

98Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaKế toán nên chi tiết tài khoản doanh thu theo từng loại vé xổ số và từ cho thuê

văn phòng để tiện theo dõi.

3.4.3. Hình thức ghi sổ kế tốn

Để cho cơng tác kế tốn được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác…

Cơng ty nên đầu tư phần mềm kế tốn phù hợp với tính chất kinh doanh của Công ty

để tăng hiệu quả cho công tác kế tốn như:

-Phần mềm kế tốn MISA của cơng ty phần mềm MISA-Phần mềm kế tốn SMART của cơng ty TNHH phần mềm NĂNG ĐỘNG-Phần mềm kế tốn FASTcủa cơng ty cổ phần phần mềm quản lý doanhnghiệp FASTHUViệc sử dụng phần mềm kế tốn là cần thiết bởi vì nó giảm bớt khối lượng ghiTẾchép và tính tốn cho kế toán; tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thơngTRƯNGĐẠIH

CKIN

Htin kế tốn nhanh chóng, kịp thời về tình hình tài chính của Cơng ty.99Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy NgaPHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Kế toán cho đến nay là một công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế của

mọi doanh nghiệp. Kế tốn nói chung hay kế tốn tài chính và kế tốn quản trị nói

riêng đang phát huy vai trò vơ cùng quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển

của mọi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp muốn

hoạt động ổn định và phát triển cần có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính lẫn nhân lực,

phải ln nắm bắt được nhu cầu của thị trường, thị hiếu của khách hàng. Bên cạnh đó,

chủ doanh nghiệp cũng cần nắm rõ tình hình tài chính, xác định kết quả kinh doanhcủa doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chính sách, quyết định phù hợp với tình hìnhHUkinh doanh thực tế của doanh nghiệp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý và hoạt độngTẾsản xuất kinh doanh.N

HViệc nắm rõ tình hình về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là vô cùngKIquan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó cung cấp thơng

Ctin cho chủ doanh nghiệp về những tồn tại trong doanh nghiệp từ đó có những chínhHsách phù hợp để phát triển doanh nghiệp.ẠIQua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Thừa ThiênĐHuế đã cho em được bước đầu làm quen với các công việc của một kế toán viên, đượcNGáp dụng những kiến thức lý thuyết về kế tốn được học ở trường vào cơng việc kếtốn thực tế tại Công ty. Việc thực hiện đề tài “Kế tốn doanh thu, chi phí và xácTRƯđịnh kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành

viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế” giúp em hiểu được cách thức xử lý, hạch toán

các nghiệp vụ kinh tế trên thực tế và làm quen với chứng từ, sổ sách kế toán. Thực

hiện đề tài này em đã làm rõ được: Hệ thống cơ sở lý luận cơ bản liên quan đến doanh

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh và đi sâu tìm hiểu được cơng tác kế tốn

doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại cơ sở thực tập. Từ đó em có thể hiểu vấn

đề mà bộ phận kế tốn tại Cơng ty đang gặp phải và đưa ra một số giải pháp góp phần

hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, do thời gian thực tập tại Công ty không nhiều và mặt kiến thức

chun mơn, kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên có thể chưa đi sâu tìm hiểu kỹ về

100Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Hồ Thị Thúy Ngahoạt động kinh doanh của Cơng ty, đặc biệt là cơng tác kế tốn doanh thu và xác định

kết quả kinh doanh nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

2. Kiến nghị

Qua thời gian thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành

viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác

kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói

riêng. Em đã có thêm nhiều kinh nghiệm, những bài học thực tiễn quý giá cần thiết cho

quá trình làm việc sau này. Dựa vào những đều phân tích ở trên, em xin đưa ra một số

kiến nghị như sau:

Về phía Cơng ty:-HUCông ty cần thường xuyên tổ chức cho các nhân viên kế tốn cập nhật các thơngTẾtư, quyết định, nghị định liên quan đến ngành nghề kinh doanh của mình.N

HTạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được nâng cao trình độ chun mơnKInghiệp vụ.

CNên đầu tư và sử dụng phền mềm kế tốn để đảm bảo thơng tin được phản ánh

Về phía nhà trường:ẠI-Hvà lưu trữ đầy đủ, chính xác.ĐHệ thống lại kiến thức chuyên ngành, xây dựng chương trình học phù hợp chiNGsinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán.Đẩy mạnh việc liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh ThừaTRƯThiên Huế tạo điều kiện cho các sinh viên được tiếp cận thực tế sớm, kết hợp kiến

thức thực tế và lý thuyết nhằm cho sinh viên hiểu rõ hơn về công việc của một kế tốn

viên.

Ở các mơn chun ngành như: kế tốn tài chính, kiểm tốn báo cáo tài chính 1,

kế tốn chi phí, kế tốn quản trị… giảng viên giảng dạy nên dạy cho sinh viên cách lập

các báo cáo sát với thực tế để sinh viên khi ra trường đi làm có kiến thức để làm việc.

Trong lúc giảng dạy giảng viên nên tập trung vào nội dung của bài học, giúp

sinh viên chủ động trong việc tìm hiểu nội dung bài và truyền cảm hứng đến cho sinh

viên.101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIÊN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x