Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo

Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

“Đánh giá nhu cầu đào tạo là quá trình thu thập và phát triển thông tin để

làm rõ nhu cầu cải thiện khả năng thực hiện công việc và xác định liệu đào tạo

có thực sự là giải pháp thiết thực?”.

Đánh giá nhu cầu đào tạo để loại trừ những chương trình đào tạo khơng

thích hợp, để nhận biết những nhu cầu đào tạo thích hợp còn chưa được đáp ứng

và để xác định mục tiêu đào tạo cho các chương trình được vạch ra.

Khi đánh giá nhu cầu đào tạo người ta thường bắt đầu từ quan điểm cho

rằng kết quả làm việc tồi nên phải đào tạo. Hầu như các công ty chỉ nhận dạng

các nhu cầu đào tạo theo phản ứng đối với các vấn đề khi chúng nảy sinh. Tuy

nhiên, hiệu quả làm việc không như mong muốn của nhân viên do nhiều nguyên

nhân; có những nguyên nhân liên quan đến đào tạo và có cả những nguyên nhân

không liên quan đến đào tạo.

Các lý do dẫn đến kết quả làm việc tồi:

Các lý do cá nhân mà cơng ty khơng thể kiểm sốt được :oKhả năng trí tuệoKhả năng thể lựcoSự ổn định về tinh thần , tình cảmoHồn cảnh gia đình và bản thânoSức khỏeCác lý do về mặt tổ chức mà cá nhân khơng thể kiểm sốt được :oCơng việc hiện tạioSự thay đổi cơng việcoLươngoKhơng có đào tạooThiếu đầu tư và máy mócoThiếu các điều kiện làm việcoKhơng có kế hoạchoQuản lý kémoVị trí làm việc và đi lại khó khăn.SV: Lê Thanh Hương45Lớp QTNL 12DCác lý do cá nhân nảy sinh do sự không phù hợp với công việc và tổchức :

oThiếu hiểu biết về cơng việcoCó cảm giác được đối xử khơng cơng bằngoThiếu sự khuyến khích động viênoCó sự xung đột hay va chạm cá nhân với các thành viên trong nhóm hayvới người giám sát.

oThiếu tự tin hay q tự tinoCác chương trình đào tạo khơng phù hợp.Những biểu hiện của nhu cầu đào tạo:

Về phía nhân viên :oMức độ lãng phí cao, năng suất lao động thấp.oXảy ra nhiều tai nạn lao động.oLàm việc mất quá nhiều thời gian.oTỉ lệ vắng mặt cao ( chán , sợ công việc )oQúa nhiều sự phàn nàn của khách hàng.Với người quản lý :oTỉ lệ nghỉ việc quá cao (không hài lòng với cơng việc).oLàm việc mất q nhiều thời gian.oTinh thần làm việc sút kém.oThiếu sự hợp tác từ phía nhân viên (đây là điều quan trọng nhất cần đàotạo người quản lý ngay tức khắc).

Tất nhiên đào tạo khơng chỉ vì lý do kết quả làm việc tồi mà có thể vì

những mục đích cụ thể của q trình đào tạo.

Các nguồn thơng tin đánh giá nhu cầu đào tạo:

Kế hoạch phát triển của công tyCác ghi chép về nhân viênCác báo cáo đánh giá kết quả công việcCác bản mô tả công việcSự phàn nàn và phản ứng của khách hàngSV: Lê Thanh Hương46Lớp QTNL 12DCác sai sót hay lỗi lầmCác báo cáo về tai nạn

2. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề :

Phân tích một số vấn đề chính là đào tạo và nâng cao trình độ cho ngườilao động.

Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển

nguồn nhân lực của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu :

Nhiệm vụ : Nghiên cứu về công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực tại

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

Phạm vi : Đề tài tập trung nghiên cứu bộ máy quản lý và công tác đào tạo

phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển

Hưng Yên.

4. Phương pháp nghiên cứu :

Phương pháp phân tích - tổng hợp: nghiên cứu sách, báo,luận văn chuyên

ngành, từ đó rút ra các hướng đề xuất cho chuyên đề.

Phương pháp thống kê: nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm để so sánh về số

tương đối và tuyệt đối.

Ngoài các phương pháp trên đề tài còn sử dụng phương pháp đối chiếu so

sánh tình hình thực tế cho quá trình thu thập tài liệu và phân tích tài liệu.

5. Kết cấu đề tài : Gồm 3 chương

Chương 1: Tổng quan chung về Công tác đào tạo , phát triển nhân lực tại

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên

Chương 2: Thực trạng về Công tác đào tạo , phát triển nhân lực tại Công

ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên.

Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo

và phát triển nhân lực trong thời gian tới của Công ty .SV: Lê Thanh Hương47Lớp QTNL 12DCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO,

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP.

1.1.1. Giới thiệu chung về công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Hưng Yên.

- Địa chỉ: Đường 196, thơn n Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh

Hưng Yên

- Số điện thoại: 0321.369.8686FAX: 0321.369.86861.1.2. Đặc thù, lĩnh vực hoạt động:

- Xây dựng các cơng trình dân dụng và công nghiệp.

- Dịch vụ tư vấn bất động sản.

- Xây dựng các cơng trình giao thơng đường bộ.

- Mua bán các máy móc thiết bị xây dựng

1.1.3. Q trình phát triển:

Với nhu cầu xây dựng ngày càng cao của xã hội cùng với sự phát triển và

yêu cầu ngày một cao của con người về xây dựng, nắm được nhu cầu này ngày

24/03/2011 đã thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hung yên

gồm có 3 công ty liên kết thành lập bao gồm, công ty vật liệu xây dựng Mỹ Hào,

công ty xây dựng Mỹ Hào và công ty xây dựng phát triển Hưng Yên. Thành lập

nên công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên, địa chỉ : Đường 196,

thôn Yên Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Đại diện pháp lý

ông : Lê Duy Thụ làm chủ tịch.

* Phương châm hoạt động: “Xây dựng để phát triển”

* Tóm tắt q trình hoạt động nổi bật:

Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên là công ty chuyên về

lĩnh vực xây dựng với các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng; các gói thầu xây

dựng về giao thông đường bộ và chung cư nhà ở; xây dựng các cơng trình theo

hạng mục. Cơng ty chú trọng đấu thầu các gói thầu thuộc định mức vốn tầm

trung là chủ yếu như các gói thầu xây dựng chung cư; xây dựng hệ thống giao

thông liên huyện, liên xã .v.v. Công ty hoạt động mạnh tại khu vực trực thuộc

SV: Lê Thanh Hương48Lớp QTNL 12Dquản lý trực tiếp của tỉnh Hưng Yên, Dấu ấn đầu tiên của công ty là đấu thầu

thành công liên tiếp các hạng mục về xây dựng và cải tạo lại trục đường chính đi

qua địa phận huyện Mỹ Hào(đường 196) vào năm 2011 – 2012. Không những

thế trong năm 2012 – 2013 công ty đã đấu thầu thành công và xúc tiến xây dựng

các hạng mục của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về khu đô thị Phố Nối 2012 –

2014 đến nay đã hoàn thành toàn bộ, được nghiệm thu từ đoàn thanh tra tỉnh

Hưng Yên.

Tuy nhiên năm 2012 bắt đầu sự suy thoái bất động sản ở Việt Nam và công

ty cũng cũng bị ứ đọng nhiều sản phẩm bất động sản .Nhờ có sự chỉ đạo đúng

đắn của lãnh đạo, cơng ty đang từng bước thốt khỏi suy thoái và phát triển ngày

càng mạnh mẽ hơn.

Gần đây cơng ty đang có dự định mở rộng kinh doanh, mở rộng quy mô

công ty với việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ và tuyển thêm 150 công nhân trong

lĩnh lực xây dựng. Đây có thể nói là một dấu mốc quan trọng để đánh giá và

khẳng định chắc chắn rằng công ty đang đi lên và phát triển mạnh mẽ.

1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Hội đồng quản trịTổng Giám đốcPhòng

thương

mạiPhòng

kiểm

tra ,

giám

định ,

kỹ

thuậtSV: Lê Thanh HươngPhòng

tài vụPhòng

kế

hoạch

, vật tư

, thiết

bị xây

dựng49Phòng

nhân

sựPhòng

hành

chínhPhòng

kỹ

thuậtLớp QTNL 12D- Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty bao gồm 08 phòng ban:

+ Phòng Tổng giám đốc.

+ Phòng Thương mại.

+ Phòng kiểm tra, giám định, kỹ thuật.

+ Phòng Tài vụ.

+ Phòng Kế hoạch, vật tư, thiết bị xây dựng.

+ Phòng Nhân sự.

+ Phòng Hành chính.

+ Phòng kỹ thuật.

1.1.5.Chức năng và các nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban chun

trách.

* Cơng ty có 07 phòng ban chun trách.

+ Phòng thương mại:

Thực hiện các công tác tiếp thị, lập hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu.

Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế của cơng ty. Tổng kết tình hình xây

dựng kinh doanh của cơng ty.

+ Phòng kỹ thuật:

Quản lý chất lượng nguyên liệu vật liệu đầu vào, quản lý số lượng vật liệu

xuất ra xây dựng, xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cho một dự án, áp dụng

tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động xây dựng của cơng ty.

+ Phòng tài vụ:

Là bộ phận quản lý tài chính, thực hiện chế độ hạch tốn kinh tế, hạch

toán giá thành sản phẩm, giám sát việc chấp hành kỷ luật tài chính, nghiên cứu

sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Làm thang bảng lương và trả lương cho nhân viên và công nhân của công

ty, đồng tời xây dựng các định mức lương thưởng và phúc lợi cho người lao

động.

Thực hiện cơng tác quyết tốn các khoản chi về nhận nguyên vật liệu và các

khoản thu lợi hợp pháp từ các dự án, trình văn bản có kèm biên laic ho cấp lãnh

đạo.

SV: Lê Thanh Hương50Lớp QTNL 12D+ Phòng kế hoạch vật tư, thiết bị xây dựng:

Thực hiện công tác cung ứng, quản lý vật tư. Lập kế hoạch xây dựng theo

dõi và hiệu chỉnh kế hoạch

Quản lý trang thiết bị của công ty, định lịch sửa chữa và bảo dưỡng các

thiết bị xây dựng

Đưa ra bản thống kê chi tiết trình lên ban lãnh đạo về việc nhập vật tư, cũng

như cung ứng vật tư cho các dự án của công ty kèm biên lai và bản báo cáo,

hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

+ Phòng tổ chức nhân sự:

Là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức

bộ máy quản lý sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, thực hiện các

chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tham gia lấy ý kiến từ các phàng chức năng để lận các bản kế hoặch về

nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, hoặch định nhân sự tại thời điểm đó và trong thời

gian tới, trình nên cấp lãnh đạo.

Trực tiếp hoặch định số lượng nhân lực dự kiến sử dụng để thực hiện một

dự án, số lượng nhân sự tại chỗ ( của tổ chức sẵn có ), số lượng nhân sự thuê

khoán thời vụ, tuyển thêm. Lập bản báo cáo trình nên các cấp lãnh đạo xem xét.

+ Phòng hành chính:

Phục vụ, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hành chánh quản trị,

đảm bảo điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ xây dựng, kinh doanh của

công ty.

Thực hiện các công tác về hồ sơ giấy tờ, về luật lệ, luật pháp và các điều

kiện cần để công ty tham gia đấu thầu dự án.

Thực hiện công tác đánh giá dự án đấu thầu, tham mưu cho cấp lãnh đạo về

điều kiện đấu thầu dự án và cá điều kiện lien quan, đánh giá mức đơn quan trọng

của dự án từ đó tham mư phương án và mức đấu thầu hợp lý nhất cho lãnh đạo.

+ Phòng Kiểm tra, kỹ thuật, giám định:SV: Lê Thanh Hương51Lớp QTNL 12DThực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, Giám định chất lương sản phẩm đầu

ra đồng thời giám sát quán trình xây dựng, Chịu trách nhiệm Giám định các sản

phẩm xây dựng.

Thống kê sản phẩm xây dựng không đạt chuẩn nhằm thông báo kịp thời

cho Ban Lãnh Đạo và các phòng ban có liên quan nhằm đưa ra phương án khắc

phục sớm và có hiệu quả nhất.

1.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty

- Quyết tâm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư

kinh doanh bất động sản; thi cơng xây lắp các cơng trình dân dụng & công

nghiệp...

- Tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác mạnh và

tập đoàn kinh tế để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

- Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại, không

ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực của Công

ty. Tiếp tục tăng trưởng mạnh về các chỉ tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu,

lợi nhuận; Hoàn thành mọi mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng cơng trình, xây dựng một

môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hố doanh nghiệp.

- Khơng ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông và đảm bảo quyền và lợi ích

của người lao động.

- Duy trì và khẳng định thương hiệu công ty trên thị trường bằng việc hồn

thành các dự án đầu tư; các cơng trình thi cơng xây lắp “An tồn, chất lượng,

hiệu quả và đúng tiến độ”.

1.1.7. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực trong

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên

- Công tác hoạch định nhân lực

Dự đốn nhu cầu nhân lực của cơng ty : việc xác định nhu cầu về số lượng

lao động và cơ cấu lao động trong kỳ kế hoạch của cơng ty được xây dựng qua

các gói trúng thầu xây dựng của cơng ty.Cụ thể, Phòng nhân sự sẽ xác định nhu

SV: Lê Thanh Hương52Lớp QTNL 12Dcầu nhân lực qua từng gói trúng thầu cụ thể: xác định khối lượng cơng việc phải

hồn thành trong gói thầu,hao phí lao động để hồn thành từng bước cơng

việc,đồng thời căn cứ cả vào số lượng lao động nghỉ việc… để từ đó xác định cần

bao nhiêu nhân lực để hồn thành cơng việc của gói thầu trong thời gian hạn định.

Cơng tác dự đốn nhu cầu nhân lực của cơng ty rất được coi trong, và được

tiến hành thương xuyên. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc: đánh giá số lượng

lao dộng hiện có và cơ cấu lao động tại các gói thầu .Với mục đích đánh giá

nhân lực hiện tại có đủ và đáp ứng gói thầu chưa để có cơng tác nhân lực tiếp

theo cho phù hợp

- Cơng tác phân tích cơng việc.

Cơng tác phân tích cơng việc tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển

Hưng yên đã được triển khai và thực hiện nhưng chưa thực hiện hoàn thiện: từ

việc tổ chức thực hiện phân tích cơng việc đến việc ứng dụng kết quả phân tích

cơng việc và các hoạt động quản lý nhân sự khác.Thực tế này đang gây ra cho

cơng ty những khó khăn nhất định trong công tác nhân sự.

Tuy vậy, hiện nay công ty đã xây dựng được hệ thống phân cơng cơng

việc/nhiệm vụ cho Trưởng, Phó phòng.Bản phân cơng cơng việc/nhiệm vụ đã

được hầu hết các phòng ban cơng ty xây dựng như: tài vụ ,tổ chức nhân sự ….

- Cơng tác tuyển dụng nhân lực.

Cơng ty có quy mơ vừa, pham vi hoạt động của công ty chủ yếu là trong địa

bàn tỉnh Hưng Yên vì thế nên các hình thức tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng

cơng nhân của công ty chủ yếu là :

+ Thông quan giới thiệu từ người quen.

+ Thông qua hợp đồng với các đội xây dựng của địa phương.

+ Tuyển dụng thông qua thông báo tuyển dụng, thông qua phát tờ rơi trên

đại bàn tỉnh Hưng Yên

SV: Lê Thanh Hương53Lớp QTNL 12D- Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí.

Cơng ty đã thiết lập được một sơ đồ tổ chức khá chặt chẽ từ trên xuống

dưới với những quy định rõ ràng nhiệm vụ tùng phòng.Chính vì vậy ai cũng biết

nhiệm vụ và cơng việc của mình. Điều này dẫn đến tránh chồng chéo nhiệm vụ

các phòng với nhau, hơn nữa còn đáp ứng được nhu cầu hồn thành cơng việc

một cách khoa hoc.

- Công tác đào tạo và phát triển nhân lực

Cơng ty có hệ thống đào tạo và phát triển rất văn minh , hiện đại . Cùng

với đó cũng đã tổ chức nhiều lớp tạo điều kiện cho nhân viên đc đào tạo trong và

ngoài nước , giúp họ nâng cao trình độ , kinh nghiệm cũng như đem lại hiệu quả

công việc , năng suốt lao động cho công ty .

- Công tác đánh giá kết quả thực hiện cơng việc

Cơng ty ln có những người quản lý giám sát cấp dưới , mỗi người đều

có 1 bảng ghi rõ năng suốt lao động của mình , số ngày nghỉ ốm , tiến trình cơng

việc , thái độ khi làm việc và với đồng nghiệp

- Quan điểm trả lương và chương trình phúc lợi cơ bản cho người lao

động

Cơng ty ln có chế độ trả lương rõ ràng ,công khai , công bằng ,minh bạch

cho nhân viên . Lương thưởng đều dựa vào khả năng , trình độ , năng suốt tạo ra

sản phẩm cơng việc , hiệu quả lao động của nhân viên trong 1 tháng . Lương

thưởng cũng đều được trao cho những nhân viên có thành tích lao động tốt .

Những nhân viên làm việc không hiệu quả , thiếu chỉ tiêu hay vi phạm nội quy

của công ty , vi phạm điều khoản , hợp đồng đều sẽ bị trừ lương tương ứng với

mức độ vi phạm . Cơng ty cũng có chế độ phúc lợi cho nhân viên nhằm khuyến

khích tinh thần , tạo long trung thành đối với công ty và đem lại hiệu quả công

việc cao hơn.

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.2.1. Khái quát chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.SV: Lê Thanh Hương54Lớp QTNL 12D1.2.1.1.Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người (trước hết &

cơ bản nhất là tiềm năng lao động), gồm: thể lực, trí lực, nhân cách của con

người nhằm đáp ứng yêu cầu của một tổ chức hoặc một cơ cấu kinh tế - xã hội

nhất định

- Đào tạo: Là hoạt động làm cho con người trở thành người có năng lực

theo những tiêu chuẩn nhất định. Là quá trình học tập để làm cho người lao

động có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong cơng tác của

họ.

- Đào tạo nguồn nhân lực là một loại hoạt động có tổ chức, được thực hiện

trong một thời gian nhất định và nhằm đem đến sự thay đổi nhân cách và nâng

cao năng lực của con người.

+ Là quá trình học tập để chuẩn bị con người cho tương lai, để họ có thể

chuyển tới cơng việc mới trong thời gian thích hợp.

+Là q trình học tập nhằm mở ra cho cá nhân một công việc mới dựa trên

những định hướng tương lai của tổ chức. Theo quan niệm này, khi nói đến đào

tạo nguồn nhân lực là nói đến việc trang bị cho người lao động: kiến thức phổ

thông, kiến thức chuyên nghiệp, kiến thức quản lý...

- Phát triển nguồn nhân lực là quá trình gia tăng, biến đổi đáng kể về chất

lượng của nguồn nhân lực và sự biến đổi này được biểu hiện ở việc nâng cao

năng lực và động cơ của người lao động.

- Thực chất của việc phát triển nguồn nhân lực là tìm cách nâng cao

chất lượng của nguồn nhân lực đó.

1.2.1.2. Mục đích của đào tạo

Đào tạo tự nó khơng phải là một mục đích, nó chỉ có thể là một phương tiện

phục vụ một mục đích:

Xóa bỏ sự rối loạn chức năng do năng lực của nhân viên không phù hợpvới nhiệm vụ được giao.

Giúp và / hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho việc đạt mục tiêu ngắn, trung vàdài hạn của tổ chức.

SV: Lê Thanh Hương55Lớp QTNL 12DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×