Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Cơ sở vật chất

5 Cơ sở vật chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

5Phần 2

NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP

Người hướng dẫn: đ/c Vũ Thị Thanh Mai

Lĩnh vực chuyên môn: Nếp sống văn hóa

SĐT: 0979903778

Thời gian kiến tập từ ngày 14/05 đến ngày 14/06/2018 với những công

việc cụ thể như sau:

Ngày

thángTên công việcKết quả thực hiệnBài học kinh

nghiệmTuần 1

14/5- Vệ sinh các phòng - Hồn thành cơng việc- Tạo thói quen giữlàm việcvệ sinh nơi làm việc- Chào cờ

- Giao ban đầu tuần- Nghe các báo cáo và

phân công công việc- Cần lắng nghe, chủ

động nắm bắt các

công việc phân công-Tự giới thiệu, ra

mắt các đồng chí ở

Phòng Văn hóa và

Thơng tin Sơn Tây

15/5-Được nghe giới thiệu

vềcác đồng chí của Phòng

gồm tên tuổi, chức danh,

lĩnh vực chuyên môn- Cần quan sát, lắng

nghe học hỏi cách

làm việc và hướng

dẫn của các chuyên- Vệ sinh các phòng - Hồn thành cơng việcviên

- Tạo thói quen giữlàm việcnơi làm việc luôn

gọn gàng, sạch sẽ- Được các chuyên

viên hướng dẫn quy

trình nhận văn bản

đến- Hiểu được quy trình xin - Cần lắng nghe, ghi

ký nháy, xin dấu, xin số nhớ quy trình để

đối với các văn bản đến tại hồn

trụ sở Ủy banthànhcơngviệc được giao và

tích lũy kiến thức16/5- Vệ sinh các phòng- Hồn thành nhiệm vụ

6thực tế cho bản thân

- Tạo thói quen giữNgày

thángTên cơng việcKết quả thực hiệnBài học kinh

nghiệm

vệ sinh nơi làm việc- Sắp xếp giấy tờ, - Các văn bản được cất giữ - Cần tạo dần thói

văn bản, thơng tư, đúng nơi quy địnhquen sắp xếp, cất giữnghị quyếtgiấy tờ cẩn thận- Được giao đi đưa - Hoàn thành nhiệm vụ.- Ghi nhớ vị trí cácgiấy cho Phó Trưởng Biết được về vị trí hoạt phòng ban phục vụ

phòng kinh tế Sơn động của các phòng ban thị cho việc đi đưa giấy17/5Tây đ/c Vũ Huy xãtờ khi được giaoNam

- Vệ sinh các phòng-Tạo thói quen giữ- Hồn thành nhiệm vụvệ sinh nơi làm việc

- Đọc sách “Di tích -Biết được lịch sử, kiến - Cần đọc sách, tự

thành cổ Sơn Tây”trúc và giá trị của thành cổ tìm hiểu để tích lũy

là di tích nổi bật của quê kiến thức

hương- Được giao đi nhận - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, - Cần thực hiện tốt

văn bản đến ở Ủy đã xin được ký nháy của nhiệm vụ được giao

banphó chủ tịch Ủy ban, xin

được số và dấu ở văn thư,

sao lưu văn bản và kết thúc18/5- Vệ sinh các phòngquy trình nhận văn bản đến

- Hồn thành nhiệm vụ

- Tạo thói quen giữ

vệ sinh nơi làm việc

ln gọn gàng, sach

- Các văn bản được sắp sẽ- Sắp xếp văn bản xếp và cất đúng nơi quy

gọn gàngđịnh- Cần tạo thói quen- Tìm hiểu được lịch sử ra sắp xếp nơi làm việc

- Đọc cuốn sách “Di đời gắn với công lao của gọn gàng, ngăn nắp

7NgàyTên công việcthángKết quả thực hiệnBài học kinhnghiệm

Đức Thánh Tản Viên, kiến - Rèn thói quen tựtích Đền Và”trúc đền, giá trị tâm linh đọc sách mỗi khi21/5- Vệ sinh đầu tuầncủa đền

Tuần 2rảnh rỗi- Hồn thành cơng việc- Ln giữ vệ sinh

chung- Chào cờ- Được nghe các báo cáo - Cần lắng nghe báo- Giao ban đầu tuầncủa các chuyên viên và cáo và phân cơng

phân cơng cơng việc của cơng việc

Trưởng phòng-SửavănChương

chứcbản - Hồn thành cơng việc. - Cần lắng nghe,trình“Triểntổ Qua đó hiểu được quy hồn thành các cơng

lãm trình tổ chức một sự kiện việc được giaotranh cổ động kỷ gồm các bước từ chuẩn bị

năm 70 năm ngày sân khấu, pano, maket đến

Bác Hồ ra lời thi đua âm thanh, sân khấu…

22/5ái quốc.”

- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Nghe hướng dẫn - Hiểu được quy trình

cách lưu cơng văn- Cần phải sắp xếp+ Phân loại : báo cáo, gọn gàng và khoa

quyết định, kế hoạch, ….học để khi có cơng+ Đánh số thứ tự theo việc liên quan đến

ngày của công vănbất kỳ loại công văn+ Lưu vào sổ theo các cột: nào cũng đều tìm

ngày tháng, địa chỉ, số, tên kiếm được một cách23/5- Vệ sinh hàng ngàycông văn, người lưudễ dàng.- Hồn thành cơng việc- Cần tạo thói quen8Ngày

thángTên công việcKết quả thực hiệnBài học kinh

nghiệm

giữ vệ sinh chung- Được giao cơng - Hồn thành cơng việc- Cần tích cực hồnviệc viết giấy mờithành tốt cơng việcđại biểu tham dựđược giaotriển lãm tranh

- 16h: họp phòng

triển khai phân cơng

nhiệm vụ tổ chức

24/5triển lãm tranh

- Vệ sinh hàng ngày- Hoàn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Được giao chuẩn - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, - Cần lắng nghe,

bị cốc, nước uống công tác chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm

cho đại biểu, khay cho buổi triển lãmvụ được giaocắt băng, thử áo dài

- 19h dự tiệc cùng - Diễn ra thành cơng. Được

phòng tiếp đại biểu tiếp xúc, nói chuyện với

Cục văn hóa cơ sở cấc cán bộ văn hóa cục cơ

25/5về dự triển lãm tranh sở.

- Tham gia triển lãm - Sự kiện diễn ra thành - Cần hồn thành

tranh. Được phân cơng. Hồn thành nhiệm nhiệm vụ được giao.

công nhiệm vụ tiếp vụ được giaoTrong quá trình tổnước đại biểu và bêchức nên học hỏikhay cắt băng khánhkhâu tổ chức sự kiệnthành

Tuần 3

28/5- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Chào cờ

9Ngày

thángTên công việcKết quả thực hiện- Giao ban đầu tuầnBài học kinh

nghiệm

- Lắng nghe, ghi nhớ

cơng việc được

giao29/5- Được giao sửa văn - Hồn thành công việc- Cần làm quen vớibản kịch bản Hội thicông việc để phục“Trưởng thôn thânvụ cho công việc sauthiện” thị xã SơnnàyTây lần 2

- Vệ sinh hàng ngày- Hoàn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Được giao đi trình - Hồn thành cơng việc. - Cần lắng nghe,

ký, xin dấu và sao Hiểu được quy trình sao hồn

lưu kịch bản Hội thithànhcơnglưu văn bản tại phòng Văn việc được giao“ Trưởng thôn thân thư của Ủy ban

30/5thiện

- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Được giao sao lưu - Hoàn thàng công việc. - Cần phải sắp xếp

các văn bản nghị Hiểu được quy trình sao gọn gàng và khoa

quyết, báo cáo thông lưu bao gồm: đánh số thứ học để khi có cơng

tư 5 tháng đầu năm tự theo ngày của công văn; việc liên quan đến

vào sổnhập số; lưu vào sổ theo bất kỳ loại công văn

các cột (ngày tháng, địa nào cũng đều tìm

chỉ, số, tên cơng văn, kiếm được một cách31/51/6- Vệ sinh hàng ngàyngười lưu)

- Hồn thành cơng việcdễ dàng.

- Giữ vệ sinh chung- Được giao vào sổ - Hồn thành cơng việc- Cần sắp xếp gọncác văn bản đến nămgàng để có thể tra2017 và 2018

- Vệ sinh hàng ngàycứu dễ dàng.

- Tạo thói quen giữ- Hồn thành cơng việc

10Ngày

thángTên cơng việcKết quả thực hiệnBài học kinh

nghiệm

vệ sinh chung- 11h dự tiệc tiếp - Được tiếp xúc, tìm hiểu - Cần lắng nghe, học

đồn phòng Văn hóa về cơ cấu và cơ sở vật chất hỏi cách thức làm

và Thơng tin Vĩnh của phòng Văn hóa Thơng việc của các cán bộ

Tường- Vĩnh Phúctin Vĩnh Tườngvăn hóa.- Họp phòng phân - Biết được cơng việc được

công

3/6côngviệc giaochuẩn bị cho Hội thi.

- Tham gia tổng - Hồn thành cơng việc

duyệtHộithi“Trưởng thơn thân

thiện”

Tuần 4

4/6- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Chào cờ

- Giao ban đầu tuần- Lắng nghe báo cáo và các - Cần lắng nghe các

công việc được giao5/6cơng việc trog tuần- Được giao chuẩn - Hồn thành cơng việc- Cần lắng nghe,bị cốc, nước uống,hồnthànhcơngkhay cho Hội thi

việc được giao

- Tham dự Hội - Diễn ra thành cơng. Hồn - Cần lắng nghe

thi“Trưởngthơn thành nhiệm vụ bê hoa, hát hồnthànhcơngthân thiện” thị xã văn nghệ chào mừng, bê việc được giao

Sơn Tây lần 2khay trao giải- 11h, dự tiệc liên

hoanchúcmừngthành công của Hội

6/6thi

- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc

11- Tạo thói quen giữNgày

thángTên cơng việcKết quả thực hiệnBài học kinh

nghiệm

vệ sinh chung- Xin người hướng - Đã được cung cấp 1 số tài

dẫn tài liệu tiếp tục liệu có liên quan

làm bài báo cáo kiến

7/6tập

- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Được giao đi đưa

văn bản cho phòng

TàichínhKếhoạch

- Tiếp tục làm bài

8/6báo cáo kiến tập

- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Tạo thói quen giữ

vệ sinh chung- Được giao sắp xếp - Hoàn thành cơng việc- Cần hồn thành tốtvà lọc tủ sách và thơcơng việc được giaocủa Phòng

11/6- Vệ sinh hàng ngàyTuần 5

- Hồn thành cơng việc- tạo thói quen giữ

vệ sinh chung.- Tiếp tục hoàn

thiện bài báo cáo

12/6kiến tập

- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Tiếp tục hồn thiện

14/6bài báo cáo kiến tập

- Vệ sinh hàng ngày- Hồn thành cơng việc- Hồn thiện bài báo

cáo kiến tập

12Ngày

thángTên cơng việcKết quả thực hiệnBài học kinh

nghiệm- Tổ chức liên hoan

chia tay, kết thúc kỳ

kiến tập tại Phòng

Văn hóa và Thơng

tin thị xã Sơn TâyPhần 3

TÌM HIỂU CƠNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HĨA

TẠI THỊ XÃ SƠN TÂY NĂM 2018

3.1 Cơng tác xây dựng gia đình văn hóa của thị xã Sơn Tây

3.1.1 Tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thị xã Sơn Tây là vùng bán sơn địa xứ Đoài, nằm ở phía Tây thủ đơ Hà

Nội, có diện tích tự nhiên 117,42km 2, dân số khoảng 18 vạn người. Tổ chức

hành chính thị xã gồm 9 phường, 6 xã với 143 làng, tổ dân phố. Đảng bộ thị xã

có 50 tổ chức cơ sở đảng với hơn 9.400 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng

bộ thị xã, phát huy thế mạnh đồn kết, nỗ lực sáng tạo, chính quyền và nhân dân

thị xã đã vượt qua những khó khăn, thách thức để triển khai và thực hiện tốt các

hoạt động văn hóa trên địa bàn.

Cơng tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn là 1 nhiệm vụ đang được

các cấp chính quyền quan tâm và chỉ đạo sát sao vì gia đình chính là nền tảng

của tồn xã hội. Bám sát sự chỉ đạo của sở văn hóa và thể thao, Hội đồng nhân

dân và UBND thị xã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp,

biện pháp chỉ đạo, điểu hành quản lý và phát triển hoạt động xây dựng gia đình

văn hóa trên địa bàn; tham mưu giúp UBND thị xã xây dựng chương trình, đề

an, kế hoạch về lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa:

13Kế hoạch 562/KH- LĐTBXH của thị xã Sơn Tây về triển khai “Chiến

lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015” trong

lĩnh vực gia đình.

Phòng Văn hóa và Thơng tin thị xã Sơn Tây đã tiến hành thanh tra, kiểm

tra hoạt động quản lý gia đình của các ban văn hóa xã, phường trên địa bàn thị

xã.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Cơ sở vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×