Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các chính sách quản lí nhà nước về kinh tế

2 Các chính sách quản lí nhà nước về kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vai trò của các chính sáchChương 2: Thực trạng của vai trò kinh tế của nước ta hiện nay

2.1Nội dung quản lý2.2 Phương pháp quản lýPhương pháp kinh tế, nhà nước sử dụng để

tác động trong lĩnh vực quản lý như thuế, lãi

suất, tín dụng, giá cả, tỷ giá hối đối.

Phương pháp hành chính

Thuyết phục cưỡng chế đối

Giáo dục đào tạo2.3. Công cụ quản lý

Pháp luậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các chính sách quản lí nhà nước về kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×