Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Ths. Nguyễn Thị Thúy Đạtthành lập chưa lâu và phải đối mặt với nhiều yếu tố đe dọa đến hiệu quả kinh doanh do

nhiều nguyên nhân như do đặc thù của nghành là phụ thuộc nhiều vào các yếu tố về tự

nhiên, thời tiết, các yếu tố về mùa vụ, các hoạt động của những công ty du lịch lữ hành

khác v.v. Thực tế này đặt ra yêu cầu là công ty cần phải xây dựng được các chiến lược

marketing phù hợp để có thể giúp doanh nghiệp có được lợi thế vượt trội thu hút được

nhiều du khách, trong đó online marketing là một xu thế mới nổi và được kỳ vọng là

phương cách hữu hiệu dựa trên các lợi thế của sự phát triền cơng nghệ thơng tin và

Internet. Do đó, đề tài: “HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THƠNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DUULỊCH ĐẠI BÀNG” có ý nghĩa thiết thực.H2. Mục tiêu nghiên cứuTẾĐề tài được thực hiện thông qua bốn mục tiêu cụ thể như sau:KIvà các công cụ thường xuyên sử dụng.N

HThứ nhất là hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến hoạt động online marketing

CThứ hai là phân tích thực trạng về hoạt động online marketing tại công ty CổHphần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch Đại Bàng.ẠIThứ ba là đánh giá hiệu quả các công cụ trong online marketing đang được sửGĐdụng tại công ty Cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch Đại Bàng.NThứ tư là đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động onlineƯmarketing tại công ty.TR3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động online marketing tại công ty Cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch

vụ du lịch Đại Bàng.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu này chỉ tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề chính liên quan

đến online marketing, cụ thể bao gồm năm công cụ thường xuyên được áp dụng đó là:

website, email marketing, Facebook marketing, SEM và quảng cáo trực tuyến. Thực

trạng ứng dụng và những hiệu quả của những công cụ này mang lại cho công ty chứ

SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C MarketingTrang 2Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Ths. Nguyễn Thị Thúy Đạtkhông đi sâu và làm rõ các hoạt động marketing khác trong doanh nghiệp như

marketing truyền thống hay các hoạt động quảng cáo khác v.v.

 Phạm vi không gian: không giới hạn về mặt khơng gian, vì đối tượng khảo sát

là những khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại công ty nên có thể đến từ khắp mọi

miền trên cả nước.

 Phạm vi thời gian: Từ ngày 02/10-07/01/2018

Trong đó thời gian cho từng hoạt động chính trong q trình nghiên cứu được

phân chia như sau: Tìm hiểu về cơ sở lý thuyết về các hoạt động online marketing sẽ

được tiến hành từ ngày 02/10 - 12/10/2017, thời gian tìm hiểu và thu thập nguồn thôngUtin thứ cấp là từ ngày 13/10 - 25/10/2017, dữ liệu về nguồn thông tin thứ cấp sẽ đượcHtiến hành điều tra và thu thập từ ngày 01/11-15/11/2017, thời gian còn lại sẽ dành choTẾcác hoạt động bổ sung khác như xử lý dữ liệu, đưa ra các nhận xét, đánh giá và giảiN

Hpháp, kiến nghị v.v.

C4.1. Nguồn thông tin thứ cấpKI4. Phương pháp nghiên cứuHNghiên cứu lý thuyết về online marketing, ứng dụng của online marketing trongĐẠIdoanh nghiệp, các cơng cụ chính, phổ biến và cách thức xây dựng các kênh onlineGmarketing. Thu thập và tìm hiểu các thông tin thông qua sách vở, báo cáo, tạp chí,Nwebsite, các trang mạng xã hội v.v.ƯThu thập kết quả thống kê về các hoạt động online marketing cũng như các côngTRcụ đang được sử dung tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch

Đại Bàng như qua thống kê trên mailchimp, thống kê trên Facebook về lượt tiếp cận,

tương tác, phản hồi và các thông kê trên các website của công ty v.v.

4.2. Nguồn thơng tin sơ cấp

4.2.1. Nghiên cứu định tính

Phỏng vấn chuyên sâu nhân viên marketing, những người trực tiếp thực hiện các

hoạt động online marketing tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ di

lịch Đại Bàng, nhằm biết và hiểu rõ hơn các hoạt động online marketing mà doanh

nghiệp đã và đang triển khai, chi phí cho các hoạt động đó v.v.

SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C MarketingTrang 3Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Ths. Nguyễn Thị Thúy Đạt4.2.2. Nghiên cứu định lượng

Thu thập thông tin thông qua hình thức phát bảng hỏi cho những đối tượng đã và

đang là khách hàng của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ di lịch Đại

Bàng, để tìm hiểu và phân tích thực tiễn cũng như hiệu quả những hoạt động online

marketing mà công ty đang thực hiện, từ đó đưa ra các giải pháp bổ sung và hoàn

thiện.

4.3. Phương pháp chọn mẫu

Chon mẫu theo phương pháp phi ngẫu nhiên thuận tiện, chọn ra các đối tượngUcần khảo sát trong số các đối tượng đã từng là khách hàng của công ty (các đối tượng

4.3.2. Phương pháp tổng hợp, phân tíchTẾHtham gia khảo sát phải trên 18 tuổi).N

HSố liệu thu thập sẽ được tổng hợp, mã hóa và xử lý trên phần mềm phân tíchKIthống kê SPSS 20.0. Sử dụng các phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích thống

Ckê mơ tả: Tần suất (Frequencies), phần trăm (Percent), giá trị trung bình (Mean) v.v.H5. Cấu trúc đề tàiẠINgoài phần đặt vấn đề và kết luận, kiến nghị thì nội dung đề tài nghiên cứu đượcGĐcấu trúc thành ba chương như sauNChương 1: Cở sở lý thuyết về online marketingƯChương 2: Hiệu quả hoạt động online marketing tại công ty Cổ phần truyềnTRthông quảng cáo và dịch vụ du lịch Đại Bàng

Chương 3: Định hướng và một số giải phải nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt

động online marketing tại công ty.SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C MarketingTrang 4Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Ths. Nguyễn Thị Thúy ĐạtPHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ONLINE

MARKETING TRONG NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Các định nghĩa

1.1.1. Định nghĩa về Marketing

Theo một số tài liệu, lý thuyết marketing lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ vào những

năm đầu của thế kỷ XX, cùng với những bài giảng đầu tiên về môn học marketingcũng được thực hiện tại các trường học ở Hoa Kỳ, sau đó lan rộng sang các trường đạiHUhọc khác và dần phổ biến ở hầu khắp các nước mà có nền kinh tế thị trường. Bắt đầu làTẾnhững bài giảng, sau đó marketing đã được đưa vào tiếng anh năm 1994 và như vậyN

Hngơn ngữ đã có thêm một thuật ngữ mới, khoa học có thêm một lĩnh vực mới.KIMarketing là một thuật ngữ, do đó nó khơng có tên gọi tương đồng trong tiếng

Cviệt. Một số sách giáo khoa Việt Nam cho rằng marketing là “tiếp thị”, tuy nhiên đó

khơng phải là tên gọi tương đồng chính xác vì “tiếp thị không bao hàm được hết ýẠIHnghĩa của marketing. Và cũng chưa có khái niệm nào được coi là duy nhất đúng, bởi lẽĐcác tác giả đưa ra đều có những quan điểm riêng của mình.GHiệp hội Marketing Hoa Kỳ (America Marketing Associate-AMA) năm 1960Nđưa ra khái niệm như sau: “Marketing là toàn bộ hoạt động kinh doanh nhằm hướngTRƯcác luồng hàng hóa và dịch vụ mà người cung ứng đưa ra về phía người tiêu dùng và

người sử dụng”. Khái niệm này chịu ảnh hưởng của tư tưởng Marketing truyền thống,

nhấn mạnh khâu phân phối, lưu thơng hàng hóa. Tức là nỗ lực nhằm bán cái đã sản

xuất ra, chưa thể hiện được tư tưởng làm sau có thể sản xuất ra một sản phẩm có thể

bán được.

Theo khái niệm của Viện Marketing Anh quốc-UK Chartered Institute of

Marketing cho rằng “Marketing là quá trình tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động

sản xuất kinh doanh từ việc phát hiện ra nhu cầu thực sự của người tiêu dùng về một

mặt hàng cụ thể đến việc sản xuất và đưa hàng hóa đó đến người tiêu dùng cuối cùng

nhằm bảo đảm cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến”.

SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C MarketingTrang 5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Ths. Nguyễn Thị Thúy ĐạtKhái niệm này đề cập tương đối tồn diện về tìm nhu cầu, phát hiện và đánh giá

lượng cầu, xác định quy mô sản xuất rồi phân phối, bán hàng một các hiệu quả. Viện

Viện Marketing Anh quốc đả khái quát Marketing lên thành chiến lược từ nghiên cứu

thị trường đến khi thu lợi nhuận như dự kiến.

Còn Philip Kotler (1997), cha đẻ của marketin hiện đại, cũng là một tác gia nổi

tiếng trên thế giới về marketing đưa ra định nghĩa như sau: “marketing là quá trình tạo

dựng các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục

đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những giá trị đã được tạo ra”.

Từ những định nghĩa ở trên ta có thể thấy thuật ngữ marketing được diễn đạt1.1.2. Định nghĩa về Online marketingHTẾmarketing là hướng tới thỏa mãn nhu cầu của con người.Ubằng nhiều cách khác nhau nhưng lại đều phản ánh một tư tưởng cốt lõi nhất củaN

HCùng với sự phát triển của công nghệ số, lĩnh vực Marketing đang phát triểnKIthêm một khái niệm khá mới mẻ đó là online Marketing. Khái niệm về online

Cmarketing hay marketing trực tuyến theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ (AMA) đượcHđịnh nghĩa như sau: “Online marketing là lĩnh vực tiến hành hoạt động kinh doanhẠIgắn liền với dòng vận chuyển sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng, dựaGĐtrên cơ sở ứng dụng CNTT Internet”. Theo Philip Kotler khái niệm về onlineNmarketing được định nghĩa như sau: “Online marketing là quá trình lập kế hoạch vềƯsản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứngTRnhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet” (Philip

Kotler, 2007). Còn trong cuốn Internet Marketing (Dave Chaffey, 2006) lại khẳng

định: “Online marketing là việc đạt được các mục tiêu marketing nhờ việc sử dụng

năm công nghệ truyền thông điện tử trên môi trường Internet.” Định nghĩa này rộng

hơn định nghĩa trên của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, có nhiều nét tương đồng với cách

mà Giáo sư Philip Kotler định nghĩa về Marketing trước đó. Bên cạnh đó, tạp chí

online marketing năm 2011 cũng đã đưa ra định nghĩa về khái niệm mới mẻ này:

“Online marketing là hình thức áp dụng các công cụ của CNTT thay cho các cơng cụ

thơng thường để tiến hành các q trình marketing” Trên đây ta có thể dễ dàng nhận

thấy một điều rằng, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về online marketing; tuy nhiên

SVTH: Nguyễn Văn Châu – Lớp K48C MarketingTrang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×