Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯTỉ số SharpeTỷ số Treynor5Giá trị Alpha của JensenTỷ số thông tinR bình phương2. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯTỷ số SharpeMột tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá hiệu quả đầu tư, bao gồm điều chỉnh rủi ro

tổng thể.Tỷ số Sharpe = Tỷ số phần bù rủi ro danh mục/ Độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi

danh mục.Sharp =Rp – Rf

σpTỷ số Sharpe- Được gọi là: Phần bù rủi ro danh mục.Tử số Sharpe

(Rp – Rf):- Đây là phần thưởng cho việc gánh chịu rủi ro = Tỷ suất danh mục thô

(Rp) – Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (Rf)- Được gọi là: Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi của danh mục iMẫu số p - Thước đo của rủi ro tổng thể.- Tỷ số Sharpe: Tỷ số phần thưởng trên rủi ro tổng thể

- Phù hợp để đánh giá các danh mục được đa dạng hóa một cáchKết luậntương đối.

- Là tiêu chuẩn để đánh giá toàn bộ danh mục được nắm giữ bởi một

nhà đầu tưVÍ DỤTrong thời gian 3 năm gần đây , suất sinh lợi bình quân hàng năm của

danh mục đầu tư là 20%, độ lệch chuẩn cho suất sinh lợi bình quân hàng

năm của danh mục đầu tư hàng năm là 25%. Trong cùng kỳ suất sinh lợi

bình quân đối với Treasury bills 90 ngày là 5%.Hãy tính tỷ số Sharpe ratio cho danh mục đầu tư trong thời kỳ 3 năm?GIẢI

 Sharpe = = 0,60

Ý nghĩa: tỷ số Sharpe ratio là tỷ số phần vượt trội của tỷ suất sinh lợi

danh mục trên rủi ro tổng thể là 0,6.Hay lợi nhuận của danh mục đầu tư vượt trên tổng rủi ro là 0,6.Danh mục tối ưu SharpeLà cách thức đạt được một phân bổ tiền với tỷ số sharpe cao nhất có thểĐộ dốc của các đường thẳng được vẽ từ mức lãi suất phi rủi ro đến danh mục sẽ

cho biết tỷ số sharpe đối với danh mục đóTìm kiếm danh mục tối ưu sharpe là tìm đường thẳng có độ dốc lớn nhất đường tiếp tuyến với đường các cơ hội đầu tư.Hình 13.4: Danh mục tối ưu Sharpe14

Danh mục tối

ưu – tỷ số

Sharpe12

Tỷ suất

sinh lợi

mong đợi

(%)1012

108

6

A64

Lãi suất phi rủi ro2

002468

10

Độ lệch chuẩn (%)12141618Cách thức tìm danh mục tối ưu SharpeSuất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư gồm 2 tài sản

 

E(Rp)= w1E(RA) +w2E(RB)Phương sai của danh mục đầu tư gồm 2 tài sảnE(σ) = w σ + w σ + 2w w r σ σ2

2 2

2 2

port

1 1

2 2

1 2 1,2 1 2

Ghép 2 công thức trên lại với nhau theo Sharpe ratio cho danh mục đầu tư gồm 2 tài sản

sẽ như sau:

=

 w1, w2w

E

(

R

)

+

w

E

(

R

)R

1

1

2

2

f

tạo đó tỷ số này là lớn nhất

w12σ 12 + w22σ 22 + 2w1w2σ 1σ 2 r1,2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×