Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Liên quan cấu trúc và tác dụng:

Liên quan cấu trúc và tác dụng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thay –R2 = alkyl  được các sulfamid không có tác dụng kháng khuẩn trong

invitro (vì nhóm amin đã bị khóa).

Tuy nhiên khi thuốc được đưa vào cơ thể, thuốc gặp mơi trường kiềm làm cho

liên kết giữa nhóm amin và gơc alkyl bị thủy phân, giải phóng amin thơm 

sulfamid có tác dụng Thay -R2 = gốc phtalyl Phtalylsulfathiazol (Talazol)  điều trị bệnh đường

ruột.3. Phân loại:4.Tính chất của sulfamid: Tính chất hóa học:

 Lưỡng tính  Do trong phân tử có nhóm amin thơm có tính kiềm (tan trong dd acid) và

nguyên tử hydro ở nhóm chức amin linh động nên có tính acid ( dễ tạo muối tan để pha thuốc

tiêm) Td với Acid Nitric đặc  nhóm sulfon (-SO2 ) bị phân hủy, chuyển thành nhóm sulfat dưới

dạng acid sulfuric. Td với muối kim loại (CuSO4, CoCl2)  phức màu đặc trưng cho từng sulfamid (thường

dùng để phân biệt các sulfamid với nhau) Đốt khô trong ống nghiệm  bị phân hủy tạo  cặn có màu đặc trưng cho từng sulfamidTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Liên quan cấu trúc và tác dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×