Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.6: Các chương trình, dự án phục vụ mục tiêu chiến lược

Bảng 3.6: Các chương trình, dự án phục vụ mục tiêu chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời gian

STTChương trình hành độngdự kiến

bắt đầu12NgânThời

gian dự

kiến kếtsách dự

Bộ phận tham gia(triệuthúcđồng)12/2014Tất cả phòng ban12/2014Tất cả phòng ban14Nâng cao chất lượng sản phẩm

1/2014

Tham gia các chương trình giảm thiểu

1/2014

ơ nhiễm mơi trường

Chính sách đối với k/hàng quen

1/20142/201415Mở rộng hoạt động8/2014Tất cả phòng ban

Ban giám đốc và13167/2014Phát triển các chương trình đào tạo kỹ10/2014198/2014

năng cho các nhà lãnh đạo

Nhấn mạnh vào hệ thống R&D

1/2014

Mở các lớp đào tạo kỹ năng sống cho

1/2014

nhân viên

Chương trình quảng cáo

1/201420Tổ chức giao lưu nội bộ1/201412/201421Khảo sát thị trường bên trong2/20143/201417

184/2014

12/2014

12/2014kiếncác trưởng bộ phận

Ban giám đốc và50

các trưởng bộ phận

Phòng Marketing

30

Phòng tổ chức

50

hành chính – NS

Phòng Marketing

80

Phòng tổ chức

100

hành chính – NS

Phòng Marketing

20

(Nguồn: Tác giả)3.3.3.2 Đối chiếu các KPAs với các mục tiêu chiến lược

Sau khi thu thập được các KPAs này, tiến hành đối chiếu với các mục tiêu

chiến lược và giữa các chương trình, dự án thì có 4 chương trình, dự án trùng lặp

hoặc không phục vụ cho các mục tiêu chiến lược (theo số thứ tự từ 12 đến 15). Sau

khi tiến hành phỏng vấn ban giảm đốc và các trưởng phòng ban, thì để phục vụ cho

các mục tiêu theo bản đồ chiến lược, ban giảm đốc đã nhất trí bổ sung thêm 6

chương trình, dự án. Như vậy tổng số có 17 chương trình, dự án phục vụ cho các

mục tiêu chiến lược (Được miêu tả chi tiết ở bảng 3.6).

Sau khi loại bỏ 4 chương trình theo số thứ tự từ 12 đến 15, các chương trình

còn lại, bao gồm 17 chương trình sẽ được liên kết với các mục tiêu chiến lược,

thông qua bảng 3.8. Các chương trình hành động này có mối quan hệ nhân quả với68nhau. Ví dụ như mục tiêu là nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng đạt tới 90%, để

đạt được điều đó thì chương trình thực thi sẽ là tập trung vào nghiên cứu và phát

triển (R&D), bên cạnh đó cũng có thể đo lương thơng qua hệ thống quản trị quan hệ

khách hàng (CRM), xem xét lại quy trình cung cấp các sản phẩm và dịch vụ...

Dựa vào chức năng và nhiệm vụ của ban giám đốc và các bộ phận, phòng

ban của Gpbank Nghệ An, ngân hàng sẽ tiến hành lựa chọn bộ phận, phòng ban nào

sẽ chịu trách nhiệm thi hành chương trình thực thi phù hợp nhất. Ban giám đốc cơng

ty có thể liên kết với các bộ phận, để tiến hành các chương trình truyền thông về

những mục tiêu chung, nâng cao sự hiểu biết của nhân viên về các nghiệp vụ

chuyên môn.., đồng thời ban giám đốc cũng có thể liên kết với phòng tổ chức hành

chính – nhân sự để đưa ra các chương trình phát triển cho các nhà lãnh đạo ngân

hàng và các cán bộ công nhân viên.3.3.4 Phân bổ ngân sách cho các chương trình hành động

Các thẻ điểm cân bằng được phân tầng đến mọi lĩnh vực của ngân hàng, điều

này cho phép tất cả các nhân viên hiểu được định hướng của ngân hàng và chung ta

đảm bảo một kết quả thành công. Điều quan trọng khác của việc phân tầng thẻ điểm

xuống các phòng ban trong ngân hàng là cơ sở phân bổ ngân sách và các tài nguyên

để thực thi các chương trình hành động. Sự lựa chọn ngân sách sẽ phụ thuộc vào

khả năng chỉ định một cách chính xác các chi phí đang có cho các sáng kiến chiến

lược và việc nhà điều hành cảm thấy như thế nào về ngân sách này.69Bảng 3.7: Thực thi chương trình của phòng Điện Tốn

Chương trình

thực thi

Nâng cấp hệ thống

CNTT hiện tại

Chương trình bảo trì,

bảo quản máy móc

Tăng cường các chương

trình hoạt động xã hộiThời

Người đảm tráchChức vụgian bắt

đầuThờiNgân sáchgiandự kiếnkết(triệuthúcđồng)Đinh Hải Anh Tuấn

Nguyễn Mạnh HùngTrưởng phòng

Phó phòng6/20148/2014300Nguyễn Văn Thanh

Phan Hữu ThọNhân viên

Nhân viên1/20143/201420Trần Thị Thu Trang

Hà Thị Trang NhungNhân viên

Nhân viên1/201412/201410Tổng ngân sách

330

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Gpbank Nghệ An và của tác giả)70Bảng 3.8: Bảng các tiêu chí đo lường và chương trình hoạt động

HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNGKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

NGÂNPHƯƠNG DIỆN BSCMỤC TIÊU CHIẾN LƯỢCĐO LƯỜNGMỤCTẦN SỐ ĐOĐÍCHLƯỜNGSÁCHCHƯƠNG TRÌNH THỰC THI(triệu)

F1: Gia tăng lợi nhuậnTốc độ tăng lợi nhuậnTăng 16% QF2: Tăng thu ngồi tín dụngDựa vào doanh thu ngồi tín dụngTăng 18% QuýF3: Nâng cao thu nhập cho nhân viên% thu nhập nhân viên được tăng lênTăng 10% QuýF4: Tăng nguồn vốn huy động% Nguồn vốn huy động tăng lênTăng 17% ThángF5: Tăng dư nợ cho vay% Dư nợ vay tăng lênTăng 12% ThángC1: Giữ vững KH truyền thốngSố lượng KH truyền thống vẫn quan hệ100%QuýNhấn mạnh hệ thống CRM500C2: Phát triển khách hàng mớiSố lượng khách hàng mới tăng lên10%QuýChương trình quảng cáo80C3: Nâng cao sự thỏa mãn khách hàng% khách hàng được thỏa mãn90%QuýNhấn mạnh vào hệ thống R&D45C4: Nâng cao thương hiệu Agribank Đà NẵngNhãn hiệu được ưa thích và nhận biếtTăng 20% NămChương trình quảng bá thương hiệu150I1: Nâng cao năng lực sử dụng tài sản% năng lực sử dụng của tài sản95%Chương trình bảo trì, bảo quản máy móc40Q trình quản lý I2: Giảm thời gian cung cấp SPDVThời gian trung bình cung cấp SPDVGiảm 10% QuýXem xét lại quy trình cung cấp SPDV20điều hành% sai xót xảy ra khi cung cấp SPDVGiảm 5% Quý%vụ kiện thắng/vụ kiện thuaTăng 3%QuýHội thảo chấn chỉnh và sửa sai150Thị phần của từng phân đoạn khách hàng Tăng 2%QKhảo sát thị trường bên ngồi30Chương trình kiểm sốt chi phí50Khảo sát thị trường bên trong20Phương diện Tài chínhPhương diện Quy trình Nội bộPhương diện Khách hàngQuá trình quản lý

khách hàng

Quá trình cải tiếnQuá trình xã hộiI3: Giảm thiếu rủi ro

I4: Hiểu rỏ phân đoạn khách hàng6 thángI5: Nâng cao tính hiệu quả trong phát triển sản Tính an tồn từ những sản phẩm mới98%phẩm mớiGiảm 10% 6 thángChi phí sản xuất cho sản phâm mới6 thángI6: Cải thiện môi trường làm việc cho nhân Sự thỏa mãn của khách hàng nội bộ98%viênTăng 10% QuýI7: Phát triển chương trình hoạt động xã hộiHiệu suất làm việc của nhân viên

Số lượng các chương trình hoạt động xã

hội tham giaTăng 5%QuýQuýTăng cường các chương trình hoạt động

xã hội.15071Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.6: Các chương trình, dự án phục vụ mục tiêu chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×