Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN RẠP PHIM CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN RẠP PHIM CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa2.1.1. Đánh giá thang đo

2.1.1.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha

Việc đánh giá độ tin cậy của từng thang đo bằng cách kiểm định hệ số

Cronbach’s Alpha của từng thang đo và hệ số tương quan biến tổng. Hệ số

Cronbach Alpha là một phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi

trong thang đo tương quan với nhau (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc,

2005). Kiểm tra độ tin cậy của thang đo, giá trị hội tụ và loại bỏ biến rác có thể gây ra

các nhân tố khác trong phân tích nhân tố (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị MaiTrang, 2007), hệ số Cronbach alpha tối thiểu 0,6 là chấp nhận được. Vì cũng có nhàH

Unghiên cứu đề nghị rằng hệ số alpha từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng được trong trườngTẾhợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnhHnghiên cứu (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995 dẫn theo Hoàng Trọng vàKI

NChu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Trên 0,8 là thang đo lường tốt nhưng nếu lớn hơn

C0,95 lại khơng tốt vì các biến đo lường hầu như là một (Nguyễn Đình Thọ & NguyễnHThị Mai Trang, 2007). Trong khi đó, những biến có hệ số tương quan biến - tổng phảiẠIlớn hơn 0,3; nếu nhỏ hơn 0,3 được xem là biến rác, cần loại bỏ ra khỏi thang đo. BằngGĐcách sử dụng phương pháp này, tác giả có thể loại bỏ những biến quan sát khơng phùNhợp và hạn chế các biến rác trong mơ hình nghiên cứu.ƯỞ khóa luận này khi phân tích độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach Alpha, sẽTRlấy chuẩn Cronbach’s Alpha > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng > 0,3. Được thực

hiện bằng phần mềm SPSS 20,0. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo xem chi tiết

phụ lục 5. Sau đây là kết quả của đánh giá độ tin cậy thang đo:

2.1.1.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” (AH)

Thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” gồm 4 biến quan sát, được ký hiệu là : AH1, AH2,

AH3, AH4 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0.574 (< 0,6), hệ số này khơng có ý nghĩa.SVTH: Dương Văn Điền50Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaBảng 2.11. Độ tin cậy thang đo “ Ảnh hưởng xã hội”

Ký hiệuTương qua

biến tổngDựa theo lời khuyên của bạn bèAHXH10,508Cronbach’s

Alpha nếu xóa

biến

0,336Dựa theo lời khuyên của gia đìnhAHXH20,5960,303Dựa theo lời khuyên của đồng nghiệpAHXH30,5380,344Dựa theo lời khuyên của truyền thôngAHXH4-0,0840,797Ảnh hưởng xã hộiNguồn xử lý số liệu SPSSH

UTiến hành loại bỏ biến AHXH4 và chạy lại phân tích crombach alpha cho 3 biếnTẾcòn lại ta có thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” gồm 3 biến quan sát, được ký hiệu là :

AHXH1, AHXH2, AHXH3 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0.797 (> 0,6), hệ số nàyKI

NHcó ý nghĩa. Hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số

Alpha nếu loại bỏ biến của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến

Cđo lường thành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.HBảng 2.12. Độ tin cậy thang đo “ Ảnh hưởng xã hội” lần 2

Cronbach’sKý hiệubiến tổngAlpha nếu xóa biếnAHXH10,6210,748Dựa theo lời khun của gia đìnhAHXH20,7120,653Dựa theo lời khuyên của đồng nghiệpAHXH30,5970,770ĐẠITương quaGẢnh hưởng xã hộiTRƯNDựa theo lời khuyên của bạn bèNguồn xử lý số liệu SPSS2.1.1.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “ Gía cả cảm nhận” (GC)

Thang đo “Gía cả cảm nhận” gồm 4 biến quan sát, được ký hiệu là : GCCN1,

GCCN2, GCCN3, GCCN4 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,875(> 0,6), hệ số này

có ý nghĩa. Hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Nhưng mà nếu loại

bỏ biến giá cả cảm nhận 1 thì hệ số crombach’s alpha sẽ cao hơnSVTH: Dương Văn Điền51Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaBảng 2.13 . Độ tin cậy thang đo “ Gía cả cảm nhận”

Ký hiệuGiá phù hợp với khả năng thanh tốn

của tơi

Giá cạnh tranh so với các rạp chiếu

phim khácAlpha nếu xóa

biến0,5610,905GCCN20,7730,824GCCN30,7210,844GCCN40,890TẾGiá vé ổn định, hợp lýCronbach’sGCCN1Giá cả phù hợp với chất lượngbiến tổngH

UGía cả cảm nhậnTương qua0,774Nguồn xử lý số liệu SPSSHTiến hành chạy với 3 biến còn lại GCCN2, GCCN3, GCCN4 ta có được bảng sauKI

Nvới crombach’s alpha là 0,905 (> 0,6), hệ số này có ý nghĩa. Hệ số tương quan biến –

Ctổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến của các biến

đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần này đều đượcẠIHsử dụng trong các phân tích tiếp theo.NGĐBảng 2.14. Độ tin cậy thang đo “ Gía cả cảm nhận” lần 2

Ký hiệuTRƯGía cả cảm nhậnGiá phù hợp với khả năng thanh

tốn của tơi

Giá cạnh tranh so với các rạp

chiếu phim khác

Giá vé ổn định, hợp lýTương qua

biến tổngCronbach’s

Alpha nếu xóa

biếnGCCN20,7560,908GCCN30,7790,890GCCN40,9020,783Nguồn xử lý số liệu SPSS

2.1.1.4. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Nhận biết thương hiệu” (TH)

Thang đo “Nhận biết thương hiệu” gồm 4 biến quan sát, được ký hiệu là : TH1,

TH2, TH3, TH4 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,927 (> 0,6), hệ số này có ý nghĩa.

SVTH: Dương Văn Điền52Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaHệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Hệ số Alpha nếu loại bỏ biến của

các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thành phần này

đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

Bảng 2.15 . Độ tin cậy thang đo “ Nhận biết thương hiệu”

Ký hiệungười biết đến

Hệ thông nhận diện thương hiệu dễ dàng

Hình ảnh thương hiệu thường xuyên xuấtTH10,8030,916TH20,8140,911TH3

TH40,8660,8940,843KI

NHhiệnbiếnThương hiệu danh tiếng và được nhiềuAlpha nếu loạiH

UThương hiệu uy tínbiến tổngCronbach'sTẾNhận Biết thương hiệuTương quan0,901Nguồn xử lý số liệu SPSS

C2.1.1.5. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Thuận tiện ” (TT)

Thang đo “Thuận tiện về vị trí” gồm 3 biến quan sát, được ký hiệu là : TT1, TT2,ẠIHTT3,TT4,TT5 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,914 ( > 0,6), hệ số này có ý nghĩa.ĐHệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếuGloại bỏ biến của các biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lườngNthành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.TRƯBảng 2.16 Độ tin cậy thang đo“ Thuận tiện về vị trí”Thuận Tiện về vị trí

Vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố

hiệu

TT1Vị trí gắn liền với nhiều trung tâm mua TT2

sắm, khu vui chơi, dịch vụ ăn uống

Vị trí gần nhàTT3Có thể đặt vé và mua vé qua điện thoại, TT4

mobie app, website

Có thể thanh tốn bằng ví điện tử, thẻ TT5

ngân hàng, ứng dụngTương quan

biến tổng

0,728Cronbach's Alpha

nếu loại biến

0,9050,7900,8920,8150,8870,7970,8910,7710,896Nguồn xử lý số liệu SPSS

SVTH: Dương Văn Điền53Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa2.1.1.6. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Chất lượng cảm nhận” (CLCN)

Thang đo “Chất lượng cảm nhận” gồm 7 biến quan sát, được ký hiệu là : CLCN1,

CLCN2, CLCN3, CLCN4, CCN5, CLCN6,CLCN7 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng

0,854(>0,6), hệ số này có ý nghĩa. Hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều >

0,3. Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏ biến của CLCN6 lớn hơn hệ số Cronbach’s

Alpha nên cần loại biến CLCN6

Bảng 2.17. Độ tin cậy thang đo“ Chất lượng cảm nhận”

Chất lượng cảm nhậnKí hiệuTương quanCronbach's Alpha nếubiến tổngxóa biến

,809CLCN1,784Chất lượng hình ảnh, âm thanh tốtCLCN2,741,814Rạp chiếu phim có dịch vụ giải trí đi kèmCLCN3,794,806Khơng gian rộng rãiCLCN4,679,825Nhà vệ sinh sạch sẽCLCN5,682,823,275,880,405,863H

UTẾ

HKI

NCLCN6

CMua vé, đặt vé nhanh chóng tiện lợi với

nhiều phương thức lựa chọnHThái độ phục vụ tốtTrang thiết bị hiện đại, hấp dẫnẠICLCN7ĐNguồn xử lý số liệu SPSSGChạy tiếp Crombach’s alpha cho 6 biến còn lạiNBảng 2.18. Độ tin cậy thang đo“ Chất lượng cảm nhận” lần 2ƯTươngCronbach's Alpha nếu xóaTRChất lượng cảm nhậnKí hiệuTrang thiết bị hiện đại, hấp dẫnCLCN1,832,835Chất lượng hình ảnh, âm thanh tốtCLCN2,763,846CLCN3,795,840Khơng gian rộng rãiCLCN4,693,858Nhà vệ sinh sạch sẽCLCN5,669,862CLCN7,398,904Rạp chiếu phim có dịch vụ giải trí đi

kèmThái độ phục vụ tốtquan

biến tổngbiếnNguồn xử lý số liệu SPSS

SVTH: Dương Văn Điền54Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaNhận thấy cần loại bỏ CLCN7 để Crombach’s alpha lớn nhất

Bảng 2.19. Độ tin cậy thang đo “ Chất lượng cảm nhận” lần 3

Chất lượng cảm nhậnKí hiệuTương quanCronbach's Alphabiến tổngnếu xóa biếnCLCN1,835,867Chất lượng hình ảnh, âm thanh tốtCLCN2,779,879CLCN3,794,876Không gian rộng rãiCLCN4,700,895Nhà vệ sinh sạch sẽCLCN5,697đi kèm,897H

URạp chiếu phim có dịch vụ giải tríTrang thiết bị hiện đại, hấp dẫnTẾNguồn xử lý số liệu SPSSKI

NH2.1.1.7. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Tần suất chiếu phim” (TSCP)

Thang đo “Tần suất chiếu phim” gồm 3 biến quan sát, được ký hiệu là :

CTSCP1,TSCP2,TSCP3 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,772(>0,6), hệ số này có ýHnghĩa. Hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số AlphaĐẠInếu loại bỏ biến của 03 biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đoGlường thành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.ƯNBảng 2.20 Độ tin cậy thang đo “Tần suất chiếu phim”TRTần Suất chiếu phimTương quanCronbach's Alpha nếuhiệubiến tổngxóa biến,680,613,589,718,559,742Rạp phim có nhiều suất chiếu TSCP1

trong cùng thời điểm

Rạpphimnhiềuphim TSCP2“HOT”

Có nhiều thể loại phim trong TSCP3

khung giờ yêu thíchNguồn xử lý số liệu SPSSSVTH: Dương Văn Điền55Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa2.1.1.8. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Chương trình khuyến mãi” (KM)

Thang đo “Chương trình khuyên mãi” gồm 5 biến quan sát, được ký hiệu là :

KM1, KM2, KM3, KM4, KM5 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,853(>0,6), hệ số

này có ý nghĩa. Hệ số tương quan biến – tổng của các biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ

số Alpha nếu loại bỏ biến của 05 biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các

biến đo lường thành phần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

Bảng 2.21 Độ tin cậy thang đo “Chương trình khuyến mãi”

Kí hiệuThường xun có các chương trình khuyến

mãi hấp dẫn

Chương trình khuyến mãi dễ tham giaTương quan

biến tổngCronbach's Alpha

nếu xóa biếnKM1,716,809KM2,728,808Giảm giá một số ngày định kìKM3,610,837Giảm giá giờ chiếu nhất địnhKM4,602,840Giảm giá vé cho người già, trẻ nhỏ, học

sinh sinh viên, Khi đi theo nhómKM5,683,819Nguồn xử lý số liệu SPSS

CKI

NHTẾH

UChương trình khuyến mãi2.1.1.9. Đánh giá độ tin cậy của thang đo “Quyết định lựa chọn” (QD)ẠIHThang đo “Xu hướng lựa chọn” gồm 3 biến quan sát, được ký hiệu là : QD1,ĐQD2, QD3 với giá trị Cronbach’s Alpha bằng 0,882 (>0,6), hệ số này có ý nghĩa. HệGsố tương quan biến – tổng của 03 biến đều > 0,3. Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu loại bỏNbiến của 03 biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha nên các biến đo lường thànhTRƯphần này đều được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

Bảng 2.22. Độ tin cậy thang đo “Quyết định lựa chọn rạp chiếu phim”

Quyết định lựa chọn rạp chiếu phim

Tôi tự tin khi quyết định xem phim ở rạp

mà tôi chọn

Tôi khuyến khích bạn bè người thân xem

phim tại đó khi có nhu cầu

Tôi chắc chắn sử dụng dịch vụ tại rạp

chiếu phim đó trong thời gian tớiTương quanCronbach's Alphahiệubiến tổngnếu xóa biếnQD1,783,825QD2,750,854QD3,785,820Nguồn xử lý số liệu SPSS

SVTH: Dương Văn Điền56Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaKết luận 1: Sau khi chạy Crombach’s alpha cho tất cả các biến phụ thuộc và độc

lập trong mơ hình thì đã loại đi 4 biến là AHXH1, GCCN1, CLCN6,CLCN7 Các biến

còn lại gồm 28 biến độc lập và 3 biến phụ thuộc có thể đưa vào mơ hình tiếp theo

2.1.2. Đánh giá giá trị thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA

Sau khi tất các các nhân tố và các biến vượt qua kiểm định bằng phương pháp

Cronbach’s Alpha, mơ hình nghiên cứu sẽ được tiến hành phân tích nhân tố khám phá

EFA. Trong phân tích nhân tố khám phá EFA, các biến sẽ hội tụ về các nhân tố mà

đúng bản chất nó phản ánh, đồng thời giá trị hệ số tải nhân tố (Factor loading) của mỗi

biến phải đạt giá trị lớn hơn 0,5 để được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Bên cạnh đó, qH

Utrình phân tích nhân tố khám phá EFA chỉ thật sự sử dụng được khi thỏa mãn tât cả

các điều kiện của kiểm định hệ số KMO (0,5< KMO < 0,05) và phần trăm phương saiTẾtoàn bộ > 50%.KI

NHĐưa tất cả các biến quan sát vào phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành q trình phân

tích nhân tố khám phá EFA và đồng thời tiến hành kiểm định hệ số KMO, Bartlett và

Cphần trăm phương sai tồn bộ. Ngồi ra, phân tích nhân tố khám phá sử dụng phépHxoay viramax để giúp các biến sắp xếp và hội tụ tại các nhân tố.ẠIBảng 2.23 Kiểm định KMO and Bartlett's TestNTRƯKiểm định Bartlett'sGĐKiểm định Kaiser-Meyer-Olkin,885Chỉ số - chi bình phương3955,440df378Sig.,000

Nguồn xử lý số liệu SPSSHệ số KMO = 0,885 > 0,5 đạt yêu cầu, như vậy phân tích nhân tố là phù hợp.

Kiểm định Barlett được tính tốn dựa trên đại lượng Chi – bình phương và được ra

quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết H0 căn cứ trên mức ý nghĩa P-value của

kiểm định. Ở đây giá trị P-value = 0,000 cho phép ta an toàn bác bỏ giả thuyết H0 (H0:

Phân tích nhân tố khơng phù hợp với dữ liệu). Kết quả này chỉ ra rằng các biến quan

sát trong tổng thể có mối tương quan với nhau và phân tích nhân tố (EFA) là thích hợpSVTH: Dương Văn Điền57Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa

Bảng 2.24 Tổng phương sai giải thích cho biến độc lập

H

U

TẾ

H%

of Cumulative

Variance

%

1

10,089 36,032

36,032

2

4,241

15,147

51,179

3

1,904

6,798

57,977

4

1,445

5,162

63,139

5

1,320

4,715

67,854

6

1,064

3,799

71,654

7

,982

3,506

75,160

8

,687

2,453

77,613

9

,643

2,296

79,909

10

,604

2,157

82,066

11

,537

1,917

83,983

12

,512

1,828

85,811

13

,442

1,580

87,392

14

,408

1,458

88,850

15

,383

1,368

90,217

16

,360

1,287

91,504

17

,307

1,095

92,599

18

,294

1,051

93,650

19

,287

1,025

94,675

20

,252

,899

95,574

21

,230

,821

96,395

22

,212

,758

97,153

23

,187

,669

97,822

24

,171

,610

98,431

25

,139

,497

98,929

26

,123

,439

99,367

27

,095

,340

99,707

28

,082

,293

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotation Sums of Squared

Loadings

Total %

of Cumulative

Variance

%

4,681 16,717

16,717

3,650 13,035

29,752

3,493 12,474

42,226

3,458 12,352

54,577

2,790 9,965

64,542

1,991 7,111

71,654ẠIHTotalExtraction Sums of Squared

Loadings

Total

%

of Cumulative

Variance

%

10,089 36,032

36,032

4,241

15,147

51,179

1,904

6,798

57,977

1,445

5,162

63,139

1,320

4,715

67,854

1,064

3,799

71,654KI

NInitial Eigenvalues

CComponentGĐNguồn xử lý số liệu SPSSƯNBảng 2.25 Ma trận xoay các nhân tố1

,761

,739

,739

,691

,690

,648

,637

,5722356TRTT4

TT5

TT3

TT2

TSCP2

TSCP1

TT1

TSCP3

TH4

TH3

TH1

TH2

CLCN1

CLCN3Nhân tố

4SVTH: Dương Văn Điền,774

,770

,767

,758

,796

,766

58Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaCLCN2

CLCN5

CLCN4

KM1

KM2

KM5

KM4

KM3

GCCN4

GCCN2

GCCN3

AHXH3

AHXH1

AHXH2,732

,638

,552

,818

,790

,777

,752

,725

,922

,848

,817H

U,744

,733

,727

Nguồn xử lý số liệu SPSSTẾ2.1.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo phụ thuộc “Quyết định lựa chọn”HThang đo quyết định lựa chọn rạp chiếu phim gồm 3 biến quan sát. Sau khi phânKI

Ntích Cronbach’s Alpha, các biến đều đảm bảo độ tin cậy, không biến nào bị loại nên

Ctiếp tục được tiến hành phân tích nhân tố khám phá để đánh giá độ hội tụ của các biến quanHsát nhằm kiểm tra xem sự phù hợp của dữ liệu theo các thành phần qua các bảng sau:ẠIBảng 2.26 Kiểm định KMO and Bartlett's Test

Kiểm định Kaiser-Meyer-OlkinĐ,743TRƯNGKiểm định Bartlett's TestChỉ số chi – bình phương315,573df3Sig.,000

Nguồn xử lý số liệu SPSSCommunalities

Initial Extraction

QD1 1,000 ,821

QD2 1,000 ,788

QD3 1,000 ,824

Nguồn xử lý số liệu SPSSSVTH: Dương Văn Điền59Khóa luận tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh HòaTotal Variance Explained

ComponentInitial EigenvaluesExtraction Sums of Squared

LoadingsTotal% ofCumulativeVariance%12,43381,08681,0862,31410,47091,5563,2538,444100,000Total2,433% ofCumulativeVariance%81,08681,086Ma trận xoayH

UComponentTẾ1HQD3 ,908KI

NQD1 ,906Nguồn xử lý số liệu SPSSH

CQD2 ,888ĐẠIKết quả phân tích EFA của thang đo “quyết định lựa chọn”, chỉ số KMO =G0,743 > 0,5 đạt yêu cầu chứng tỏ phân tích nhân tố phù hợp. EFA trích được gom vàoNmột yếu tố tại Eigenvalue là 2443, kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa Sig. là 0,00 (<Ư0,05), tổng phương sai trích đạt 81,086% cho biết nhân tố quyết định lựa chọn rạpTRchiếu phim giải thích được 81,086% biến thiên của dữ liệu. Do đó, biến phụ thuộc vẫn

giữ lại 3 biến quan sát và được đưa vào phân tích hồi quy ở bước tiếp theo.

2.2 Điều chỉnh mơ hình

Dựa vào kết quả đánh giá độ tin cậy (Cronbach’s alpha) và đánh giá giá trị thang

đo thông qua việc phân tích nhân tố (EFA), các nhân tố trích ra đều đạt yêu cầu về giá

trị và độ tin cậy. Sau phân tích nhân tố (EFA) thì khơng có biến nào bị loại trong 28

biến quan sát, và mơ hình ban đầu có 7 nhân tố độc lập sau khi chạy phân tích nhân tố

EFA thì còn lại 6 nhân tố với 28 biến quan sát có sự gộp của 8 biến quan sát thuộc 2

nhân tố là nhân tố “sự thuân tiện” và ‘tần suất phim chiếu”.SVTH: Dương Văn Điền60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN RẠP PHIM CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×