Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Nội dung và phƣơng pháp lên lớp:

III. Nội dung và phƣơng pháp lên lớp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu

giờ họcPhần mở đầu1-2’ - 1 lần- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên trên sân

trường 200 - 300m1-2’ - 1 lần- Ôn bài TD phát triển chung (2 x 8 nhịp)3-4’ - 1 lần- Chơi trò chơi HS ưa thích

1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 3 em:1 - 2’

5 - 7’n- GV cho từng đôi di chuyển ngang cách

nhau 2-4m và tung bóng qua lại cho nhau.bảơ

hần c- HS thực hiện tung và bắt bóng qua lại

cho nhau theo nhóm 2-3 người. GV chia

HS đứng theo từng nhóm 3 em theo hình

tam giác rồi tung bóng qua lại cho nhau.2. Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân:

- HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo khu

vực quy định của từng tổ. GV theo dõi4 - 5’- Các tổ thi nhảy dây kiểu chụm 2 chân:

Các tổ đều thực hiện 1 em nhảy 1 em đếm

số lần nhảy của bạn, ai nhiều nhất là thắng4 - 5’3. Trò chơi “Chuyển đồ vật”

5 - 6’Phần kết thúc- GV nêu tên trò chơi. Sau đó tổ chức cho

cả lớp cùng chơi có phân thắng - thua1-2’ - 1 lần-Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học2-3’ - 1 lần-Về nhà ôn luyện các nội dung đã học1-2’ - 1 lần-Chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng và hít

thở sâu

-GV và HS hệ thống bài..............................................................................................................................................

................Thứ sáu ngày 12 tháng 5 năm 2017

TIẾNG VIỆT :

Kiểm tra viết ( Chính tả, Tập làm văn )

(Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá do tổ chun mơn thống nhất)

............................................................................................TỐN:

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( CUỐI HKII)

(Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá do tổ chuyên môn thống nhất)

............................................................................................KỸ NĂNG SỐNG:

KỸ NĂNG ĐI DÃ NGOẠI

SINH TỒN TRONG ĐIỀU KIỆN KHẮC NGHIỆT

.....................................................................TIẾNG ANH :

(G.V chuyên trách )

..............................................................................................................................................................Chiều thứ sáu:

THỂ DỤC:

TỔNG KẾT NĂM HỌC

I. Yêu cầu cần đạt:Phầ n ơ ảnhầnở đầu- Nhắc được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiện cơ bản đúng

một số bài tập theo yêu cầu của giáo viên

- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được

II. Địa điểm - Phƣơng tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện: Kẻ sân cho trò chơi “Lò cò tiếp sức”

III. Nội dung và phƣơng pháp lên lớp:

TT

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu 1-2’ - 1 lần

1. Tổng kết, đánh giá kết quả học tập môn

12 - 15’

cầu giờ học

thể dục :

2. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

1-2’

+ GV cùng HS hệ thống, tóm tắt các kiến

3. Chạy chậm trên địa hình tự nhiên trên 1-2’- 1 lần

thức, kỹ năng đã học trong các phần : Đội

sân trường 200 - 300m

hình đội ngũ, thể dục rèn luyện tư thế và

4. Ôn bài thể dục phát triển chung (2 x 8 3-4’ - 1 lần

kỹ năng vận động cơ bản, bài thể dục phát

nhịp)

triển chung và trò chơi vận động

+ Nhận xét, đánh giá của GV

4 - 5’

+ Công bố kết quả học tập của HS

+ Biểu dương những HS tích cực tập

luyện đạt kết quả tốt, nhắc nhở các HS

4 - 5’

chưa hoàn thành các động tác cần tiếp tục

tập luyện thêm để đạt mức hồn thành

3. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

5 - 6’

- GV nêu tên trò chơi. Sau đó tổ chức cho

cả lớp cùng chơi có phân thắng - thuaPhần kết thúc1. Chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng và hít thở sâu

2. Nhắc nhở HS trong hè:- Tập TDTT hằng ngày bằng các bài tập, trò chơi vận

động đã học và vận dụng những kỹ thuật đó để tham gia

vào phong trào TDTT ở địa phương

- Giữ gìn vệ sinh, tắm giặt thường xuyên, không được ăn

quả xanh, nghịch bẩn, không uống nước lã, không được

tập TD giữa trưa hè hoặc khi trời mưa hoặc gió rét

- Khơng tự đi tập bơi khi khơng có người lớn giúp đỡ..............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Nội dung và phƣơng pháp lên lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×