Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật dạy học (KTDH): là những động tác, cách thức hành động của của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.

Kỹ thuật dạy học (KTDH): là những động tác, cách thức hành động của của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nhiệm vụ dạy học. KTDH là khái niệm nhỏ nhất, thực hiện các tình huống hành

động

Sự phân biệt giữa PPDH, hình thức tổ chức dạy học, KTDH chỉ mang tính

tương đối.

3. Kĩ thuật dạy học các mảnh ghép

3.1.Khái niệm kĩ thuật dạy học mảnh ghép

Kỹ thuật các mảnh ghép là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp giữa

cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức

hợp, kích thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò của cá nhân trong

q trình hợp tác.

Các kỹ thuật dạy học mang tính hợp tác là những kỹ thuật dạy học có ý

nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của HS vào q trình dạy

học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của HS.

3.2.Ưu điểm và nhược điểm của KTDH mảnh ghép

a. Ưu điểm

KTDH mảnh ghép là một KTDH tích cực:

- Đem lại cho HS cơ hội được sử dụng kiến thức và kĩ năng mà các em được

lĩnh hội và rèn luyện

- Cho phép HS diễn đạt những ý tưởng, những khám phá của mình

- Mở rộng suy nghĩ và thực hành các kĩ năng tư duy (so sánh, phân tích, tổng

hợp, đánh giá...).

- KTDH mảnh ghép giúp HS rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc, kĩ

năng giao tiếp, tạo điều kiện cho HS học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách

nhiệm, tính tích cực xã hội trên cơ sở hợp tác. Thông qua hoạt động học tập hợp

tác mà các em có thể cùng làm việc với nhau những việc mà một mình khơng

thể tự làm được trong một thời gian nhất định

- Làm việc theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ

qua lại giữa HS, đem lại bầu khơng khí đồn kết, giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau

trong học tập

- Tổ chức cho HS học tập theo nhóm giúp các em nhút nhát, khả năng diễn

đạt kém... có điều kiện rèn luyện, tập dượt các em sẽ mạnh dạn hơn ít sợ mắc

phải sai lầm.

- GV có dịp tận dụng các kinh nghiệm và sự sáng tạo của HS trong học tập.

b. Nhược điểm

KTDH mảnh ghép có rất nhiều lợi ích tuy nhiên nó vẫn còn một số nhược

4Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------điểm:

- Cơng việc nhóm khơng phải lúc nào cũng mang lại kết quả mong muốn.

Nếu được tổ chức và thực hiện kém, sử dụng một cách tùy tiện khơng có sự lựa

chọn thích hợp nó thường dẫn đến kết quả ngược lại với những gì dự định sẽ đạt.

- Các nhóm có thể đi chệch hướng thảo luận do tác động của một vài cá nhân

nào đó cố tình đưa ra ý kiến, để điều khiển cả nhóm (“bắt cóc” nhóm, hiện

tượng chi phối, tách nhóm); các thành viên khơng lắng nghe ý kiến của nhau

hoặc chấp nhận ý kiến của nhau một cách miễn cưỡng.

- Bị hạn chế bởi thời gian: do thời lượng của 1 tiết ở tiểu học là 40 phút nên

khi tổ chức cho HS thảo luận nhóm nếu tổ chức khơng tốt sẽ ảnh hưởng đến các

tiết học khác

- GV khó có thể bao quát được hết cả lớp do số lượng HS của 1 lớp đơng vì

vậy có thể có những nhóm sẽ hoạt động tự do, khơng có ai điều khiển

3.3.Đặc điểm, bản chất của kĩ thuật dạy học mảnh ghép

a. Đặc điểm

KTDH mảnh ghép là KTDH hợp tác đặt HS vào môi trường học tập tích

cực trong đó HS được tổ chức thành một nhóm một cách thích hợp, các thành

viên trong nhóm được khuyến khích thảo luận hợp tác với nhau, cùng nhau giải

quyết nhiệm vụ học tập

Trong KTDH các mảnh ghép, mối quan hệ giữa trò và trò nổi lên. Thơng

qua sự hợp tác, tìm tòi, nghiên cứu, thảo luận ý kiến của mỗi cá nhân sẽ được

bộc lộ, điều chỉnh hay bác bỏ. Việc tiếp thu kiến thức của mỗi thành viên trong

nhóm trở thành q trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải sự tiếp nhận thụ động

từ GV. Qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới, bài học vận dụng vốn

hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi cá nhân và cả lớp.

b. Bản chất

Đây là KTDH mang tính hợp tác, thể hiện định hướng đổi mới của Bộ

giáo dục - “hoạt động hóa HS”

Xét về mặt hình thức KTDH mảnh ghép là hình thức dạy học theo nhóm

nhỏ mà ở đó HS phải trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hình thành kiến thức, kĩ

năng. Trong nhóm nhỏ mỗi thành viên đều được hoạt động tích cực, khơng thể ỷ

lại vào một vài thành viên năng động và nổi trội nào trong nhóm. Hình thức này

sử dụng các mối quan hệ xã hội mang tính tương tác trực tiếp, đa chiều ở nhiều

cấp độ giữa chủ thể HS để tổ chức dạy học.

Xét về mặt nội dung nó nói lên tính chất của quan hệ xã hội trong học

đường, đó là tính tích hợp và tính cạnh tranh lành mạnh. Mặt này đề cập đến

5Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------việc huy động sự cộng hưởng ý tưởng của nhiều người để tạo nên sức mạnh trí

tuệ. GV cần khuyến khích tinh thần hợp tác của các em trong cùng 1 nhóm và

giữa các nhóm với nhau, làm việc theo nhóm mang tính cộng tác sẽ thúc đẩy

cơng việc hiệu quả hơn. Trong q trình làm việc các em có cơ hội để thể hiện

và chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm, sáng tạo của bản thân với các thành

viên trong nhóm, mang tính cạnh tranh lành mạnh khơng ganh đua.

3.4.Quy trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép

a. Vòng 1: Nhóm chun gia

Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3- 6 người). Mỗi nhóm

được giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ:

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C

Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi,

chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình.

Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả

lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên gia của

lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2.

b. Vòng 2: Nhóm mảnh ghép

Hình thành nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 1;

1-2 từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm 3…), gọi là nhóm mảnh ghép.

Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới

chia sẻ đầy đủ với nhau.

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung ở vòng 1

thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới

này phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1)

Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả.

3.5.Sơ đồ3.6. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học theo kỹ thuật mảnh ghép:

6Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đảm bảo những thông tin từ các mảnh ghép lại với nhau có thể hiểu được

bức tranh toàn cảnh của một vấn đề và là cơ sở để giải quyết một nhiệm vụ phức

hợp ở vòng 2.

- Các chun gia ở vòng 1 có thể có trình độ khác nhau, nên cần xác định

yếu tố hỗ trợ kịp thời để tất cả mọi chuyên gia có thể hồn thành nhiệm vụ ở

vòng 1, chuẩn bị cho vòng 2.

- Số lượng mảnh ghép khơng nên q lớn để đảm bảo các thành viên có thể

truyền đạt lại kiến thức cho nhau.

- Đặc điểm của nhiệm vụ mới ở vòng 2 là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có

thể giải quyết được trên cơ sở nắm vững những kiến thức đã có ở vòng 1. Do đó

cần xác định rõ những yếu tố cần thiết về kiến thức, kĩ năng, thông tin,…cũng

như các yếu tố hỗ trợ cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp này.

- Khoảng thời gian trên lớp giáo viên giao cho từng nhóm học sinh một chủ

đề nào đó để nghiên cứu kỹ. Ở mỗi nhóm từng học sinh sẽ thảo luận tìm ra nội

dung theo yêu cầu của giáo viên. Phương pháp này giúp học sinh rèn luyện tính

tự học, tự nghiên cứu và tự tin khi trình bày một vấn đề nào đó trước đám đơng.

- Khi học sinh đã chuẩn bị tốt tâm thế học tập như tài liệu và nội dung bài

học thì việc sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép là khâu cuối cùng để các học sinh

có cơ hội nêu ý kiến của mình và ai cũng được tham gia vào nội dung của bài

học hay một vấn đề mà giáo viên nêu ra. Về phía giáo viên thì trong quá trình

sử dụng các mảnh ghép phải dành thời gian theo dõi học sinh thảo luận nhóm và

trình bày kết quả, có như vậy thì người học có điều kiện trao đổi trực tiếp với

giáo viên và ý thức rằng mình làm việc một cách nghiêm túc.

3.7.Thiết kế nhiệm vụ “Các mảnh ghép”

- Lựa chọn nội dung/chủ đề phù hợp

- Xác định một nhiệm vụ phức hợp để giải quyết ở vòng 2 dựa trên kết quả

các nhiệm vụ khác nhau đã được thực hiện ở vòng 1

- Xác định những yếu tố cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp (kiến

thức, kĩ năng, thông tin, chiến lược)

- Xác định các nhiệm vụ mang tính chuẩn bị (thực hiện ở vòng 1). Xác định

các yếu tố hỗ trợ cần thiết để hoàn thành hiện vụ ở vòng 2.

3.8.Thành viên và nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm

Vai trò

Nhiệm vụ

Trưởng nhómPhân cơng nhiệm vụHậu cầnChuẩn bị đồ dùng tài liệu cần thiết

7Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thư kíGhi chép kết quảPhản biệnĐặt các câu hỏi phản biệnLiên lạc với nhóm khácLiên hệ với nhóm khácLiên lạc với GVLiên lạc với GV để xin trợ giúp4. Chương trình mơn Đạo đức lớp 4

4.1. Mục tiêu

- Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật

phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình,

nhà trường, cộng đồng, mơi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo

các chuẩn mực đó.

- Từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân

và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học; kỹ năng lựa chọn và thực

hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các quan hệ và tình huống

đơn giản, cụ thể của cuộc sống; biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

- Từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin; yêu thương, tôn trọng con

người; yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt; khơng đồng tình với cái ác, cái sai, cái

xấu.

- Bên cạnh đó, dạy – học mơn Đạo đức theo chuẩn kiến thức kỹ năng là

nhu cầu cần thiết của Ngành giáo dục Tiểu học hiện nay. Ngoài dạy theo Chuẩn

kiến thức kỹ năng còn chú trọng việc Rèn kỹ năng sống – Giáo dục Bảo vệ môi

trường cho các em cũng là yêu cầu mà các em cần đạt được sau mỗi phần, mỗi

chủ điểm và sau mỗi năm học.

4.2. Nội dung chương trình

- Chương trình Đạo đức lớp 4 được thiết kế theo hướng xác định quyền

trách nhiệm, bổn phận đối với học sinh. Bao gồm các chuẩn mực hành vi đạo

đức phù hợp với lứa tuổi học sinh theo năm mối quan hệ trong cuộc sống như:

a. Quan hệ với bản thân:

 Trung thực trong học tập.

Biết bày tỏ ý kiến về những vấn đề liên quan đến bản thân và tập thể.Sử dung tiết kiệm tiền của, thời giờ.b. Quan hệ với người khác:

 Hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ.

 Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo.

8Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học mơn Đạo đức lớp 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kính trong, biết ơn người lao động.

 Lịch sự với mọi người.

c. Quan hệ với cơng việc:

 Biết vượt khó trong học tập.

 Yêu lao động, sẵn sàng tham gia lao động phù hợp lứa tuổi.

 Tích cực tham gia lao động làm sạch, đẹp trường, lớp.

 Bảo vệ các công trình cơng cộng.

 Tơn trọng Luật Giao thơng.

d. Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại:

 Yêu quê hương đất nước, kính yêu Bác Hồ, biết ơn Đảng.

 Yêu các dân tộc trên thế giới.

 Tham gia các hoạt động nhân đạo.

e. Quan hệ với môi trường tự nhiên:

 Bảo vệ môi trường.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Khái quát q trình điều tra

1.1. Mục đích điều tra

Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn

Đạo đức lớp 4 ở trường tiểu học.

1.2. Nội dung điều tra

 Điều tra khảo sát về thực trạng sử dụng các phương pháp trong dạy học môn

Đạo đức của giáo viên Tiểu học.

Thực trạng việc sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

ở trường tiểu học.

 1.3. Đối tượng điều tra

Trong quá trình thực hiện đề tài tơi đã tiến hành điều tra 25 giáo viên trực

tiếp giảng dạy môn Đạo đức ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Ứng Hòa

– Thành phố Hà Nội.

2. Kết quả điều tra

2.1. Thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học trong môn Đạo đức của

giáo viên tiểu học

Bảng 1. Mức độ sử dụng các phương pháp dạy học trong môn Đạo đức (đơn vị:

%)9Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ST

T

1

2

3

4

5

6

7Các PPDH

Kể chuyện

Đàm thoại

Giảng giải

Làm việc các nhân

Thảo luận nhóm

Tổ chức điều tra

Các PPDH khácThường

xuyên

92

80

100

24

20

8

20Thỉnh

thoảng

8

20

0

76

60

20

40Hiếm Khi

0

0

0

0

20

44

40Chưa bao

giờ

0

0

0

0

0

28

0 Phân tích kết quả:

Từ bảng 1 ta thấy hiện nay các phương pháp dạy học truyền thống như: Kể

chuyện, đàm thoại, giảng giải...được GV sử dụng chủ yếu, trong đó chiếm ưu

thế nhất là phương pháp giảng giải, 100% GV được điều tra đều sử dụng thường

xuyên phương pháp này. Trong khi đó các PPDH phát huy tính tích cực, chủ

động, sáng tạo của HS như: Điều tra, thảo luận nhóm thì GV lại sử dụng ở mức

rất khiêm tốn:

- Phương pháp tổ chức điều tra: Chỉ có 8% giáo viên thường xuyên sử dụng

và có tới 44% hiếm khi sử dụng, 28% chưa bao giờ sử dụng.

- Phương pháp thảo luận nhóm chỉ có 20% thường xuyên sử dụng và có tới

60% thỉnh thoảng sử dụng.

2.2. Thực trạng sử dụng các kĩ thuật dạy học trong môn Đạo đức của giáo

viên tiểu học

Bảng 2. Mức độ sử dụng các kĩ thuật dạy học trong môn Đạo đức (đơn vị: %)

ST

Các KTDH

Thườn Thỉnh

Hiếm

Chưa

T

g xuyên thoảng

Khi

bao giờ

1 Mảnh ghép

8

12

8

72

2 Khăn trải bàn

8

12

12

64

3

Sơ đồ KWL và sơ đồ tư duy

12

16

20

52

4

XYZ

4

4

8

84

5 Ổ bi

4

8

8

80

6 Tia chớp

4

4

4

88

7 Các KTDH khác

12

16

12

60

Từ bảng 2 chúng ta thấy KTDH ổ bi, mảnh ghép, KTDH khăn trải bàn, sơ

đồ KWL và sơ đồ tư duy, xyz, tia chớp thì khơng được sử dụng nhiều.Có 12% số

10Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV được hỏi cho biết thường xuyên sử dụng KTDH KWL và sơ đồ tư duy; chỉ

có 4% GV sử dụng thường xuyên KTDH khăn trải bàn và mảnh ghép; con số

này ở KTDH XYZ, ổ bi, tia chớp chỉ là 4%.

Thông qua trao đổi trực tiếp với GV chúng tôi nhận thấy các KTDH trên

đây là những KTDH quá mới với GV, ít được GV sử dụng. Yêu cầu đặt ra với

các cấp quản lý giáo dục là phải tăng cường công tác tập huấn, giới thiệu các

KTDH mới để tạo điều kiện cho GV được tiếp cận và hiểu được bản chất của

các KTDH mang tính hợp tác.

2.3. Nhận thức của giáo viên về kĩ thuật dạy học.

Bảng 3. Nhận thức của giáo tiểu học về kĩ thuật dạy học (đơn vị: %)

STT

Khái niệm về kĩ thuật dạy học

Tỉ lệ

12KTDH là những động tác, cách thức hành động của của GV

và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện

và điều khiển q trình dạy học.

KTDH được hình thành từ việc tích lũy kinh nghiệm đúc323kết từ thực tiễn tiến lên thời kì vận dụng những thành tựu

của lực lượng dạy học

Cả a và b364Ý kiến khác824 Phân tích kết quả: Để có được những thơng tin về sự hiểu biết của GV

về KTDH, chúng tôi đã tiến hành điều tra theo nội dung phiếu điều tra.

Kết quả điều tra về sự hiểu biết của GV về KTDH chúng tôi nhận thấy chỉ

có 32% GV có nhận thức đúng về KTDH và có tới 68% GV còn nhầm lẫn

về khái niệm KTDH.

2.4. Nhận thức của giáo viên về kĩ thuật dạy học mảnh ghép.

Bảng 4. Nhận thức của giáo tiểu học về kĩ thuật dạy học các mảnh ghép (đơn vị: %)

STT

Khái niệm về kĩ thuật dạy học các mảnh ghép

Tỉ lệ

1KTDH các mảnh ghép là KTDH mang tính hợp tác, kết242hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm

giải quyết một nhiệm vụ phức hợp.

KTDH các mảnh ghép nhằm kích thích sự tham gia tích283cực cũng như vai trò của cá nhân trong q trình hợp tác.

Cả a và b4411Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4Ý kiến khác4 Phân tích kết quả: Từ bảng tổng hợp kết quả khảo sát trên ta thấy phần

lớn GV chưa hiểu biết sâu sắc về KTDH nói chung và KTDH các mảnh

ghép nói riêng, chỉ có 44% GV hiểu đúng, đầy đủ về KTDH mảnh ghép

nhưng có tới 56% GV chưa hiểu biết đầy đủ về KTDH các mảnh ghép.

2.5. Nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết của kĩ thuật dạy học mảnh

ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4.

Bảng 5: Mức độ cần thiết sử dụng KTDH mảnh ghép trong dạy học môn Đạo

đức lớp 4 (đơn vị: %)

Đánh giá Rất cần thiết

Cần thiết

Bình thường Khơng cần

thiết

Tỉ lệ36%44%16%4% Phân tích kết quả: Qua điều tra bằng phiếu và trò chuyện với GV, kết

quả thu được cho thấy các GV đều nhận định đây là 1 KTDH rất mới và ít

được sử dụng trong q trình dạy học. Tuy nhiên nhìn chung các thầy cơ

đều thấy được sự cần thiết và tác dụng của KTDH các mảnh ghép trong

dạy học mơn Đạo đức lớp 4, có tới 44% GV cho rằng là rất cần thiết, 36%

GV cho rằng cần thiết và chỉ có 4% GV cho rằng khơng cần thiết. Điều

này thể hiện rằng việc sử dụng KTDH các mảnh ghép là cần thiết trong xu

thế đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay.

3. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng KTDH mảnh ghép trong

dạy học môn Đạo đức

3.1. Thuận lợi

 Đội ngũ giáo viên giảng dạy mơn Đạo đức có trình độ chun mơn tốt. Hầu hết

các giáo viên đều tham gia giảng dạy rất lâu năm. Với trình độ và kinh nghiệm

giảng dạy đó họ có khả năng nắm bắt đặc điểm, tâm sinh lý, nhận thức …. của

học sinh được tốt hơn và việc sử dụng KTDH mảnh ghép trong dạy học cũng

thuận lợi hơn.

 Các giáo viên luôn quan tâm đến vấn đề tích cực hóa trong dạy học, cũng như

nghiên cứu các biện pháp, kỹ thuật dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học. Các

giáo viên đều nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc KTDH mảnh ghép

trong dạy học mơn Đạo đức.

 Số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu trên Internet liên quan đến dạy

12Đề tài: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học môn Đạo đức lớp 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------học môn Đạo đức ngày càng nhiều là cơ sở để giáo viên có thể tham khảo, kế

thừa, thiết kế, sáng tạo và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

vào trong dạy học sao cho phù hợp với nội dung bài học để khai thác vốn hiểu

biết của học sinh cũng như các kỹ năng phân tích, đánh giá của các em.

3.2. Khó khăn

 Số lượng học sinh thụ động trong học tập còn nhiều nên khơng khí học tập chưa

tốt.

 Hiện nay chương trình giáo dục Tiểu học vẫn còn rất nhiều áp lực về nội dung

chương trình, thời lượng…Hơn nữa, tâm lí chỉ coi trọng mơn chính ( Tốn,

Tiếng Việt, tiếng Anh) còn các mơn phụ ( Đạo đức, Tự nhiên xã hội…) thì

khơng được coi trọng nên việc dành thời gian để xây dựng bài giảng cũng như

việc tìm tòi ứng dụng các phương pháp giảng, kĩ thuật dạy học tích cực trong

mơn Đạo đức vẫn còn hạn chế.

 Hiện nay do số lượng học sinh của một lớp vẫn đông, không gian lớp học chật

hẹp dẫn đến việc tổ chức các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực cho học

sinh bị hạn chế, việc bao quát lớp của giáo viên là rất khó nên nhiều giáo viên

còn ngại áp dụng các phương pháp và KTDH tích cực vào giảng dạy.

 Ngoài ra, việc tổ sử dụng các PPDH và KTDH tích cực vào dạy học mơn Đạo

đức có đạt được hiệu quả như mong muốn hay khơng? Có tạo nên hứng thú cho

học sinh khơng? Có thực sự phát huy được tính tích cực của học sinh khơng?

Điều này còn phụ thuộc vào trình độ, năng lực tổ chức các hoạt động dạy học

của giáo viên.

4. Ý nghĩa của việc sử dụng các phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học

tích cực trong giảng dạy

 Đối với người dạy

Khi áp dụng các phương pháp giảng dạy và kĩ thuật dạy học tích cực, giờ

giảng của mỗi giáo viên trở nên sinh động, hấp dẫn và có ý nghĩa. Người học là

trung tâm nhưng vai trò, uy tín của người thầy được đề cao hơn. Bên cạnh đó,

khả năng chun mơn của người thầy sẽ tăng lên nhờ áp lực của phương pháp,

bởi nội dung kiến thức của từng giờ giảng phải được cập nhật liên tục để đáp

ứng các câu hỏi của người học trong thời đại thơng tin rộng mở.

Dạy học là q trình trao đổi kiến thức giữa thầy và trò. Nếu thầy chỉ thuyết

trình, có gì nói nấy thì những gì thầy giảng chỉ là kiến thức một chiều. Có thể

người học đã biết những kiến thức ấy, hay đó là những nội dung khơng hữu ích

đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của họ. Người thầy phải luôn đổi mới bài

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật dạy học (KTDH): là những động tác, cách thức hành động của của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×