Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình khảo sát thực tế:

Quá trình khảo sát thực tế:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập dự án Marketing dịch vụHình 6: Giờ gặp mặt họp nhóm2.2.

---Cách thức khảo sát thực tế:

Nhóm đã chọn cách trải nghiệm như một thực khách và phỏng vấn khách hàng

cũng như nhân viên của nhà hàng, đồng thời tham khảo những ý kiến của những

thực khách đã từng đến nhà hàng.

Thời gian khảo sát: 5 thành viên đi đầy đủ và đúng theo giờ 9h30 sáng ngày

11/1/2017

Địa điểm tập trung: tại chân cầu Rồng.

Phân công:

Phỏng vấn nhân viên tại nhà hàng: Chí Tồn, Tiến Mạnh

Phỏng vấn khách hàng: Hoàng Anh

Quan sát và chụp ảnh, ghi âm: Thùy Vy, Xuân Huyền.

Dụng cụ mang theo: Máy ghi âm, camera.11Bài tập dự án Marketing dịch vụHình 7: Hình ảnh nhóm khảo sát thực tế lần 1- Nhóm quay lại lần thứ 2, vào khung giờ chiều để thu thập phản hồi của những

thực khách vừa trãi nghiệm xong dịch vụ:

Thành viên: Hoàng Anh, Xuân Huyền.

Thời gian: 2h30 chiều, ngày 16/02/2017.

Chuẩn bị: máy ghi âm, camera12Bài tập dự án Marketing dịch vụHình 8: Nhóm quay lại khảo sát lần 23. Kết quả khảo sát thực tế: Khái quát các nguyên nhân marketing

3.1. Nguyên nhân thuộc sản phẩm dịch vụ:

13Bài tập dự án Marketing dịch vụ- Al Fresco’s gồm một chuỗi các nhà hàng lớn có mặt ở nhiều nước trên thế giới

chuyên về pizza và pasta. Đây là những loại thức ăn được nhiều người u thích

và chọn làm món chính cho bữa ăn của mình. Đến Việt Nam Al Fresco’s cũng

được nhiều người u thích tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức làm giảm sút

lượng khách hàng của Al Fresco’s tại Việt Nam

3.1.1. Phổ dịch vụ:

1.Morgarita

(M,L,XL)5. BBQ chicken

(M,L,XL)8.Al’Fresco’s

special(M,L,

XL)2. Hawaiian

(M,L,XL)6. Oceana

(M,L,XL)10.Seafood

Deluxe

(M,L,XL)7.Double

cheese burger

(M,L,XL)11.Peperogi

(M,L,XL)8.Al’Fresco’s

special

(M,L,XL)12.Build

your own

(M,L,XL)Regular 3. SeafoodPhổ

Dịch

Vụsupreme

(M,L,XL)

4. santafe

beef &

cheese

(M,L,XL)PizzaChef’sDịch

Vụ

Thức

ĂnPasta1.Quail egg

carbonara(M,L,X

L)3.Seafood mornay &

garlic prawn (M,L,XL)2. Prawn & Chorizo

(M,L,XL)4.Seafood mornay

(M,L,XL)1.sapaghetti bolognaise5. Spaghetti seafood

alfredo2. Creamy chicken

spaghetti6.Steak & Mushroom

pene14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình khảo sát thực tế:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×