Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Quảng Điền ảnh hưởng đến phát triển làng nghề

1 Đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Quảng Điền ảnh hưởng đến phát triển làng nghề

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khố luận tốt nghiệp

-GVHD: Th.S Lê Văn SơnĐịa hình huyện Quảng Điền

Là một huyện vùng trũng tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm phía Bắc lưu vực sơngBồ và phía Tây phá Tam Giang nên giao thông rất tiện lợi. Về đường bộ có đường

tỉnh lộ nối với quốc lộ 1A-Sịa-An Lỗ; Sịa Tây Ba-Bao Vinh-Huế, Sịa-Phong Lai

liền với nhiều xã Phòng Điền, tuyến đường QL49 Hương Trà, Quảng Điền, Phong

Điền đến Hải Lăng (Quảng Trị), hầu hết các xã đều có đường ơtơ đi lại thuận tiện.

-Khí hậu và thời tiết

Khí hậu ở Quảng Điền có hai mùa rõ rệt:

Mùa khơ từ tháng 3 đến thàng 8, chịu ảnh hưởng gió Tây Nam nên khơng khíkhơ nóng, oi bức.

Mùa mưa từ tháng 9 năm trước đến tháng giêng năm sau. Tháng 9-10 thường

kéo theo lũ lụt, tháng 11 mưa giai dẳng. Nhiệt độ trung bình là 25oC. Các tháng

7,8,9,10 thường hay có bão. Huyện Quảng Điền ln ln phải chịu sự đối xử

tương đối khắc nghiệt của thiên nhiên “chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn” ở một

số vùng.

Tuy với điều kiện thời tiết như vậy cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho

Quảng Điền phát triển kinh tế, đặc biệt là trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

- Tài ngun

+ Tài ngun đất:

Quảng Điền có tổng diện tích đất tự nhiên là 16.328,6 ha. Các loại đất có

diện tích tương đối lớn là đất phù sa, đất đỏ vàng, đất mùn vàng trên núi, đất cát,

mặn… phân bố trên các vùng khác nhau.

+ Tài nguyên biển và thủy sản:

Địa phương thuộc vùng đầm phá và ven biển, có diện tích mặt nước khá lớn,

tồn huyện gần 12 km bờ biển, 3.535 ha mặt nước phá Tam Giang, 340 ha mặt nước

sông hồ, 377 ha ruộng lúa vùng trũng là điều kiện để mở rộng lĩnh vực nuôi trồng

và đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Đây được xem là mũi nhọn phát triển kinh tế theo

hướng đa dạng hóa sản phẩm. Để nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản một

cách bền vững, huyện Quảng Điền đã chú trọng công tác khai thác kết hợp với bảo

vệ nguồn lợi thủy sản.SVTH: Lê Thị Hồng Anh23Khố luận tốt nghiệp

+GVHD: Th.S Lê Văn SơnTài nguyên rừng

Hiện nay, đất trống, đồi trọc còn khoảng 1.337,02ha chiếm 8,19% diện tíchđất tự nhiên. Đây là nguồn tài nguyên lớn tạo điều kiện thuận lợi cho huyện mở

rộng diện tích rừng trong những năm tới.

+Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản của huyện Quảng Điền rất phong phú và đa dạng,trong đó có các loại chủ yếu như: titan, than bùn, sét, nước khoáng.

2.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội

-Kinh tếTrong những năm qua, kinh tế các huyện cũng đã có bước phát triển trong

những ngành nơng nghiêp-cơng nghiệp-dịch vụ . Điều đó được thể hiện qua bảng

sau:

Bảng 2.1. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của huyện qua

các năm (2011-2016) theo giá so sánh 2010

Đơn vị tính: Triệu đồngNăm

2011

2012

Nơng nghiệp 417916,0 441297,0

Công nghiệp 77199,7 92616,2

Dịch vụ

289670,0 358590,02013

343915,0

93575,2

394448,02014

513948,0

96487,4

439849,02015

563774,0

109121,9

497512,02016

584497,0

117777,8

551482,0( nguồn: tổng cục thống kê năm 2016)

Qua bảng trên cho ta thấy: từ năm 2012-2016 thì giá trị sản xuất trong nơng

nghiêp-cơng nghiệp-dịch vụ có xu hướng tăng qua các năm.

+ Trong nơng nghiệp, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông

nghiệp được đầu tư mới và nâng cấp lên, cùng với sự phát triển và hoạt động có

hiệu quả của hệ thống khuyến nơng, góp phần đưa nhanh tiến bộ khoa học công

nghệ vào sản xuất và chế biến đã làm tăng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất

nông nghiệp. Nếu như giá trị sản xuất nông nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) năm

2012 là 441297,0 triệu đồng thì năm 2016 là 584497,0 triệu đồng, tăng 1,3 lần so

với năm 2012.

+ Các ngành nghề, tiểu thủ cơng nghiệp tiếp tục duy trì và có chiều hướngSVTH: Lê Thị Hồng Anh24Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơnphát triển ( tăng 1,27 lần so với năm 2012).

+ Về thương mại, hoạt động trao đổi hàng hoá và du lịch của khu vực này

tăng khá nhanh trong những năm vừa qua. Và với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp

và là nơi có nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa, huyện thu hút nhiều khách du lịch

đến tham quan. Nhờ vậy, phát triển du lịch gắn với làng nghề đã và sẽ là điều kiện

tốt để tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho các địa phương.

Đơn vị: %(Nguồn: Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Quảng Điền hàng năm

từ 2010 đến 2017).

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu kinh tế của huyện Quảng Điền (2010 – 2017)

Nhận xét: Những năm qua cơ cấu kinh tế của huyện Quảng Điền chuyển dịch

nhanh, đúng hướng theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp. Tỷ trọng khu

vực công nghiệp – xây dựng tăng nhanh, từ 15,5% năm 2010 lên 25,8% năm 2017;

tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng tương ứng qua các thời điểm trên là 35,2%; 38,1%;

40,5%; tỷ trọng khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản liên tục giảm, tương ứng

trong các năm kể trên là 54,1%,50,2% và 33,7%.

-Kết cấu hạ tầng nông thônHiện nay tất cả các hệ thống đường trục huyện đã được nâng cấp đổ bê tông

+ Giao thông

Là một huyện vùng trũng tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm phía Bắc lưu vực sơng

Bồ và phía Tây phá Tam Giang nên giao thơng rất tiện lợi.SVTH: Lê Thị Hồng Anh25Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơn+ Hệ thống cấp điện

Ngồi hệ thống điện lưới quốc gia. Đã có 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia

với tỷ lệ số hộ sử dụng điện đến nay đạt trên 98,5%.

+ Hệ thống cấp nước sạch

Hệ thống cấp nước ở huyện Quảng Điền, nguồn nước lấy từ sông Bồ và

Sông Hương.

Với hệ thống cấp nước trên đến nay đã có khoảng 81,5% số hộ dân trên địa

bàn được sử dụng nước sạch.

+ Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc ở huyện Quảng Điền tương đối phát triển, về Bưu

chính đã có các dịch vụ chất lượng cao như EMS, CTN, PTN…

-Dân số và lao động

Dân số trung bình năm 2016 là 83.872 người (theo niên giám thống kê 2016huyện Quảng Điền). Trong đó nam 41.240; nữ 42.632. Mật độ dân số bình quân 514

người/km2. Phân bố dân cư không đồng đều được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng 2.2. Cơ cấu dân số khu vực thành thị và nông thôn của

huyện Quảng Điền

2011Khu vực2016Người

Tỷ lệ %

Người

Tỷ lệ %

Tổng số

83.456

100,00

83.872

100,00

Khu vực thành thị

9.903

11,87

10.796

12,87

Khu vực nông thôn

73.553

88,13

73.076

87,13

(Nguồn: [6, tr.18] niên giám thống kê 2016 huyện Quảng Điền)

Tổng số lao động 41.092 lao động, chiếm khoảng 48,99%. Trong đó:

+

+Lao động sản xuất Nông Nghiệp 17234 lao động, chiếm 20,55%

Lao động sản xuất Công Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7954 lao động chiếm9,48%

+ Lao động trong Thương mại và Dịch vụ 14836 lao động, chiếm 17,68%

- Y tế

Bảng 2.3. Số cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế

Cơ sở y tế2012

12SVTH: Lê Thị Hồng Anh2013

122014

122015

122016

12

26Khố luận tốt nghiệp

Bệnh viện

Trạm y tế

Giường bệnh

Cán bộ ngành y

Cán bộ ngànhGVHD: Th.S Lê Văn Sơn

1

11

113

138

81

11

113

138

161

11

113

137

171

11

113

138

171

11

113

134

15dược

(Nguồn: Niêm giám thống kê 2016 huyện Quảng Điền)

Qua bảng sau cho ta thấy 100% số xã có trạm y tế cấp xã, số giường bệnh

ngày càng được bổ sung, số bác sĩ ngày càng tăng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh

cho nhân dân tuy nhiên số y sĩ kỹ thuật viên đang ngày càng giảm, số dược sỹ thiếu

vì vậy cần bổ sung kịp thời để phục vụ tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh và cấp

bán thuốc cho bà con.

2.1.3 Đánh giá sự ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội đến sự phát

triển làng nghề ở huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thuận lợi

Quảng Điền là huyện có nhiều cảnh quan đẹp, có các di tích lịch sử - văn hóa

giá trị, có các làng nghề truyền thống... là những tiềm năng đa dạng có thể khai thác

phát triển mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Quảng Điền có hệ thống giao thơng đa dạng với đầy đủ đường bộ, đường

biển, đường sắt và kết cấu hạ tầng đã có nhiều tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc

giao lưu, vận chuyển hàng hoá trong và ngồi nước.

Người dân Quảng Điền cần cù, thơng minh, khéo tay, có tinh thần đồn kết,

sáng tạo, cần kiệm.

Có nhiều nguồn nguyên liệu tại chỗ giúp làng nghề phát triển.

-Khó khăn

Sự cố mơi trường biển tiếp tục tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinhtế - xã hội trên địa bàn, nhất là ngành khai thác thủy sản mặc dù đã có chuyển biến,

song khó khơi phục sản xuất như trước sự cố.

Điều kiện nguồn lực còn hạn chế, hạn chế đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Cơng tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cư còn gặp nhiều khó khăn do các

chính sách về đất đai, đền bù, tái định cư còn nhiều bất cập.SVTH: Lê Thị Hồng Anh27Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn SơnMức độ trang, thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên

địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, nhất là tại các bộ phận một

cửa của UBND cấp xã. Mạng cáp quang tốc độ cao đến các xã chưa được đầu tư

đồng bộ

Việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh

vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Giáo dục phổ thơng và dạy nghề còn nhiều khó khăn. Các cơ sở dạy nghề

khó khăn trong cơng tác tuyển sinh.

2.2 Phân tích thực trạng phát triển làng nghề ở huyện Quảng Điền tỉnh Thừa

Thiên Huế

2.2.1 Số lượng và các sản phẩm làng nghề của huyện Quảng Điền

-Số lượng làng nghề

Tính đến năm 2017 thì huyện Quảng Điền cơng nhận ba làng nghề đó là:làng nghề Bún Bánh Ơ Sa, xã Quảng Vinh; làng nghề Chế biến mắm nước mắm Tân

Thành, xã Quảng Công; làng nghề Đan lát mây tre Thủy Lập, xã Quảng Lợi. Và 1

làng nghề truyền thống được trao cho làng nghề Đan lát mây tre Bao La, xã Quảng

Phú

-Sản phẩm của nghề và làng nghề

Hầu hết sản phẩm của làng nghề và các nghề trên địa bàn là sản phẩm phinơng nghiệp, vừa có giá trị kinh tế vừa có giá trị văn hóa truyền thống riêng. Các

làng nghề trên địa bàn tỉnh hiện tập trung vào những nhóm sản phẩm chủ yếu sau:

+ Nhóm sản phẩm nghề và các nghề sản xuất đồ gỗ cao cấp và đồ gỗ mỹ

nghệ: Sản phẩm của các hộ làm nghề chủ yếu một số sản phẩm vừa kết hợp tính

truyền thống với tính hiện đại để phục vụ nhu cầu trang trí nội thất tại địa phương

cũng như trong như các loại bàn, ghế, tủ, giường ngủ, sập…

+ Nhóm sản nghề và làng nghề đan lát: Là nhóm sản phẩm khá đa dạng, với

nhiều chủng loại và quy cách khác nhau tùy theo đặc thù của nghề. Tuy nhiên mẫu

mã, chất lượng sản phẩm còn nhiều hạn chế, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu nội

địa và trong tỉnh, một số sản phẩm tre đan bước đầu đang làm gia công xuất khẩu

cho các công ty lớn nhưng chất lượng sản phẩm khơng ổn định. Tuy vậy, nhóm

SVTH: Lê Thị Hồng Anh28Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Lê Văn Sơnnghề này đã góp phần đáng kể trong giải quyết lao động nông nhàn và tăng thu

nhập cho các hộ gia đình như sản, chổi đót, tre đan. Đây là nhóm sản phẩm có nhiều

tiềm năng phát triển để phục vụ xuất khẩu nhất là những sản phẩm đan lát từ tre,

mây, lá đang có thị trường khá lớn cả trong và ngoài nước nhưng cần phải đổi mới

sản phẩm, mẫu mã phù hợp với thị trường.

+ Nhóm dệt, thêu: Sản phẩm dệt, thêu khá phong phú, đa dạng với nhiều

trường phái khác nhau như thêu nghệ thuật, thêu phục vụ nghi lễ, tôn giáo, thêu

xuất khẩu sang các nước EU. Nhìn chung sản phẩm thêu ở Thừa Thiên Huế có chất

lượng và tính thẩm mỹ cao được thị trường trong và ngồi nước ưa chuộng, có thể

phát triển mạnh trong những năm đến nhất là các sản phẩm thêu phục vụ xuất khẩu

và trang trí nội thất.

+ Nhóm sản phẩm chế biến lương thực và thực phẩm: Các mặt hàng của

nhóm sản phẩm này chủ yếu là sản xuất bún, chế biến nước mắm, … phát triển khá

mạnh chủ yếu phục vụ nhu cầu trong tỉnh và tại các địa phương lân cận, không bị

cạnh tranh nhiều bởi các sản phẩm cùng loại. Đây là nhóm sản phẩm có nhiều lợi

thế để phát triển do nhu cầu tiêu thụ trong nhân dân ngày càng tăng nhưng phải

quan tâm nhiều hơn đến yếu tố vệ sinh và an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ môi

trường của làng nghề trong q trình sản xuất.

+ Nhóm sản phẩm của nghề sản xuất nón lá và vành nón: các mặt hàng của

nhóm sản phẩm này chủ yếu là nón lá và vành nón chủ yếu phục vụ nhu cầu trong

tỉnh và một số tỉnh khác như vành nón cung cấp cho thị trường Thanh Hố.

+ Nhóm nghề tạo thế cây kiểng và sinh vật cảnh: Sản phẩm của nhóm nghề

này nổi tiếng về việc cung cấp các sản phẩm cây kiểng, non bộ, bon sai, phục vụ

nhu cầu trang trí cho các tầng lớp nhân dân trong nước, các cơ quan khách sạn lớn.

Đồng thời trồng hoa hàng hoá phục vụ cho các lễ hội, tết…

+ Nhóm sản phẩm nghề sản xuất vật liệu xây dựng: sản phẩm chủ yếu là sản

xuất vật liệu xây dựng khơng nung như bờ lơ, ngói ximăng, khai thác cát, sạn.

+ Nhóm sản phẩm nghề truyền thống sản xuất rượu thủ công: sản phẩm chủ

yếu là sản xuất ra các loại rượu bình thường để dùng hằng ngày, cho các dịp lễ,

cúng…SVTH: Lê Thị Hoàng Anh29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đặc điểm kinh tế- xã hội huyện Quảng Điền ảnh hưởng đến phát triển làng nghề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×