Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

TẬP ĐỌC:

MƢA .

I. MỤC

TIÊU:

- Đọc trôi chảy cả bài và các từ dễ phát âm sai do ảnh hướng của phương ngữ như :

Lũ lượt , chiều nay , lật đật , nặng hạt , làn nước mát , cụm lúa , xó kim , lửa reo ,

bác ếch , tí tách …

- Biết đọc bài thơ với giọng tình cảm thể hiện cảnh đầm ấm của sinh hoạt gia đình

trong cơn mưa , tình cảm yêu thương những người lao động .

- Hiểu các từ ngữ mới trong bài lũ lượt , lật đật .

-Hiểu nội dung bài : Tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh hoạt ấm c ng của

gia đình trong cơn mưa thể hiện tình yêu thiên nhiên , yêu cuộc sống gia đình của

tác giả .

- Học thuộc lòng bài thơ .

II/ CHUẨN BỊ :

1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đơi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa bài thơ , tranh chụp con Ếch .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của tròĐàm

Ngân2

2Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp

3B

1. Kiểm tra bài cũ:Tuần 34-Gọi 3 em lên nối tiếp nhau kể lại câu

chuyện Sự tích ch Cuội cung trăng ”

-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Luyện đọc:

- Đọc mẫu bài thơ

-Yêu cầu học sinh đọc từng dòng thơ .

-Yêu cầu đọc từng khổ thơ trước lớp .-Ba em nối tiếp kể lại câu chuyện : “Sự

tích ch Cuội cung trăng “

-Nêu lên nội dung nghĩa câu chuyện

-Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.

-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

-Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Lần lượt đọc từng dòng thơ

-Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ trước

lớp.

-Lần lượt đọc từng khổ thơ trong nhóm .

-Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .-Mời HS đọc từng khổ thơ trong nhóm .

-Yêu cầu lớp đọc đồng thanh bài thơ .

c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm 3 khổ thơ đầu

bài thơ .

-Tìm những hình ảnh gợi tả cơn mưa

trong bài thơ ?-Lớp đọc thầm 3 khổ đầu của bài thơ .- Yêu cầu lớp đọc thầm khổ thơ 4 của bài .

-Cảnh sinh hoạt gia đình ngày mưa

ấm cúng như thế nào?Đàm

NgânNăm học 2016 20172

2-Mây đen lũ lượt kéo về , mặt trời chui

vào trong mây ; chớp , mưa nặng hạt , lá

xòe tay hứng làn gió mát , gió hát giọng

trầm giọng cao , sấm rền chạy trong

mưa rào .

- Lớp đọc thầm khổ thơ 4 .

-Cả nhà ngồi bên bếp lửa , bà xâu kim ,

chị ngồi đọc sách , mẹ làm bánh khoai .Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 34Năm học 2016 - 2017- Yêu cầu đọc thầm khổ thơ còn lại .

- Vì sao mọi người lại thương bác ếch ?-Đọc thầm khổ thơ 5 trả lời câu hỏi .

Vì bác lặn lội trong mưa gió để xem

từng cụm l a đã phất cờ chưa .

- Hình ảnh của bác ếch gợi cho em nhớ tới - Đến các bác nông dân đang lặn lội làm

việc ngồi đồng trong gió mưa .

ai ?

d) Học thu c lòng bài thơ :

- Một em khá đọc lại cả bài thơ

-Mời một em đọc lại cả bài thơ .

-Hướng dẫn đọc thuộc lòng khổ thơ và cả -Ba em nối tiếp thi đọc từng khổ của bài

thơ

bài thơ .

-Yêu cầu lớp thi đọc thuộc lòng cả bài thơ -Thi đọc thuộc lòng bài thơ trước lớp .

-Lớp theo dõi , bình chọn bạn đọc đ ng ,

-Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất

3) Củng cố - Dặn dò:

hay .

-HS ch

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước

bài mới.

……………………………………………………………………………………………………………………………..Thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2017

TỐN:

ƠN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TT).

MỤC TIÊU:

- Học sinh củng cố về biểu tượng của diện tích và biết tính diện tích các hình đơn

giản , chủ yếu là diện tích hình vng , hình chữ nhật .

- Làm được BT 1, 2, 3.

I.II/ CHUẨN BỊ :

1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đơi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp vẽ hình BT1 .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ :

-Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập về

-Một học sinh lên bảng sửa bài tập 4

nhà

-Hai học sinh khác nhận xét .

-Giáo viên nhận xét đánh giá .

-Lớp theo dõi giới thiệu bài

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b/ Luyện tập :

-Bài 1:

- HS nêu đề bài

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .

-HS tự làm bài

-Yêu cầu học sinh tự làm và chữa bài .

- Bốn em mỗi em nêu diện tích của 1

-Gọi 4 em nêu kết quả của 4 hình .

hình. Nêu cách làm.

- Em khác nhận xét bài làm của bạn .Giáo án lớp 3BTuần 34-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2

-Mời 2 học sinh đọc đề bài .

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tính

chu vi các hình

-Mời 2 em lên bảng giải bài .

-Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn .

-Nhận xét đánh giá bài làm học sinh .

Bài 3 .

- Mời một học sinh đọc đề bài .

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .

-Mời một học sinh lên bảng giải bài .

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn .

-Nhận xét đánh giá bài làm học sinh .

3) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học

-Dặn về nhà học và làm bài tập .Năm học 2016 - 2017- Hai em đọc đề bài tập 2 .

-HS nêu cách tính chu vi các hình đã học

-Hai em lên bảng giải bài .

-Lớp làm vào vở

-Lớp nhận xét kết quả bài bạn .

- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .

-Lớp thực hiện làm vào vở .

-Một học sinh lên bảng giải bài .

-Nhận xét

-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài

-Về nhà học và làm bài tập còn lại......................................................................................TNXH:

BỀ MẶT LỤC ĐỊA (TIẾT 1)

......................................................................................THỦ CƠNG:

(GV chun trách)

......................................................................................TIẾNG ANH:

(GV chuyên trách)

..............................................................................................................................................................Chiều thứ năm

TNXH:

BỀ MẶT LỤC ĐỊA (TIẾT 2)

......................................................................................THỂ DỤC:

ƠN TUNG VÀ BẮT BĨNG THEO NHĨM 2 - 3 NGƢỜI.

TRÕ CHƠI : “ CHUYỂN ĐỒ VẬT”.

I/ Mục tiêu :Đàm

Ngân22

6Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp

Tuần 34

Năm học 2016 3B

2017

- Ơn tung và bắt bóng nhóm 3 người .u cầu thực hiện động tác

ở mức độ tươngđối chính xác –Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật “ Yêu cầu biết cách chơi tương đối

chủ động

II/ Địa điểm phương tiện : - Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh

sạch sẽ sân tập đảm bảo an tồn luyện tập . Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi , …

III/ Lên lớp :

Định Đội hình

N i dung và phương pháp dạy học

lượn

luyện

1.Phần mở đầu :

-G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .

-Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhịp.

1phút

-Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 100 – 200 m

2phút

Chơi trò chơi “ Chim bay có bay “

2phút



2/ Phần cơ bản :* Ơn tung và bắt bóng theo nhóm ba người .



-Yêu cầu Ba người đứng đối diện theo hình tam giác , ba em14

đều tung và bắt bóng qua lại cho nhau bằng cả hai tay .Tung



bóng sao cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm bắt của bạn

phút

lần đầu tung , bắt theo sự di chuyển tiến lên hay lùi xuống sau

đó chuyển sang phải , sang trái để bắt bóng cứ như vậy tung

qua bắt lại khơng để bóng rơi xuống đất càng nhiều lần càng

GV

tốt .

*Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân : 4 – 5 phút

-Các tổ tự ôn nhảy dây theo từng khu vực đã quy định

*Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật “.

-Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm .

6phút

- Yêu cầu tập hợp thành các đội có số người bằng nhau

-Học sinh lần lượt từng cặp ra thực hiện chơi thử một lượt .

Sau đó cho chơi chính thức

3/ Phần kết thúc:

-Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.

-Đi chậm xung quanh vòng tròn hít thở sâu .

2phút

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .

-Dặn về nhà ơn tung và bắt bóng cá nhân .

2phút

..............................................................................................................................................................Thứ sáu ngày 5tháng 5 năm 2017

CHÍNH TẢ (Nghe - viết):

DÕNG SUỐI THỨC .

I.MỤC

TIÊU:

- R n kĩ năng viết chính tả , Nghe viết lại chính xác bài “ Dòng suối thức”

- Làm đ ng bài tập điền vào chỗ trống các tiếng có âm đầu l / n.Giáo Giáo

án lớpán lớp

3B 3B

II/ CHUẨN BỊ :TuầnTuần

34 34Năm Năm

học 2016

học 2016

2017 20171. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đơi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

-Bảng lớp viết 2 lần nội dung bài tập 2 .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ:

-Kiểm tra bài cũ mời 3 em lên bảng

-Ba em lên bảng viết các từ giáo viên đọc :

viết các từ học sinh thường hay viết

Cái lọ lục bình lánh nước men nâu/ Vinh và

sai

Vân vô vườn dừa nhà Dương .

-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài -Cả lớp viết vào bảng con .

cũ.

2.Bài mới:

-Lớp lắng nghe giới thiệu bài

a) Giới thiệu bài

b) Hướng dẫn nghe viết :

-Đọc mẫu bài “ Dòng suối thức ”

- Lắng nghe đọc mẫu bài viết

-Yêu cầu ba học sinh đọc lại bài thơ . -Ba em đọc lại bài thơ .

-HS trả lời

-Những câu nào nói lên dòng

suối thức ?

-Lớp theo dõi

-Nhắc nhớ cách viết hoa danh từ

riêng trong bài .

-Yêu cầu học sinh viết bảng con một - Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ

dễ nhầm lẫn.

số từ dễ sai .

- Nghe giáo viên đọc để chép vào vở .

-Đọc cho học sinh chép bài .

-Nghe đọc lại để soát và tự sửa lỗi bằng b t

-Theo dõi uốn nắn cho học sinh

chì

-Thu tập HS chấm điểm và nhận xét. - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm

c/ Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2a :

- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2a

- Nêu yêu cầu của bài tập

-Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài .

-Yêu cầu lớp làm bài cá nhân .

-Mời hai em lên bảng thi làm bài .

-Cử 2 đại diện lên bảng thi làm bài đ ng và

nhanh .

-Chốt lại lời giải đ ng , mời hai em

đọc lại .

3) Củng cố - Dặn dò:

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Về nhà học bài và làm bài tập trong sách .

-Dặn dò HS

............................................................................................TỐN:

ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN .

I.MỤC

TIÊU:

-R n luyện kĩ năng giải bài tốn bằng hai phép tính .

- Làm được BT 1, 2, 3.II/ CHUẨN BỊ :1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đơi và cả lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

- Bảng viết tóm tắt BT 1.

III/LÊN LỚP :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ :

-Chấm vở hai bàn tổ 1

-Nộp vở chấm

-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .

2.Bài mới:

-Lớp theo dõi giới thiệu

a) Giới thiệu bài:

b) Luyện tập:

Bài 1 :

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK

-Một em đọc đề bài 1 .

-Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước

-Cả lớp làm vào vở bài tập .

-Mời một em lên bảng giải bài .

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

-Một em lên bảng giải bài .

-Giáo viên nhận xét đánh giá

- Một em đọc đề bài 2 .

Bài 2 - Gọi học sinh nêu bài tập 2 .

-HS nêu

-Yêu cầu học sinh nêu dự kiện và yêu

cầu đề bài.

-Mời một em lên bảng giải bài .

- Một em lên bảng giải

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .

-Lớp làm vào vở

-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

- Em khác nhận xét bài bạn .

-Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 3 - Gọi học sinh nêu bài tập 3 .

- Một em nêu đề bài tập 3 .

- Ghi tóm tắt bài tốn lên bảng .

-HS theo dõi tóm tắt

-u cầu học sinh ở lớp làm vào vở .

-HS làm vào vở

- Mời một em lên bảng giải .

-Một em giải bài trên bảng .

-Nhận xét bài làm của học sinh .

- Hai em khác nhận xét bài bạn .

3) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học

-Về nhà học và làm bài tập còn lại.

–Dặn về nhà học và làm bài tập .

-Xem trước bài mới .

............................................................................................KỸ NĂNG SỐNG:

AN TOÀN KHI ĐI BIỂN

.....................................................................TIẾNG ANH :

(G.V chuyên trách )

..............................................................................................................................................................Chiều thứ sáu:

THỂ DỤC:ƠN TUNG VÀ BẮT BĨNG THEO NHÓM 2 - 3 NGƢỜI.

TRÕ CHƠI : “ CHUYỂN ĐỒ VẬT”.

I/ Mục tiêu :

- Ơn tung và bắt bóng nhóm 3 người .Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ

tương đối chính xác –Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật “ Yêu cầu biết cách chơi tương

đối chủ động

II/ Địa điểm phương tiện : - Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh

sạch sẽ sân tập đảm bảo an toàn luyện tập . Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi , …

III/ Lên lớp :

Định Đội hình

N i dung và phương pháp dạy học

lượn

luyện

1.Phần mở đầu :

-G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .

-Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhịp.

1phút

-Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 100 – 200 m

2phút

Chơi trò chơi “ Chim bay có bay “

2phút



2/ Phần cơ bản :* Ơn tung và bắt bóng theo nhóm ba người .



-Yêu cầu Ba người đứng đối diện theo hình tam giác , ba emđều tung và bắt bóng qua lại cho nhau bằng cả hai tay .Tung

14



bóng sao cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm bắt của bạn

phút

lần đầu tung , bắt theo sự di chuyển tiến lên hay lùi xuống sau

đó chuyển sang phải , sang trái để bắt bóng cứ như vậy tung

qua bắt lại khơng để bóng rơi xuống đất càng nhiều lần càng

GV

tốt .

*Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân : 4 – 5 phút

-Các tổ tự ôn nhảy dây theo từng khu vực đã quy định

*Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật “.

-Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm .

6phút

- Yêu cầu tập hợp thành các đội có số người bằng nhau

-Học sinh lần lượt từng cặp ra thực hiện chơi thử một lượt .

Sau đó cho chơi chính thức

3/ Phần kết thúc:

-u cầu học sinh làm các thả lỏng.

-Đi chậm xung quanh vòng tròn hít thở sâu .

2phút

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .

-Dặn về nhà ôn tung và bắt bóng cá nhân .

2phút

..............................................................................................................................................................Giáo án lớp

3B

TUẦN 35:Tuần 35Thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2017Năm học 2016 2017TỐN:I/ MỤC TIÊU:Đàm

NgânƠN VỀ GIẢI TỐN (TT)

- Biết giải bài tốn bằng hai phép tính và bài tốn liên

quan đến rút về đơn vị.

- Biết tính giá trị biểu thức.

- BT cần làm 1, 2, 3 , 4a.

II/ CHUẨN BỊ :

1. Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Hỏi đáp, thực hành. Hình thức cá nhân, cặp đơi và cả

lớp.

2. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 4.

II/ LÊN LỚP :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của

1. Ổn định: - Hát

- Một em lên bảng chữa bài t

2. Kiểm tra bài cũ:

nhà.

- Gọi 1 em lên bảng sửa BT về nhà

- Lớp theo dõi nhận xét bài b

- Chấm vở hai bàn tổ 1.

- Lớp theo dõi giáo viên giới

- Nhận xét, đánh giá .

- Vài em nhắc lại tựa bài.

3. Bài mới:

* GTB: Hôm nay chúng ta tiếp tục

ơn tập về giải tốn .

Hoạt động 1. Luyện tập:

Bài 1:

- Một em đọc đề bài sách giá

- Gọi một em nêu đề bài 1 SGK.

- Hướng dẫn học sinh giải theo hai - Cả lớp làm vào vở bài tập .

bước.

- Một em lên bảng giải bài .

- Mời một em lên bảng giải bài .

Bài giải

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Độ dài đoạn dây thứ

- Nhận xét, đánh giá

là: 9135 : 7 = 1305 (

- Độ dài đoạn dây thứ

là: 9135 – 1305 = 78

(cm)

Bài 2:

Đ/S:

- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách.

- Một em đọc đề bài 2 trong

khoa .

- Mời một em lên bảng giải bài.

Một em lên bảng tính.

- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở.

Bài giải

- Gọi em khác nhận xét bài bạn.

- Mỗi xe tải chở là:

- Nhận xét, đánh gia.ù

15700 : 5 = 3140(kg

-Số muối chuyển đợt

3140 x 2 = 6280 (

1Tiểu học Hoàng Hoa ThámTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×