Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đ1 Công dụng và phân loại

Đ1 Công dụng và phân loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đ1. Công dụng và phân loại

1.2. Phân loại máy phay

- Căn cứ vào công dụng :

- Phân theo nhóm :- Kí hiệu :VN : P+ máy công dụng chung

+ máy chép hình

+ máy phay liên tục+ máy phay vạn năng : phay ngang, đứng, giường

+ máy phay chuyên môn hoá :phay ren vít, phay

chép hình, phay rãnh then

623phay vạn năng kích thước cơ bản bàn máy 320x1250

LX : 6 H

8

2

phay TC côngxôn nằm ngang

KT bmáy của máy

1 : đứng

5 : phay đứng không côngxôn

2 : liên tục

6 : phay giường

4 : chép hình

7 : vạn năng rộng

8 : công xôn nằm ngang

9 : khác

3Đ1. Công dụng và phân loạiMáy phay đứng công xônMáy phay công xôn vạn năng

rộng nằm ngang4Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

2.1 Tính năng và công dụngTính năng kỹ thuật :

Trục chính nằm ngang :

18 cấp tốc ®é trôc chÝnh: 30 - 1500 vg/ph

18 cÊp tèc ®é chạy dao: Sd,n= 23,5-1800mm/ph

Bàn máy : 320 x 1250 mm

Dịch chuyển : ( 3 c/đ thẳng góc)Dọc

: 700 mmNgang

: 240 - 260 mmLên xuống : 380 mm

Góc quay bàn max : 450

Động cơ chính : N = 7 kW , n = 1440 vg/ph

Động cơ chạy dao : N = 1,7 kW, n = 1420 vg/ph

5Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

0607090810111213141516

25171819

22192224

20

23

05040321

26203029282702016Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

Các bộ phận chính :Thân máy chứa hộp tốc độ 1

Giá đỡ trục chính 2 :

có thể trượt trên sống

trượt thân máy

Dao phay 3

Trục chính 4

Bàn máy 5 : thực hiện

chạy dao dọc Sd

Bàn trượt 6 : thực hiện

chạy dao ngang Sn

Bàn máy 7 lên xuống SđThanh chống 8 đỡ giá dao7Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

Sơ đồ động

388271v

26374730

t 1=6x1iviii

28N= 7 kW

n=1440

vg/ph54163318ixM2 44

M340M419M1i26

45 1834iv40361840 24 18t=6x1

t 3=6x137v21t=6x124

26xvii33 M613

20Viii261828

4327

6427iixi57iii36xii37vi 35

13M5331833 22 16t 2=6x1t=6x118ii

2222193639t=6x1M71544i

N= 17 kW

n=1420 vg/ph8Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

2.2. Sơ đồ động máy P623

1. Xích truyền động chính :9Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

2. Xích truyền động chạy dao :Chạy dao dọc, ngang, đứng :10Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

40M34213

404518

a)M123b)11c)a. Vị trí không làm việc

b. đường truyền gián tiếp (tốc độ thấp): 1234

c. đường truyền trực tiếp (tốc độ cao): 1211Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82Chạy dao nhanh: 3 trục2.3. Cơ cấu đặc trưng

Bộ ly hợp trên trục VI:

+ Ly hợp phòng quá

tải M2 (1)

+ Ly hợp vấu M3 (7)

+ Ly hợp ma sát M4 (6)12Đ2. Máy phay nằm ngang 6H82

Hệ thống điều khiển lượng chạy dao (đĩa - chốt)13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đ1 Công dụng và phân loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×