Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giới thiệu về ngân hàng Agribank

2 Giới thiệu về ngân hàng Agribank

Tải bản đầy đủ - 0trang

33Agribank là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực

trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân,

nông thôn.

Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ

nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Tính đến 31/12/2012, vị

thế dẫn đầu của Agribank vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện:

- Tổng tài sản: trên 617.859 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn: trên 540.378 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ: 29.605 tỷ đồng.

- Tổng dư nợ: trên 480.453 tỷ đồng.

- Mạng lưới hoạt động: gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên tồn

quốc, Chi nhánh Campuchia.

- Nhân sự: gần 40.000 cán bộ.

Agribank luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng

phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển màng lưới dịch vụ

ngân hàng tiên tiến. Agribank là ngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án Hiện đại hóa

hệ thống thanh tốn và kế tốn khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Với hệ thống IPCAS đã được hoàn thiện, Agribank đủ năng lực cung ứng các sản

phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an tồn và chính xác cao đến mọi đối

tượng khách hàng trong và ngoài nước. Hiện nay, Agribank đang có hàng triệu

khách hàng là hộ sản xuất, hàng chục ngàn khách hàng là doanh nghiệp.

Agribank là một trong số các ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất

Việt Nam với 1.043 ngân hàng đại lý tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Agribank là Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn Châu Á Thái Bình

Dương (APRACA) nhiệm kỳ 2008 - 2010, là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nơng

nghiệp Quốc tế (CICA) và Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đăng cai tổ chức

nhiều hội nghị quốc tế lớn như: Hội nghị FAO vào năm 1991, Hội nghị APRACA

vào năm 1996 và năm 2004, Hội nghị tín dụng nơng nghiệp quốc tế CICA vào năm

2001, Hội nghị APRACA về thuỷ sản vào năm 2002...34Agribank là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển

khai các dự án nước ngoài. Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, Agribank vẫn

được các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu

Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)… tín

nhiệm, ủy thác triển khai trên 123 dự án với tổng số vốn tiếp nhận đạt trên 5,8 tỷ

USD. Agribank không ngừng tiếp cận, thu hút các dự án mới: Hợp đồng tài trợ với

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) giai đoạn II; Dự án tài chính nông thôn III (WB);

Dự án Biogas (ADB); Dự án JIBIC (Nhật Bản); Dự án phát triển cao su tiểu điền

(AFD) v.v...

Vị trí dẫn đầu của Agribank còn được khẳng định bởi hàng loạt các giải

thưởng uy tín như:

Năm 2009, Agribank vinh dự được đón Tổng Bí thư Nơng Đức Mạnh tới

thăm và làm việc vào đúng dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập (26/3/1988 26/3/2009); vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành ngân hàng, nhiều tổ

chức uy tín trên thế giới trao tặng các bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý:

TOP 10 giải SAO VÀNG ĐẤT VIỆT, TOP 10 Thương hiệu Việt Nam uy tín nhất,

danh hiệu “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” do Bộ Công thương

công nhận, TOP 10 Doanh nghiệp Việt Nam theo xếp hạng của VNR500.

Năm 2010, Agribank là Top 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Năm 2011 là năm Agribank đầu tư cho "Tam nông" đạt mốc 300.000 tỷ đồng,

dẫn đầu các tổ chức tín dụng trong việc cho vay thí điểm xây dựng nơng thơn mới,

qua đó góp phần vào thành cơng bước đầu của Chương trình mục tiêu Quốc gia về

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 của Chính phủ.

Cũng trong năm 2011, Agribank được bình chọn là "Doanh nghiệp có sản phẩm

dịch vụ tốt nhất", được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng Cúp "Ngân hàng

xuất sắc trong hoạt động thẻ", ghi nhận những thành tích, đóng góp xuất sắc của

Agribank trong hoạt động phát triển thẻ nói riêng và thúc đẩy thanh tốn khơng

dùng tiền mặt nói chung.

Trong năm 2012, Agribank được trao tặng các giải thưởng: Top 10 doanh

nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500; Top 10 ngân hàng đạt danh hiệu “ Doanh35nghiệp dịch vụ được hài lòng nhất năm 2012”; Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN;

Thương hiệu nổi tiếng ASEAN; Ngân hàng có chất lượng thanh tốn cao; Ngân

hàng Thương mại thanh toán hàng đầu Việt Nam.2.3 Hoạt động của ngân hàng Agribank

2.3.1. Các hoạt động chính của ngân hàng AGRIBANK

Với uy tín, vị thế là NHTM hàng đầu Việt Nam và được công nhận là doanh

nghiệp dịch vụ được hài lòng nhất trong những năm vừa qua là sự ghi nhận của

khách hàng, đối tác, cộng đồng về những đóng góp của Agribank, nhất là trong việc

cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích.

Đến nay, Agribank phát triển gần 200 sản phẩm, dịch vụ hiện đại, trong đó có

nhiều sản phẩm dịch vụ ưu việt mang thương hiệu Agribank thuộc nhóm sản phẩm

Huy động, Tín dụng, Thanh toán trong nước, Thanh toán quốc tế, Thẻ, Mobile

Banking...được ngày càng nhiều khách hàng tổ chức và cá nhân lựa chọn trong giao

dịch thanh tốn.

* Nhóm sản phẩm dịch vụ huy động vốn:

- Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các

hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác; phát

hành kỳ phiếu để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân.

+ Tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân như:

 Tiết kiệm khơng kỳ hạn

 Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ

 Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước tồn bộ

 Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ

 Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ

 Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo thời gian gửi

 Tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo luỹ tiến của số dư tiền gửi

 Tiết kiệm gửi góp hàng tháng36 Tiết kiệm gửi góp khơng theo định kỳ

 Tiết kiệm bằng vàng

 Tiết kiệm bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá USD

 Tiết kiệm bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng

 Tiết kiệm bằng VNĐ bảo đảm theo giá vàng (Huy động hộ Trung ương)

 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất cơ bản

của NHNN

 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt

 Tiết kiệm học đường.

+ Tiền gửi cho khách hàng doanh nghiệp như:

 Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh tốn)

 Đầu tư tự động - Lợi ích tự động

 Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau tồn bộ

 Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ

 Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước tồn bộ

 Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất gia tăng theo thời gian (bậc thang theo thời gian)...

* Nhóm sản phẩm tín dụng:

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các pháp nhân, cá nhân, hộ

gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, cơng ty hợp doanh nhằm đáp ứng tất cả

các nhu cầu vốn trừ những nhu cầu mà pháp luật cấm.

- Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo

lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và các loại bảo lãnh khác.

* Nhóm sản phẩm thanh toán:

- Thanh toán trong nước: Thu ngân sách nhà nước; Thanh tốn hóa đơn; Nhờ

thu tự động; Thanh tốn hóa đơn tiền điện.

- Thanh tốn quốc tế:

+ Kinh doanh mua bán ngoại tệ ( Spot, Forward, Swap....)  Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giới thiệu về ngân hàng Agribank

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x