Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cải tiến theo ý kiến chủ quan:

Cải tiến theo ý kiến chủ quan:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập dự án Marketing dịch vụ

 Sau khi đưa khách đến vị trí thì hỏi khách có hài lòng hay khơng.

Sau đó Tiến Hành nghiệp vụ Order ( sử dụng kỹ năng nghiệp vụ

trong bộ VTOS)

 Khi nhân viên có cách phục vụ chun nghiệp như vậy thì Khách hàng chắc chắn

sẽ đánh giá về chất lượng của nhà hàng là cao vì thế họ có thể sẵn sàng chi trả

thoải mái nhiều mức giá.

- Mỗi tháng nên kiểm tra lại kỹ năng của nhân viên một lần để chấn chỉnh nhân viên

luôn trong một khuôn khổ tốt nhất.Đồng thời khuyến khích, trau dồi cho nhân viên

bằng việc tổ chức tiệc giao lưu, gặp gỡ cuối tháng với ban quản lý (vốn là người

nước ngồi)Hình 21: Quy trình phục vụ VTOS5.2.

-Kỹ càng từ khâu tuyển dụng:

Trong quá trình tuyển chọn nên yêu cầu bằng cấp hoặc một mức độ nhất định. Có

thể thơng qua một những câu hỏi phỏng vấn hoặc giới thiệu bằng tiếng Anh.Đồng

thời cũng yêu cầu một số kỹ năng như đối với nhân viên: nhân viên bếp phải có

bằng cấp hoặc kinh nghiệm; Đối với nhân viên phục vụ cần có kinh nghiệm lâu

dài. Vì đa số nhân viên đều là sinh viên trong thời gian còn đi học, để tạo động lực

và cảm hứng, nên chọn sinh viên có chuyên ngành học về dịch vụ có kiển thức

ứng dụng thực tế, góp phần giúp nhân viên có ý định làm lâu dài và cố gắng nỗ lực

40Bài tập dự án Marketing dịch vụ

hơn trong công việc.Trong lúc tuyển dụng nên thể hiện rõ những tiêu chí cần được

đáp ứng như sự nhiệt tình, tính cách thân thiện và biểu hiện chuyên nghiệp.Hình 22: Quy trình tuyển dụng nhân viên phục vụ khu Foodcenter của Helio thơng

qua 4 vòng rất chặt chẽ.5.3.

-Chú trọng khâu quản lý và giám sát:

Một người quản lý tốt sẽ hướng nhân viên vào một khuôn khổ và giúp đỡ nhân

viên trong việc xử lý những tình huống bất ngờ.Nên có những yêu cầu gắt gao hơn

với người quản lý như phải có bảng ghi chú những lỗi nhân viên mắc phải, tổng

hợp những điều nhân viên đã làm tốt, xếp hạng nhân viên theo tháng.Quan sát và

nhiệt tình giúp đỡ nhân viên trong xử lý những tình huống xấu.

Nên tổ chức họp nhân viên theo tháng để phổ biến lại những tình trạng tiêu cực để

có thể chấn chỉnh.41Bài tập dự án Marketing dịch vụHình 23: Quản lý điều chỉnh, hướng dẫn những lỗi nhân viên mắc phải.5.4.

-Có những hình thức thưởng, phạt:

Để khuyến khích tinh thần và tạo động lực làm việc tốt hơn mỗi ngày, nên có

những món quà, những chương trình tuyên dương cho nhân viên xuất sắc của

tháng. Thông qua bầu chọn của nhân viên, sau đó là tiến cử của quản lý, mà có thể

tiến hành chọn ra một nhân viên xuất sắc của tháng để tặng q khích lệ, góp phần

tạo ganh đua.Đồng thời cũng có những biên bản phạt để chấn chỉnh nhân viên,

thông qua những lỗi mà nhân viên mắc phải hoặc từ phản hồi của khách hàng.42Bài tập dự án Marketing dịch vụHình 11: Chương trình tuyên dương nhân viên xuất sắcNgoài những yếu tố trên, nên quan sát thường xuyên các trang web chính thức,

mạng xã hội và hòm thư góp ý để nắm thêm được tình trạng, phản hồi của khách

hàng. Đồng thời ngoài việc chấn chỉnh lại đội ngũ nhân viên, có thể ổn định lại

lượng khách bằng cách thay đổi không gian, đầu tư vào các chi tiết, set up bàn ăn

đẹp hơn làm cho khách hàng cảm thấy thú vị, hài lòng và dần thay đổi lại hình ảnh

trong tâm trí khách hàng...≥≥≥≥≥≥≥≥HẾT43≤≤≤≤≤≤≤≤Bài tập dự án Marketing dịch vụTrong q trình chỉnh sửa, nhóm 2 đã phân chia công việc như sau:

-Kết quả khảo sát: Xuân Huyền, Tiến Mạnh

Phổ sản phẩm dịch vụ : Chí tồn

Số lượng,vẻ bề ngoài nhân viên : Thuỳ Vy

Hành vi, kỹ năng nhân viên: Hoàng Anh

Chỉnh sửa word: Huyền44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải tiến theo ý kiến chủ quan:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×