Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: HÀM Ý QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI LOTTE CINEMA HUẾ

CHƯƠNG 3: HÀM Ý QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI LOTTE CINEMA HUẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaNâng cao chất lượng nguồn lực nhằm nâng cao năng lực quản lý, chun mơn hóa

đội ngũ nhân viên .

Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng dài hạn trong suốt q trình khách hàng xem

phim để lượng khách hàng trung thành ngày càng tăng.

3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp thu hút khách hàng đến với Lotte Cinema Huế

Như vậy, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn rạp chiếu phim của người

dân tại TP. Huế và sự ảnh hưởng theo mức độ giảm dần theo nghiên cứu như sau:

QUYETDINH = 0.777 + 0.372*TTTS + 0.346*TH +0.17*CLCN +0.125*CTKM+ 0.037*GCCN + 0.009*AHXH + eH

UThuận tiện và tần suất (0,372), Thương Hiệu (0,346), Chất lượng cảm nhậnTẾ(0,17), Khuyến mãi (0,125), Giá cả cảm nhận (0.037) và Ảnh hưởng xã hội (0.009). SoHsánh với kết quả của các mơ hình nghiên cứu trước đây, ta thấy được nhân tố ThươngKI

Nhiệu, chất lượng cảm nhận và thuận tiện đều có ảnh hưởng đến xu hướng chọn lựa rạp

chiếu phim của người dân tại TP. Huế, tuy nhiên đối với mỗi nhóm đối tượng khác

Cnhau, thị trường vào mỗi thời điểm khác nhau thì mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau.HKết quả của mô hình đo lường trong nghiên cứu này góp phần làm rõ, khẳng địnhĐẠIthêm độ tin cậy của các lý thuyết và kết quả nghiên cứu trước đó, cụ thể như sau:GNhân tố thuận tiện và tần suấtNNghiên cứu cho thấy nhân tố thuận tiện và tần suất tác động cùng chiều đến xuƯhướng quyết định lựa chọn rạp chiếu phim của người dân TP. Huế và là nhân tố có ảnhTRhưởng lớn nhất. Qua kết quả cho thấy doanh nghiệp càng tạo dựng nâng cao tính thuận

tiện trong vị trí cũng như thuận tiện trong mua vé và tần suất các suất chiếu trong cùng

một giờ nhiều hơn thì xu hướng quyết định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của doanh

nghiệp càng cao.

Nhân tố Nhận biết thương hiệu

Nghiên cứu cho thấy nhân tố Nhận biết thương hiệu tác động cùng chiều đến xu

hướng lựa chọn rạp chiếu phim của người dân tại TP Huế. Kết quả nghiên cứu

này tương đồng với các nghiên cứu của Phạm Thị Tâm và Phạm Thị Ngọc Thúy

(2012) và nghiên cứu xu hướng xem phim tại các rạp chiếu phim của TP.Hồ Chí Minh.SVTH: Dương Văn Điền70Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaKết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp càng tạo dựng và nâng cao thương hiệu của

bản thân trong suy nghĩ và cảm nhận của khách hàng càng nhiều thì xu hướng quyết

định ngườitiêu dùng chọn lựa sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp càng cao.

Nhân tố Chất lượng cảm nhận

Nghiên cứu cho thấy nhân tố chất lượng cảm nhận có tác động cùng chiều đến

quyết định chọn rạp chiếu phim của người dân TP Huế. Kết quả này khá

tương đồng với kết luận trong các nghiên cứu của Tung-Zong Chang, Albert R. Wildt

(1994) và nghiên cứu xu hướng xem phim tại các rạp tại TP.Hồ Chí Minh, đồng thờiH

Uphẩm, dịch vụ là tốt thì xu hướng chọn lựa sẽ cao hơn.phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Khi chất lượng cảm nhận của người tiêu dùng về sản

Như vậy, nhân tố chất lượng cảm nhận không chỉ tác động đến xu hướng chọnTẾlựa rạp chiếu phim tại TP.Hồ Chí Minh mà còn tác động đến xu hướng chọn lựa rạpKI

NHchiếu phim của người dân tại TP.Huế. Hệ thống rạp hiện đại, chất lượng, hình

ảnh âm thanh tốt, nhiều dịch vụ tiện ích kèm theo thì người tiêu dùng sẽ có xu hướng

Cquyết định ưu tiên chọn lựa rạp chiếu phim đó hơn.HNhân tố chương trình khuyến mãiẠINghiên cứu cho thấy nhân tố khuyến mãi tác động cùng chiều đến xu hướng quyếtGĐđịnh lựa chọn rạp chiếu phim của người dân TP.HuếNKết quả trên cho thấy khuyến mãi tác động đến xu hướng quyết định lựa chọn rạpƯchiếu phim của mình như vậy doanh nghiệp cần có các chương trình khuyến mãi hấpTRdẫn và phù hợp để thu hút thêm khách hàng

Nhân tố giá cả cảm nhận

Nghiên cứu cho thấy nhân tố giá cả tác động cùng chiều đến xu hướng quyết định

lựa chọn rạp chiếu phim của người dân TP.Huế Kết quả cho thấy giá cả tác động

nhưng chưa nhiều đến xu hướng quyết định lựa chọn rạp chiếu phim. Như vậy doanh

nghiệp cần có các mức giá phù hợp với chất lượng và cạnh tranh và giá các loại đồ ăn

thức uống phù hợp với điều kiện kinh tế thu nhập của người dân TP.Huế thì khách

hàng quyết định lựa chọn doanh nghiệp càng cao.

Nhân tố Ảnh hưởng xã hội

Nghiên cứu cho thấy nhân tố ảnh hưởng xã hội có tác động cùng chiều đến quyết

SVTH: Dương Văn Điền71Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòađịnh lựa chọn chiếu phim. Kết quả này khá tương đồng với kết luận trong các nghiên

cứu phân tích hành vi người tiêu dùng đối với xu hướng chọn lựa các sản phẩm dịch

vụ của Phạm Thị Tâm và Phạm Thị Ngọc Thúy (2012) và Nguyễn Xuân Bảo Sơn

(2008). Như vậy, nhân tố ảnh hưởng xã hội có tác động quan trọng đến xu hướng chọn

lựa không chỉ của các sản phẩm như xe máy, dịch vụ ngân hàng mà còn tác động đến

cả dịch vụ giải trí cụ thể ở đây là rạp chiếu phim. Do đó nếu doanh nghiệp làm hài

lòng khách hàng, thúc đẩy khách hàng giới thiệu , truyền miệng dịch vụ , sản phẩm

của doanh nghiệp đến người thân thì người tiêu dùng sẽ có xu hướng ưu tiên chọn lựa

dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp đó.H

U3.3 Một số giải pháp thu hút khách hàng đến với Lotte cinema Huế

Kết quả nghiên cứu cho thấy quyết định lựa chọn rạp chiếu phim tại TP.HuếTẾbị tác động bởi 6 yếu tố: ảnh hưởng xã hội, giá cả cảm nhận, thuận tiện và tần suất,KI

NHchất lượng cảm nhận, chương trình khuyến mại và nhận biết thương hiệu. Với kết quả

của nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn rạp chiếu phim của

Cngười dân tại TP. Huế, tác giả đưa ra các giải pháp cho Lotte cinema Huế dựa trên 4Hnhân tố tác động mạnh nhất như sau:ĐẠI3.3.1 Nhóm giải pháp về thuận tiện và tần suất:GYếu tố Thuận tiện và tần suất có ảnh hưởng nhất đến quyết định lựa chọn rạpNchiếu phim của khách hàng với hệ số βTTTS= 0,372 lớn nhất so với các yếu tố khácƯtrong mơ hình. Chúng ta nhận thấy rắng khi tình hình tăng trưởng của kinh tế kéo theoTRmức sống tăng cao người dân ở địa bàn thành phố huế mong muốn được nhiều hơn

trong ngành dịch vụ khi cơng nghiệp 4.0 đang bùng nổ. Vì vậy với rạp chiếu phim

khách hàng thành phố Huế thích đựa thuận tiện về vị trí, gần nhà , trung tâm vui chơi,

thương mai đồng thời họ mong muốn được thanh tốn một cách dễ dàng nhất.

Để tăng tính thuận tiện cho khách hàng với việc xem phim Lotte cần:

Phát triển Website cho rạp phim doanh nghiệp cũng nên chú trọng đến hình ảnh

trang web của mình, cập nhật đầy đủ thông tin và làm mới thông tin thường xuyên để

khách hàng có hứng thú ghé thăm trang web của doanh nghiệp, rồi mua sản phẩm dịch

vụ của rạp hay giới thiệu cho bạn bè mình, người thân của mình.

- Cùng với đó đẩy mạnh quảng bá việc mua vé xem phim qua ứng dụng điện

SVTH: Dương Văn Điền72Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòathoại, mua vé online thanh tốn qua nhiều hình thức khác nhau như Zalo pay,

Samsung pay, Apple pay, Mo mo, ví việt. Để người dùng dần chuyển sang thanh

tốn online để tăng tính thuận tiện trong đặt vé và thanh tốn thì rạp Lotte cinema

Huế cần có nhiều chương trình ưu đãi riêng cho khách hàng thanh tốn online như:

Mua 4 tính tiền 2 của thẻ master card, Mua 1 vé tặng một bắp nước đối với thẻ ghi

nợ nội địa, mua vé thứ năm

- Hợp tác với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác trong việc Marketing như hợp tác

với mobifone trong việc tri ưng khách hàng tặng vé xem phim miễn phí.

- Tần suất chiếu phim của một cụm rạp ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựaH

Uchọn rạp phim đó của khách hàng bởi vì, giới trẻ hiện nay cuộc sống nhộn nhịp và hối

hả, họ xem phim khi bất chợt họ muốn và họ ghét sự chờ đợi nên Lotte cinema HuếTẾcần xây dựng thêm phòng chiếu để đảm bảo được sự tiện dụng trong việc lựa chọnKI

NHkhung giờ phim hợp lý của khách hàng- Để tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường Huế Lotte cinema hệ thống nên muaHđộc quyền phát hành phim đó.

Cbản quyền phát hành các phim nổi tiếng để có được sự ưu ái từ lượng khách muốn xemẠI3.3.2 Nhóm giải pháp về thương hiệuGĐ- Yếu tố thương hiệu có các động mạnh thứ 2 đến quyết định lựa chọn rạp phimNcủa khách hàng trên địa bàn thành phố huế với βTH=0,346. Vì vậy để tăng doanh thuƯdoanh nghiệp cần chú ý tăng nhận diện hình ảnh thương hiệu.TRĐẩy mạnh quảng bá thương hiệu qua kênh truyền hình, thực sự phù hợp với cơng ty đa

quốc gia có tài chính vững mạnh như Lotte. Quảng cáo internet rất hiệu quả và tiết

kiệm chi phí đăng kí quảng cáo ở các trang thương mại điện tử lớn như Lazada,

adayroi, tiki … Mã hóa tự khóa rạp phim làm cho Lotte cinema luôn hiện ra đầu khi

khách hàng tìm kiếm. Đặt biển quảng cáo điện tự màn ảnh lớn ngoài trời tại trung tâm

thành phố giúp tiếp cận khách hàng một cách trực tiếp. Hoạt động tài trợ cho cách

chương trình thể thao vui chơi của giới trẻ như black ligh run, cocobay, bước nhảy

sinh viên, chương trình tìm kiếm tài năng,…

Một hoạt động khơng thể thiếu cho những thương hiệu khơng thể thiếu đó là quan hệ

cộng đồng Lotte cinema Huế cần tổ chức các chương trình huy động sách vở lên vùng

SVTH: Dương Văn Điền73Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòaxa, trẻ em nghèo neo đơn tiếp cận rạp phim với suất chiếu miễn phí các hoạt động này

được xem như là nghề giữ hồn cho thương hiệu.

Tại cụm rạp cần thực hiện các chương trình Marketing hay ý nghĩa dễ tiếp cận

khách hàng tự đó được sự chú ý hơn của nhóm khách hàng mục tiêu, định vị hình ảnh

của doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng

Triển khai mơ hình nhân viên chuẩn toàn quốc, tổ chức thi thái độ phục vụ cho

nhân viên 3 tháng một lần, để thái độ phục vụ tốt là một phần tạo nên thương hiệu của

Lotte cinema3.3.3 Nhóm giải pháp về chất lượng cảm nhậnH

U- Tiếp đến, yếu tố “Chất lượng cảm nhận” có tác động mạnh thứ ba đến quyết địnhTẾlựa chọn rạp chiếu phim với βGCCN= 0,17. Chất lượng cảm nhận liên quan đến mức

độ người sử dụng dịch vụ tin tưởng rằng việc chọn lựa rạp chiếu phim có chất lượngKI

NHcảm nhận tốt hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích và thoải mái cho bản thân họ. Rạp chiếu

phim có hệ thống rạp, trang thiết bị hiện đại, hấp dẫn, phim có chất lượng hình ảnh,

Câm thanh tốt, có khơng gian phòng chiếu rộng rãi, nhà vệ sinh sạch sẽ, có dịch vụ giảiHtrí đi kèm và việc viêc mua vé, đặt vé nhanh chóng tiện lợi với nhiều phương thức lựaĐẠIchọn sẽ giúp khách hàng cảm nhận về chất lượng của rạp chiếu phim tốt hơn.GGiải pháp về chất lượng cảm nhận là Lotte cinema Huế cần tái đầu tư lại về cơ sởNhạ tầng điều này là cần thiết bởi lẽ: rạp đã ra mắt vào năm 2014 đến nay cơ sở có nhiềuƯmặt hạn chế cần nâng cấp, cùng với đó có sự cạnh tranh khốc liệt tự các hãng phimTRkhác đặt chân vào Huế gần đây.Với lợi thế về cơ sở vật chất họ cho khách hàng được

cảm nhận tốt hơn về dịch vụ. Vì vậy Lotte cần cải tiến về cở sở vật chất rạp, cụ thể là:

Thiết kế bên ngồi khơng gian chờ cần được đổi mới nhiều hơn có sofa ghế đệm,

điều hòa mát lạnh, khơng gian riêng dành cho trẻ em, nhà vệ sinh rộng rãi.

Bên trong nội thất Lotte được xem là khá cũ so với thị trường hiện tại với kiểu

thiết kế cơ bản chưa có sự đổi mới vì vậy đầu tư cải thiện cơ sở vật chất là điều cần

thiết với Lotte cinema Huế.

Đầu tư thêm dịch vụ giải trí kèm theo, khu vui chơi cho khách hàng chờ phim

cũng như thu thêm lợi nhuận từ việc bán vé chơi game, bảng theo dõi phim điện tử

thông minh hiện đại cho khách hàng theo dõi trên thời gian thực.

SVTH: Dương Văn Điền74Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa3.3.4 Nhóm giải pháp về chương trình khuyến mãi

- Tiếp đến, yếu tố “Chương trình khuyến mãi” là yếu tố có tác động cao tiếp theo

sau ba nhân tố trên đến quyết định lựa chọn rạp chiếu phim so với các yếu tố khác

trong mơ hình với βCTKM= 0,125. Chương trình khuyến mãi liên quan đến các hoạt

động tri ân khách hàng, các chương trình truyền thơng và mùa lễ hội trong năm sẽ giúp

doanh nghiệp duy trì mối quan hệ với khách hàng giúp khách hàng có cái nhìn và cảm

nhận tốt hơn.

Giải pháp về chương trình khuyến mãi là Lotte cinema Huế thường xun có

những chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút khách hàng, chương trình khuyến mãiH

Udễ tham gia, giảm giá vé, đồ ăn nước uống. Tổ chức các chương trình tặng vé xem

phim miễn phí online trên website, facebook, zalo, sam sung, LG…Đặt biển quảng cáoTẾvà phát tờ rơi ở nhiều quán cà phê, trường học, trung tâm thương mai, liên kết thêmKI

NHcác hoạt động ngoại khóa khác để quảng bá hình ảnh.Phải là chương trình khuyến mãi có hiệu quả kích thích hiệu quả, suất chiếu đồng

Cgiá, giảm giá cho học sinh sinh viên, hạ giá vé để cạnh tranh với công ty khác trên địaTRƯNGĐẠIHbàn thành phố Huế.SVTH: Dương Văn Điền75Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaPHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu nhằm mục đích xác định và kiểm định các

yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn rạp chiếu phim tại thành phố Huế. Từ kết quả

nghiên cứu trên, nêu lên các hàm ý cho các nhà cung cấp dịch vụ làm cơ sở đưa ra các

chính sách phù hợp nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ cũng như

nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp mình. Xuất phát từ yêu cầu và mục

tiêu của đề tài, nghiên cứu đã đạt được những nội dung chủ yếu sau đây:H

UThứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng nói

chung, dịch vụ giải trí xem phim chiếu rạp nói riêng cũng như các yếu tố ảnh hưởngTẾđến quyết định lựa chọn rạp chiếu phim của người dân tại địa bàn TP. Huế.KI

NHThứ hai, đề tài đã khái quát tình hình thị trường rạp chiếu phim tại Việt Nam nói

chung và tại TP Huế nói riêng.

CThứ ba, đề tài được thực hiện trên cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng vàHcác yếu tố tác động đến xu hướng lựa chọn của khách hàng.ẠINghiên cứu đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn rạp chiếuGĐphim tại TP Huế như ảnh hưởng xã hội, chất lượng cảm nhận và nhận biết thươngNhiệu.ƯTừ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số hàm ý chính sách cho các doanhTRnghiệp để tăng mức độ sử dụng của người tiêu dùng.

Cụ thể:Thứ nhất, doanh nghiệp cũng cần có một chiến dịch Marketing chuyên nghiệp để

quảng bá truyền thơng dịch vụ giải trí này, đặc biệt là việc khuyến khích truyền miệng

giữa bạn bè, đồng nghiệp, gia đình,… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về

việc u thích chọn lựa rạp chiếu phim, từ đó sẽ tạo sức ảnh hưởng lớn đến các khách

hàng.

Thứ hai, doanh nghiệp cần đảm bảo giá cả cảm nhận, duy trì và nâng cao hơn nữa

những tiện ích hữu hình của rạp chiếu phim .

Thứ ba, cần chú trọng đến việc xây dựng các chương trình khuyến mãi truyền

SVTH: Dương Văn Điền76Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòathơng, bảo vệ và nâng cao thương hiệu của rạp chiếu phim. Đẩy mạnh các chương

trình quảng bá, phổ biến hình ảnh thương hiệu đến người tiêu dùng.

Hạn chế: Đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian 3 tháng thực tập tại cơng ty

thời gian và kinh phí hạn chế nên tổng thể mẫu nghiên cứu chưa thực sự đáng tin cậy.

Về kết quả nghiên cứu thì đã đáp ứng đủ các điểu kiện cần thiết để có ý nghĩa thống

kê, làm rõ nội dụng nghiên cứu

KIẾN NGHỊ

 Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chiếu phim trên địa bàn

thành phố HuếH

UNắm bắt chính sách của các cơ quan Nhà nước, các chuyển biến về thị trường

trong nước cũng như quốc tế để có những sự điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là các quyTẾđịnh về thị trường cung cấp dịch vụ giải trí đỉnh cao rạp chiếu phim.KI

NHRồi từ đó áp dụng các giải pháp cần thiết và phù hợp với điều kiện doanh nghiệp

nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng đối với dịch vụ chiếu phim.

CTiến hành nghiên cứu theo hướng mở rộng phạm vi khơng gian, bao gồm thịHtrường tồn tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước để có được kết luận tổng quát và có cơ sởẠIxây dựng các chiến lược, giải pháp phù hợp có thẻ ứng dụng trong tồn thị trường.GĐ Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.NTạo điều kiện thuận lợi hết sức có thể cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chiếuƯphim trong và ngoài nước vào thị trường.TRTạo điều kiện về thủ tục, quy trình cấp phép nhanh chóng để doanh nghiệp phát triển

theo định hướng, mục tiêu của mình, của ngành và đảm bảo sự phát triển phù hợp với

tốc độ quy hoạch đơ thị của tồn tỉnh

Đưa ra những quy định nghiêm ngặt trong cạnh tranh như luật chống phá giá vẫn chưa

thực sự tốt trên địa bàn, cần áp dụng nhiều luật kinh tế hơn để tạo một sân chơi công

bằng cho các doanh nghiệp đến trước và đến sau trên địa bàn toàn tỉnh thừa thiên Huế

Cần có chiến lược liên kết chặc chẽ giữa công ty vơi các ban ngành tổ chức tư vấn,

trường đại học nhằm hỗ trợ cho nhau, đảm bảo mục tiêu, chiến lược các bên liên quan.SVTH: Dương Văn Điền77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: HÀM Ý QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI LOTTE CINEMA HUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×