Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THQ-310.12-VAP-ST-03: Mặt bằng kết cấu nền.

THQ-310.12-VAP-ST-03: Mặt bằng kết cấu nền.

Tải bản đầy đủ - 0trang

OwnerTran Hong Quan Metallurgy

Company LimitedSupervisionContractorDELTA Trading -Construction- Corporatio

SGS VIETNAM LtdHình 7: Mặt bằng bố trí ống ngầm, hố ga.Dự án nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông/ Dak Nong Aluminium Smelter ProjectPageOwnerSupervisionTran Hong Quan Metallurgy

Company LimitedContractorDELTA Trading -Construction- Corporatio

SGS VIETNAM LtdHình 8: Mặt cắt ống thốt dầu.Hình 9: Chi tiết biện pháp chống thấm ống xuyên tường.Dự án nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông/ Dak Nong Aluminium Smelter ProjectPageOwnerSupervisionTran Hong Quan Metallurgy

Company LimitedContractorDELTA Trading -Construction- Corporatio

SGS VIETNAM LtdHình 10: Chi tiết biện pháp chống thấm ống xuyên tường.

- Chi tiết bản vẽ ống ngầm khu vực Process rectifier tham khảo bản vẽ Vapico:THQ-310.12-VAP-ST-12: Mặt bằng bố trí ống ngầm, lỗ chờ kỹ thuật.

THQ-310.12-VAP-ST-13: Mặt bằng bố trí ống ngầm, lỗ chờ kỹ thuật.- Ống thu dầu sử dụng vật liệu thép đen, khi đặt bên trong lòng đất dễ bị ăn mòn, do

vậy cần phải sơn phủ chống ăn mòn. Sơn ống thốt dầu gồm 2 lớp, lớp lót là sơn Epoxy giàu

kẽm màu đen, lớp phủ hoàn thiện là lớp Epoxy màu đen.Hình 10: Quy cách sơn ống dầu.

5. HSSEDự án nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông/ Dak Nong Aluminium Smelter ProjectPageOwnerTran Hong Quan Metallurgy

Company LimitedSupervisionContractorDELTA Trading -Construction- Corporatio

SGS VIETNAM Ltd- Đối với các quy định an toàn, tham khảo tài liệu Quy định An toàn & An tồn tại

cơng trường

- Người lao động phải đeo thiết bị bảo vệ cá nhân (mũ bảo hộ, kính bảo hộ, giày bảo

hộ, mặt nạ, nút bịt tai…)

- Thiết bị và dụng cụ cầm tay phải ở trong tình trạng tốt nhất và được kiểm tra trước

khi đưa vào sử dụng.

- Tất cả các thiết bị điện phải kết nối và cách điện đúng cách, phù hợp để tránh nguy

cơ điện giật.Dự án nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông/ Dak Nong Aluminium Smelter ProjectPageTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THQ-310.12-VAP-ST-03: Mặt bằng kết cấu nền.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×