Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE!

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE!

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cô Tâm gửi tiết kiệm tại ngân hàng huyện Lý Nhân số tiền

90.000 USD với lãi xuất là 12.5%/ năm. Thầy Chi đầu tư 1

dự án trên Hà Nội với số vốn là 20.000 USD lãi xuất cam

kết của chủ đầu tư là 26,5625%/ năm. Sau bao nhiêu năm

thì số tiền của 2 thầy cô thu được cả vốn lẫn lãi là như

nhau?

Gọi x là số năm mà cả 2 thầy cô cùng gửi

x

A T = 90000 ( 1,125)

Số tiền mà cơ Tâm có sau x năm là

x

A C = 20000 ( 1,26565)

Số tiền mà thầy Chi có sau x năm là

Ta cóAT = AC ⇔ 90000(1,125) x = 20000(1, 265625) x

9 x

81 x

9 x 9

⇔ 9( ) = 2( ) ⇔ ( ) =

8

64

8

2

9

⇒ x = log 9 = 12,8

8 2CÂU HỎIVớiHãy điền vào chỗ trống các chữ thích hợp để

được các công thức đúng? Cho 0 < a ≠ 1 ; b,c > 0

loga b = α ⇔ .....loga 1 = .............loga am = ............loga b = ............. loga a = ............logam b = .....loga b

logc b

loga b =

...............

log....ca=cloga a = ............mm b

loga(bc) = ............ loga  ÷ = ...........

 c

1

............. =

(b ≠ 1)

logb a

logb ca= ...........Hàm số y = loga x đồng biến trên ….. nếu ……

Hàm số y = loga x nghịch biến trên ….. nếu ……11

0

1

13

14

2

7

3

23

25

28

29

15

18

26

22

17

12

10

30

16

9

4

5

27

24

19

20

21

8

6Ví dụ 3. Giải phương trình lơgarit sau

log 2 x+2log x 2=3

Giải

Điều kiện: 0
Đặt t=log 2 x , t ≠

0 2

2

⇒ t + = 3 ⇔ t − 3t + 2 = 0

t

t = 1 log2 x = 1⇒ x = 2

⇒

⇒

t = 2 log2 x = 2 ⇒ x = 431 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 58

57 60

54 55 56 5911

13

14

2903754681

23

25

28

29

15

18

26

22

17

12

10

30

16

27

24

19

20

21Startc. Mũ hố.

 5 – 2x 

Ví dụ 4. Giải phương trình sau.  log2 

÷ = 1 –x

 3 

Giải.

 5 – 2x 

 log2 

÷ = 1 –x

 3 ⇔ 5 – 2x = 3.21 – x

⇔ 5− 2x = 6.2− x

x

t

=

2

,t > 0

Đặt

6

2

 ⇒ 5− t = ⇔ t − 5t + 6 = 0

t

t = 2(tm)  2x = 2  x = 1

⇒

⇒ x

⇒

t = 3(tm)  2 = 3  x = log2 3PHẦN II

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Ban tổ chức đưa ra câu hỏi dưới dạng

phân tích lời giải. Các đội hoạt động

nhóm để đưa ra đáp án chính xác. Thời

gian cho mỗi đội là 5 phút. Đội nào trả lời

đúng và nhanh nhất được 20 điểm, nhanh

thứ 2 được 15 điểm, nhanh thứ 3 được 10

điểm và cuối cùng được 5 điểm.CÂU HỎI

Khi giải phương trình lơgarit

bạn Minh đã làm như sau:1

log3 x2 + log3(x + 4) = 1(1)

2B1. Điều kiện: x > - 4

B2. (1) ⇔ log3 x + log3(x + 4) = 1B3 ⇔ log3  x(x + 4) = 1 ⇔ x(x + 4) = 3

x = −2 − 7(loai )

2

B4. ⇔ x + 4x − 3 = 0 ⇒ 

 x = −2 + 7(tm)Bạn Minh làm đúng hay sai? Sai ở bước nào

và sửa lại cho đúng (nếu có)?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE!

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×