Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.3: Thu thập các thông tin liên quan đến chủ đầu tư và dự án

Bảng 4.3: Thu thập các thông tin liên quan đến chủ đầu tư và dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

77

hiệu qủa.

Đối với việc thẩm định dự án trong lĩnh vực thuỷ điện tại BIDV – Chi nhánh

Sở giao dịch 1, chun mơn hố cho một số cán bộ thường xuyên thẩm định là cần

thiết.

Lý do thứ nhất, thuỷ điện là một ngành quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong

các ngành được cấp tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1.

Lý do thứ hai, các dự án thuỷ điện thường có kỹ thuật phức tạp lại mang tính

chuyên ngành cao. Để thẩm định được dự án thuỷ điện đặc biệt với nội dung kỹ

thuật của dự án đòi hỏi CBTĐ phải có hiểu biết tương đối sâu về lĩnh vực này.

Trong khi đó, những CBTĐ của BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 chủ yếu được

đào tạo ở các trường đại học thuộc khối kinh tế, hiểu biết về lĩnh vực thuỷ điện chỉ

có thể có được nhờ q trình tự tìm hiểu, học hỏi tích luỹ qua thời gian. Vì vậy, để

giúp cho CBTĐ dễ nắm bắt những kiến thức về thuỷ điện và áp dụng được vào

trong thẩm định dự án, việc một số CBTĐ thường xuyên được giao thẩm định các

dự án thuỷ điện và từ đó giành thời gian nhiều hơn để tìm hiểu chuyên sâu lĩnh vực

thuỷ điện là cần thiết. Muốn làm được việc đó, chun mơn hố trong thẩm định là

tất yếu.

CBTĐ một khi đã được chuyên môn hoá sẽ giúp cho chất lượng thẩm định dự

án thuỷ điện nâng cao. Nếu chun mơn hố đối với thẩm định dự án thuỷ điện

được thực hiện sẽ giúp khắc phục tình trạng CBTĐ hiểu biết khơng nhiều về lĩnh

vực kỹ thuật của dự án thuỷ điện mà vẫn được giao thẩm định dự án thuỷ điện và từ

đó chất lượng thẩm định dự án thuỷ điện sẽ được nâng cao bởi công tác thẩm định

được giao đúng người, đúng việc để mang lại hiệu quả cao nhất.

4.4.5.2. Xây dựng quy trình tái thẩm định dự án thuỷ điện

Tái thẩm định ở ngân hàng là một khâu quan trọng nhằm giúp đánh giá hiệu

quả cho vay đối với dự án từ đó đúc rút được các kinh nghiệm, bài học cho quá

trình thẩm định các dự án về sau. Với vai trò như vậy, việc tái thẩm định dự án thuỷ

điện cần được BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 quan tâm.

Trước đây, BIDV cũng đã từng muốn xây dựng một quy trình tái thẩm định

hồn chỉnh cho các dự án nói chung và tiến tới xây dựng quy trình riêng cho các dự

án thuỷ điện. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được phát động thực hiện một cách chính

thức. Là đơn vị dẫn đầu trong hệ thống BIDV, lại có quan hệ mật thiết với Hội sở

chính, BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 cũng có thể trở thành nơi phát động, đề đạt78

ý kiến xây dựng Quy trình tái thẩm định dự án thuỷ điện. Đây sẽ là một bước tiến

mới nếu thành cơng bởi nó giúp nâng cao hiệu quả thẩm định, hồn thiện cơng tác

thẩm định thuỷ điện nhờ việc tổng kết không ngừng tình hình thực tế của dự án thuỷ

điện.

4.4.5.3. Thường xuyên đứng ra tổ chức hoặc tham gia đồng tài trợ các dự án thuỷ

điện để tạo cơ hội học hỏi lẫn nhau trong thẩm định dự án thuỷ điện.

Những kiến thức của CBTĐ tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 về kỹ thuật

chuyên môn của các dự án thuỷ điện cũng như các kỹ năng, phương pháp thẩm định

do còn có hạn chế nên nhu cầu học hỏi thêm từ các ngân hàng khác là cần thiết.

Đồng tài trợ các dự án thuỷ điện không những là một trong những cách cấp tín dụng

hiệu quả cho dự án mà còn giải quyết được phần nào nhu cầu trên. Một mặt,

phương thức này giúp BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 phân tán được rủi ro trong

việc cho vay, mặt khác qua đó các CBTĐ ở những ngân hàng khác nhau, các chi

nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng có thể học hỏi lẫn nhau trong thẩm định

dự án thuỷ điện.

4.4.5.4. Tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư thủy

điện

Thực tế cho thấy ngay cả khi Ngân hàng có quy trình thẩm định, có nội dung

thẩm định hợp lý hay phương pháp thẩm định phù hợp nhưng nếu CBTĐ không

được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, có cơng nghệ đáp ứng tốt cơng tác thẩm định

thì chất lượng thẩm định dự án đầu tư thủy điện của Ngân hàng cũng không được

đảm bảo. Bởi trang thiết bị phục vụ cơng tác thẩm định có thể giúp cho CBTĐ có

thể thực hiện cơng tác thẩm định một cách chính xác, khoa học, tiết kiệm được thời

gian thẩm định nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của công tác thẩm định. Cụ thể như

sau:

- Ngân hàng nói chung và Phòng Thẩm định nói riêng cần tự trang bị phần mềm

phục vụ cho công tác thẩm định. Hiện nay, khâu thẩm định tài chính dự án chủ yếu

dựa vào phần mềm Microsoft Excel để tính tốn các bảng tính bổ trợ và các chỉ tiêu

đánh giá hiệu quả tài chính. Việc cập nhật các phần mềm tính tốn chun dụng cho

cơng tác thẩm định có thể giúp cho cơng tác thẩm định của Chi nhánh được thực hiện

nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, đạt được mục tiêu về thời gian thẩm định do Ngân

hàng đề ra.

Phần mềm là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi công việc trong thời đại

ngày nay. Đối với công tác thẩm định, bên cạnh việc sử dụng những phương pháp79

truyền thống sử dụng phần mềm Excel và chủ yếu dựa vào khả năng phân tích của

người cán bộ, BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 1 quan tâm hơn đến việc đầu tư trang

bị những phần mềm tiên tiến hiện đại hỗ trợ cho công tác thẩm định.

Mặc dù đã nhận thức được việc sử dụng phần mềm Crystal Ball trong khi

thẩm định rủi ro đối với dự án thuỷ điện mang lại hiệu quả cao hơn cho công tác

thẩm định nhưng việc mua và cài đặt phần mềm này cho hệ thống máy tính của các

phòng, ban thực hiện thẩm định chưa được đề cập đến. Đây là phần mềm phân tích

mơ phỏng giúp thiết lập và phân tích hàng nghìn các viễn cảnh khác nhau có thể xảy

ra trong thực tế và xác định mức rủi ro cho các viễn cảnh nhận được này dựa trên

các kết quả thu được từ quá trình mơ phỏng nhờ đó đánh giá được khả năng thành

cơng của dự án. Crystal Ball có ưu điểm hơn nhiều so với Excel. Do chỉ xử lý các

biến đơn lẻ trên từng ơ nên các mơ hình được thiết lập bằng Excel sẽ chỉ đưa ra một

kết quả dự báo đơn lẻ của dự án khi rủi ro xảy ra. Crystal Ball giúp CBTĐ tiết kiệm

thời gian và công sức hơn nhờ sự thay thế các giá trị đơn lẻ của các biến cũng như

các kết quả có được bằng phân bố xác suất.

Với những phần mềm mới được đầu tư trang bị, công việc thẩm định của

CBTĐ sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian. Đồng thời hiệu quả và

mức độ chính xác của những nhận định mà CBTĐ đưa ra sẽ được nâng cao rõ rệt so

với việc CBTĐ chỉ thẩm định đơn thuần mà khơng có phương tiện nào hỗ trợ như

hiện nay.

4.4.6. Tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cán bộ làm công tác

thẩm định

4.4.6.1. Tuyển dụng đội ngũ cán bộ có chun mơn về thuỷ điện

Hạn chế lớn nhất của CBTĐ tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 khi thẩm

định dự án thuỷ điện là không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này. Phần lớn các CBTĐ

được tuyển dụng từ khối kinh tế nên hiểu biết về tài chính của dự án thì nắm rõ

nhưng những vấn đề kỹ thuật liên quan đến thuỷ điện thì ít cán bộ hiểu được. Để

khắc phục nhược điểm này, một trong những cách BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch

1 có thể thực hiện là điều chỉnh chính sách tuyển dụng của mình, khơng chỉ tuyển

dụng những cán bộ xuất phát từ khối kinh tế mà còn tuyển thêm những cử nhân tốt

nghiệp các trường đào tạo về kỹ thuật, đặc biệt kỹ thuật trong thuỷ điện.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đội ngũ nhân sự có hiểu biết về kỹ thuật, BIDV

– Chi nhánh Sở giao dịch 1 có thể tiến hành củng cố kỹ năng, nghiệp vụ thẩm định

nói chung cho các cán bộ này. Đồng thời, BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 có thể80

thực hiện chế độ yêu cầu các đồng nghiệp khối kinh tế hướng dẫn thêm về nghiệp

vụ thẩm định cho những cán bộ kỹ thuật mới này cũng như các cán bộ kỹ thuật có

trách nhiệm trợ giúp các cán bộ kinh tế trong việc các cán bộ này muốn tìm hiểu

thêm về lĩnh vực thuỷ điện. Sự hỗ trợ lẫn nhau này sẽ giúp cả hai bên nâng cao khả

năng, trình độ thẩm định dự án thuỷ điện từ đó tất nhiên hiệu quả thẩm định dự án

thuỷ điện tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 sẽ được cải thiện rất nhiều.

4.4.6.2. Đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng kỹ năng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ

thẩm định

a) Về trình độ, kỹ năng:

Đối với CBTĐ tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 thì những khố đào tạo

nâng cao trình độ hiểu biết về dự án thuỷ điện, bồi dưỡng thêm kỹ năng thẩm định

là thật sự hữu ích để nâng cao khả năng thẩm định dự án thuỷ điện. Điều đó xuất

phát từ lý do CBTĐ hiện nay tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 chủ yếu hiểu

biết khá sâu về kinh tế nhưng khơng mấy hiểu biết về ngành điện nói chung và thủy

điện nói riêng. Nền tảng kinh tế là quan trọng tuy nhiên để thẩm định dự án mà

không hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của dự án thì hiệu quả thẩm định chắc chắn

khơng cao. Vì vậy, các khóa đào tạo về thẩm định dự án thuỷ điện là cần thiết.

b) Về đạo đức:

Đối với CBTĐ nói chung và CBTĐ dự án thuỷ điện nói riêng, đạo đức nghề

nghiệp có thể coi là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. CBTĐ cần là

người có trách nhiệm, trung thực và tơn trọng nghề nghiệp của mình. Dĩ nhiên, vấn

đề đạo đức phần lớn là do bản thân người cán bộ tự tu dưỡng rèn luyện nhưng

BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 cũng cần có những chính sách nhất định để động

viên tinh thần và tạo động lực cho CBTĐ trong việc giữ gìn đạo đức của bản thân.

4.4.6.3. Tổ chức các buổi hội thảo, tổng kết kinh nghiệm công tác thẩm định dự án

thuỷ điện

- Kinh nghiệm là một trong những nhân tố quan trọng giúp con người thành

công khi muốn làm bất cứ việc gì. Đối với CBTĐ dự án thuỷ điện thì những kinh

nghiệm lại càng quan trọng vì thuỷ điện là lĩnh vực CBTĐ thuộc khối kinh tế

thường khó mà có hiểu biết ngay từ quá trình đào tạo tại trường đại học mà phải qua

thời gian học hỏi mới có. Để giúp tăng kinh nghiệm cho CBTĐ, các buổi hội thảo,

tổng kết kinh nghiệm công tác thẩm định dự án thuỷ điện được BIDV – Chi nhánh

Sở giao dịch 1 tổ chức là một trong những cơ hội tốt. Các buổi hội thảo, tổng kết

kinh nghiệm này mang lại những lợi ích sau:81

- Các buổi hội thảo, tổng kết sẽ là sự đánh giá tồn diện cơng tác thẩm định dự

án thuỷ điện ở BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 từ đó đưa ra những bài học cần

thiết để công tác thẩm định dự án thuỷ điện ngày một tốt hơn.

- Đây là cơ hội để các CBTĐ lâu năm hơn tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch

1 chia sẻ kinh nghiệm cho các cán bộ mới để các cán bộ trẻ thẩm định dự án thuỷ

điện tốt hơn.

- Cũng có thể các buổi hội thảo, tổng kết này là dịp gặp gỡ giữa CBTĐ dự án

thuỷ điện trên Hội sở chính với các cán bộ tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 để

các cán bộ này có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong thẩm định dự án thủy

điện. Trong đó, CBTĐ tại Hội sở chính là những cán bộ thường xuyên tiếp xúc với

những dự án thuỷ điện lớn, tổng hợp những thông tin về tất cả các dự án thuỷ điện

được thẩm định trong hệ thống. Có thể trong thời gian tới những dự án thuỷ điện

lớn cũng có thể được BIDV CN Sở giao dịch 1 cho vay nên những kinh nghiệm

thẩm định đối với dự án thuỷ điện ở bất kỳ quy mô nào cũng cần thiết và quan

trọng.

4.5. Một số kiến nghị

4.5.1. Kiến nghị với Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước

- Vấn đề xã hội hoá ngành điện cần được Chính phủ tiếp tục quan tâm, đẩy

mạnh thực hiện. Để thực hiện được chủ trương này chính phủ cần có những chính

sách hỗ trợ, khuyến khích những nhà đầu tư ngoài EVN tham gia đầu tư các dự án

nguồn điện đồng thời cũng cần có những chính sách bảo vệ quyền lợi của những

nhà đầu tư này trong việc đàm phán giá bán điện với EVN.

- Đối với cơng tác tiết kiệm điện, bộ, ngành có liên quan cần tăng cường tuyên

truyền, giáo dục cho người dân ý thức tiết kiệm điện. Cơng tác này có thể được tổ

chức xuống tận cấp địa phương nhằm đảm bảo mọi người dân đều được biết đến lợi

ích của việc tiết kiệm điện.

- Chính phủ cũng cần đầu tư cho việc chuẩn bị tiếp thu công nghệ điện hạt

nhân vào khoảng sau năm 2015, với sự tham gia của cả khu vực tư nhân nước

ngoài, kể cả việc xem xét khả năng làm điện nguyên tử trên cơ sở BOT/BT.

- Cần nhanh chóng xây dựng thị trường điện cạnh tranh mà trước mắt là hoàn

thiện thị trường phát điện cạnh tranh để tạo ra mơi trường bình đẳng, minh bạch, thu

hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực điện lực. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nên khẩn

trương xây dựng đề án giá điện theo cơ chế thị trường. Chính phủ có thể quy định

giá sàn và biên độ dao động giá (giá trần) do thị trường quyết định nhằm dần tăng82

bước tiếp cận thị trường, tạo cơ chế giá điện linh hoạt nhằm thu hút nhà đầu tư nước

ngồi. Khi Chính phủ còn quy định giá điện thì nhà đầu tư nước ngồi sẽ khơng đầu

tư trực tiếp.

- Cần xây dựng quy định rõ ràng về trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập dự án

và CĐT về những thông tin và ý kiến họ đưa ra. Từ đó, trường hợp những thơng tin

khơng chính xác, những ý kiến được đưa ra mà không suy xét kỹ trong Hồ sơ dự án

sẽ được giảm thiểu. Điều này vừa tạo thuận lợi cho công tác thẩm định dự án thuỷ

điện tại các ngân hàng vừa giúp giảm những lãng phí, thiệt hại khơng đáng có khi

đầu tư vào dự án thuỷ điện không mang lại hiệu quả.

4.5.2. Kiến nghị với Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN)

- Nhằm đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư thuỷ điện, Tổng công ty điện lực Việt

Nam nên cho bán cổ phần ở một số dự án nhà máy điện đang vận hành cho các tổ

chức trong và ngoài nước để lấy tiền tăng đầu tư cho dự án mới, cho bán thêm cổ

phần ở các dự án đã cổ phần hoá, EVN chỉ giữ tối thiểu 30% vốn điều lệ. Đồng

thời, EVN cần tiến hành cổ phần hoá một số nhà máy điện để thu hút nguồn vốn

trong nước.

- EVN cũng nên tiếp tục mở rộng liên kết lưới điện với các nước trong khu

vực và trong khối ASEAN đến cấp điện áp 500 kV.

- Thành lập ngay Công ty Cổ phần ở một số Dự án chuẩn bị đầu tư để thu hút

vốn trong xã hội ngay từ đầu và dành ưu tiên vốn ODA cho các dự án điện.

4.5.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Biện pháp hiệu quả nhất mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể thực hiện

để hỗ trợ cho cơng tác thẩm định dự án thuỷ điện tại các NHTM có lẽ là nâng cao

hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC). Theo đúng

nghĩa là một trung tâm tín dụng thì trung tâm này có thể cung cấp thơng tin về các

hợp đồng tín dụng của các dự án thuỷ điện tại hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Nguồn thông tin này sẽ giúp cho cán bộ thẩm định có sự học hỏi lẫn nhau

trong việc thẩm định, tham khảo suất đầu tư của nhiều dự án thuỷ điện khác nhau

nhằm đánh giá đúng hơn tính hợp lý của suất vốn đầu tư của dự án đang đánh giá.

Đồng thời, khi xét những dự án mà CĐT đã vay vốn tại các ngân hàng khác, nguồn

thông tin này có thể giúp cho CBTĐ phát hiện ra những ý định sử dụng cùng một

tài sản để làm tài sản đảm bảo tại các ngân hàng khác nhau. Nếu rủi ro lớn xảy ra

đối với các dự án loại này, các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc cùng xử lý tài

sản đảm bảo. Thiệt hại cho các ngân hàng là khó tránh khỏi.83

4.5.4. Kiến nghị với BIDV

- BIDV cần tổ chức thêm các chuyên đề về thuỷ điện như Chuyên đề về thuỷ

điện vừa và nhỏ đã từng được tổ chức và mang lại hiệu quả cao. Những CBTĐ mới

cũng như CBTĐ cũ cũng cần biết thêm về các dự án thuỷ điện lớn và trong các

chuyên đề này việc đào tạo cần chú ý đến khía cạnh kỹ thuật – khía cạnh mà hiểu

biết của CBTĐ tại ngân hàng yếu nhất.

- Ban thẩm định tại Hội sở cần được BIDV nhấn mạnh nhiệm vụ thu thập

thông tin đầy đủ về các dự án thuỷ điện trong hệ thống nhằm làm cơ sở tham khảo

cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 cũng như các chi nhánh khác. Đây sẽ là

nguồn tài liệu quan trọng để CBTĐ có thể học hỏi việc thẩm định dự án thuỷ điện

giữa các chi nhánh. Đặc biệt, đối với các chi nhánh nhỏ hơn, nhân lực thẩm định

mỏng hơn thì biện pháp này sẽ giúp chất lượng thẩm định dự án thuỷ điện nâng lên

đáng kể.

- BIDV cũng cần chủ động tìm đến các dự án thuỷ điện mà nhận thấy có hiệu

quả và khả năng trả được nợ cao để cho vay vốn. Việc này không những mang lại

hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nâng cao kinh nghiệm cho

CBTĐ khi có điều kiện tiếp xúc với nhiều dự án thủy điện mà còn mang lại hiệu

quả cao cho xã hội trong việc giải quyết phần nào tình trạng thiếu điện.

4.5.5. Kiến nghị với Chủ đầu tư

- Các CĐT cần nâng cao năng lực lập và thẩm định dự án đầu tư, cần nhận

thức đúng vai trò, vị trí của cơng tác thẩm định dự án khi quyết định đầu tư để có

những dự án thực sự có hiệu quả. CĐT cần nghiêm chỉnh chấp hành việc xây dựng

và lập dự án theo đúng nội dung quy định của các văn bản pháp luật vì khâu lập dự

án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của dự án sau này. Nếu một dự

án được lập cẩn thận sẽ giúp khi phân tích dự án có thể đưa ra quyết định đầu tư

chính xác, đồng thời chỉ ra được những rủi ro có thể xảy ra để chủ dự án có biện

pháp hạn chế rủi ro khi thực hiện dự án.

- Để giúp cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 có thể nâng cao chất lượng

thẩm định dự án, cần có sự hợp tác giữa CĐT và BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1.

CĐT cần phải cung cấp đầy đủ những tài liệu cần thiết cho BIDV – Chi nhánh Sở

giao dịch 1 đúng như quy định, đảm bảo chính xác, trung thực các thơng tin tài

chính liên quan như báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình cũng như các chỉ tiêu

hiệu quả tài chính của dự án, vì điều này khơng chỉ có lợi cho các BIDV – Chi

nhánh Sở giao dịch 1 mà còn có lợi cho các CĐT. Bởi vì nếu rủi ro xảy ra dự án bị84

phá hỏng thì khơng chỉ BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 chịu thiệt hại mà các

CĐT cũng phải chịu chung số phận đó. Ngồi ra những CĐT này còn có thể bị truy

tố trước pháp luật nếu khơng tìm cách trả nợ được cho BIDV – Chi nhánh Sở giao

dịch 1. Ngược lại, với kiến thức chuyên mơn và kinh nghiệm của mình, BIDV – Chi

nhánh Sở giao dịch 1 có thể tư vấn cho nhà đầu tư việc lập dự án chính xác, nhanh

chóng và hiệu quả hơn.

- Các chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc những cam kết với BIDV – Chi

nhánh Sở giao dịch 1, khi thực hiện dự án cần đảm bảo thực hiện đúng những nội

dung trong dự án, nếu có sửa đổi gì hay có những khó khăn, vướng mắc thì cần phối

hợp với BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 để có biện pháp giải quyết hợp lý.85KẾT LUẬN

Thuỷ điện là một trong những nguồn điện quan trọng đối với toàn bộ nền kinh

tế Việt Nam. Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam, nhưng

tiềm năng thuỷ điện của nước ta vẫn cần được khai thác nhiều hơn để giải quyết sự

mất cân đối cung cầu điện.

Công tác thẩm định dự án thủy điện tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 nhìn

chung tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn chứa đựng nhiều hạn chế đòi hỏi BIDV –

Chi nhánh Sở giao dịch 1 cần có sự nghiên cứu và có những giải pháp khắc phục để

hồn thiện hơn nữa cơng tác thẩm định dự án thủy điện.

Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1, luận

văn “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy điện tại BIDV

– Chi nhánh Sở giao dịch 1” đã đề cập được những vấn đề sau:

Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cơng tác

thẩm định dự án thủy điện tại NHTM, nội dung thẩm định và các yếu tố ảnh hưởng

đến công tác thẩm định dự án thủy điện.

Thứ hai, luận văn đã đánh giá được công tác thẩm định dự án thủy điện trong

hoạt động cho vay tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 và rút ra những hạn chế và

nguyên nhân của những hạn chế đó.

Thứ ba, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm

định dự án thủy điện tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1. Đồng thời đưa ra những

kiến nghị với BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1, NHNN, Tổng Công ty điện lực và

các CĐT tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1

trong quá trình thực hiện thẩm định dự án thủy điện có hiệu quả.

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, tơi rất mong nhận được ý

kiến đóng góp của các thầy cơ và những người có kinh nghiệm quan tâm đến đề tài

này để bài viết của tơi được hồn thiện hơn. Tơi xin chân thành cảm ơn.86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

2. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.

3. Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

4. Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2010 – 2011.

(http://www.evn.com.vn/Portals/0/userfiles/vuthuhong/2012/4/BaoCao2010_2011.pdf)

5. Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm

2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII).

6. Giáo trình Kinh tế Đầu tư – Chủ biên PGS.TS Từ Quang Phương và PGS.TS

Nguyễn Bạch Nguyệt – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2008.

7. Giáo trình Phân tích dự án đầu tư – Chủ biên TS. Nguyễn Hồng Minh – NXB Đại

học Giao thông vận tải – 2009.

8. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại – Chủ biên GS.TS Nguyễn Văn Nam –

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2008.

9. Quyết định số 3999/QĐ-QLTD1 của Tổng Giám đốc BIDV ngày 14/07/2009 về

trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.

10. Quyết định số 5497/QĐ-TĐ1 của Tổng giám đốc BIDV ngày 20/09/2007 quy

định về cho vay dự án thủy điện.

11. Báo cáo tài chính BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 1 từ năm 2007 đến 2011.

12. Kỷ yếu 20 năm thành lập Chi nhánh Sở giao dịch 1 (1991 - 2011).

13. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 từ năm

2007 đến năm 2011.

14. Website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

(http://www.mientrungpid.com.vn)

15. Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Hồ Bốn - tỉnh Yên Bái.

16. Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cắt - tỉnh Bắc Cạn.

17. Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Đak Mi 2 – tỉnh Quảng Nam.

18. Báo cáo thẩm định dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát – tỉnh Lào Cai.87

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh mục văn bản pháp lý của Chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy

điện Hồ Bốn

1. Hợp đồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 3

ngày 01/09/2003 giữa Vinaconex, Vinacoal và Điện lực 1 (PC-1);

2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 31/12/2003 về việc thông qua điều

lệ công ty, bầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát, phương hướng hoạt động SXKD;

3. Bản điều lệ Cơng ty được thơng qua và có hiệu lực (ngày 31/12/2003);

4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Ban Giám

đốc Công ty ngày 31/12/2003;

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 09/01/2004;

6. Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 29/01/2004;

7. Nghị quyết, Biên bản Họp đại hội cổ đông Công ty về việc rút vốn góp của

Tổng Cơng ty Than và bổ sung Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng

(Vimeco) tham gia góp vốn, điều chỉnh cơ cấu góp vốn điều lệ và thay đổi thành

viên HĐQT.

8. Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 13/01/2006 về việc bổ nhiệm Giám

đốc Công ty;

9. Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 14/01/2006 về việc bổ nhiệm kế

toán trưởng Cơng ty;

10. Báo cáo tài chính năm 2004,2005 đã được kiểm tốn và báo cáo tài chính

q II năm 2006.

11. Công văn số 20/NEDI3-HĐQT ngày 21/03/2006 của Công ty cổ phần điện

Miền Bắc 3 gửi các cổ đông sáng lập về việc góp vốn điều lệ.

(Nguồn: Báo cáo thẩm định Dự án Nhà máy thủy điện Hồ Bốn [15]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.3: Thu thập các thông tin liên quan đến chủ đầu tư và dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×