Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Appendix 3. The list of participants

Appendix 3. The list of participants

Tải bản đầy đủ - 0trang

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85HồthịHồng

VõthịSáu

ĐậutrườngTĩnh

Kim thịPhước

NguyễnphướcHậu

NguyễnthịNgành

PhạmvănHai

DươngthịXê

LâmthanhÍch

HồngthịTùng

NguyễnthịLập

NguyễnvănTư

Nguyễnthị Ba

PhạmthịthanhLan

HứathịThung

NguyễnthịViễn

VưuMuối

NguyễnthịHai

NguyễnvănTư

BùithịDương

Nguyễnthị Lang

NguyễnthịLiếng

Nguyễnthị Tin

ĐặngtơHà

Tơthị Lang

NguyễnvănSửu

NguyễnvănBé

NguyễnvănNhỏ

VõthịHòa

LêvănNhàn

PhạmthịThảo

LêthịXân

ĐặngthịGọn

VõthịHoa

NguyễnthịSảng

TơthịThương

DưkiếtLinh

ĐặngthịMùng

TrươngNguyệt

Lạchiệp Mai

NguyễnthịNhị

HồthịPhước

NguyễnthịĐầm

HuỳnhthịNha

HuỳnhthanhBình84

67Bơngsao p.5 Q.8

Ngơquyền p.5 Q.10

Đường 23 p.4 Q.8

Hoàithanh p.14 q.8

Phạmthếhiển p.2 Q8

Vănthân p.8 Q.6

Nguyễnthịtần p.2 Q.8

Thuậnmỹchâuthành long an

Cơđiều p.4 Q.11

Bìnhtây p.1 Q6

Mộchóa Long An

BìnhhưngbìnhChánh

ấp 4 phongphúChánh

Long khánhđồngNai

TùngthiệnVương Q.8

BiênhòađồngNai

Phongphú Q.8

Cầnđước Long An

BìnhKhánhcầnGiờ

VõvănKiệt Q.8

CáibètiềnGiang

TânqTâybìnhChánh

Thủthiêm Q.2

Q.8

VõvănKiệt Q6

Phạmthếhiển Q.8

TântúcBinhChánh

Cầnđước Long An

BìnhđơngtiềnGiang

Cầnđước long An

Kim đơnghưngn

Đứchòa long An

Q.8

Q.8

TânnhựtbìnhChánh

BìnhChánh

Nguyễntiểu La Q.10

Bìnhtiên Q.6

PhóđứcChính Q.1

BìnhtrịĐơngbìnhTân

Hưngphú Q.8

NguyễnTrãi Q.5

Phạmthếhiển Q.8

Bếnlức long An

Q.872

70

75

76

65

80

66

79

66

60

67

79

65

66

72

79

83

84

69

65

84

60

65

64

66

77

65

65

65

82

79

61

83

74

69

67

76

66

68

65

74

65

66

69020722

020678

019937

019189

018345

015296

015209

009486

008799

014827

014538

037929

016277

016684

038842

266228

025128

025684

024526

038686

039931

023955

022111

038440

021478

039438

040068

040310

033602

034166

034533

031637

034594

040750

037107

034350

037333

036052

036090

025458

025819

039804

038748

039274

03834786

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130NguyễnthịThuận

NguyễnvănĐơng

VõtấnLộc

HuỳnhvănQuang

TrầnvănNhị

LývănThành

NgơvănÚt

Phạm minh Triều

PhạmvănGiàu

ĐồnvănThanh

TrầnvănXương

HuỳnhthịHuệ

NguyễnthịLiên

LâmxươngTử

NguyễnthịHiệp

NguyễnquangĐạt

NguyễnngọcNinh

Trầnthị A

BùivănTiếng

NguyễnthịLiên

QchthịÊn

PhạmthịBảy

NgeouchaoHoua

Nguyễnthịhồng Thu

NguyễnthịNhã

HuỳnhvănHiếu

NguyễnthịkimThời

NguyễnvănRăng

NguyễnthịBảy

Chung a Anh

HuỳnhthịNga

NguyễnvănĐiệp

LâmKhai

NguyễnthịLời

NguyễnthịKiền

Nguyễnthị Ba

NguyễnthanhQuang

Trần Thị Cúc

Nguyễn Thị Đào

Đào Thị Bảy

Đỗ Thị Hoàng

Hồng Thị Nguyệt

Phan văn LựC

Nguyễn Thị Bảy

Huỳnh Thị Nhọn82PhạmthếHiển Q.8

PhạmthếHiển Q.8

BìnhtrịĐơngbìnhTân

An lạcbìnhTân

BìnhĐơng Q.8

TânhòaĐơng Q.3

BếnTre

PhongphúbìnhChánh

An lạcbìnhTân

Cầngiuộc long An

Thủthừa long An

Lògốm Q.6

PhạmthếHiển Q.8

NguyễnThi Q.5

PhútrungđồngTháp

TântạobìnhTân

Nguyễnthị minh Khoa Q.3

PhướcHưng Q.5

TânthạchkiênGiang

Q.8

VạnTường Q.5

BìnhChánh

BìnhtrịđơngbìnhTân

Hậugiang Q.6

ThừathiênHuế

Hồngbàng Q.11

Trầnphú Q.5

KiênGiang

Tânkiểng Q.7

Dươngtửgiang Q.11

NinhThuận

TânhòađơngbìnhTân

Trầnphú q.5

Bìnhchánh

PhạmthếHiển Q.8

An lạc Q.8

Phước long Q.9

NguyễnDuy Q.8

Q.tânPhú

Nhàbè

Bơngsao Q.8

BìnhtrưngTây Q.2

PhúthạchtânPhú

Bếnlức long An

Hưng long bìnhchánh65

65

86

65

65

65

66

65

66

65

67

73

65

66

68

66

78

65

79

77

68

75

76

74

69

70

65

82

78

75

65

83

65

67

74

68

62

67

63

84

64

60

85

60

70042477

041301

039281

043972

043844

043525

043418

045323

027438

027974

026924

025295

026212

028163

029733

027069

030531

030078

044295

030228

030388

029796

031811

031938

031404

026618

037793

026597

026526

035630

037307

009881

009274

009788

009512

036383

028232

027166

029781

029886

020722

032760

032512

020709

032466Appendix 4. The Letter of permission of conducing study

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – HappinessTo : - Director Board of Nguyen Tri Phuong Hospital

- Planning Department

My name: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Working at: Emergency Department

I am studying Master of Science course held by Meiho University Taiwan

Now I would like to conduct the study “CLINICAL MANIFESTATIONS OF ACUTE

APPENDICITIS AMONG ELDERLY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL, HO

CHI MINH CITY” and access to the database of the hospital for data collection.

71During data collection, I will accept all regulations of the hospital.

I would like to ask for permission from the Director Board and Planning Department.

Sincerely./.

Day….month…..year………

ReasearcherNguyễn Thị Tuyết Mai72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Appendix 3. The list of participants

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×