Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đ4 Máy tiện hớt lưng

Đ4 Máy tiện hớt lưng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đ4 Máy tiện hớt lưng

Sơ đồ KCĐH:

Pt xích tốc độ:

nđc.iv.icđ1= ntc (Q1)

Pt xích hớt lưng:ĐCiv1/Z vg phôi. ix. ic®2 = 1/K vg cam

 ix= Z/ (K. ic®2)

ic®2: tû số truyền cố định.Q1

T2ixDaoQ2

Cam

Machine Tools & Tribology25Đ4 Máy tiện hớt lưng

Dao phay lăn trụ:

Phôi quay Q1, dao tịnh tiến

khứ hồi T2 hớt lần lượt qua

các răng.

Dao TT T3 để hớt toàn bộ

chiều dài răng.

Phôi quay thêm, dao TT

thêm DE để về đường xp.

Khai triển dao phay lăn trụ:

Sau mỗi răng bổ xung

CF

Sau mỗi vòng tiến thêm

DE

Do có răng xoắn:

Dao dịch chuyển AD:

Z răng

Dao dịch chuyển DE;

ZbQ1Đ ử ờng răng số 1A

DQ1T2

T2

T 3(S)T3

DMĐửDEMachine Tools & Tribology2ờngrăng1

EF

C(T3)

B

(T2)MNAD

S

tp26Đ4 Máy tiện hớt lưng

ĐCSơ đồ kết cấu động học:

Xích tốc ®é:

n®c . iv = nQ1

 Xich hít l­ng: 1vgph→dao hít is

Z răng (& tịnh tiến = s)

1vgph .i x . i c®1 . iHT = Z/K vg cam

 ix= Z/ (K.iHT .i c®1 )

(iht = 1)

 Xich vi sai: bỉ xung DE:

Bàn máy tịnh tiến s, vit me quay

s/tx vòng →cam quay BX:

Zb = ± Z.s / tp vßngiv

Q1

T2T3ixHT

Camiytx XÝch chạy dao dọc

1 vòng ph . is . tx = s mm

Machine Tools & Tribology27Đ4 Máy tiện hớt lưng

Dao phay lăn trục vít-g/c răng

Z là số rãnh và n số đầu mối răng.

Hớt lưng các răng nằm trên 1 đg

xoắn có bước xoắn tp.

các chuyển động như dao phay trụ

Phải phân độ để hớt lưng các đầu

Một mối đử ờng răng

mối khác.

Xích chạy dao T3 như tiện ren:

1 vòng ph . is. t x = tp

Các xích khác và sơ đồ KCĐH hớt

lưng dao phay lăn trụ.

T3

Z

Machine Tools & Tribologytp

28Chương 4máy phay

Đ1. Công dụng và phân loại

Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

Đ3. Đầu phân độ1Đ1. Công dụng và phân loại

Máy phay được phát triển từ thế kû 16, chiÕm 1/10 MCC

 1815 : M¸y phay n»m ngang

1884 : Máy phay giường

Máy phay hạng nặng có khối lượng hàng trăm tấn, bàn máy kích

thước hàng chục mét. Máy phay do VN chế tạo : P623, P6131.1 Công dụng:

Gia công mặt phẳng,

mặt định hình, lỗ,

rãnh, cắt ren,

cắt răng,

phay rãnh2Đ1. Công dụng và phân loại

1.2. Phân loại máy phay

- Căn cứ vào công dụng :

- Phân theo nhóm :- Kí hiệu :VN : P+ máy công dụng chung

+ máy chép hình

+ máy phay liên tục+ máy phay vạn năng : phay ngang, đứng, giường

+ máy phay chuyên môn hoá :phay ren vít, phay

chép hình, phay rãnh then

623phay vạn năng kích thước cơ bản bàn máy 320x1250

LX : 6 H

8

2

phay TC côngxôn nằm ngang

KT bmáy của máy

1 : đứng

5 : phay đứng không côngxôn

2 : liên tục

6 : phay giường

4 : chép hình

7 : vạn năng rộng

8 : công xôn nằm ngang

9 : khác

3Đ1. Công dụng và phân loạiMáy phay đứng công xônMáy phay công xôn vạn năng

rộng nằm ngang4Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

2.1 Tính năng và công dụngTính năng kỹ thuật :

Trục chính nằm ngang :

18 cấp tèc ®é trơc chÝnh: 30 - 1500 vg/ph

18 cÊp tèc độ chạy dao: Sd,n= 23,5-1800mm/ph

Bàn máy : 320 x 1250 mm

Dịch chuyển : ( 3 c/đ thẳng góc)Dọc

: 700 mmNgang

: 240 - 260 mmLên xuống : 380 mm

Góc quay bàn max : 450

Động cơ chính : N = 7 kW , n = 1440 vg/ph

Động cơ chạy dao : N = 1,7 kW, n = 1420 vg/ph

5Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

0607090810111213141516

25171819

22192224

20

23

05040321

26203029282702016Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

Các bộ phận chính :Thân máy chứa hộp tốc độ 1

Giá đỡ trục chính 2 :

có thể trượt trên sống

trượt thân máy

Dao phay 3

Trục chính 4

Bàn máy 5 : thực hiện

chạy dao dọc Sd

Bàn trượt 6 : thực hiện

chạy dao ngang Sn

Bàn máy 7 lên xuống SđThanh chống 8 đỡ giá dao7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đ4 Máy tiện hớt lưng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×