Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaDanh Mục tại liệu nước ngoài

12. Ajzen I.1991, The theory of planned behavior, Organizational Behavior and

Human Decision Processes 50, 179-211.

13. Ajzen I., Fishbein M. 1975, Belief, Attitude, Intention and Behavior: An

Introduction to theory and research, Addition-Wesley. Reading, MA. Armitage

& Conner , 2001, Efficacy of the Theory of Planned Behaviour.

14. Beck, L., & Ajzen, I. 1991, Predicting dishonest actions using the theory of

planned behavior.Journal of Research in Personality, 25, 285–301.

15. Cronin and Taylor, 1992, Measuring service quality: a re-examination andH

Uextension. Journal of Marketing, Vol. 56,55-58.TẾ16. Eagly, A. & Chaiken S. 1993, The psychology of attitudes.Forth Worth,

Harcourt Brace Jovanovich CollegePublishersKI

NH17. Engel et al., 1978, The EKB model18. Kotler & Armstrong 2004, Rrinciples of marketing. United States of America:

CPearson EducationH19. Hoelter, J.W. 1983, Sociological Methods and Research, 11, 325–344.ĐẠI20. Hair & ctg 1998, Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International, Inc.G21. Philip Kotler - Marketing Management 2001.N22. Peter D. Bennett, 1995, Dictionary of marketing terms.Ư23. Petrick, J.F 2002, Experience use history as a segmentation tool to examine golfTRtravellers’ satisfaction, perceived value repurchase intention,Journal of

Vacation Marketing, Vol. 8 No. 4, 332-42.

24. Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L., 2007, Consumer behavior Pearson 9th ed.,

240- 241.

25. Sweeney & Soutar, 2001, Consumer Perceived Value: The Development of a

Multiple Item Scale.

26. Sanchez et al., 2006, Customer perceptions of value.

27. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. 2007, Using multivariate statistics.

28. Tam, J 2004, ‘Customer satisfaction, service quality and perceived value: an

integrative model’, Journal of Marketing Management, 20, 897 –917.

SVTH: Dương Văn Điền79Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa29. Tung-Zong Chang và Albert R.Wildt ,1994, Price, Product information, and

purchase intention.

30. Venkatesh, V. and F.D. Davis, 2000, A Theoretical Extension of the

Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies,

Management.

31. Wayne D.Hoyer & Deborah J. Macinnis , 2008, Consumer Behavior.

32. Zeithaml, V.A. and Bitner, M.J., 2000, Services Marketing, New York:

McGraw Hill.

33. Zeithaml, V.A. 1988, Consumer perceptions of price, quality and value: aH

Umeansend model and synthesis of evidence, Journal of Marketing, Vol. 52,TẾJuly, 2-22.34. Schiffman & Kanuk , 2007, Consumer Behavior 9th Edition.TRƯNGĐẠIH

CKI

NH35. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. 2007, Using multivariate statistics.SVTH: Dương Văn Điền80Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa

PHỤ LỤC 1DÀN BÀI THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU

Kính chào Anh/Chị tơi là Dương Văn Điền, sinh viên ngành Marketing trường đại học

Kinh tế Huế . Tôi đang thực hiện nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp với nội dung

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn rạp phim của khách hàng

trên địa bàn thành phố Huế”.Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Anh/ Chị đã dành

thời gian cho buổi thảo luận này. Tôi rất hân hạnh được thảo luận với Anh/ Chị về chủ

đề này, mục đích là để khám phá và biết được những yếu tố mà các bạn cho quan

trọng, cần thiết khi chọn lựa rạp chiếu phim.H

UTrong cuộc khảo sát này khơng có quan điểm đúng hay sai mà chỉ có câu trả lời

phù hợp nhất với bản thân Quý Anh/Chị.TẾ1. Theo quan điểm của Anh/Chị, Anh/ Chị nghĩ rằng các yếu tố nào sẽ tác động đếnKI

NHviệc lựa chọn rạp chiếu phim khi Anh/ Chị có nhu cầu giải trí?

…………………………………………………………………………………………

C…………………………………………………………………………………………H…………………………………………………………………………………………ẠI…………………………………………………………………………………………GĐ2. Theo quan điểm của Anh/ Chị, Anh/ Chị nghĩ rằng các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đếnNviệc thu hút khách hàng đến với rạp chiếu phim?Ư…………………………………………………………………………………………TR…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Sau đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn lựa rạp chiếu phim. Theo ý kiến

của Anh/Chị, những yếu tố này có ảnh hưởng đến lựa chọn rạp chiếu phim của Anh/

Chị và vui lòng thảo luận chi tiết hơn về những yếu tố này.

3.1. Anh/ Chị có ý kiến như thế nào về chất lượng rạp chiếu phim của các rạp tại thành

phố Huế?

- Hệ thống rạp, trang thiết bị hiện đại

- Khơng gian thống mát, rộng rãi

SVTH: Dương Văn Điền81Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa- Chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt

- Sạch sẽ, vệ sinh tốt

`- Có nhiều dịch vụ ăn uống, giải trí kèm theo

- Mua vé, đặt vé nhanh chóng

- Nhiều hình thức thanh tốn tiện lợi

3.2. Anh/ Chị có ý kiến như thế nào về giá vé xem phim tại thành phố Huế

- Giá rõ ràng, được công bố cố định

- Dễ dàng kiểm tra so sánh giá cả

- Mức gia hợp lýH

U3.3. Ý kiến của anh chị như thế nào về vị trí các rạp chiếu phim tại thành phố Huế ?

- Vị trí dễ đi lạiTẾ- Khoảng cách từ nhà đến rạp ngắnKI

NH- Vị trí thuận lợi , dân cư đơng đúc- Vị trí rạp đẹp, gần các khu trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí,…

C3.5. Anh chị có nghĩ là ý kiến của người thân bạn bè đồng nghiệp có ảnh hưởng đếnHquyết định lựa chọn rạp phim của anh chị ?ẠI- Lời khuyên của bạn bè ảnh hưởng đến sự lựa chọnGĐ- Lời khuyên của gia đình ảnh hưởng đến sự lựa chọnN- Lời khuyên của đồng nghiệp ảnh hưởng đến sự lựa chọnƯ3.6. Anh/Chị có bị cân nhắc về thương hiệu khi lựa chọn rạp phim không?TR- Thương hiệu càng uy tín thì lựa chọn càng cao

- thương hiệu phổ biến, được nhiều người biết đến thì lựa chọn càng cao

- Thương hiệu thường xuyên xuất hiện thì lựa chọn càng caoSVTH: Dương Văn Điền82Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaDanh sách những người tham gia khảo sát định tính

1 Anh Trần Nhật Tuấn: Super visor Marketing của Lotte cinema Huế

2 Chị Nguyễn Thị Kim Cương: Supervisor Căn tin Kế toán của Lotte cinema Huế

3 Anh Nguyễn Văn Tưởng : Rạp trưởng của Lotte cinema Huế

4 Chị Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh: Supervisor Nhân sự của Lotte cinema Huế

5 Anh Nguyễn Văn Nhật Quang: Nhân viên bán vé của Lotte cinema Huế

6 Chị Phan Thị Phương : Nhân viên bán bắp của Lotte cinema Huế

Với 4 đối tượng khảo sát còn lại là khách hàng được chọn ngẫu nhiên tại điểm bán vìTRƯNGĐẠIH

CKI

NHTẾH

Ulý do bảo mật thơng tin khách hàng không cho phép cung cấp lên danh sách nàySVTH: Dương Văn Điền83Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa

BẢNG KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNGKính chào Anh/Chị tơi là học viên trường Đại học Kinh Tế Huế. Hiện nay tơi đang

thực hiên đề tài khóa luận tốt nghiệp " Các yếu tố quyết định đến lựa chọn rạp phim

của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế". Rất mong Anh/Chị có thể dành một

số thời gian để hồn thành bảng khảo sát sau đây. Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ

hồn tồn được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho nghiên cứu này.Chân thành cảm ơn sựH

U1.Anh/Chị đã từng xem phim tại rạp phim trước đây chưa.giúp đỡ của Anh/Chị.

□ Đã từngTẾ□ Chưa từngKI

NH2.Anh/Chị đã từng xem phim ở các rạp nào sau đây.

□ CGV cinema

C□ Galaxy cinemaH□ BHD cinemaẠI□ Starlight cinemaGĐ□ Chưa từngN3. Tần suất Anh/Chị đi xem phimƯ□ Một lần/ một tuầnTR□ Hai lần/ một tuần

□ Một lần/một tháng

□ Hai lần/một tháng

4. Anh/Chị có thích xem phim tại rạp chiếu khơng

□ Có

□ KhơngSVTH: Dương Văn Điền84Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaAnh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của anh/chị với các phát biểu sau đây khi

quyết định lựa chọn rạp phim bằng cách khoanh tròn vào điểm số tương ứng với thang

đo như sau:

12345Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý

TIÊU THỨCTTMỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁIẢNH HƯỞNG XÃ HỘI1Dựa theo lời khuyên bạn bè12Dựa theo lời khuyên gia đình13Dựa theo lời khuyên đồng nghiệp4Dựa theo lời khuyên truyền thôngIIGIÁ CẢ CẢM NHẬN1Giá vé phù hợp với chất lượng2345234523451234512345Giá vé phù hợp với khả năng thanh tốn của tơi123453Giá vé tranh tranh so với các rạp chiếu phim khác123454Giá bắp và nước hợp lý12345IIINHÂN BIẾT THƯƠNG HIỆU1Thương hiệu uy tín123452Thương hiệu danh tiếng và được nhiều người biết đến123453Hệ thống nhận dạng thương hiệu dễ dàng123454Hình ảnh thương hiệu thường xuyên xuất hiện12345IVTHUẬN TIỆN1Vị trí thuận lợi, ngay trung tâm thành phố123452Vị trí gắng liền với nhiều trung tâm mua sắm, khu vui 12345H

U2TRƯNGĐẠIH

CKI

NHTẾ1chơi dịch vụ ăn uống

3Vị trí gần nhà123454Có thể đặt vé hoặc mua vé qua điện thoại, app12345phone,websiteSVTH: Dương Văn Điền85Khóa luận tốt nghiệp

5GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaCó thể thanh tốn bằng ví điện tử, thẻ ngân hàng, ứng 12345dụng nhanh chóng

VCHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN1Trang thiết bị hiện đại, hấp dẫn123452Chất lượng hình ảnh âm thanh tốt123453Rạp chiếu phim có dịch vụ giải trí đi kèm123454Khơng gian rộng rãi123455Nhà vệ sinh sạch sẽ123456Mua vé nhanh chóng tiện lời với nhiều phương thức123452345123451234512345H

Ulựa chọn

7Thái độ phục vụ của nhân viên tốtVITẦN SUẤT CHIẾU PHIM1Rạp phim có nhiều suất chiếu trong cùng một thờiKI

NHTẾ1điểm

Rạp có nhiều phim “HOT”3Có nhiều thể loại phim trong khung giờ u thíchVIICHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI1Thường xun có chương trình khuyến mãi hâp dẫn123452Chương trình khuyến mãi dễ tham gia123453Giảm giá vé một số ngày định kì123454Giảm giá vé giờ chiếu nhất định123455Giảm giá vé cho người già, trẻ nhỏ, học sinh sinh12345TRƯNGĐẠIH

C2viên, khi đi theo nhóm

VIII QUYẾT ĐỊNH

1Tôi tự tin khi quyết định xem phim ở rạp mà tơi chọn123452Tơi khuyến khích bạn bè người thân xem phim tại đó1234512345khi có nhu cầu

3Tơi chắc chắn sử dụng dịch vụ tại rạp chiếu phim đó

trong thời gian tớiSVTH: Dương Văn Điền86Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa

PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂNAnh/Chị vui lòng cho biết đơi chút về bản thân

6.Giơí tính

□ Nam

□ Nữ

7. Độ tuổi

□ Dưới 18 tuổi

□ 18-25

□ 25-35H

U□ 35-50

□ trên 50TẾ8. Nghề nghiệpKI

NH□ Học sinh, sinh viên

□ Cán bộ công nhân viên

C□ Doanh nhânH□ Cán bộ quản lýẠI□ Nghề tự doGƯN□ Dưới đại học

□ Đại họcĐ9.Trình độ học vấnTR10. Thu nhập trung bình một tháng

□ Dưới 3 triệu□ Từ 3 đến 5 triệu

□ từ 5 đến 10 triệu

□ trên 10 triệu

11. Tình trạng hơn nhân

□ Độc thân

□ Đã kết hơnSVTH: Dương Văn Điền87Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa

XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSSĐặt điểm mẫu nghiên cứu

Frequency Table

DO TUOI

FrequencyPercentValid PercentCumulative

Percent18-25 TUOI12564,164,164,125-35 TUOI4724,124,188,235-50 TUOI2311,811,8100,0195100,0100,0ValidH

UTotalGIOI TINHTẾ8945,6N?10654,4Total195100,0Cumulative

Percent45,645,654,4100,0100,0ẠIH

CValidValid PercentHNamPercentKI

NFrequencyĐNGHE NGHIEP

PercentValid Percent53,353,353,32713,813,867,22110,810,877,9DOANH NHAN42,12,180,0NGHE TU DO3920,020,0100,0195100,0100,0ƯNHAN VIENCAN BO QUAN LY

ValidPercent

104HSSVCumulativeTRNGFrequencyTotalSVTH: Dương Văn Điền88Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaTHU NHAP

FrequencyPercentValid PercentCumulative

Percent<3 TRIEU10151,851,851,83-5 TRIEU7940,540,592,35-10 TRIEU157,77,7100,0195100,0100,0TotalValidValid68,76131,3DA KET HONPercent195100,068,768,731,3100,0100,0

CTotalCumulativeTẾ134Valid PercentKI

NDOC THANPercentHFrequencyH

UTINH TRANG HON NHANCRONBACH’S ALPHAHCronbach’s alpha cho Thang đo ảnh hưởng xã hội lần 1

N of ItemsNGAlphaĐCronbach'sẠIReliability Statistics4Item-Total StatisticsTRƯ,574Scale Mean ifScale VarianceCorrected Item-Cronbach'sItem Deletedif Item DeletedTotalAlpha if ItemCorrelationDeletedAHXH111,443,402,508,366AHXH211,433,421,596,303AHXH311,273,434,538,344AHXH411,355,744-,084,797Cronbach’s alpha cho Thang đo ảnh hưởng xã hội lần 2

Reliability StatisticsSVTH: Dương Văn Điền89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×