Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VẬN DỤNG TTHCM VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY

VẬN DỤNG TTHCM VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM về VHVN

trong xây dựng nền VH mới hiện nayaTừ vị trí, vai trò của VHVN trong sự nghiệp

đẩy mạnh CNH, HĐH hiện nayCÂU HỎIVHVN có vị trí, vai trò gì trong sự

nghiệp CNH, HĐH hiện nay?bTừ thực trạng nền VHVN hiện nay(Tự nghiên cứu)cTừ yêu cầu xây dựng nền VHVN hiện nay- Mọi hoạt động VHVN

- Kết hợp chặt chẽ giữa

phải - nhằm

dựng

Quản lýxây

tốt các

hoạtcon

động

truyền

thốnghiện

đại,

-Việt

Nâng

cao

hiểu

biếttháiVHVN,

phát

triển

người

Nam

đápmọi

ứngsắc

yêu

giữa

dân

tộc

vàthụ

thời

đại,

-năng

Bảocác

đảm

dân

chủ,

tự

do

VHVN

của

tộc

người

trong

khả

cảm

VHVN

của

cầu của sự nghiệp CM

giữa

xâychống.

trong

sáng

tạohưởng

thụ

cộng

đồng

dân

tộc VN

cả

về nội

ND,

đẩy

mạnh

phong

trào

dung

hìnhphẩm

thức, tạo

ra tính

cácvàsản

VHVN,

đềđa

cao

VHVNQC,

tạo điều

kiện

để

dạng

trong

sự thống

nhấtnghệ

của sĩ

trách

nhiệm

của

văn

NDVHVN

sáng

tác

và hưởng thụ

nền

Việt

Nam.

trước

cơng VHVN.

chúng, DT và

các

sản phẩm

thời đại.CÂU HỎIĐể xây dựng và phát triển lĩnh vực

VHVN hiện nay theo TTHCM cần những

giải pháp cơ bản nào?2.2. Một số biện pháp chủ yếu xây dựng và phát

triển lĩnh vực VHVN hiện nay theo TTHCM.Nâng cao chất lượng tuyên

Kết hợp

chặt dục

chẽ giữa

xây và

truyền,

giáo

CNMLN,

Khuyến

Tăng

cường

khích

việc

sự phát

bồi

dưỡng,

triển

chống,

kế

thừaphát

triển

để

TTHCM,

giữ

vững

nền

tảngmạnh

nâng

cao

mẽ

nhận

củatiên

VHVN

thức

về

cả

vịvềtrí,

đội

vai

XD

nền

VHVN

tiến,

đậm

đà

tưởng

củaVHVN

Đảng,

củng

cố sở

đời

ngũ

trò

của

chun

mơn

choCBĐV,đặc

vật

biệt

bản

sắc

dân

tộc,

thể

hiện

đậm

sống

tinh

thần

củađạo,

QCND.

chất,cán

cả

bộ

bề

lãnh

rộng

và chiều

quản

lý.

sâu

Nângnét tâm hồn, cốt cách

và giá

trị

lợi

cao

ích

năng

chung

lực,

của

trình

đất

độnước

lãnh và

đạo

của

con

người

Việt

Nam.

nhu

của cầu

cáccủa

cấp

cácủy

tầng

đảng

lớp ND.

đối với

VHVN.KẾT­LUẬNTTHCM về VHVN là hệ thống

về về

VHVN

khơng

chỉ

các TTHCM

quan điểm

vị trí,

vai trò

Qn

triệt,

dụng

TTHCM

có văn

giá

trị

lịch

sửvận

to

lớncòn

của

nghệ,

của

văn

nghệvề

VHVN

trong

các

động

là kim

chỉnghệ.

namhoạt

cho

sự

vàtiếp

táctục

phẩm

văn

Quan

VHVN

ở các

cấp

trong

QĐNDVN

nghiệp

xây

nền

văn

hóa

VNvăn

tiên

điểm

về tính

chất

của

nền

là CM

một

yêu

pháp

quan

tiến,

đậm

dàcầu,

bản

sắc với

dâncác

tộc

nghệyêu

cầubiện

đối

trọng

xây dựng người quân

hiện

nay.để

sản

phẩm

VHVN.

nhân CM hiện nay.VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

VHVN có vai trò như thế nào trong

sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?

QĐNDVN có vai gì trong việc phát

triển lĩnh vực VHVN theo TTHCM?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VẬN DỤNG TTHCM VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×