Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5 Máy gia công răng

Chương 5 Máy gia công răng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đ1. Nguyên lý gia công bánh răng

1.1 Phương pháp gia công bánh răng trụm = 1 ữ 5 mm (Trong máy công cụ)

Dạng răng : thân khai, xicloit, novikop, thẳng, nghiêng, v.v...1. Phương pháp chép hình

- Máy phay vạn năng

- ụ phân độ

- Dao phay đĩa hoặc ngón (dao vấu)

ưu điểm :

Không cần máy phay chuyên dùng,dao dễ chế tạo

Nhược điểm :

+ Năng suất thấp

+ Độ chính xác thấp

+ Mỗi dao phay m, có Z dao chỉ g/c được BR có Z tương ứng

+ G/c răng nghiêng sai số về dạng thân khai

Machine Tools & Tribology2Đ1. Nguyên lý gia công bánh răngBánh răng thân

khai làm dao2 Phương pháp bao hình

* Đường sinh là thân khai :* Dao c/đ luôn luôn tiếp xúc

điểm với đường sinh

BR ăn khớp BR

+ Một BR đứng yên Phôi

+ Một BR quay tròn xung

quanh tâm và lăn Dao

Thanh răng

TR ăn khớp BR

làm dao

+ Một BR đứng yên Phôi

+ Một TR vừa quay vừa tịnh tiến Dao

Để đơn giản chuyển động của máy truyền cho phôi 1 c/đ

Phương pháp bao hình g/c răng là nhắc lại sự ăn khớp truyền động

theo kiểu BR - BR hoặc BR TR, trong đó:

1 đóng vai trò của dao - 1 đóng vai trò của phôi một cách cưỡng bức.

( Phay, xọc, bào, chuốt, mài răng)

Machine Tools & Tribology3Đ1. Nguyên lý gia công bánh răng

2.2 Phương pháp lăn răng

Nguyên lý gia côngT3ăn khớp BR - phôi & TR dao:

Cần 3 chuyển động :

+ Q1, T2: chuyển động bao hình

+ T3: g/c hết chiều dài răng

T2 phải là tịnh tiến khứ hồi

T2 đủ lớn để ăn khớp hết BR

T2 quay vô hạn một chiều Q2

ăn khớp TV BR: Dao phay trục vítMachine Tools & TribologyT2Q14Đ1. Nguyên lý gia công bánh răng

Các chuyển động cơ bản của máy

Gia công bánh răng trụ răng thẳng

* Máy nhắc lại chuyển động TV - BR

(TV có K đầu mối - BR có Z răng)

* TV là dao quay Q2 = 1/K vòngQ1* BR là phôi quay Q1 = 1/Z vòng

* T3: chạy dao, ăn hết chiều dài răng

// với răng

* T4: chạy dao ăn hết chiều cao răng

* Quay dao một góc sao cho hướng

răng TV răng BR

Machine Tools & TribologyT4

Q2T35Đ1. Nguyên lý gia công bánh răng

Gia công bánh răng trụ răng nghiêngT4* Cơ bản như răng thẳng, nhưng khi T3 = TpDao quay để

2 phử ơng

trùng nhauPhử ơng

răng phôiPhử ơng đử ờng

xoắn daoiS22

2'T3

T(Tp: bước răng) phôi quay bỉ xung 1 gãc

3600 →Q5

* T3 = Si th× Q = αi (Si ~ αi, Tp ~ 3600)

* Quay dao mét gãc ϕ= β ± α

β : gãc ngiªng BR

α : góc ngiêng daoQ1SQ5Q2Đ ử ờng răng

a) =b) =( )c) =( + )Machine Tools & Tribology6Đ1. Nguyên lý gia công bánh răng

Sơ đồ kết cấu động học

- Xích tốc độ: tạo ra tốc độ cắtĐC1nĐC.icđ1-2.iv = n (v/ph)

iv

(Q2: tạo hình đơn giản)

- Xích bao hình: Q2 & Q1 ( dao phôi )

2

1/K vg dao.icđ1-2.icđ3-4.ix.icđ4-5= 1/Z vg phôi

Q2

1 vòng dao.icđ.ix = K / Z vg phôi

ix: chạc BR thay thế để điều chỉnh khi

K, Z biến đổi.

- Xích chạy dao thẳng đứng:

(cắt hết chiều dài răng): T3

3

1 vòng phôi. icđ5-6.is.tx = S mm

(để tính năng suất của máy)Machine Tools & TribologyQ1tx

Sis5T3

6ix

47Đ1. Nguyên lý gia công bánh răng

- Xíchvi sai cắt bánh răng nghiêng:ĐC1+ Bàn dao tịnh tiến T3phôi quay thêm Q5 iv

+ Xích nối từ vitme tới phôi : phôi nhận Q1 2

& Q5 cơ cấu hợp thành.

T/tx vg vitme.icđ6-7.iy.iHT.icđ4-5.ix = 1 vg phôi

T: Bước cđa BR nghiªng

(+) → Q1 & Q5 cïng chiỊu - xoắn phải

(-) Q1 & Q5 ngược chiều - xoắn trái

- Sơ đồ kết cấu động học máy lăn răng:

3

+ Hai phương án sơ đồ kết cấu :

Đã có:Q1tx

SQ2is5T3

6ix

HT

74iyK

ix = k1.

Z phôi

T=Q5.mn .Z phôi

SinMachine Tools & Tribology8Đ1. Nguyên lý gia công bánh răng

Phương án 1: ix trong 4 - 5

+ Phương trình xích vi sai:ĐCT

.iy .iHT .ix .iC Đ = ±1

tx

tx

t x .Sinβ

iy = k 2 .

= k2.

T.ix

π.mn.Zph«i.ixiy = k 2 .

1Q1ivtx

S2

Q2t x .Sin

.mn.k1.K(Không phụ thuộc Zphôi)

Phương án 2: ix trong 2 - 3

+ Phương trình xích vi sai:T

.iy .iHT .iC § = ±1

txQ5is5HT3Machine Tools & Tribology76ixixt

t .Sinβ

iy = k 2 . x = k 2 . x

T

π.mn.Zph«i

(Phơ thc Zph«i) Tuy cùng 1 & 2T34iy

9Đ2. Máy phay lăn răng 5E32

Ký hiệu: 5e325: máy gia công răng;

E :cải tiến;

3 :chỉ loại răng;

2 :kích thước:

mmax = 6mm ; DPmax = 120 - 750mm

Bmax = 250mm2.1 C¸c bé phËn chÝnh cđa m¸y

1- Thân máy; 2- Trụ đứng mang dao;

3- Trụ đỡ phôi; 4- Dao; 5- Động cơ

điện phụ; 6- Bàn máy di động hướng

kính; 7- Phôi; 8- ụ gá phôi; 9,10- Hộp

lắp chạc BRTT.Machine Tools & Tribology10Đ2. Máy phay lăn răng 5E32

Sơ đồ động:N=0,18kW

n=1400vg/ph

t=5x1

120Bn dao kéo dài

76

9Đ47218

vii7278

7916k=11877viviit=10x125

2580

253525v251025

xivxxviii20

k=5xxivk=1k=45020c1d1

xiiixxvi4620

25 d =240

2xxii3436

1616N=45kW

n=1440vg/phĐ1Machine Tools & Tribologyx82M5fc

xiib19xixii bk=16

xvii19

36 xxaix30§2

xxixvide

81 M4 xi

32 B

B

46 30 i 30 k=1

A iia

35

M1

42

DS Aiii25 N=1kW

K=4 n=1440vg/phM224xvk=230

viii 30xxvii xi20xxixa1t=10x1xxiii16k=1 xxxi 35

b1xxv2516xxxiit=5x120ivM3v

xxx103096vi354845

xviiid1=126

a2 b2 c2d211Đ2. Máy phay lăn răng 5E322.2 Các xích truyền động chínhXích tốc độ : Phương trình xích động:25

18

126

32

25

25

35

A

1440.

(I).0,99. (IIa ) or

(IIb ). .(III). (IV). ( V). ( VI). ( VII) = ndao

25

25

25

72

240

48

35

BA ndao

=

Công thức điều chỉnh: i V =

B 125

ndao =1000Vdao

.DdaoIIa III và IIbIII có A khác nhau, m = const → ZA + ZB = 70.

§ỉi chiỊu quay của dao: lắp A lên IIb.Machine Tools & Tribology12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5 Máy gia công răng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×