Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Với nhu cầu xây dựng ngày càng cao của xã hội cùng với sự phát triển và

yêu cầu ngày một cao của con người về xây dựng, nắm được nhu cầu này ngày

24/03/2011 đã thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hung yên

gồm có 3 công ty liên kết thành lập bao gồm, công ty vật liệu xây dựng Mỹ Hào,

công ty xây dựng Mỹ Hào và công ty xây dựng phát triển Hưng Yên. Thành lập

nên công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên, địa chỉ : Đường 196,

thôn Yên Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Đại diện pháp lý

ông : Lê Duy Thụ làm chủ tịch.

* Phương châm hoạt động: “Xây dựng để phát triển”

* Tóm tắt q trình hoạt động nổi bật:

Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên là công ty chuyên về

lĩnh vực xây dựng với các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng; các gói thầu xây

dựng về giao thông đường bộ và chung cư nhà ở; xây dựng các cơng trình theo

hạng mục. Cơng ty chú trọng đấu thầu các gói thầu thuộc định mức vốn tầm

trung là chủ yếu như các gói thầu xây dựng chung cư; xây dựng hệ thống giao

thông liên huyện, liên xã .v.v. Công ty hoạt động mạnh tại khu vực trực thuộc

quản lý trực tiếp của tỉnh Hưng Yên, Dấu ấn đầu tiên của công ty là đấu thầu

thành công liên tiếp các hạng mục về xây dựng và cải tạo lại trục đường chính đi

qua địa phận huyện Mỹ Hào(đường 196) vào năm 2011 – 2012. Không những

thế trong năm 2012 – 2013 công ty đã đấu thầu thành công và xúc tiến xây dựng

các hạng mục của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về khu đơ thị Phố Nối 2012 –

2014 đến nay đã hồn thành toàn bộ, được nghiệm thu từ đoàn thanh tra tỉnh

Hưng Yên.

Tuy nhiên năm 2012 bắt đầu sự suy thoái bất động sản ở Việt Nam và công

ty cũng cũng bị ứ đọng nhiều sản phẩm bất động sản .Nhờ có sự chỉ đạo đúng

đắn của lãnh đạo, cơng ty đang từng bước thoát khỏi suy thoái và phát triển ngày

càng mạnh mẽ hơn.

Gần đây cơng ty đang có dự định mở rộng kinh doanh, mở rộng quy mô

công ty với việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ và tuyển thêm 150 công nhân trong

lĩnh lực xây dựng. Đây có thể nói là một dấu mốc quan trọng để đánh giá và

khẳng định chắc chắn rằng công ty đang đi lên và phát triển mạnh mẽ.

1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

46Hội đồng quản trịTổng Giám đốcPhòng

thương

mạiPhòng

kiểm

tra ,

giám

định ,

kỹ thuậtPhòng

tài vụPhòng

kế

hoạch ,

vật tư ,

thiết bị

xây

dựngPhòng

nhân sựPhòng

hành

chínhPhòng

kỹ thuật- Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty bao gồm 08 phòng ban:

+ Phòng Tổng giám đốc.

+ Phòng Thương mại.

+ Phòng kiểm tra, giám định, kỹ thuật.

+ Phòng Tài vụ.

+ Phòng Kế hoạch, vật tư, thiết bị xây dựng.

+ Phòng Nhân sự.

+ Phòng Hành chính.

+ Phòng kỹ thuật.

1.1.5.Chức năng và các nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban chun

trách.

* Cơng ty có 07 phòng ban chun trách.

+ Phòng thương mại:

Thực hiện các cơng tác tiếp thị, lập hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu.

Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế của công ty. Tổng kết tình hình xây

dựng kinh doanh của cơng ty.

47+ Phòng kỹ thuật:

Quản lý chất lượng nguyên liệu vật liệu đầu vào, quản lý số lượng vật liệu

xuất ra xây dựng, xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cho một dự án, áp dụng

tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động xây dựng của cơng ty.

+ Phòng tài vụ:

Là bộ phận quản lý tài chính, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, hạch

toán giá thành sản phẩm, giám sát việc chấp hành kỷ luật tài chính, nghiên cứu

sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Làm thang bảng lương và trả lương cho nhân viên và công nhân của công

ty, đồng tời xây dựng các định mức lương thưởng và phúc lợi cho người lao

động.

Thực hiện công tác quyết toán các khoản chi về nhận nguyên vật liệu và các

khoản thu lợi hợp pháp từ các dự án, trình văn bản có kèm biên laic ho cấp lãnh

đạo.

+ Phòng kế hoạch vật tư, thiết bị xây dựng:

Thực hiện công tác cung ứng, quản lý vật tư. Lập kế hoạch xây dựng theo

dõi và hiệu chỉnh kế hoạch

Quản lý trang thiết bị của công ty, định lịch sửa chữa và bảo dưỡng các

thiết bị xây dựng

Đưa ra bản thống kê chi tiết trình lên ban lãnh đạo về việc nhập vật tư, cũng

như cung ứng vật tư cho các dự án của công ty kèm biên lai và bản báo cáo,

hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

+ Phòng tổ chức nhân sự:

Là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức

bộ máy quản lý sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, thực hiện các

chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tham gia lấy ý kiến từ các phàng chức năng để lận các bản kế hoặch về

nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, hoặch định nhân sự tại thời điểm đó và trong thời

gian tới, trình nên cấp lãnh đạo.48Trực tiếp hoặch định số lượng nhân lực dự kiến sử dụng để thực hiện một

dự án, số lượng nhân sự tại chỗ ( của tổ chức sẵn có ), số lượng nhân sự thuê

khoán thời vụ, tuyển thêm. Lập bản báo cáo trình nên các cấp lãnh đạo xem xét.

+ Phòng hành chính:

Phục vụ, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hành chánh quản trị,

đảm bảo điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ xây dựng, kinh doanh của

công ty.

Thực hiện các công tác về hồ sơ giấy tờ, về luật lệ, luật pháp và các điều

kiện cần để công ty tham gia đấu thầu dự án.

Thực hiện công tác đánh giá dự án đấu thầu, tham mưu cho cấp lãnh đạo về

điều kiện đấu thầu dự án và cá điều kiện lien quan, đánh giá mức đơn quan trọng

của dự án từ đó tham mư phương án và mức đấu thầu hợp lý nhất cho lãnh đạo.

+ Phòng Kiểm tra, kỹ thuật, giám định:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, Giám định chất lương sản phẩm đầu

ra đồng thời giám sát quán trình xây dựng, Chịu trách nhiệm Giám định các sản

phẩm xây dựng.

Thống kê sản phẩm xây dựng không đạt chuẩn nhằm thông báo kịp thời

cho Ban Lãnh Đạo và các phòng ban có liên quan nhằm đưa ra phương án khắc

phục sớm và có hiệu quả nhất.

1.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty

- Quyết tâm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư

kinh doanh bất động sản; thi cơng xây lắp các cơng trình dân dụng & công

nghiệp...

- Tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác mạnh và

tập đoàn kinh tế để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

- Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại, không

ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực của Công

ty. Tiếp tục tăng trưởng mạnh về các chỉ tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu,

lợi nhuận; Hoàn thành mọi mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.49- Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng cơng trình, xây dựng một

mơi trường làm việc chun nghiệp, đề cao giá trị văn hố doanh nghiệp.

- Khơng ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông và đảm bảo quyền và lợi ích

của người lao động.

- Duy trì và khẳng định thương hiệu cơng ty trên thị trường bằng việc hoàn

thành các dự án đầu tư; các cơng trình thi cơng xây lắp “An tồn, chất lượng,

hiệu quả và đúng tiến độ”.

1.1.7. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực trong

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên

- Cơng tác hoạch định nhân lực

Dự đốn nhu cầu nhân lực của công ty : việc xác định nhu cầu về số lượng lao động và

cơ cấu lao động trong kỳ kế hoạch của công ty được xây dựng qua các gói trúng thầu xây

dựng của cơng ty.Cụ thể, Phòng nhân sự sẽ xác định nhu cầu nhân lực qua từng gói trúng thầu

cụ thể: xác định khối lượng cơng việc phải hồn thành trong gói thầu,hao phí lao động để hồn

thành từng bước cơng việc,đồng thời căn cứ cả vào số lượng lao động nghỉ việc… để từ đó xác

định cần bao nhiêu nhân lực để hồn thành cơng việc của gói thầu trong thời gian hạn định.

Cơng tác dự đốn nhu cầu nhân lực của cơng ty rất được coi trong, và được tiến hành

thương xuyên. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc: đánh giá số lượng lao dộng hiện có và cơ

cấu lao động tại các gói thầu .Với mục đích đánh giá nhân lực hiện tại có đủ và đáp ứng gói

thầu chưa để có công tác nhân lực tiếp theo cho phù hợp

- Công tác phân tích cơng việc.

Cơng tác phân tích cơng việc tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hưng yên đã

được triển khai và thực hiện nhưng chưa thực hiện hoàn thiện: từ việc tổ chức thực hiện phân

tích cơng việc đến việc ứng dụng kết quả phân tích cơng việc và các hoạt động quản lý nhân

sự khác.Thực tế này đang gây ra cho công ty những khó khăn nhất định trong cơng tác nhân

sự.

Tuy vậy, hiện nay công ty đã xây dựng được hệ thống phân cơng cơng việc/nhiệm vụ

cho Trưởng, Phó phòng.Bản phân cơng cơng việc/nhiệm vụ đã được hầu hết các phòng ban

cơng ty xây dựng như: tài vụ ,tổ chức nhân sự ….

- Cơng tác tuyển dụng nhân lực.

Cơng ty có quy mơ vừa, pham vi hoạt động của công ty chủ yếu là trong địa bàn tỉnh

Hưng Yên vì thế nên các hình thức tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng cơng nhân của công ty

chủ yếu là :

+ Thông quan giới thiệu từ người quen.

50+ Thông qua hợp đồng với các đội xây dựng của địa phương.

+ Tuyển dụng thông qua thông báo tuyển dụng, thông qua phát tờ rơi trên đại bàn tỉnh

Hưng n

- Cơng tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí.

Cơng ty đã thiết lập được một sơ đồ tổ chức khá chặt chẽ từ trên xuống dưới với những

quy định rõ ràng nhiệm vụ tùng phòng.Chính vì vậy ai cũng biết nhiệm vụ và cơng việc của

mình. Điều này dẫn đến tránh chồng chéo nhiệm vụ các phòng với nhau, hơn nữa còn đáp ứng

được nhu cầu hồn thành cơng việc một cách khoa hoc.- Công tác đào tạo và phát triển nhân lực

Công ty có hệ thống đào tạo và phát triển rất văn minh , hiện đại . Cùng

với đó cũng đã tổ chức nhiều lớp tạo điều kiện cho nhân viên đc đào tạo trong và

ngoài nước , giúp họ nâng cao trình độ , kinh nghiệm cũng như đem lại hiệu quả

công việc , năng suốt lao động cho công ty .

- Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc

Cơng ty ln có những người quản lý giám sát cấp dưới , mỗi người đều

có 1 bảng ghi rõ năng suốt lao động của mình , số ngày nghỉ ốm , tiến trình cơng

việc , thái độ khi làm việc và với đồng nghiệp

- Quan điểm trả lương và chương trình phúc lợi cơ bản cho người lao

động

Cơng ty ln có chế độ trả lương rõ ràng ,cơng khai , công bằng ,minh bạch

cho nhân viên . Lương thưởng đều dựa vào khả năng , trình độ , năng suốt tạo ra

sản phẩm công việc , hiệu quả lao động của nhân viên trong 1 tháng . Lương

thưởng cũng đều được trao cho những nhân viên có thành tích lao động tốt .

Những nhân viên làm việc không hiệu quả , thiếu chỉ tiêu hay vi phạm nội quy

của công ty , vi phạm điều khoản , hợp đồng đều sẽ bị trừ lương tương ứng với

mức độ vi phạm . Cơng ty cũng có chế độ phúc lợi cho nhân viên nhằm khuyến

khích tinh thần , tạo long trung thành đối với công ty và đem lại hiệu quả công

việc cao hơn.51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×