Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

PHẦN II VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÂU HỎI

Khi giải phương trình lơgarit

bạn Minh đã làm như sau:1

log3 x2 + log3(x + 4) = 1(1)

2B1. Điều kiện: x > - 4

B2. (1) ⇔ log3 x + log3(x + 4) = 1B3 ⇔ log3  x(x + 4) = 1 ⇔ x(x + 4) = 3

x = −2 − 7(loai )

2

B4. ⇔ x + 4x − 3 = 0 ⇒ 

 x = −2 + 7(tm)Bạn Minh làm đúng hay sai? Sai ở bước nào

và sửa lại cho đúng (nếu có)?PHẦN III

TĂNG TỐC

Ban tổ chức đưa ra câu hỏi dưới dạng TRẮC

NGHIỆM. Có 10 câu hỏi mỗi câu hỏi gồm 4 phương

án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Thời

gian cho mỗi đội là 5 phút. Mỗi câu trả lời đúng được

5 điểm, sai bị trừ 1 điểm.PHẦN IV

VỀ ĐÍCH

Ban tổ chức đưa ra câu hỏi dưới dạng tìm hiểu nội

dung CHUẨN BỊ Ở NHÀ. Thời gian các đội nộp bài là

trước 15h ngày 16-10-2017. Mỗi bài tập lớn hoàn

thành đúng và đủ thời gian được 50 điểm, thiếu 1 bài

tập lớn bị trừ 20 điểm. Các đội sẽ tập hợp và nghe

công bố giải thưởng ngay sau đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×