Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Thiết kế dữ liệu

IV. Thiết kế dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhV. Thiết kế menu

PHẦN MỀM

QUẢN LÝ

THƯ VIỆNĐăng ký

Đăng nhập

Đăng xuất

Hệ thốngĐổi mật

khẩu

Phân quyền

ThốtMàu chữ

Kiểu chữ

Giao diệnCài đặtKết nối

Thanh trag

thái

Thanh cơng

cụ

Nhà XB

Tác giả

Đầu sáchQuản lýSách

Độc giả

Thẻ thư

viện

Mượn sách

Trả sáchNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln45Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhTìm kiếmSách

Độc giả

SáchThơng kê

Độc giảĐổi quy địnhThay đổi

Độc giảSao lưuDữ liệu

Phục hồiNghe nhạcGiải tríTruyện cười

WebGame

NotebadTiện íchMáy tính

Đồng hồLịchTrợ giúpHelp

Tác giảNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln46Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.GVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhVI. Thiết kế màn hình – Một số hình ảnh phần mềm

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Màn hình

Màn hình chính

Wel come

Đăng ký

Đăng nhập

Đăng xuất

Đổi mật khẩu

Phân quyền

Kết nối

Nhà xuất bản

Tác giả11Đầu sách12

13Sách

Độc giả14Thẻ thư viện15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25Mượn trả sách

Tìm kiếm sách

Tìm kiếm độc giả

Thơng kê sách

Thơng kê độc giả

Nghe nhạc

Notebad

Máy tính

Đồng hồ

Lịch

Thơng tin tác giảNguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuChức năng

Màn hình chính của hệ thống

Màn hình splash giới thiệu

Màn hình đăng ký thành viên

Màn hình đăng nhập vào hệ thống.

Trở về màn hình ban đầu

Thành viên thay đổi mật khẩu

Quản trị quyền truy cập

Thiết lập kết nối CSDL

Thơng tin thêm – xóa – sửa NXB

Thơng tin thêm – xóa – sửa Tác giả.

Thơng tin thêm – xóa – sửa Đầu

sách

Thơng tin thêm – xóa – sửa sách

Thơng tin thêm – xóa – sửa Độc giả

Thơng tin thêm – xóa – sửa Thẻ thư

viện

Thực hiện quá trình mượn trả sách

Thực hiện quá trình tìm sách

Thực hiện quá trình tìm độc giả

Thực hiện quá trình thơng kê sách

Thực hiện q trình thơng kê độc giả

Nghe nhạc giải trí

Soạn thảo văn bản

Máy tính bỏ túi

Xem giờ

Xem ngày

Bản quyềnNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hồng Ln47Cơng nghệ LINQ và Ứng dụng.Nguyễn Đỗ Quỳnh Nam

Mai Chính HữuGVHD: ThS. Nguyễn Đặng Kim KhánhNguyễn Ngọc Lộc

Mai Hoàng Luân48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Thiết kế dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×