Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Trò chơi “ Phỏng vấn”

*Trò chơi “ Phỏng vấn”

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hãy cùng các bạn phỏng vấn lẫn nhau về những nội dung sau:

+ Tình hình vệ sinh trường lớp em.

+ Nội dung sinh hoạt lớp.

+ Dự định của em trong hè.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

Em hãy bày tỏ ý kiến với bố mẹ, anh chị về những vấn đề liên quan đến bản

thân.

III. ĐÁNH GIÁ:

- HS tự đánh giá việc bày tỏ ý kiến của bản thân và đưa tay nếu mình biết bày tỏ

ý kiến những việc liên quan đến bản thân.2.Bài “Hiếu thảo với ông bà cha mẹ” ( 2 tiết)

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:

+ Biết được: Con cháu phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao

ơng bà, cha mẹ đã sinh thành, ni dạy mình.

+ Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể

trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình.

+ Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công

lao với ông bà, cha mẹ đã sinh thành, ni dạy mình.

- Thái độ:

+ Có thái độ và hành vi kính trọng, u thương, hiếu thảo ơng bà, cha mẹ.

+ Thể hiện thái độ khơng đồng tình và lên án với những hành vi bất kính, vơ ơn

đối với ông bà cha mẹ.

II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN

*Giáo viên:

- Phiếu tình huống số 1,2,3,4,5.

- Đồ dùng đóng vai HĐTH số 3

*Học sinh

- Thẻ mặt cười mặt mếu

- SGK đạo đức lớp 4

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

21Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lắng nghe GV kể câu chuyện: “ Phần thưởng”

2. Hãy trả lời những câu hỏi sau:

- Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Hưng?

- Theo em, bà của bạn Hưng sẽ cảm thấy như thế nào trước việc làm của Hưng?

3. Thế nào là hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ?

Thành lập nhóm chun gia vòng 1:

- Thành lập nhóm chun gia, HS bầu nhóm trưởng, thư kí

- GV u cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành 5 nhóm (nhóm chuyên gia)

mỗi nhóm gồm từ 4-7 HS ( tùy theo số lượng học sinh trong lớp giáo viên có thể

điều chỉnh số lượng học sinh trong từng nhóm cho phù hợp) bằng cách gọi số từ

1 đến 7.

- GV giao nhiệm vụ ở vòng 1 cho từng nhóm:

*Nhóm 1: Mẹ mệt, bố đi làm mãi chưa về. Sinh vùng vằng, bực bội vì chẳng có

ai đưa Sinh đến nhà bạn dự sinh nhật.

*Nhóm 2: Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy Loan chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn

mặt để mẹ rửa cho mát.Loan còn giúp mẹ nhanh nhảu mang túi vào nhà.

* Nhóm 3: Bố Hồng vừa đi làm về, rất mệt. Hồng chạy tận ra cửa đón và hỏi

ngay: “Bố có nhớ mua truyện tranh cho con khơng?”

*Nhóm 4: Ơng nội Hồi rất thích chơi cây cảnh. Hồi đến nhà bạn mượn sách,

thấy ngồi vườn nhà bạn có khóm hoa lạ liền xin bạn một nhánh mang về cho

ơng trồng.

*Nhóm 5: Sau giờ học nhóm, Nhâm và bạn Minh đang đùa nhau. Chợt nghe

tiếng bà ngoại ho ở phòng bên, Nhâm vội chạy sang vuốt ngực cho bà.

- Câu hỏi: Cách ứng xử của các bạn trong tình huống là đúng hay sai? Vì sao?

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm, mỗi nhóm nhận một phiếu màu khác

nhau, mỗi loại phiếu màu được đánh số từ 1 đến 7.

- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận trong 5 phút.

- Từng HS suy nghĩ sau đó trao đổi chia sẻ kết quả với các thành viên trong

nhóm.

Thành lập nhóm chun gia vòng 2:

- GV thành lập nhóm mảnh ghép (7 nhóm): nhóm 1 gồm các học sinh nhận

phiếu số 1 ở các nhóm chuyên gia, nhóm 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương tự.

- GV đưa ra nhiệm vụ ở vòng 2 cho các nhóm: Thế nào là hiếu thảo với ông bà,

cha mẹ?

- GV hướng dẫn HS thảo luận: các thành viên thảo luận trong 5 phút, sau đó GV

sẽ gọi bất kì 1 HS trình bày lại nhiệm vụ của vòng 1 và vòng 2; HS khác nhận

22Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------xét, bổ sung.

=>Kết luận: Con cháu hiếu thảo cần phải quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ,

nhất là khi ông bà già yếu, ốm đau.

4. Em đã hiếu thảo với ông bà, cha mẹ hay chưa?

- Quan sát tranh trong SGK trang 19 và nhận xét việc làm của bạn nhỏ trong tranh.

Nếu

- Quan sát trong SGK trang 19 và nhận xét việc làm của bạn nhỏ trong tranh. Nếu

em là bạn nhỏ em sẽ làm gì? Vì sao?

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Đóng vai

- Hãy đóng vai theo tình huống tranh 1, tình huống tranh 2

- Trình bày trước lớp

- HS nhận xét

- GV kết luận:

2.Em sẽ làm gì?

- Hãy kể cho bạn nghe những việc em đã làm thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà,

cha mẹ.

- GV kết luận: Thầy (cô) mong các em sẽ làm đúng những điều dự định và là một

người con hiếu thảo.

3.Kể chuyện tấm gương hiếu thảo

- Cùng các bạn kể câu chuyện lòng hiếu thảo

- Kết luận: Ơng bà, cha mẹ đã có cơng sinh thành, ni dạy chúng ta nên người.

Con cháu phải có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Cùng người thân tìm những câu chuyện nói về lòng hiếu thảo

III. ĐÁNH GIÁ:

- Em đã hiếu thảo với ông bà cha mẹ chưa? Hãy kể những việc làm hiếu thảo với

ông bà, cha mẹ em đã thực hiện

3. Bài “Bảo vệ môi trường”

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:

+ Hiểu được ý nghỉa của việc bảo vệ môi trường và tác hại của việc môi trường bị

ô nhiễm

- Thái độ:

+ Có ý thức bảo vệ mơi trường

23Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Đồng tình, ủng hộ, noi gương những người có ý thức giữ gìn, bảo vệ mơi

trường. + Khơng đồng tình với những người khơng có ý thức bảo vệ mơi trường

+ Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ mơi trường ở lớp, gia đình và cộng đồng

nơi sinh sống.

- Tích hợp giáo dục bảo vệ mơi trường:

+ Có kỹ năng trình bày ý tưởng bảo vệ môi trường ở nhà và ở trường

+ Biết được những việc cần làm ở nhà và ở trường để bảo vệ môi trường

+ Bảo vệ môi trường, sống thân thiện với mơi trừng biển, hải đảo. Đồng tình, ủng

hộ những hành vi bảo vệ môi trường vùng biển, hải đảo( Liên hệ)

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

*Giáo viên:

- Phiếu tình huống số 1,2,3,4.

*Học sinh

- Thẻ mặt cười mặt mếu

- SGK đạo đức lớp 4

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

1. Trao đổi thông tin

- Đọc thông tin trong SGK

+ Qua các thơng tin , số liệu nghe được, em có nhận xét gì về mơi trường mà

chúng ta đang sống?

+ Theo em, mơi trường đang ở những tình trạng như vậy là do những nguyên nhân

nào?

- Nhận xét câu trả lời của HS

2. Bày tỏ ý kiến

- GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1 SGK

a. Mở xưởng cưa gỗ gần khu chung cư

b. Trồng cây gây rừng

c. Phân loại rác trước khi xử lí

d. Giết mổ gia súc gần nguồn nước sinh hoạt

đ. Làm ruộng bậc thang

e. Vứt xác súc vật ra đường

g. Dọn sạch rác thải trên đường phố

h. Khu chuồng trại gia súc để gần nguồn nước ăn

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Hoạt động 1:Xử lý tình huống

Thành lập nhóm chun gia vòng 1:

24Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thành lập nhóm chuyên gia, HS bầu nhóm trưởng, thư kí

- GV u cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành 5 nhóm (nhóm chuyên gia)

mỗi nhóm gồm từ 4-7 HS ( tùy theo số lượng học sinh trong lớp giáo viên có thể

điều chỉnh số lượng học sinh trong từng nhóm cho phù hợp) bằng cách gọi số từ

1 đến 7.

- GV giao nhiệm vụ ở vòng 1 cho từng nhóm:

*Nhóm 1: Dùng điện, dùng chất nổ để đánh cá, tơm.

*Nhóm 2: Sử dụng thuốc bảo vệ thúc vật khơng đúng quy định.

* Nhóm 3: Qúa nhiều ơ tơ, xe máy chạy trong thành phố.

*Nhóm 4: Chất thải nhà máy chưa được xử lý đã cho chạy xuống ao, hồ.

*Nhóm 5: Lớp em tổ chức thu nhặt phế liệu và dọn sạch đường làng.

- Câu hỏi: Em sẽ dự đốn xem điều gì sẽ xảy ra với mơi trường trong mỗi tình

huống trên? Vì sao?

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm, mỗi nhóm nhận một phiếu màu khác

nhau, mỗi loại phiếu màu được đánh số từ 1 đến 7.

- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận trong 5 phút.

- Từng HS suy nghĩ sau đó trao đổi chia sẻ kết quả với các thành viên trong

nhóm.

Thành lập nhóm chun gia vòng 2:

- GV thành lập nhóm mảnh ghép (7 nhóm): nhóm 1 gồm các học sinh nhận

phiếu số 1 ở các nhóm chuyên gia, nhóm 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương tự.

- GV đưa ra nhiệm vụ ở vòng 2 cho các nhóm: Ơ nhiễm mơi trường ảnh hưởng

như thế nào đến cuộc sống của con người?

- GV hướng dẫn HS thảo luận: các thành viên thảo luận trong 5 phút, sau đó GV

sẽ gọi bất kì 1 HS trình bày lại nhiệm vụ của vòng 1 và vòng 2; HS khác nhận

xét, bổ sung.

=>Kết luận: Ơ nhiễm mơi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của con

người.

2. Bày tỏ ý kiến

- Yêu cầu HS thảo luận, bày tỏ thái độ về các ý kiến trong bài tập 3.

3. Liên hệ thực tế

Tình hình mơi trường ở địa phương em hiện nay ra sao?

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Cùng người thân sưu tầm những câu chuyện nói về bảo vệ mơi trường.

III. ĐÁNH GIÁ:25Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em đã tích cực thao gia hoạt động bảo vệ mơi trường chưa? Kể những việc em

làm tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.C. KẾT LUẬN

I. KẾT LUẬN

Từ kết quả nghiên cứu lí luận về vấn đề sử dụng KTDH mảnh ghép trong

dạy học môn Đạo đức lớp 4 chúng tôi rút ra những kết luận như sau:

- Vấn đề tích cực hóa học tập của học sinh trong dạy học mơn Đạo đức có

tầm quan trọng đặc biệt, việc làm này có tác dụng thúc đẩy sự phát triển trí tuệ

cho học sinh, kích thích tư duy của các em, nâng cao hứng thú học tập môn Đạo

đức. Trong số những biện pháp dạy học tích cực hóa, KTDH mảnh ghép được

xem là một trong những kĩ thuật dạy học hiệu quả, nhằm tạo ra quá trình tương

tác, thu hút, động viên học sinh.

- Việc sử dụng sử dụng KTDH mảnh ghép trong dạy học mơn Đạo đức có rất

nhiều tác dụng, tuy nhiên khi sử dụng nó khơng nên quá lạm dụng. Để xác định

đúng nên sử dụng các PPDH và KTDH vào bài nào, tiết học nào, hoạt động nào và

nhằm mục đích gì đòi hỏi người giáo viên phải u nghề, có năng lực chun mơn

vàdành thời gian nghiên cứu về mục tiêu, nội dung chương trình mơn học. Bên

cạnh đó, sự thành cơng của tiết dạy còn phụ thuộc rất nhiều vào đối tượng học sinh

cũng như năng lực tổ chức các hoạt động học tập của giáo viên.26Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chúng tơi đã đưa ra mộ vài ví dụ minh họa về sử dụng KTDH mảnh ghép

trong dạy học ở trên nhưng chỉ mang những gợi ý cơ bản trong dạy học môn Đạo

đức. Thực tế, giáo viên cần sáng tạo, linh hoạt theo điều kiện dạy học tại trường

và cần bổ sung, kết hợp nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học khác nhau trong

quá trình giảng dạy.

- Trong đề tài này chắc chắn còn nhiều vấn đề chúng tơi chưa đề cập đến do

thời gian nghiên cứu ngắn và năng lực của bản thân còn hạn chế nên cũng khơng

thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy chúng tơi rất mong nhận được sự đóng góp ý

kiến, bổ sung, phê bình của các thầy cơ giáo và các bạn để đề tài của chúng tơi

hồn thiện hơn.

II. KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với giáo viên

- Giáo viên trong tổ cần thường xuyên sinh hoạt chuyên môn hơn để trao

đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc sử dụng các phương pháp, kĩ

thuật dạy học và đặc biệt là kĩ thuật dạy ghọc các mảnh ghép trong dạy học môn

Đạo đức nhằm tích cực hóa q trình học tập của học sinh.

- Giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, công sức trong công tác chuẩn bị

lên lớp, cần nghiên cứu dự kiến các các phương pháp, kĩ thuật dạy học, các yêu

cầu cũng như kịch bản dạy học trên lớp.

- Ngoài ra, giáo viên cần nghiên cứu tùy theo số lượng học sinh, điều kiện

cơ sở vật chất để lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học sao cho phù hợp

với đặc điểm của từng lớp học.

- Trong quá trình dạy học, giáo viên cần yêu cầu học sinh nghiêm túc trong

học tập và thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị học tập của học sinh ở

nhà, phải chuẩn bị các phiếu theo dõi quá trình học tập của học sinh làm cơ sở

cho quá trình kiểm tra đánh giá được khách quan hơn, tạo động cơ học tập tốt

cho học sinh.

2. Đối với nhà trường

- Nhà trường cần tổ chức thường xuyên bồi dưỡng cho giáo viên về các

phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy

học tích cực.

- Nhà trường cần trang bị thêm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho dạy học

theo xu hướng hiện nay như các phòng chức năng, máy móc, mua các phần mềm

bản quyền về dạy học tương tác, có chính sách động viên cho cán bộ, giáo viên

thiết kế các phương tiện dạy học mới để phục vụ tốt cho giảng dạy./27Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Giáo dục học Đại cương I, Nhà Xuất Bản Giáo Dục,

1997.

2. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Giáo dục Đại cương II, Nhà Xuất Bản Giáo Dục,

1997.

3. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Đổi mới phương pháp dạy học ở Tểu học,Dự án phát

triển giáo viên Tiểu học,Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.

4. Đỗ Thị Châu, Tình huống tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB

GDHN, 2005.

5. Phan Thị Hạnh Mai (Đồng tác giả), Giáo trình Tâm lí học Tiểu học, NXB Đại

học Sư phạm, 2008.

6. Nguyễn Hữu Hợp, Giáo trình Đạo đức và phương pháp dạy học môn đạo đức ở

tiểu học, NXB ĐHSP, 2017.

7. Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng, Đạo đức học, NXB Giáo dục Hà Nội,

1998.

8. Đỗ Đình Hoan, Một số vấn đề cơ bản của chương trình tiểu học mới, NXB Giáo

dục Hà Nội, 2002.

28Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 4, NXB Giáo dục, 2010.

10.Lưu Thu Thủy (chủ biên), Sách giáo khoa Đạo đức lớp 4, NXB Giáo dục Việt

Nam, 2014

11.Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Tiểu học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.29Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Trò chơi “ Phỏng vấn”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×