Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2. NHẬT KÍ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Phần 2. NHẬT KÍ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

14/515/5Chào cờ và giao bạn, tiếp

nhân một số công việc

Gặp mặt cơ quan kiến tập,

báo cáo lãnh đạo, bạn văn

hóa thông tin về kế hoạch

và thời gian kiến tập, nghe

lãnh đạo ban văn hóa

thơng tin giới thiệu về cơ

quan ủy bạn nhân dân và

bạn văn hóa thơng tin,

phân cơng cán bộ phụ

trách sinh viên kiến tậpTìm hiểu một số thơng tư,

văn bản quy phạm pháp

luật liên quan đến văn hóa.KháTìm hiểu một số

lễ hội ở xã Viên

AnKháTìm hiểu một số

lễ hội ỏ xã Viên

AnKháTìm hiểu một số

lễ hội ở xãKháCơng tác quản lý

lễ hội ở Viên AnĐánh máy môt số văn bản

do cán bộ hướng dẫn.17/5Tìm hiểu về lễ hội Mục

Xá- Viên Ngoại của xã Viên

An:

Diễn biến lễ hội, các nghi

thức, công tác quản lý18/5Tham gia văn nghệ cùng

hội phụ nữ xã Viên An

chào mừng 128 nằm ngày

sinh của chủ tịch Hồ Chí

Minh621/522/523/525/528/5Chào cờ, họp giao ban

Thực hiện theo sự phân

cơng của người hướng dẫn

kiến tập tìm hiểu về cơ

cấu tổ chức của bạn văn

hóa

Xác định đề cương, chuyên

đề kiến tậpThiết chế của ban văn hóa

Tham dự buổi họp của ban

văn hóa xã Viên An.

Ghi chép lại những vấn đề

chính của buổi họp

Tìm hiểu nguyên tắc hoạt

động của thiết chế ban

văn hóa xã Viên An

Chào cờ, họp giao ban

Nhận đánh máy một số

văn bản

Tham gia lễ Phật Đản vào

tối ngày 28/5KháKháKháKháNguyên tắc hoạt

động của nhà văn

hóaKhá29/5Tham gia vào buổi lễ Phật

Đản tại chùa Hoa và chùa

GìaTốt30/5Chuẩn bị cho ngày Quốc tế

thiếu nhi.Tốt31/5Chuẩn bị cho ngày Quốc tế

thiếu nhiTốt7Công tác quản lý

văn hóa ở địa

phươngCơng tác quản lý

lễ hội ở cơ sở1/6Tổ chức ngày Quốc tế

thiếu nhi tại ban văn hóa

xã: trang trí, sắp xếp chỗ

ngồi,…TốtTổ chức giao lưu văn nghệ,

tặng q,…

4/66/6Đánh máy văn bản hành

chính được cán bộ văn hóa

xã hướng dẫn

Tìm hiểu về lễ hội Mục XáViên Ngoại: về cơng tác

tun truyền, cơng tác quản

lí,…7/6Dọn dẹp vệ sinh, đưa giấy

tờ qua UBND xã, xin chữTrao đổi, xin ý kiến của

cán bộ về báo cáo chuyên

đề8/6Đánh máy một số văn bản

hành chính được cán bộ văn

hóa xã hướng dẫn.11/613/6Chào cờ, họp giao ban

Thực hiện theo sự phân

công của cơ quan kiến tập

Chỉnh sửa nội dung chuyên

đề

Dọn dẹp vệ sinh, đánh

một số văn bản

Chỉnh sửa nội dung chuyên

đề8TốtTìm hiểu về một

số văn bản pháp

luậtTốtKháKháTốtKháTìm hiểu tài liệu

liên quan đến tổ

chức, quản lí lễ

hội tại cơ sở14/5Dọn dẹp vệ sinh

Xin ý kiến đánh giá, xác

nhận của cán bộ hướng

dẫn và địa phương kiến

tập

Họp với bạn lãnh đạo và

cám bộ hướng dẫn để cảm

ơn và kết thúc kỳ kiến tập

của bản thân tại địa

phươngTốtHồn thiện báo

cáo kiến tập* Ý nghĩa của cơng tác kiến tập so với lý luận đã học

Qua nội dung công việc được giao và nội dung nghiên cứu thực tiễn, tôi

thấy những lý luận càng được làm sáng tỏ hơn. Thực tiễn giúp tôi được học hỏi,

trải nghiệm những điều mà lý luận khơng có: Được tham gia vào hoạt động của

ban văn hóa xã, làm việc và quan sát trực tiếp cách làm việc của cán bộ văn hóa.

Cơng tác kiến tập giúp hình dung rõ hơn về cơng việc của một nhà quản

lý văn hóa phải làm. Khác với trong lý luận, cơng tác thực tiễn còn giúp tơi biết

cách ứng xử trong mơi trường hành chính, tạo mối quan hệ, giao lưu với người

dân,…bên cạnh đo là kiến thêm nhiều kiến thức và ký năng về quản lý văn hóa.

Hoạt động thực tiễn về quản lý văn hóa ở cơ sở giúp những kiến thức lý

luận dễ nhớ hơn, tơi có cái nhìn sâu sắc hơn là trên lý thuyết.9Phần 3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN LỄ HỘI Ở XÃ VIÊN ANHUYỆN ỨNG HÒA- HÀ NỘI

3.1. Giới thiệu chung về lễ hội ở xã Viên An

Xã Viên An chỉ có một lễ hội lớn nhất là lễ hội Mục Xá- Viên Ngoại.[A1;

Tr.24].

Làng Mục Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai và làng Viên Ngoại, xã

Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Hai làng tuy thuộc hai huyện khác nhau,

nhưng lại rất gần nhau vì đều ở bên bờ trái sơng Đáy (dòng Hát giang cổ) làng

Mục Xá ở trên, làng Viên Ngoại ở dưới, chỉ cách nhau một chặng đường đê,

đường sông khoảng 7km.

Từ lâu, hai làng cùng thờ một vị Thành hồng làng đó là Giác Hải Đại

Vương – người con trai thứ 32 trong bọc trứng 100 người con của Mẹ Âu

Cơ.Tưởng nhớ công ơn của đức Giác Hải Đại Vương, dân hai làng hàng năm

đều tổ chức lễ hội từ ngày mồng 9 đến ngày 12/3 Âm lịch.

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, lễ hội làng được tổ chức thường

xuyên hàng năm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vì đất nước

có chiến tranh nên việc tổ chức lễ hội phải tạm dừng. Từ khi đất nước được hòa

bình thống nhất lễ hội lại được phục hồi.

Mối quan hệ giữa hai làng Mục Xá – Viên Ngoại mới đầu là nhất niên

nhất lệ, sau chuyển thành nhị niên nhị lệ. Những năm gần đây thì hai làng cùng

ký Khế ước là tam niên nhất lệ (tức cứ một năm mở hội lại nghỉ hai năm, sang

năm thứ ba lại rước). Cụ thể năm 2010, Viên Ngoại rước lên Mục Xá, năm 2013

Mục Xá rước xuống Viên Ngoại, năm 2016 Viên Ngoại lại rước lên Mục Xá,

năm 2019 Mục Xá lại rước xuống Viên Ngoại…10Lễ hội năm nay tuy không được tổ chức nhưng công tác chuẩn bị cho lễ

hội năm 2019 vẫn được diễn ra. Công tác quản lý từ chuẩn bị đến kế hoạch diễn

ra lễ hội vẫn được thực hiện đúng quy trình và chặt chẽ.

3.2. Cơng tác lãnh đạo, chỉ đạo lễ hội tại xã Viên An

Đây là 2 làng thuộc hai huyện khác nhau nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo

được chia làm 2 bên quản lý. Mỗi xã sẽ đứng lên quản lý khi năm đó lễ được

rước về xá đó. Như năm 2019, xã Viên An sẽ là đơn vị tổ chức, quản lý và chỉ

đạo.

Trong những năm qua, cơng tác quản lí hướng dẫn lễ hội ln được các

cấp ủy đảng chính quyền quan tâm chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ quan trọng

trong cơng tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Các cơ quan chức năng và chính quyền xã Viên An tăng cường đẩy mạnh

việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ thị của đảng và nhà nước

về xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội qua hệ thống truyền thông của xã,

qua hướng dẫn nghiệp vụ, qua thông tin cổ động trực quan, đặc biệt là quy chế

tổ chức lễ hội và quyết đính số 39/2001 của Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Luật

di sản văn hóa,...

Ban tổ chức lễ hội được thành lập theo cơ cấu thành lập quy định tại

chương II, điều 13 trong Quy chế tổ chức lễ hội (2001), của Bộ trưởng văn hóa,

thể thao và du lịch. Theo đó, chủ tịch Uỷ ban nhân xã Viên An làm trưởng ban

tổ chức; ông Đỗ Anh Tuấn ( trưởng ban văn hóa) làm phó ban tổ chức và 12

đồng chí là trưởng các ban ngành khác làm ủy viên ban tổ chức.

Ban tổ chức có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành họat động lễ hội

theo đúng chương trình đã xin phép, đảm bảo an ninh, trật tự, an tồn, tổ chức

dịch vụ, mơi trường, các dịch vụ thu phí trong lễ hội. Đồng thời, có trách nhiệm11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2. NHẬT KÍ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×