Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: CÔNG CỤ VISUAL STUDIO 2017

CHƯƠNG 1: CÔNG CỤ VISUAL STUDIO 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nếu có yêu cầu Update, chọn Update (trong trường hợp trước đó bạn đã cài đặt Visual Studio

2017 rồi).Sau khi hồn tất các bước trên, một danh sách các cơng cụ được yêu cầu cài đặt sẽ hiện ra, tùy

vào mục đích sử dụng mà bạn có thể cân nhắc để cài đặt sao cho phù hợp với nhu cầu.

Trong phạm vi bài viết, do chỉ cần cài công cụ để lập trình C++, nên ta chọn cơng cụ Desktop

development with C++ (công cụ này chiếm khoảng 4.5 GB bộ nhớ) và xác định địa chỉ đường

dẫn sẽ lưu công cụ.5Lưu ý: Dù bạn chọn địa chỉ đường dẫn lưu công cụ này ở đâu, mặc định Visual Studio 2017 sẽ

tải dữ liệu tạm vào partition chứa hệ thống (thông thường là C://) rồi mới tiến hành cài đặt ở

địa chỉ đường dẫn mà bạn thiết lập và sẽ tiến hành xóa dữ liệu tạm ấy khi cài đặt xong. Do đó

hãy đảm bảo ổ C của bạn nên có dung lượng bộ nhớ khả dụng lớn hơn dung lượng bộ nhớ mà

công cụ yêu cầu.

Sau khi thiết lập xong, chọn Install và chờ đợi việc cài đặt hoàn tất.III.Hướng dẫn tạo 1 project trong Microsoft Visual Studio (2017)Click double chuột trái vào Icon Visual Studio 2017 để khởi động chương trình.6Sau khi khởi động, cửa sổ làm việc của chương trình sẽ có dạng như sau:Như các bạn thấy thì giao diện chương trình tương đối đơn giản và trực quan. Mục Start bao

gồm một số thao tác với project, mục Recent hiển thị những project mà bạn đã làm việc trước

đó. Cả hai mục trên đều nằm trong tab Start Page của Visual Studio. Lưu ý là ở mỗi phiên bản

Visual Studio sẽ có đơi chút khác biệt ở Start Page.CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG LẬP TRÌNH

HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

I.

Khái quát về các lệnh cơ bản trong C++

1. Khai báo thư viện C++

Để khai báo sử dụng thư viện trong C++ thì ta sử dụng cú pháp sau:

#include

7Từ khố #include chỉ cho trình biên dịch biết rằng chúng ta cần sử dụng thư viện được khai

báo và nó sẽ tự động thêm vào cho chúng ta.

Tôi xin giới thiệu một số thư viện thường gặp trong lập trình C++:

iostream.h ( thư viện này chứa hàm xuất nhập cout và cin)stdio.h ( nó chứa hàm scanf,printf...)conio.h ( nó chứa hàm clrscr,getch...)math.h ( nó chứa hàm tốn học như sqrt, abs, pow)string.h (nó chứa các hàm về chuỗi )Đối với một chương trình C++ nhập xuất căn bản thì bắt buộc ta phải sử dụng thư

viện iostream.h.

2. Hàm Main() là gì?

Sau khi các bạn đã hiểu thế nào là thư viện và cách khai báo sử dụng một thư viện như

thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần tiếp theo cần tìm hiểu đó là hàm main().Theo tiếng Anh main dịch ra có nghĩa là chính, quan trọng, vậy trong C++ nó cũng có

ý nghĩa như tên gọi đó. Trong lập trình thì trình biên dịch sẽ xử lý code từ trên xuống

dưới và từ trái qua phải. Nhưng với hàm main thì hơi đặc biệt chút, hàm main là nơi

chứa những đoạn code sẽ được chạy đầu tiên, nghĩa là khi biên dịch chương trình thì

nội dung trong hàm main sẽ được chạy đầu tiên mà khơng quan trọng vị trí của nó

trong file.Ví dụ:

#include

void main()

{

int k;

cout << "Nhập k: ";

cin >> k;

system("pause");

}

Ở ví dụ này mình có sử dụng kiểu dự liệu int, kiểu này sẽ được gán cho biến k với kích thước

là 4 byte.

Ở ví dụ này mình có sử dụng hàm xuất cout, hàm này sẽ in ra màn hình một dòng chữ nào đó.

Ở ví dụ này mình có sử dụng hàm xuất cin, hàm này sẽ lấy kí tự được nhập từ bàn phím.8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: CÔNG CỤ VISUAL STUDIO 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×