Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo Project C++ đầu tiên với Visual Studio

Tạo Project C++ đầu tiên với Visual Studio

Tải bản đầy đủ - 0trang

Visual Studio cho phép chúng ta tạo project có dạng Win32 Console Application. Cá nhân tơi

khơng khuyến khích các bạn tạo project theo kiểu này.



11



12



Giao diện sau khi tạo 1 Project:



13



14



Ngoài ra, Các bạn chọn mục Empty Project, đặt lại tên và đường dẫn cho project, sau đó bấm

OK. Chương trình sẽ bắt đầu quá trình khởi tạo project. Sau khi khởi tạo xong, cửa sổ làm

việc sẽ có dạng như sau:



Lưu ý là do chúng ta chọn Empty Project, chúng ta sẽ phải tự thực hiện các thao tác như viết

hàm main, khai báo một số chỉ thị include, … Khuyến khích các bạn tạo Project kiểu này.



15



Tạo file .cpp và viết chương trình

Sau khi tạo xong project, việc các bạn cần làm là tạo một file .cpp mới và bắt đầu viết chương

trình.

Chúng ta có thể thực hiện theo một trong 2 cách sau:





Nhấn chuột phải vào tên Project/Filter, chọn Add ➙ New Item.







Chọn tên Project/Filter thích hợp và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + A.



16



Sau đó chọn C++ File (.cpp), đặt lại tên và nhấn nút Add.



Tới đây các bạn đã có thể bắt đầu viết chương trình đầu tiên của mình trên Visual Studio.



Sau đó các bạn code thử vài dòng như sau:

#include

using namespace std;

void main()

{

17



system("pause");

}



Nếu các bạn thấy xuất hiện cửa sổ như bên dưới là đồng nghĩa với việc chương trình của bạn

đã sẵn sàng để viết Code.



Và ngược lại, nếu cửa sổ hiện ra như sau thì chương trình bạn đã Code sai hoặc gặp lỗi.



18



CHƯƠNG 3: GIẢI BÀI TẬP

I.

Hướng dẫn giải bài tập trên Visual Studio 2017

Link đề bài: https://drive.google.com/open?id=1U7KxCO-ERN7-uj01tqAqNsx2XNjz90l0

1. Phân tích đề bài

+ Hình vng (đỏ): đại diện cho các lớp

+ Hình vng (xanh): đại diện cho các thuộc tính

+ Hình tròn (đỏ): đại diện cho các phương thức



19



2. Sơ đồ Class Diagram minh họa



3. Tạo file và tiến hành Code

Tạo file .cpp và file .h

Sau khi tạo xong file Main.cpp, việc cần làm tiếp theo là tạo một file .cpp mới và file.h,

Chúng ta có thể thực hiện theo cách sau:

20



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo Project C++ đầu tiên với Visual Studio

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×