Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đ4. Gia công tinh bánh răng

Đ4. Gia công tinh bánh răng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đ4. Gia công tinh bánh răng

4.2 Lăn ép răng.

Mục đích: nâng cao độ nhẵn bóng bề mặt.

Phương pháp:

- ép, ăn khớp giữa bánh răng cần gia công 1

(chưa tôi) với 3 bánh răng mẫu đã tôi (2, 3, 4).

- Dẫn động từ ĐC điện đến 1 bánh răng mẫu. 4

- Sau 1 thời gian, tự động đảo chiều quay để

gia công mặt còn lại.

- Tạo lực ép P: dầu ép, đối trọng, ...

Đặc điểm:

- Độ nhẵn bóng trên chiều cao răng không đều.

- Nếu kéo dài sai lệch hình dáng.

- Làm biến cứng lớp bề mặt.

- Năng suất cao (0,1ữ1 s/răng).

- ít dùng.

Machine Tools & TribologyV

2

1

3P33Đ4. Gia công tinh bánh răng

4.3 Cà răng.

Mục đích: giảm độ lượn sóng trên bề mặt răng.

Phương pháp:

- Cho dao cà răng là bánh răng nghiêng (hoặc

thanh răng) ăn khớp với phôi (chưa tôi). Trên

dao cà có khía các rãnh hướng kính làm lưỡi

cắt.

- Phôi có thể là bánh răng thẳng hay nghiêng.

- Dao quay chủ động, phôi quay cưỡng bức.

- Đảo chiều để gia công cả 2 mặt răng.

Đặc điểm:

- Lượng dư gia công rất mỏng: 0,005 ữ 0,1 mm.

- 2 ữ 3 s/răng.Machine Tools & Tribology34Đ4. Gia công tinh bánh răng

4.4 Nghiền răng.AMục đích: gia công tinh bánh răng đã qua tôi.

Phương pháp:

- Cho 3 bánh răng bằng gang (A, B, C) ăn

D

khớp với bánh răng gia công D.

C

- Trục A // trơc D, chÐo so víi trơc B, C B

theo 2 chiều ngược nhau.

- Giữa các bánh nghiền và phôi cho

hỗn hợp dầu và bột nghiền.

Đặc điểm:

- Sau khi gia công sẽ tạo thành lưới đan xen theo 3 hướng khác nhau do

các hạt mài tạo thành.Machine Tools & Tribology35Đ4. Gia công tinh bánh răng

4.5 Mài răng.

Mục đích: gia công tinh bánh răng đã qua tôi.

Phương pháp:

- Phương pháp chép hình: đá mài 1 mặt hoặc

2 mặt, năng suất cao, đá mài nhanh mòn.

Thường dùng chạy dao vòng.

- Phương pháp bao hình: theo

nguyên lý ăn khớp giữa thanh

răng bánh răng.

Đặc điểm:

- Mài răng là phương pháp đạt

độ chính xác dạng răng và độ

bóng cao nhất.Machine Tools & Tribology36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đ4. Gia công tinh bánh răng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×