Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.ĐẠI CƯƠNG VỀ SULFAMID

I.ĐẠI CƯƠNG VỀ SULFAMID

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.KHÁI NIỆM:Sulfamid là hợp chất hóa học có cấu tạo amid của acid sulfanilic

(dẫn xuất của sulfanilamid).O

H2NS

OAmidNH2Công thức chungSulfanilamid là sulfamid cóO

R2NHSCấu trúc đơn

NHR1giản.OThay thế nguyên tử hydro của nhóm sulfonamid

(-SO2-NH2) và nguyên tử hydro của nhóm amin

thơm bậc I.Hợp chất quan trọng nhất (tổng

hợp được nhiều loại sulfamid

khác nhau).2.Liên quan cấu trúc và tác dụng:Các sulfamid kháng khuẩn đều có gốc sulfanyl.

Nhóm amin thơm bậc I phải ở vị trí para- đối với nhóm sulfonamid .Các

vị trí còn lại của vòng benzen phải giữ ngun (khơng bị thế)Cấu tạo của gốc –R1 và –R2 ảnh hưởng đến tác dụng của sulfamid.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.ĐẠI CƯƠNG VỀ SULFAMID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×