Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TẠI VIETINBANK SƠN LA

TẠI VIETINBANK SƠN LA

Tải bản đầy đủ - 0trang

29Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định cấp giấy

phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Công thương

Việt Nam.

Là một trong bốn ngân hàng thương mại lớn trên cả nước, có hệ thống mạng

lưới trải rộng khắp toàn quốc với 1 Sở Giao dịch, 150 Chi nhánh, hơn 1000 Phòng

giao dịch/Quỹ tiết kiệm và có 07 Cơng ty hạch tốn độc lập là Cơng ty cho th tài

chính, Cơng ty chứng khốn cơng thương, Cơng ty TNHH MTV Quản lý Nợ

và Khai thác Tài sản, Công ty TNHH MTV Bảo hiểm, Công ty TNHH

MTV Quản lý Quỹ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý, Cơng ty

TNHH MTV Cơng đồn và 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công

nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực. Là thành viên sáng lập và là đối tác liên doanh

của Ngân hàng INDOVINA. Có quan hệ đại lý với trên 900 ngân

hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên

toàn thế giới. Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một

Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO

9001:2000. Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp

hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài chính viễn thơng Liên ngân

hàng tồn cầu (SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh tốn thẻ VISA,

MASTER quốc tế. Là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng

công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam, đáp ứng

yêu cầu quản trị & kinh doanh. Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam

mở chi nhánh tại Châu Âu, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của

nền tài chính Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới. Không

ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát

triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của

khách hàng.

Trong hơn 25 năm qua Vietinbank đã tăng trưởng nhanh, không ngừng nâng

cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế và đã đạt được nhiều thành tựu30trên mọi mặt hoạt động, góp phần khơng nhỏ trong việc thực thi có hiệu quả chính

sách tiền tệ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước nhà. Đến với

VietinBank, Quý khách sẽ hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phong cách

phục vụ chun nghiệp, nhiệt tình với tiêu chí: Nâng giá trị cuộc sống.2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Vietinbank Sơn La

Chi nhánh VietinBank Sơn La được thành lập từ tháng 06/2008 - là giai đoạn

nền kinh tế có nhiều khó khăn, khủng khoảng kinh tế thế giới và suy thoái kinh tế

trong nước ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của mọi thành phần kinh tế

trong cả nước; thị trường tài chính tiền tệ có nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao ...

Đứng trước tình hình khó khăn như vậy, Nhà nước tập trung thực hiện mục tiêu

kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã có tác động

mạnh mẽ đến hoạt động của ngân hàng.

Với những chính sách ưu đãi của Nhà nước, của Vietinbank, Chi nhánh đã nỗ

lực góp sức cùng tỉnh nhà khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng lợi thế, huy

động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Chi nhánh VietinBank Sơn La có trụ sở tại số 93, đường Nguyễn Lương Bằng,

Thành phố Sơn La - là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh, là

môi trường thuận lợi để phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong đó có

hoạt động dịch vụ tài chính – ngân hàng.

Trong những năm qua, Chi nhánh đã thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh

linh hoạt, triển khai đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong đó có chính sách

tiếp thị, khuyến mại và chăm sóc khách hàng, chú trọng việc quảng bá thương hiệu

VietinBank nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng tại địa phương.

Do hạn chế về mạng lưới nên Chi nhánh tập trung khai thác khách hàng chủ

yếu tại thành phố. Cơ cấu khách hàng của chi nhánh hiện nay như sau: Số khách

hàng ở địa bàn thành phố chiếm 90%/tổng số khách hàng đang có quan hệ giao dịch31tại Chi nhánh, trong đó khách hàng cá nhân chiếm 80% và khách hàng tổ chức

chiếm 10%.

 Cơ cấu tổ chức của Vietinbank Sơn La

Dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc Chi nhánh, VietinBank Sơn La gồm

05 Phòng/Tổ trực thuộc gồm Phòng kế tốn, Phòng khách hàng doanh nghiệp,

Phòng Khách hàng cá nhân , Tổ tiền tệ kho quỹ, Phòng Tổ chức hành chính; 02

Phòng giao dịch và 01 Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh trực

thuộc quản lý của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thực hiện cơng tác

kiểm sốt sau tại Chi nhánh.

Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

BAN GIÁM

ĐỐCPHÒNG

KHÁCH

HÀNG CÁ

NHÂNPHÒNG

KHÁCH

HÀNG DNPHỊNG

KẾ TỐNTỔ TIỀN TỆ

KHO QUỸPHỊNG GIAO

DỊCH SỐ 1PHỊNG TỔ

CHỨC

HÀNH

CHÍNHPHỊNG

GIAO DỊCH

CHIỀNG LỀHình 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Vietinbank Sơn La (Nguồn: VietinBank Sơn La) Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank Sơn

La trong thời gian qua.32Sơn La là tỉnh miền núi cao ở phía Tây Bắc, là một trong những địa phương

nghèo ở nước ta, điều kiện phát triển kinh tế còn rất nhiều khó khăn, giao thơng đi

lại chưa thuận tiện... Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trong mấy năm trở lại đây tình

hình kinh tế đã có những bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá

(13-15%/năm) và quy mô GDP lớn nhất trong các tỉnh ở Tây Bắc. Chính điều này

đã tạo điều kiện để các TCTD mở thêm các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn

và sự cạnh tranh giữa các TCTD ngày càng gay gắt hơn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo

sáng suốt của Ban Giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của tồn thể cán bộ cơng nhân

viên chi nhánh trong việc triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách... mà

trong những năm qua chi nhánh đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tốc

độ phát triển kinh tế ở địa phương.

Sau hơn 05 năm (từ 2008-2013), Vietinbank Sơn La đã đạt được được một số

thành quả nhất định, như sau:

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Vietinbank Sơn La

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Năm 2009Chỉ tiêuSố tiềnTổng nguồn vốn

Theo

đối

tuợng

Theo

thời

hạnTiền gửi từ TCKT

Tiền gửi từ dân cư

Khơng kỳ hạn

Có kỳ hạn%124.5Năm 2010

Số tiền%237.6Năm 2011

Số tiền%526.4Năm 2012

Số tiền%815.8T6/2013

Số tiền%595.45443.491.438.5323.861.542452.

0137.623.170.556.

6146.261.5202.638.5391.848.

0457.876.953.943.365.927.7300.857.1394.448.395.116.070.656.

7171.772.3225.642.9421.451.7500.384.0(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Vietinbank Sơn La)33Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn huy động tạiBiểu đồ 2.2: Nguồn vốn huy động tạiVietinbank Sơn La theo đối tượngVietinbank Sơn La theo thời hạnNhìn vào bảng trên cho thấy: Tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng

dần qua các năm. Tính tới thời điểm cuối năm 2012, tổng nguồn vốn đạt 815.8 tỷ

đồng, tăng 289.4 tỷ đồng, tương ứng với 55% so với năm 2011. Quý II/2013, tổng

nguồn vốn chỉ đạt 595.4 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2012. Nguyên nhân của sự

sụt giảm này là do nền kinh tế thế giới vẫn còn bị suy thối, nền kinh tế trong nước

chưa thốt khỏi hậu quả của khủng hoảng kinh tế; dưới tác động đó, vàng và ngoại

tệ trong nước liên tục lên giá, giới đầu cơ làm rối loạn thị trường, lạm phát tăng cao,

giá cả không ổn định, các tổ chức kinh tế (TCKT) làm ăn khó khăn và một số DN bị

thua lỗ, tâm lý người dân hoang mang, một số ngân hàng nhỏ liên tục tăng lãi suất

khiến cho thị trường huy động vốn giữa các NH trên địa bàn từ tỉnh đến huyện diễn

ra hết sức gay gắt.

Phân theo đối tượng khách hàng, nguồn vốn huy động của NH chủ yếu từ

khu vực dân cư (đạt 76.9% vào T6/2013). Phân theo kỳ hạn, vốn huy động có kỳ

hạn chiếm tỷ trọng trên 50%, còn lại là nguồn vốn huy động khơng kỳ hạn. Nhìn

chung qua các năm, nguồn vốn huy động của chi nhánh chủ yếu là nguồn vốn huy

động từ dân cư, có kỳ hạn. Đây là những nguồn vốn ổn định nên chi nhánh có thể

chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TẠI VIETINBANK SƠN LA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×