Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Viết đúng: nhạc sĩ, nhanh chóng, khởi nghĩa,...... II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Viết đúng: nhạc sĩ, nhanh chóng, khởi nghĩa,...... II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp, cả lớp

viết vào bảng con 4 từ có vần ut và 4 từ

có vần uc.

- Nhận xét đánh giá chung.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài

b) Hướng dẫn nghe viết :

* Hướng dẫn chuẩn bị:

- Đọc bài chính tả 1 lần.

- Cho HS xem ảnh của nhạc sĩ Văn Cao.

+ Những chữ nào trong bài được viết

hoa?

- Yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng

con.

* Đọc cho học sinh viết bài vào vở.

* Chấm, chữa bài.

c/ Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2a : - Gọi HS đọc yêu cầu của bài- 2Hs lên bảng viết.

- Cả lớp viết vào bảng con.- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.

- 2 học sinh đọc lại bài.

+ Viết hoa chữ đầu tên bài, các chữ đầu

câu, tên riêng: Văn Cao, Việt Nam.

- Cả lớp viết từ khó vào bảng con: Tiên

quân ca, Nam Cao, Việt Nam …

- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

- 2 em đọc yêu cầu bài.Giáo án lớp 3BTuần 23tập.

- Dán 2 tờ giấy lớn lên bảng. Mời 2 em

lên bảng thi làm bài đúng nhanh và đọc

lại kết quả.

- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.

Bài 3a:

- Giúp học sinh nắm vững yêu cầu đề

bài.

- Dán 2 tờ phiếu lên bảng. Mời 2 nhóm

làm bài dưới hình thức thi tiếp sức.

- Gọi học sinh nhìn bảng đọc lại kết quả.

3) Củng cố - Dặn dò:

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà KT lại các bài tập đã làm.Năm học 2016 - 2017- Học sinh làm vào vở.

- Hai học sinh lên bảng thi làm bài.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn thắng

cuộc. 1 số em đọc lại khổ thơ. Cả lớp

sửa bài theo lời giải đúng.

- 2HS đọc yêu cầu bài: Đặt câu để phân

biệt nồi/ lồi; no/ lo.

- 2 nhóm lên bảng thi làm bài.

- 5 - 7 em đọc lại lời giải đúng.- Ba học sinh nhắc lại các yêu cầu khi

viết chính tả.......................................................................................TỐN:

CHIA SỐ CĨ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

MỤC TIÊU:

- Học sinh biết thực hiện phép chia : trường hợp chia hết, thương có 4 chữ số và

thương có 3 chữ số.

- Vận dụng phép chia để làm phép tính và giải tốn.

- HS làm được các BT: 1,2,3.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng con (HS)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.Bài cũ :

- Gọi hai học sinh lên bảng làm BT.

- Hai em lên bảng làm lại BT1 và

- Nhận xét.

BT3 tiết trước.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Lớp theo dõi giới thiệu.

* Hướng dẫn phép chia 6369 : 3

- Giáo viên ghi lên bảng:

- Cả lớp thực hiện trên nháp.

6369 : 3 = ?

- Yêu cầu HS đặt tính và tính trên nháp.

- 1 em lên bảng thực hiện và nêu cách

- Gọi 1HS lên bảng thực hiện, nêu cách

thực hiện, lớp nhận xét bổ sung:

thực hiện.

- GV nhận xét và ghi lên bảng như SGK.

- 2 em nhắc lại cách thực hiện.

* Hướng dẫn phép chia 1276 : 4.

- Cả lớp cùng thực hiện phép tính.

- Giáo viên ghi bảng : 1276 : 4 = ?

- Một học sinh đứng tại chỗ nêu cách

I.Đàm

Ngân5

2Tiểu học Hoàng Hoa Thám- Yêu cầu đặt tính và tính tương tự như ví

dụ 1.

b) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở.

- Mời 3HS lên bảng thực hiện.

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

Bài 2:

- Gọi học sinh đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài tốn.làm.

- Hai học sinh nhắc lại cách thực

hiện.

- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.

- Lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba học sinh lên bảng chữa bài, lớp

bổ sung.

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp cùng GV phân tích bài tốn.

- Tự làm bài vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, cả

lớp nhận xét chữa bài:

- Một em đọc yêu cầu hiện:

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự

sửa bài.- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Bài 3:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

3) Củng cố - dặn dò

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.......................................................................................TẬP VIẾT:

ÔN CHỮ HOA Q

I. MỤC

TIÊU:

-Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Q, (1dong), T,S (1dòng); viết đúng

tên riêng Quang Trung (1dòng)và câu ứng dụng: Quê em…nhịp cầu bắc ngang

(1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

- Rèn chữ viết cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

- Mẫu các chữ Q.

- Các chữ Quang Trung và câu ứng dụng viết trên dòng kẻ ơ li.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của thầy

1. Kiểm tra bài cũ:

- KT bài viết ở nhà của học sinh của

HS.

-Yêu cầu nêu từ và câu ứng dụng đã

học tiết trước.

-Giáo viên nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b)Hướng dẫn viết trên bảng con

* Luyện viết chữ hoa :

Đàm

NgânHoạt động của trò

- 1 em nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết

trước.

- Hai em lên bảng viết : Phan Bội Châu

- Lớp viết vào bảng con.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.5

3Tiểu học Hoàng Hoa Thám- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa

có trong bài.

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách

viết chữ Q, T.

- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng

con chữ Q, T.

* Học sinh viết từ ứng dụng

tên riêng:

- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng.

- Giới thiệu: Quang Trung (1753 –

1792), là một anh hùng dân tộc có

cơng trong cuộc đại phá quân Thanh.

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.

* Luyện viết câu ứng dụng :

- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng

dụng.

+ Câu thơ nói gì ?

- u cầu luyện viết trên bảng con:

Quê, Bên.

c) Hướng dẫn viết vào vở :

- Nêu yêu cầu viết chữ Q một dòng

cỡ nhỏ. Các chữ T, S : 1 dòng.

- Viết tên riêng Quang Trung 2 dòng

cỡ nhỏ , viết câu thơ 2 lần.

- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi

viết, cách viết các con chữ và câu

ứng dụng đúng mẫu.

d/ Chấm chữa bài

3/ Củng cố - dặn

dò:

- Giáo viên nhận xét đánh giá

- Về nhà luyện viết thêm để rèn chữ.- Các chữ hoa có trong bài: Q, T, B.

- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện

viết vào bảng con.- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Quang

Trung.

- Lắng nghe.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- 1HS đọc câu ứng dụng:

Quê em đồng lúa nương dâu

Bên dòng sơng nhỏ, nhịp cầu bắc

ngang.

+ Tả về cảnh đẹp bình dị của một miền

quê.

- Lớp thực hành viết trên bảng con: Quê,

Bên.- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng

dẫn của giáo viên

- Nộp tập lên giáo viên từ 5- 7 em để chấm

điểm.

- Nêu lại cách viết hoa chữ Q, T...............................................................................................................................................................Thứ sáu ngày 17 tháng 2năm 2017

TOÁN:

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP THEO)

I. MỤC TIÊU:

- HS biết chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số O ở

thương).

- Vận dụng phép chia để làm tính và giải tốn.

- HS làm được các BT: 1,2,3.

- Rèn kĩ năng giải tốn có hai phép tính

Đàm

Ngân5

4Tiểu học Hồng Hoa ThámGiáo án lớp

3B

II/CHUẨN BỊ :Tuần 23- Bảng con (HS)

III/LÊN LỚP :

Hoạt động của thầy

1.Bài cũ :

- Gọi hai em lên bảng làm bài tập:

Đặt tính rồi tính: 4267 : 2

4658 : 4

- Nhận xét.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

* Hướng dẫn phép chia 4218 : 6 .

- Giáo viên ghi lên bảng phép chia :

4218 : 6 = ?

- Gọi 1HS lên bảng thực hiện, nêu cách

thực hiện.

- GV nhận xét và ghi lên bảng như

SGK.

* Hướng dẫn phép chia 2407 : 4.

- Giáo viên ghi bảng : 2407 : 4 = ?

- Yêu cầu đặt tính và tính tương tự như

ví dụ 1.

c) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở.

- Mời 3HS lên bảng thực hiện.

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

Bài 2:

- Gọi học sinh đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài tốn.

- u cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Bài 3:

- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3.

-Yêu cầu HS tự làm bài

3) Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà xem lại các BT đã làm.Năm học 2016 2017Hoạt động của trò

- Hai em lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.

- Cả lớp thực hiện trên nháp.

- 1HS lên bảng thực hiện, lớp bổ sung

- 3 em nhắc lại cách thực hiện: Đặt tính và

thực hiện chia từ trái sang phải hoặc từ

hàng cao nhất đến hàng thấp nhất. Mỗi

lần chia đều thực hiện chia – nhân – trừ.

- Cả lớp cùng thực hiện phép tính.

- Một học sinh đứng tại chỗ nêu cách

làm, lớp theo dõi bổ sung.

- Hai học sinh nêu lại cách chia.

- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ

sung

- Một em đọc bài toán.

- Cả lớp cùng GV phân tích bài tốn và

làm bài vào vở.

- Một học sinh lên bảng giải bài, lớp bổ

sung:

- Một em đọc yêu cầu bài: Điền Đ/S vào

ô trống.

-HS làm bài

-HS chú ý............................................................................................TNXH:

RỄ CÂY CĨ ĐẶC ĐIỂM GÌ ? (TIẾT 2).....................................................................TIẾNG ANH :

(G.V chuyên trách )

..............................................................................................................................................................Chiều thứ sáu:

THỂ DỤC:

ÔN TRÕ CHƠI “ CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC”

MỤC

TIÊU:

- Ơn động tác nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được ở mức

tương đối chính xác.

- Tiếp tục học trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức“, Yêu cầu biết cách chơi và chơi

được ở mức tương đối chủ động.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN:

- Dây nhảy, mỗi em một sợi. Sân bãi vệ sinh sạch sẽ.

- 3 quả bóng để chơi trò chơi.

III .NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định

Đội hình

Nội dung và phƣơng pháp dạy học

lƣợng

luyện tập

5 phút

1/ Phần mở đầu :

- GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học.

- Yêu cầu lớp thực hiện bài thể dục phát triển chung 2 lần

x 8 nhịp

- Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân tập.

- Trò chơi "Đứng ngồi theo hiệu lệnh".

2/ Phần cơ bản :

* Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân:

12 phút

- Điều khiển cho cả lớp ôn lại động tác nhảy dây cá nhân

kiểu chụm hai chân.

- Lớp tập hợp theo đội hình 4 hàng ngang, thực hiện mô



phỏng các động tác so dây, trao dây, quay dây sau đóp

cho học sinh chụm hai chân tập nhảy khơng có dây rồi códây một lần.



- Giáo viên chia lớp về từng tổ để luyện tập.

- Giáo viên đến từng tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập.

- Thi đua giữa các tổ bằng cách đếm số lần nhảy liên tục

có thể phân từng cặp người nhảy người đếm số lần cho

đến cuối cùng ai nhảy được nhiều lần hơn thi chiến thắng.

* Ơn trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức “.

GV

- Nhắc lại tên trò chơi và cách chơi.

- Yêu cầu học sinh tập hợp thành 2 - 4 hàng dọc số người

8 phút

bằng nhau em đầu hàng cầm bóng, mỗi hàng là một đội

thi đấu.

- Cho một nhóm ra chơi làm mẫu, đồng thời giải thích

I.cách chơi.

- Học sinh thực hiện chơi trò chơi thử một lượt.

- Sau đó cho chơi chính thức và chọn đội vơ địch.

3/ Phần kết thúc:

- Yêu cầu học sinh làm các động tác thả lỏng.

- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

- Dặn dò học sinh về nhà ơn nhảy dây kiểu chụm hai

chân.5 phút..............................................................................................................................................................Giáo án lớp

3B

TUẦN 24:Tuần 24Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2017Năm học 2016 2017TOÁN:

LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:Đàm

NgânBT: 1, BT2( a,b), 3,4.

II/ CHUẨN BỊ :

-B

II/ LÊN LỚP :

Hoạt động của thầy

Hoạt động củ

1.Bài cũ :

- Gọ

e ê

BT1 ;

e

-2e ê

làm BT2 (trang 119).

-1e

2

-N

x

-C ớ

e õ

x

2.Bài mới:

- Lớ e õ ớ

u

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn HS làm bài luyện tập :

Bài 1: - Gọ ọ

êu

1

-M ọ

êu yêu ầ

- Yêu ầu ọ

-C ớ

-M 3

ê

-B ọ

ê

-G

ê

x

sung.

Bài 2(a, b):

- Gọ ọ

êu yêu ầu

2

- M e ọ yêu ầu

- Yêu ầu- Lớ

-Mêê

-G

ê

x

n

x

Bài 3:

- Gọ ọ3

-M e ọ

- ớ

-C ớ

G

- Yêu ầu-Cấ

1

e ,

x

-M ọ

ê

sung:

Bài 4: - Gọọ yêu ầu - M e êu yêu ầu ủ

bài.- Yêu ầuài cá nhân.

-C ớ

- Gọ 1 e êu

ế qu

-Mêu

-N

xú

ẩ ,x ổ

3) ng c - d n d :

-N

x

ế ọ

ú

- ề

xe ạ

BT ã1Tiểu học Hoàng Hoa Thám………………………………………………………………TIẾNG ANH:

(G.V chuyên trách )

......................................................................................TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT)

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

I. MỤC

TIÊU:ế

ú

u

ấu u,u ND,

:C

C B

u

,

,T

u

GK

- Luy

ọ ú

ừ: hốt hoảng, vùng vẫy, i u , i t i, ...

- KC: B ế ắ xế

GK

úu uy

e,

u uy

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-T

ọ uy

III. LÊN LỚP :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của t

Tập đọc

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọ 3 e ê“C

ì

-B ọ

êx ế ặ ắ “ Yêu ầu êu

u

êu

u

-G

ê

x

-C ớ

e õ,

x

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài :

b) Luyện đọc:

i n ả to n bài.

- Lớ ắ

eG ọ

Hướng ẫn uyện đ kết hợp giải nghĩa từ:

- Yêu ầu ọ

ọ ừ

u

-N ế

u ọ ừ

- ớ

uy

A

- Luy

- Yêu ầu

ọ ừớ ớ

-4e ọ

ế 4 ạ

câu chuy

-Gú

u

ừ ớ - SGK.

-G

ừ u

- Yêu ầu

ọ ừ- ọ

ọ ừc) Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Yêu ầu ớ ọạ 1

ạ 2

- Lớ ọạ 1,

u

:ê

+ Vua Minh Mạng ngắ ảnh ở đâu ?

+ u M Mạ

ồTy

- Yêu ầu 2 e ọ

ế

3, 4 ớ - 2 e ọ

ế ,ầ ạạ 3 4

+ Vì sao vua ắt Cao Bá Quát đối ?

+ ì u

e

uu

u

Au

+ Vua a vế đối như thế n o ? Cao Bá Quátê u

+N ớu

eGiáo án lớp 3BTuần 24đã đối ại a sao ?

+ T uyện a ngợi ai ?Năm học 2016 - 2017+CCBuã

tính cách....

d) Luyện đọc lại :

- Đọ ễ

ạ 3 ủ u uy

- ớọ ú-M 3

Kể chuyện

1. Giáo viên nêu nhiệ vụ: SGK

- Gọ

u

2 Hướng ẫn HS k từng đoạn âu huyện:

- Yêu ầu

ắ xế ạ 4

e ú

ứ 4 ạ

uy

- Gọ

êu ứ

ủ ừqu

ắ ắ

u

-N

xú

3- 1- 2- 4).

-M 4eú

ủ 4

,

ế

u

ạ u uy

-M

u uy

-G

ê

ớ ì

ọ ạ

y3) ng c d n d :

-G

x

ế ọ

- ề

ọ ạ

xe- Lớ ắG-3eọ ạêy ừ

uấ ắuạ 3 ủ- Lắ

e

- Đọ

u

âu

uy

- C ớ quọ ề u uy

xếe

u

ủ ừ-4e ế

u

ạ 4 ạu uy

eu uy

- Lớ e õ ì

ọ ạ

y ấ

-ú……………………………………………………………………………………………… …………………………Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2017

CHÍNH TẢ: (Nghe viết):

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA

I. MỤC TIÊU:

- HS nghe- ế ú

CT; T ì

y ú

ìxu

-L

ú BT3 .

- ế ú :

, ứ

, e ẻ , ỉ , uyề

II . CHUẨN BỊ :

-B

ấy ổ

ế

u

3

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của t

1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu ầu 2

ế

ớ ,-2e ê

ế C ớ ế

ế

ừ : hú

ừng,

nhụ nhã; nhút nhát, ao vút.

-N

x

u

2. Bài mới:

Đàm

Ngân61Tiểu học Hoàng Hoa ThámTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Viết đúng: nhạc sĩ, nhanh chóng, khởi nghĩa,...... II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×