Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN:

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Phần mở đầu :

- GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .

- Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động .

- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.

- Chơi trò chơi : (qua đường lội).

2/ Phần cơ bản :

* Ôn tập đi đều theo 1 – 4 hàng dọc:

- Giáo viên điều khiển cho cả lớp ôn lại động tác đi đều

theo 1 - 4 hàng dọc .

- Lớp tập hợp theo đội hình 1 -4 hàng dọc thực hiện đi

đều theo sự điều khiển của giáo viên một lần.

* Giáo viên chia lớp về từng tổ để luyện tập .

- Giáo viên đến từng tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập .

- Thi trình diễn giữa các tổ đi đều 1 lần x 15 m.

* Làm quen trò chơi “ Lò cò tiếp sức “.

- Giáo viên nêu tên trò chơi.

- Giải thích và hướng dẫn học sinh cách chơi.

* Làm mẫu , rồi cho học sinh chơi thử từng hàng 1 -2 lần .

- Học sinh thực hiện chơi trò chơi.

- Giám sát cuộc chơi nhắc nhớ kịp thời các em tránh vi

phạm luật chơi .

- Giáo viên nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn trong

luyện tập và trong khi chơi .

3/ Phần kết thúc:

- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.

- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

- Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại.5 phút14 phút

10 phútGV5 phút..............................................................................................................................................................Giáo án lớp 3BTuần 21Năm học 2016 - 2017TUẦN 21:

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2017

TOÁN:

LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:

- Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số và giải bài toán bằng

hai phép tính.

- HS làm được các BT: 1, 2, 3, 4.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bảng con (HS).

II/ LÊN LỚP :

Hoạt động của giáo viên

1.Bài cũ :

- Gọi 2HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi

tính: 2634 + 4848 ; 707 + 5857

- Nhận xét.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

b) Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1.

- Giáo viên ghi bảng phép tính:

4000 + 3000 = ?

- Yêu cầu học sinh nêu cách tính nhẩm,

lớp nhận xét bổ sung.

- u cầu HS tự nhẩm các phép tính còn

lại.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- Nhận xét chữa bài.

Bài 2: - Gọi học sinh nêu bài tập 2.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời 2 em lên bảng làm bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và

chữa bài .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: - Gọi học sinh nêu bài tập 3.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Mời 2 em lên bảng giải bài.

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và

chữa bài .

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 4: - Gọi HS đọc bài toán.

- Hướng dẫn HS phân tích bài tốn.

Đàm

NgânHoạt động của học sinh

- 2 em lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

*Lớp theo dõi giới thiệu bài- Học sinh nhẩm các số tròn nghìn,

lớp nhận xét bổ sung.

- Cả lớp tự làm các phép tính còn lại.

- 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét chữa

bài.

- Một em đọc đề bài 2 .

- Cả lớp làm vào vở .

- 2 em lên bảng làm bài, lớp bổ sung:

- Từng cặp đổi vở chéo để KT.

- Đặt tính rồi tính.

- Lớp tự làm bài.

- 2HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét

- Đổi vở KT chéo.

- 1 em đọc bài toán, lớp đọc thầm.

- Phân tích bài tốn theo gợi ý của

GV.

8Tiểu học Hồng Hoa Thám- Tự làm bài vào vở.

- 1 em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.- Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3) Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Dặn về nhà học và xem lại các bài tâp.-HS ch ý……………………………………………………………….TIẾNG ANH:

(G.V chuyên trách )

......................................................................................TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT)

ÔNG TỔ NGHỀ THÊU

I . MỤC

TIÊU:

- Biết ngắt nghỉ hơi đ ng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Luyện đọc đ ng các từ: tiến sĩ, sứ thần, tượng Phật, nhàn rỗi, ...

- Hiểu ND ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo.

- Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh minh họa truyện trong SGK.

III. LÊN LỚP :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinhĐàm

Ngân9Tiểu học Hoàng Hoa Thám1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 em đọc thuộc lòng bài thơ.

- Gọi 2HS đọc thuộc lòng bài thơ Ch ở

- Cả lớp theo dõi, nhận xét.

bên Bác Hồ

- Nhận xét.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài :

b) Luyện đọc:

* Đọc diễn cảm toàn bài.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

* Hướng dẫn HS luyện đọc kết giải nghĩa

từ:

- Nối tiếp nhau đọc từng câu

- Yêu cầu học sinh đọc từng câu

- Mời HS đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp. - Học sinh đọc từng đoạn trước lớp,

tìm hiểu nghĩa của từ sau bài đọc

- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa

(phần ch giải).

từ khó .

- Luyện đọc trong nhóm.

- Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong

nhóm.

- Lớp đọc đồng thanh cả bà.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh .

c) Hướng dẫn tìm hiểu nội dung

- Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi

- Y/ cầu cả lớp đọc thầm đoạn1và trả lời

câu hỏi :

+ Trần Quốc Khải đã học trong khi

+ Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học

đi đốn củi, kéo vó, mò tơm…

như thế nào ?

+ Nhờ ham học mà k/quả học tập của ông + Nhờ chăm học mà ông đã đỗ tiến

ra sao ?

sĩ…

- Yêu cầu một em đọc đoạn 2, cả lớp đọc

- Một em đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm

thầm.

theo .

+ Khi ông đi s sang Trung Quốc nhà vua + Vua cho dựng lầu cao mời ông lên

Trung Quốc đ nghĩ ra kế g đ th tài s

chơi rồi cất thang để xem ông làm

thần iệt Nam ?

như thế nào.

- Yêu cầu 2 em đọc nối tiếp đoạn 3 và đoạn - 2 Học sinh đọc nối tiếp đoạn 3 và

4

đoạn 4 .

+ tr n lầu cao Trần Quốc Khải làm g

+ Trên lầu cao đói bụng ơng quan sát

đ sống ?

đọc chữ viết trên 3 bức tượng rồi bẻ

tay tượng để ăn vì tượng được làm

bằng chè lam.

-Ơng đ làm g đ khơng bỏ phí thời gian ? + Ơng ch tâm quan sát hai chiếc

lọng và bức trướng thêu, nhớ nhập

tâm …

+ Cuối cùng Trần Quốc Khái đ làm g đ

+ Ơng nhìn thấy dơi xòe cánh để bay

xuống đất b nh an vô sự ?

ông bắt chước ôm lọng nhảy xuống

đất bình an

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 5.

- Đọc thầm đoạn cuối.

+ sao Trần Quốc Khái được suy tơn làm + Vì ơng là người truyền dạy cho dân

ông tổ nghề th u ?

về nghề thêu từ đó mà nghề thêu ngày

được lan

d) Luyện đọc lại :

- Đọc diễn cảm đoạn 3

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Mời 3HS lên thi đọc đoạn văn.

- 3 em thi đọc đoạn 3 của bài.

Đàm

Ngân10Tiểu học Hoàng Hoa Thám- Mời 1HS đọc cả bài.

Kể chuyện

a) Giáo viên nêu nhiệm vụ:

- Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện.

b) Hướng dẫn HS kể chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT và mẫu.

- Yêu cầu HS tự đặt tên cho các đoạn còn

lại của câu chuyện.

- Mời HS nêu kết quả trước lớp.

- Yêu cầu mỗi HS chọn 1 đoạn, suy nghĩ,

chuẩn bị lời kể.

- Mời 5 em tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn

câu chuyện trước lớp .

- Yêu cầu một học sinh kể lại cả câu

chuyện.

- Nhận xét tuyên dương những em kể

chuyện tốt..

3) Củng cố dặn dò :

- Nhận xét tiết học

- Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện- 1 em đọc cả bài.

- Lắng nghe nhiệm vụ.

- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện.

- 1HS đọc yêu cầu của BT và mẫu

- Lớp tự làm bài.

- HS phát biểu.

- HS tự chọn 1 đoạn rồi tập kể.

- Lần lượt 5 em kể nối tiếp theo 5

đoạn của câu chuyện .

- Một em kể lại toàn bộ câu chuyện

trước lớp

- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay

nhất.

- HS ch ý………………………………………………………………………………………………..…………………………..Thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2017

CHÍNH TẢ: (Nghe viết):

ƠNG TỔ NGHỀ THÊU

MỤC TIÊU:

- Nghe viết đ ng bài CT; trình bày đ ng một bài văn xuôi.

- Làm đ ng bài tập 2a.

II . CHUẨN BỊ :

- Bảng phụ viết nội dung của BT 2a.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinhø

I.Đàm

Ngân11Tiểu học Hoàng Hoa Thám1. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết

- 2 em lên bảng viết, cả lớp viết vào

bảng con các từ: xao xuyến, sáng suốt, xăng bảng con.

dầu, sắc nhọn.

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài .

a) Giới thiệu bài

b) Hướng dẫn nghe viết :

* Hướng dẫn chuẩn bị:

- Giáo viên đọc đoạn chính tả.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .

- Yêu cầu hai em đọc lại bài, cả lớp đọc

- 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.

thầm

+ Những chữ nào trong bài viết hoa ?

- Viết hoa các chữ đầu đoạn, đầu câu

và tên riêng.

- Lớp viết vào bảng con một số từ

- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy

như : lọng , chăm chú , nhập tâm...

bảng con và viết các tiếng khó.

- Đọc cho học sinh viết vào vở

.

- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.

- Đọc lại để học sinh dò bài.

- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng

- Chấm, chữa bài.

bút chì .

c/ Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2a : - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Đặt lên chữ in đậm dấu hỏi hoặc

- Yêu cầu HS tự làm bài vào VBT.

dấu ngã.

- Học sinh làm bài.

- Gọi 1 em lên bảng làm bài, đọc kết quả.

- HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét

-Yêu cầu học sinh đưa bảng kết quả .

bổ sung các từ cần điền: chăm học,

trở thành, trong triều, trước, trí, cho,

- Nhận xét, chữa bài.

trọng, trí, truyền, cho.

- Gọi 1 số em đọc lại đoạn văn sau khi đã

- 3 em đọc lại đoạn văn.

điền dấu hoàn chỉnh.

3) Củng cố - Dặn dò:

- 2 em nhắc lại các yêu cầu viết chính

tả.

- Về nhà viết lại cho đ ng những từ đã viết

sai.

......................................................................................TOÁN:

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000

MỤC TIÊU :

- Biết trừ các số trong phạm vi 10 000. Biết giải tốn có lời văn.

- HS làm được các BT: 1, 2b, 3, 4.

- Giáo dục HS chăm học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Bảng con (HS)

I.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :

Hoạt động của giáo viên

Đàm

NgânHoạt động của học sinhø

12Tiểu học Hoàng Hoa ThámTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×