Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ.

IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN CHUNG

Trong thời gian kiến tập tại Phòng văn hóa Thơng tin thành phố

Tun quang đã giúp em trau dồi thêm rất nhiều kiến thức và kinh

nghiệm. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa đối với sinh viên năm 3 như em.

Qua việc học tập tại trường và thực hành tại cơ quan em đã thấy được sự20khác biệt giữa học lí thuyết và thực hành, hiểu rõ được cơng việc sẽ làm

của mình trong tương lai.

Ở trường được thầy cô giảng dạy, truyền đạt kiến thức, giúp em có

được những hiểu biết cơ bản về văn phòng và cơng tác quản lý văn hóa

cũng như các kiến thức cơ bản về xã hội. Còn tại cơ quan em được thực

hành và làm việc dựa trên cơ sở những kiến thức đã học và nhờ sự giúp

đỡ tận tình của cô chú trong cơ quan. Nhờ vậy mà em đã phần nào nâng

cao được kiến thức, rèn luyện ý thức làm việc, phong cách làm việc của

lãnh đạo và các chuyên viên. Đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa thực tiễn

và lí luận để chuẩn bị tốt cho cơng việc sau khi ra trường và có nhận thức

rõ hơn về vai trò của ngành quản lí văn hóa trong xã hội hiện nay.

Qua đây em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

chung và khoa quản lí xã hội riêng đã tạo điều kiện cho chúng em được

học tập và kiến tập tại cơ quan Nhà nước để chúng em học hỏi thêm

nhiều kiến thức và những kinh nghiệm quý báu, có thể tự tin trên con

đường tương lai sau này. Đồng thời em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới

Phòng văn hóa Thơng tin thành phố Tun Quang đã tiếp nhận giúp đỡ,

chỉ bảo tận tình cho em trong thời gian kiến tập vừa qua.

Đặc biệt, em cảm ơn cô Trần Thị Phương Thúy- giảng viên hướng

dẫn kiến tập đã truyền đạt những kiến thức cơ bản để em có thể hoàn

thành tốt đợi kiến tập nghề này. Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến

chị Hoàng Minh Diệu- chuyên viên Phòng văn hóa Thơng tin thành phố

Tun Quang đã trực tiếp chỉ dạy và giúp đỡ em trong thời gian kiến tập

vừa qua.

Trên đây là báo cáo kiến tập của em, em đã cố gắng hoàn thành tốt

nhưng do còn thiếu kinh nghiệm, hiểu biết còn hạn chế và cũng là lần đầu

tiên áp dụng áp dụng kiến thức đã học vào thực tế nên còn nhiều bỡ ngỡ

và khơng thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, mong các thầy cô giáo và21các cô, chú trong cơ quan góp ý để bài báo cáo của em được hồn thiện

hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×