Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa2.1.1. Đánh giá thang đo

2.1.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha

Việc đánh giá độ tin cậy của từng thang đo bằng cách kiểm định hệ số

Cronbach’s Alpha của từng thang đo và hệ số tương quan biến tổng. Hệ số

Cronbach Alpha là một phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi

trong thang đo tương quan với nhau (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc,

2005). Kiểm tra độ tin cậy của thang đo, giá trị hội tụ và loại bỏ biến rác có thể gây ra

các nhân tố khác trong phân tích nhân tố (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị MaiTrang, 2007), hệ số Cronbach alpha tối thiểu 0,6 là chấp nhận được. Vì cũng có nhàH

Unghiên cứu đề nghị rằng hệ số alpha từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng được trong trườngTẾhợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnhHnghiên cứu (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995 dẫn theo Hoàng Trọng vàKI

NChu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Trên 0,8 là thang đo lường tốt nhưng nếu lớn hơn

C0,95 lại khơng tốt vì các biến đo lường hầu như là một (Nguyễn Đình Thọ & NguyễnHThị Mai Trang, 2007). Trong khi đó, những biến có hệ số tương quan biến - tổng phảiẠIlớn hơn 0,3; nếu nhỏ hơn 0,3 được xem là biến rác, cần loại bỏ ra khỏi thang đo. BằngGĐcách sử dụng phương pháp này, tác giả có thể loại bỏ những biến quan sát khơng phùNhợp và hạn chế các biến rác trong mơ hình nghiên cứu.ƯỞ khóa luận này khi phân tích độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach Alpha, sẽTRlấy chuẩn Cronbach’s Alpha > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng > 0,3. Được thực

hiện bằng phần mềm SPSS 20,0. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo xem chi tiết

phụ lục 5. Sau đây là kết quả của đánh giá độ tin cậy thang đo:

2.1.1.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” (AH)

Thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” gồm 4 biến quan sát, được ký hiệu là : AH1, AH2,

AH3, AH4 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0.574 (< 0,6), hệ số này khơng có ý nghĩa.SVTH: Dương Văn Điền50Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaBảng 2.11. Độ tin cậy thang đo “ Ảnh hưởng xã hội”

Ký hiệuTương qua

biến tổngDựa theo lời khuyên của bạn bèAHXH10,508Cronbach’s

Alpha nếu xóa

biến

0,336Dựa theo lời khuyên của gia đìnhAHXH20,5960,303Dựa theo lời khuyên của đồng nghiệpAHXH30,5380,344Dựa theo lời khuyên của truyền thôngAHXH4-0,0840,797Ảnh hưởng xã hộiNguồn xử lý số liệu SPSSH

UTiến hành loại bỏ biến AHXH4 và chạy lại phân tích crombach alpha cho 3 biếnTẾcòn lại ta có thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” gồm 3 biến quan sát, được ký hiệu là :

AHXH1, AHXH2, AHXH3 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0.797 (> 0,6), hệ số nàyKI

NHcó ý nghĩa. Hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số

Alpha nếu loại bỏ biến của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến

Cđo lường thành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.HBảng 2.12. Độ tin cậy thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” lần 2

Cronbach’sKý hiệubiến tổngAlpha nếu xóa biếnAHXH10,6210,748Dựa theo lời khun của gia đìnhAHXH20,7120,653Dựa theo lời khuyên của đồng nghiệpAHXH30,5970,770ĐẠITương quaGẢnh hưởng xã hộiTRƯNDựa theo lời khuyên của bạn bèNguồn xử lý số liệu SPSS2.1.1.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “ Gía cả cảm nhận” (GC)

Thang đo “Gía cả cảm nhận” gồm 4 biến quan sát, được ký hiệu là : GCCN1,

GCCN2, GCCN3, GCCN4 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,875(> 0,6), hệ số này

có ý nghĩa. Hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Nhưng mà nếu loại

bỏ biến giá cả cảm nhận 1 thì hệ số crombach’s alpha sẽ cao hơnSVTH: Dương Văn Điền51Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaBảng 2.13 . Độ tin cậy thang đo “ Gía cả cảm nhận”

Ký hiệuGiá phù hợp với khả năng thanh tốn

của tơi

Giá cạnh tranh so với các rạp chiếu

phim khácAlpha nếu xóa

biến0,5610,905GCCN20,7730,824GCCN30,7210,844GCCN40,890TẾGiá vé ổn định, hợp lýCronbach’sGCCN1Giá cả phù hợp với chất lượngbiến tổngH

UGía cả cảm nhậnTương qua0,774Nguồn xử lý số liệu SPSSHTiến hành chạy với 3 biến còn lại GCCN2, GCCN3, GCCN4 ta có được bảng sauKI

Nvới crombach’s alpha là 0,905 (> 0,6), hệ số này có ý nghĩa. Hệ số tương quan biến –

Ctổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến của các biến

đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần này đều đượcẠIHsử dụng trong các phân tích tiếp theo.NGĐBảng 2.14. Độ tin cậy thang đo “ Gía cả cảm nhận” lần 2

Ký hiệuTRƯGía cả cảm nhậnGiá phù hợp với khả năng thanh

tốn của tơi

Giá cạnh tranh so với các rạp

chiếu phim khác

Giá vé ổn định, hợp lýTương qua

biến tổngCronbach’s

Alpha nếu xóa

biếnGCCN20,7560,908GCCN30,7790,890GCCN40,9020,783Nguồn xử lý số liệu SPSS

2.1.1.4. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Nhận biết thương hiệu” (TH)

Thang đo “Nhận biết thương hiệu” gồm 4 biến quan sát, được ký hiệu là : TH1,

TH2, TH3, TH4 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,927 (> 0,6), hệ số này có ý nghĩa.

SVTH: Dương Văn Điền52Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaHệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Hệ số Alpha nếu loại bỏ biến của

các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần này

đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

Bảng 2.15 . Độ tin cậy thang đo “ Nhận biết thương hiệu”

Ký hiệungười biết đến

Hệ thông nhận diện thương hiệu dễ dàng

Hình ảnh thương hiệu thường xuyên xuấtTH10,8030,916TH20,8140,911TH3

TH40,8660,8940,843KI

NHhiệnbiếnThương hiệu danh tiếng và được nhiềuAlpha nếu loạiH

UThương hiệu uy tínbiến tổngCronbach'sTẾNhận Biết thương hiệuTương quan0,901Nguồn xử lý số liệu SPSS

C2.1.1.5. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Thuận tiện ” (TT)

Thang đo “Thuận tiện về vị trí” gồm 3 biến quan sát, được ký hiệu là : TT1, TT2,ẠIHTT3,TT4,TT5 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,914 ( > 0,6), hệ số này có ý nghĩa.ĐHệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếuGloại bỏ biến của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lườngNthành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.TRƯBảng 2.16 Độ tin cậy thang đo“ Thuận tiện về vị trí”Thuận Tiện về vị trí

Vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố

hiệu

TT1Vị trí gắn liền với nhiều trung tâm mua TT2

sắm, khu vui chơi, dịch vụ ăn uống

Vị trí gần nhàTT3Có thể đặt vé và mua vé qua điện thoại, TT4

mobie app, website

Có thể thanh tốn bằng ví điện tử, thẻ TT5

ngân hàng, ứng dụngTương quan

biến tổng

0,728Cronbach's Alpha

nếu loại biến

0,9050,7900,8920,8150,8870,7970,8910,7710,896Nguồn xử lý số liệu SPSS

SVTH: Dương Văn Điền53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×