Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ - 0trang

TR)-GV Y/C HS viết vào bảng con. chữ Ng, V

,T(Tr)

-Y/C HS đọc từ ứng dụng .

-GV giới thiệu Nguyễn Văn Trỗi là anh hùng

liệt sĩ thời chống Mỹ, Anh quê Điện Bàn ,Tỉnh

Quảng Nam

-Y/C HS viết bảng con Từ ứng dụng.-HS viết bảng con:Ng, V ,T(Tr)

-HS đọc-HS viết bảng con. Nguyễn Văn

Trỗi

-HS đọc-Y/C HS đọc câu ứng dụng.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương

nhau cùng

- HS viết vào vở.

-GV giúp HS hiểu ND câu ứng dụng. :

c. Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết.

- Viết chữ Ng :1dòng.

- Viết chữ V, T:1dòng.

- Viết tên riêng Nguyễn Văn Trỗi :2 dòng

- HS viết vào vở.

- Viết câu thơ 2 lần

- HS viết bài GV chú ý hướng dẫn viết đúng

nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

d. Chấm chữa bài, nhận xét.

3. Củng cố,dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà luyện viết thêm cho đẹp.

-Nhắc nhở những HS chưa viết xong bài về nhà

viết tiếp.

..............................................................................................................................................................Thứ sáu ngày 20 tháng 1năm 2017

TOÁN:

PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000

MỤC TIÊU:

- Biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10000( Bao gồm đặt tính và tính

đúng)

- Biết giải tốn có lời văn(có phép cộng các số trong phạm vi 10.000).

- HS làm được các BT1; BT2(b); BT3, 4.

II/CHUẨN BỊ :

- Bảng vẽ hình BT 4

III/LÊN LỚP :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ :

- Viết các số sau: 4208 ; 4802 ; 4280 ;

I.4082

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Nhận xét.

2.Bài mới:

-Lớp theo dõi giới thiệu bài

a) Giới thiệu bài:

b) Hướng dẫn thực hiện phép cộng 3526 -Vài học sinh nhắc lại tựa bài.

+ 2359:

- Ghi lên bảng

- Quan sát lên bảng để nắm về cách đặt

3526 + 2759 = ?

tính và tính các số trong phạm vi 10 000

- Yêu cầu HS tự đặt tính và tính ra kết quả.

- Mời một em thực hiện trên bảng.

- Một học sinh thực hiện : 3526

- GV nhận xét chữa bài.

+ 2759

6285

+ Muốn cộng hai số có 4 chữ số ta làm

thế nào?

- Nhắc lại cách cộng hai số có 4 chữ số.

- Gọi nhiều học sinh nhắc lại .

c) Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Một học sinh nêu yêu cầu bài tập:

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở nháp.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Mời 4 em lên thực hiện trên bảng.

- 4 em lên bảng thực hiện, Cả lớp nhận

- Yêu cầu HS nêu cách tính.

xét bổ sung.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

5341

7915

4507

8425

+1488 + 1346

+ 2568

+ 618

6829

9261

7075

9043

Bài 2b: - Gọi GV đọc yêu cầu BT.

- Đặt tính rồi tính.

- Yêu cầu học sinh làm vào phiếu học tập. - Cả lớp thực hiện vào phiếu.

- Mời 2HS lên bảng chữa bài.

- 2HS lên bảng chữa bài, lớp bổ sung.

5716

707

+ 1749

+5857

7465

6564

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3: - Gọi 2HS đọc bài toán, lớp đọc - 2 em đọc bài tốn, lớp theo dõi.

thầm.

- Hướng dẫn HS phân tích bài tốn.

- Phân tích bài tốn.

- u cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Cả lớp làm vào vở .

- Gọi 2 HS lên bảng chữa bài

- 2 HS lên bảng trình bày bài giải, lớp

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

nhận xét bổ sung.

Giải:

Số cây cả 2 đội trồng được là:

3680 + 4220 = 7900 (cây)

ĐS: 7900 cây

Bài 4: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu của BT, - Một em đọc đề bài 4 .

quan sát hình vẽ rồi trả lời miệng.

- Cả lớp tự làm bài.- 3 em nêu miệng kết quả, lớp bổ sung, Trung điểm của cạnh AB là điểm M ; Trung điểm của cạnh

- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.

3) Củng cố - Dặn dò:

Yêu cầu HS nhận đúng / sai ?

21953057

+627+ 182

84653239

Dặn về nhà học và làm bài tập .- 1HS lên điền vào ơ trống............................................................................................TNXH:

VỆ SINH MƠI TRƢỜNG (TIẾT 3)

.....................................................................TIẾNG ANH :

(G.V chuyên trách )

..............................................................................................................................................................Chiều thứ sáu:

THỂ DỤC:

TRỊ CHƠI “ LỊ CỊ TIẾP SỨC”.

MỤC

TIÊU:

- Ơn các động tác đi đều theo 1 – 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện được ở mức tương

đối chính xác.

- Học TC “Lò cò tiếp sức.

Yêu cầu biết cách chơi và chơi được ở mức ban

đầu

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.

- Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi.

III .NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định

Đội hình

Nội dung và phương pháp dạy học

lượn

luyện

I.1.Phần mở đầu :

- GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .

- Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động .

- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.

- Chơi trò chơi : (qua đường lội).

2/ Phần cơ bản :

* Ôn tập đi đều theo 1 – 4 hàng dọc:

- Giáo viên điều khiển cho cả lớp ôn lại động tác đi đều

theo 1 - 4 hàng dọc .

- Lớp tập hợp theo đội hình 1 -4 hàng dọc thực hiện đi

đều theo sự điều khiển của giáo viên một lần.

* Giáo viên chia lớp về từng tổ để luyện tập .

- Giáo viên đến từng tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập .

- Thi trình diễn giữa các tổ đi đều 1 lần x 15 m.

* Làm quen trò chơi “ Lò cò tiếp sức “.

- Giáo viên nêu tên trò chơi.

- Giải thích và hướng dẫn học sinh cách chơi.

* Làm mẫu , rồi cho học sinh chơi thử từng hàng 1 -2 lần .

- Học sinh thực hiện chơi trò chơi.

- Giám sát cuộc chơi nhắc nhớ kịp thời các em tránh vi

phạm luật chơi .

- Giáo viên nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn trong

luyện tập và trong khi chơi .

3/ Phần kết thúc:

- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.

- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

- Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại.5 phút14 phút

10 phútGV5 phút..............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×