Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kĩ thuật dạy học các mảnh ghép

Kĩ thuật dạy học các mảnh ghép

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học mơn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------điểm:

- Cơng việc nhóm khơng phải lúc nào cũng mang lại kết quả mong muốn.

Nếu được tổ chức và thực hiện kém, sử dụng một cách tùy tiện khơng có sự lựa

chọn thích hợp nó thường dẫn đến kết quả ngược lại với những gì dự định sẽ đạt.

- Các nhóm có thể đi chệch hướng thảo luận do tác động của một vài cá nhân

nào đó cố tình đưa ra ý kiến, để điều khiển cả nhóm (“bắt cóc” nhóm, hiện

tượng chi phối, tách nhóm); các thành viên khơng lắng nghe ý kiến của nhau

hoặc chấp nhận ý kiến của nhau một cách miễn cưỡng.

- Bị hạn chế bởi thời gian: do thời lượng của 1 tiết ở tiểu học là 40 phút nên

khi tổ chức cho HS thảo luận nhóm nếu tổ chức không tốt sẽ ảnh hưởng đến các

tiết học khác

- GV khó có thể bao quát được hết cả lớp do số lượng HS của 1 lớp đơng vì

vậy có thể có những nhóm sẽ hoạt động tự do, khơng có ai điều khiển

3.3.Đặc điểm, bản chất của kĩ thuật dạy học mảnh ghép

a. Đặc điểm

KTDH mảnh ghép là KTDH hợp tác đặt HS vào mơi trường học tập tích

cực trong đó HS được tổ chức thành một nhóm một cách thích hợp, các thành

viên trong nhóm được khuyến khích thảo luận hợp tác với nhau, cùng nhau giải

quyết nhiệm vụ học tập

Trong KTDH các mảnh ghép, mối quan hệ giữa trò và trò nổi lên. Thơng

qua sự hợp tác, tìm tòi, nghiên cứu, thảo luận ý kiến của mỗi cá nhân sẽ được

bộc lộ, điều chỉnh hay bác bỏ. Việc tiếp thu kiến thức của mỗi thành viên trong

nhóm trở thành q trình học hỏi lẫn nhau chứ khơng phải sự tiếp nhận thụ động

từ GV. Qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới, bài học vận dụng vốn

hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi cá nhân và cả lớp.

b. Bản chất

Đây là KTDH mang tính hợp tác, thể hiện định hướng đổi mới của Bộ

giáo dục - “hoạt động hóa HS”

Xét về mặt hình thức KTDH mảnh ghép là hình thức dạy học theo nhóm

nhỏ mà ở đó HS phải trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hình thành kiến thức, kĩ

năng. Trong nhóm nhỏ mỗi thành viên đều được hoạt động tích cực, khơng thể ỷ

lại vào một vài thành viên năng động và nổi trội nào trong nhóm. Hình thức này

sử dụng các mối quan hệ xã hội mang tính tương tác trực tiếp, đa chiều ở nhiều

cấp độ giữa chủ thể HS để tổ chức dạy học.

Xét về mặt nội dung nó nói lên tính chất của quan hệ xã hội trong học

đường, đó là tính tích hợp và tính cạnh tranh lành mạnh. Mặt này đề cập đến

5Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------việc huy động sự cộng hưởng ý tưởng của nhiều người để tạo nên sức mạnh trí

tuệ. GV cần khuyến khích tinh thần hợp tác của các em trong cùng 1 nhóm và

giữa các nhóm với nhau, làm việc theo nhóm mang tính cộng tác sẽ thúc đẩy

cơng việc hiệu quả hơn. Trong q trình làm việc các em có cơ hội để thể hiện

và chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm, sáng tạo của bản thân với các thành

viên trong nhóm, mang tính cạnh tranh lành mạnh khơng ganh đua.

3.4.Quy trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép

a. Vòng 1: Nhóm chuyên gia

Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3- 6 người). Mỗi nhóm

được giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ:

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C

Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi,

chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình.

Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả

lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên gia của

lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2.

b. Vòng 2: Nhóm mảnh ghép

Hình thành nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 1;

1-2 từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm 3…), gọi là nhóm mảnh ghép.

Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới

chia sẻ đầy đủ với nhau.

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung ở vòng 1

thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới

này phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1)

Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả.

3.5.Sơ đồ3.6. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học theo kỹ thuật mảnh ghép:

6Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đảm bảo những thông tin từ các mảnh ghép lại với nhau có thể hiểu được

bức tranh tồn cảnh của một vấn đề và là cơ sở để giải quyết một nhiệm vụ phức

hợp ở vòng 2.

- Các chuyên gia ở vòng 1 có thể có trình độ khác nhau, nên cần xác định

yếu tố hỗ trợ kịp thời để tất cả mọi chun gia có thể hồn thành nhiệm vụ ở

vòng 1, chuẩn bị cho vòng 2.

- Số lượng mảnh ghép không nên quá lớn để đảm bảo các thành viên có thể

truyền đạt lại kiến thức cho nhau.

- Đặc điểm của nhiệm vụ mới ở vòng 2 là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có

thể giải quyết được trên cơ sở nắm vững những kiến thức đã có ở vòng 1. Do đó

cần xác định rõ những yếu tố cần thiết về kiến thức, kĩ năng, thông tin,…cũng

như các yếu tố hỗ trợ cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp này.

- Khoảng thời gian trên lớp giáo viên giao cho từng nhóm học sinh một chủ

đề nào đó để nghiên cứu kỹ. Ở mỗi nhóm từng học sinh sẽ thảo luận tìm ra nội

dung theo yêu cầu của giáo viên. Phương pháp này giúp học sinh rèn luyện tính

tự học, tự nghiên cứu và tự tin khi trình bày một vấn đề nào đó trước đám đông.

- Khi học sinh đã chuẩn bị tốt tâm thế học tập như tài liệu và nội dung bài

học thì việc sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép là khâu cuối cùng để các học sinh

có cơ hội nêu ý kiến của mình và ai cũng được tham gia vào nội dung của bài

học hay một vấn đề mà giáo viên nêu ra. Về phía giáo viên thì trong quá trình

sử dụng các mảnh ghép phải dành thời gian theo dõi học sinh thảo luận nhóm và

trình bày kết quả, có như vậy thì người học có điều kiện trao đổi trực tiếp với

giáo viên và ý thức rằng mình làm việc một cách nghiêm túc.

3.7.Thiết kế nhiệm vụ “Các mảnh ghép”

- Lựa chọn nội dung/chủ đề phù hợp

- Xác định một nhiệm vụ phức hợp để giải quyết ở vòng 2 dựa trên kết quả

các nhiệm vụ khác nhau đã được thực hiện ở vòng 1

- Xác định những yếu tố cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp (kiến

thức, kĩ năng, thông tin, chiến lược)

- Xác định các nhiệm vụ mang tính chuẩn bị (thực hiện ở vòng 1). Xác định

các yếu tố hỗ trợ cần thiết để hồn thành hiện vụ ở vòng 2.

3.8.Thành viên và nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm

Vai trò

Nhiệm vụ

Trưởng nhómPhân cơng nhiệm vụHậu cầnChuẩn bị đồ dùng tài liệu cần thiết

7Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học mơn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thư kíGhi chép kết quảPhản biệnĐặt các câu hỏi phản biệnLiên lạc với nhóm khácLiên hệ với nhóm khácLiên lạc với GVLiên lạc với GV để xin trợ giúp4. Chương trình mơn Đạo đức lớp 4

4.1. Mục tiêu

- Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật

phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình,

nhà trường, cộng đồng, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo

các chuẩn mực đó.

- Từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân

và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học; kỹ năng lựa chọn và thực

hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các quan hệ và tình huống

đơn giản, cụ thể của cuộc sống; biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

- Từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin; yêu thương, tôn trọng con

người; yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái

xấu.

- Bên cạnh đó, dạy – học mơn Đạo đức theo chuẩn kiến thức kỹ năng là

nhu cầu cần thiết của Ngành giáo dục Tiểu học hiện nay. Ngoài dạy theo Chuẩn

kiến thức kỹ năng còn chú trọng việc Rèn kỹ năng sống – Giáo dục Bảo vệ môi

trường cho các em cũng là yêu cầu mà các em cần đạt được sau mỗi phần, mỗi

chủ điểm và sau mỗi năm học.

4.2. Nội dung chương trình

- Chương trình Đạo đức lớp 4 được thiết kế theo hướng xác định quyền

trách nhiệm, bổn phận đối với học sinh. Bao gồm các chuẩn mực hành vi đạo

đức phù hợp với lứa tuổi học sinh theo năm mối quan hệ trong cuộc sống như:

a. Quan hệ với bản thân:

 Trung thực trong học tập.

Biết bày tỏ ý kiến về những vấn đề liên quan đến bản thân và tập thể.Sử dung tiết kiệm tiền của, thời giờ.b. Quan hệ với người khác:

 Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

 Kính trọng, biết ơn thầy cơ giáo.

8Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học mơn Đạo đức lớp 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kính trong, biết ơn người lao động.

 Lịch sự với mọi người.

c. Quan hệ với cơng việc:

 Biết vượt khó trong học tập.

 u lao động, sẵn sàng tham gia lao động phù hợp lứa tuổi.

 Tích cực tham gia lao động làm sạch, đẹp trường, lớp.

 Bảo vệ các cơng trình cơng cộng.

 Tơn trọng Luật Giao thông.

d. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại:

 Yêu quê hương đất nước, kính yêu Bác Hồ, biết ơn Đảng.

 Yêu các dân tộc trên thế giới.

 Tham gia các hoạt động nhân đạo.

e. Quan hệ với môi trường tự nhiên:

 Bảo vệ môi trường.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Khái quát quá trình điều tra

1.1. Mục đích điều tra

Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn

Đạo đức lớp 4 ở trường tiểu học.

1.2. Nội dung điều tra

 Điều tra khảo sát về thực trạng sử dụng các phương pháp trong dạy học môn

Đạo đức của giáo viên Tiểu học.

Thực trạng việc sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

ở trường tiểu học.

 1.3. Đối tượng điều tra

Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã tiến hành điều tra 25 giáo viên trực

tiếp giảng dạy môn Đạo đức ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Ứng Hòa

– Thành phố Hà Nội.

2. Kết quả điều tra

2.1. Thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học trong môn Đạo đức của

giáo viên tiểu học

Bảng 1. Mức độ sử dụng các phương pháp dạy học trong môn Đạo đức (đơn vị:

%)9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kĩ thuật dạy học các mảnh ghép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×