Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP

KHÁI QUÁT ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đặc biệt xã Thụy An còn có di tích đình cổ - đình Thụy Phiêu nổi tiếng về

Lịch Sử - Văn Hóa - Kiến Trúc đã được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp

quốc gia theo quyết định 52/2001/QĐ – BVHTT ngày 28 tháng 12 năm 2001.

Nằm trong vùng văn hố cổ Ba Vì, cũng như hàng loạt các di tích ven

chân núi, đình Thuỵ Phiêu thờ đức Tản Viên làm thành hồng làng. Trong cung

thánh vẫn còn lưu giữ được ba cỗ long ngai trên đặt ba bài vị, trong lòng bài vị

có ghi "Tản Viên Sơn Quốc Chủ Tam Vị Đại Vương" và các bản ngọc phả (thời

Nguyễn) ghi chép về sự tích của các vị thành hồng làng. Ngơi đình quay hướng

Đơng - Đơng Bắc, tựa lưng vào núi Ba Vì, trơng ra đầm Đượng. Theo truyền

thuyết, đầm Đượng là nơi diễn ra trận đánh lớn giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh,

Thuỷ Tinh bị thua phải thu quân chạy tán loạn thành 16 ngả. Vết tích hiện còn

chúng ta có thể thấy đó là một hồ nước lớn và khá dài phía trước sân đình.

Bên cạnh đó Thụy An còn nức tiếng với một loại quả đó là dứa. Dứa Thụy

An to, rắn chắc,vàng thơm và rất là ngọt hơn so với các vùng lân cận khác cho

nên dứa ở đây được gọi là “Vua” của các loại quả, không chỉ là loại quả để ăn

mát vào mùa hè, cung cấp vitamin, khoáng chất mà dứa còn được coi là một

nơng sản mang lại thu nhập kinh tế cao cho người nông dân ở đây giúp cho họ

đời sống ổn định và phát triển kinh tế, làm giàu trên vùng đất này.

Ngoài ra Thụy An còn nổi tiếng với nhiều món ăn và loại quả khác như

bưởi, vải, vú sữa, gà đồi…

1.3. Giới thiệu chung về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của công chức

văn hóa xã hội xã Thụy An, Huyện Ba Vì

1.3.1. Vị trí và chức năng của cơng chức văn hóa xã hội

- Văn hóa xã hội là bộ phận chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân Xã

(UBND xã).

- Văn hóa xã làm cơng tác quản lí văn hóa có trách nhiệm tham mưu, giúp

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lí nhà nước về lĩnh vực: văn

hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, báo chí, xuất bản, bưu chính và

2chuyển phát, viễn thơng và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông

tin, phát thanh trên địa bàn xã và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy

ban nhân dân cấp xã giao.

1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức văn hóa xã hội

- Giúp ủy ban nhân dân tham mưu trong việc tuyên truyền, giáo dục về

đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tình hình kinh tế chính trị tại địa phương.

- Giúp ủy ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể

thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ

các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi

giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hố, ngăn chặn việc truyền

bá tư tưởng phản động đồi trụy dưới hình thức văn hoá nghệ thuật và các tệ nạn

xã hội khác ở địa phương.

- Giúp ủy ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các

nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể

thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở

địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật

đang hoạt động văn hố thơng tin, thể dục thể thao.

- Lập chương trình, kế hoạch cơng tác văn hố, văn nghệ thơng tin tuyên

truyền, thể dục thể thao, công tác lao động thương binh và xã hội trình UBND

cấp xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể

dục, thể thao, thông tin và truyền thông tới các thôn, làng.3- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp

hành pháp luật và hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn xã,

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cơng nhân về lĩnh vực văn hóa, gia

đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của

pháp luật.

1.3.3. Về tổ chức và biên chế của văn hóa xã hội xã Thụy An

* Cơ cấu tổ chức

Văn hóa ủy ban nhân dân xã Thụy An gồm có 07 đồng chí, giữ chức vụ và

trách nhiệm khác nhau.

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Cơng chức văn hóa xã hội.

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Hà - Làm bên Thương binh xã hội.

- Ông Nguyễn Khánh Học - Trưởng đài truyền thanh xã.

- Ông Trương Xuân Dương – Làm bên đài truyền thanh xã.

- Ông Nguyễn Văn Bàn – Làm bên đài truyền thanh xã.

- Ông Chu Thế Quang – Bưu tá xã.

- Ông Nguyễn Ngọc Hà – Bưu tá xã.4PHẦN II

NHẬT KÍ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

2.1. Lý do chọn cơ quan kiến tập

Khi lựa chọn cơ quan kiến tập tôi đã đặt ra những mục tiêu sau:

Lựa chọn cơ quan phù hợp với chuyên ngành đào tạo, và gần gũi với môi

trường làm việc sau này.

Quan sát công việc của các cán bộ để rèn luyện thêm các kĩ năng cho bản

thân.

Tham gia trực tiếp vào quá trình khảo sát các điểm kinh doanh dịch vụ

Karaoke trên địa bàn xã.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ủy ban nhân dân xã Thụy An, tôi

nhận thấy đây là cơ quan phù hợp với chuyên ngành đào tạo của ngành Quản lý

văn hóa mà tơi đang theo học và đáp ứng đầy đủ những mục tiêu mà tôi đã đặt ra

trong thời gian kiến tập.

2.2. Phương thức làm việc

Để đạt được hiệu quả cao trong thời gian kiến tập tại ban văn hóa tơi đã

làm việc theo các phương thức sau:

Thực tế quan sát công việc của các cán bộ tại cơ quan kiến.

Thu thập thông tin, xử lý thông tin.

Tham gia trực tiếp vào việc khảo sát các điểm kinh doanh dịch vụ

Karaoke trên địa bàn kiến tập.

2.3. Nhiệm vụ được giao

Trong suốt thời gian kiến tập tôi đã được các cán bộ giúp đỡ nhiệt tình và

giao cho tơi đảm nhiệm một số công việc, nhiệm vụ chủ yếu của tôi là:

- Quan sát, học hỏi những công việc như một cán bộ, cơng chức văn hóa

xã hội.

5- Tiến hành điền dã, nghiên cứu về các điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke

trên địa bàn.

2.4. Nhật kí kiến tập

Tuần

Tuần 1Ngày/ thángNội dung kiến tậpNhận xét đánh giá-7h00 Chào cờ tại cơ sở- Nhận được sự quan tâm,-Gặp mặt lãnh đạo UBND xãtạo điều kiện của lãnhThụy An và được phân công vềđạo, giúp đỡ nhiệt tình,gặp cơng chức văn hóa củathân thiện của lãnh đạo,UBND xã Thụy An để làm việc.các cán bộ, cơng-Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn, cơ cấu tổ chức củachức,của UBND xã Thụy

An.UBND xã.

-Treo băng zôn để chào mừng-Bản thân có cơ hội hiểu128 năm ngày sinh chủ tịch Hồrõ hơn về cơ cấu tổ chức,Chí Minh.hoạt động của UBND cấp-Tiếp tục tìm hiểu chức năng,xã.quyền hạn, cơ cấu tổ chức của

UBND xã Thụy An.

-Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ,-Nhận thức rõ hơn vềquyền hạn chức danh văn hóa.chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của một cơng

chức văn hóa.-Quan sát, học hỏi cách giaotiếp.Học hỏi được nhiều kinh

nghiệm trong kỹ năng

giao tiếp với mọi người

tại cơ quan .6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×