Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. NHÀ BÁO CÁCH MẠNG HỒ CHÍ MINH

II. NHÀ BÁO CÁCH MẠNG HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng tác phẩm báo chí đồ sộ,

phong phú, gồm nhiều thể loại như: chính luận, tiểu phẩm,

truyện ký và thơ, ở thể loại nào Người cũng thể hiện là cây bút

xuất sắc hàng đầu.

- Hồ Chí Minh làm báo suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và đã

để lại hơn 2000 bài báo các loại cùng gần 300 bài thơ, gần 500

trang truyện và ký, Người đã sử dụng khoảng 150 bút danh trên

những tác phẩm báo chí xuất sắc của mình.

- Hồ Chí Minh đã viết báo bằng 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga,

Trung Quốc và Việt Nam.

- Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam

bằng việc sáng lập tờ báo Thanh Niên, số ra đầu tiên ngày

21/6/1925.- Luôn nhất quán một đề tài là

phục vụ mục tiêu chính trị của cách mạng.2.2.

cách

báo

chí

HCMĐầu năm 1923, trong truyền đơn cổ động mua báo Le paria,

Hồ Chí Minh đã viết:“Tờ báo này là tờ báo của bạn, giúp bạn thốt khỏi

cảnh nơ lệ và sẽ phát hành rộng rãi trong tất cả các

thuộc địa, nhằm đoàn kết mọi người bị bóc lột

thuộc mọi màu da đồn kết lại dưới lá cờ đỏ

búa liềm để trong một phong trào cách mạng

quốc tế rộng lớn quét sạch mọi kẻ bóc lột

mà chúng ta là những người cùng khổ”.

Hồ Chí Minh, sdd, t1, tr.461, 192.- Ln thể hiện rõ tính mục đích là tun truyền,vận động, tập hợp, đồn kết toàn dân thực hiện

thắng lợi mục tiêu của cách mạng.Năm 1927, trong

phẩm

cách

mệnh,

Hồvăn

ChíLiên

MinhXơ,

viết:

Năm tác

1957,

khiĐường

tiếp một

đồn

nhà“Sách này muốn nóiHồ

cho

tắt,đã

dễnói:

hiểu, dễ nhớ.

Chívắn

Minh

Chắc có người sẽ chê rằng văn chương cụt quằn.

Vâng! Đây đã nói việc gì thì nói rất giản tiện, mau mắn,

chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ, trang hồng

gì cả...Sách này chỉ ước sao đồng bào xem rồi thì

nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên

đồn kết nhau mà làm cách mệnh. Văn chương và

hy vọng sách này chỉ ở trong hai chữ:

Ruf Bersatxki (Liên Xô):

Cách mệnh! Cách mệnh!! Cách mệnh!!!”

“Một lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh” Báo Văn nghệ, 1980.“Tơi là cây bút tiểu phẩm, nhà chính luận.

Gọi là nhà tuyên truyền tôi cũng

không tranh cãi, nhà cách mạng

chuyên nghiệp là đúng nhất”.- Trước khi viết, luôn điều tra rõ ràng,

chỉ viết khi đã nắm chắc vấn đề.Hồ Chí Minh đã dạy:“Chưa điều tra, chưa nghiên cứu,

chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết...

Phải nhớ câu tục ngữ:

“Chó ba quanh mới nằm.

Người ba năm mới nói”.

Hồ Chí Minh, sđd, t.5, tr.306.- Văn phong giản dị, trong sáng, phù hợp với

trình độ nhận thức của đối tượng người đọc.Trong Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh đã dạy:“Phải học cách nói của quần chúng...

Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết,

phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao

của quần chúng. Phải ln dùng những

lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và

dễ hiểu. Khi viết, khi nói, phải luôn luôn

làm thế nào cho ai cũng hiểu được”.

Hồ Chí Minh, sđd, t.5, tr.306.III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỀ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG1. Quan điểm Hồ Chí Minh

2. Quan điểm Hồ Chí Minh

về vị trí, 3.

vai

trò,điểm

chứcHồnăng

Quan

Chí Minh

về các tính chất cơ bản

về

đội

ngũ những

người làm báo.nhiệm

vụ

của

của báo chí cách mạng.

báo chí cách mạng.CÂU HỎIBáo chí có vị trí, vai trò gì trong sự

nghiệp cách mạng?1. Quan điểm HCM về vị trí, vai trò, chức năng

và nhiệm vụ của BCCM.

a. Vị trí, vai trò.

* Vị trí:

- Báo chí là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của

tiến trình cách mạng nói chung, của việc thực hiện từng

mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng nói riêng.

- Báo chí là một binh chủng tiên phong trong đấu tranh

cách mạng, giành độc lập dân tộc, cải tạo xã hội cũ, xây

dựng xã hội mới, con người mới.* Vai trò:

- Báo chí là một trong những phương tiện quan trọng

khơng thể thiếu của hoạt động cách mạng.

- Báo chí là cầu nối của ý Đảng, lòng dân, góp phần tăng

cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, là thước đo tinh

thần dân chủ và thể hiện trình độ văn hố, khoa học của

một xã hội.

- Báo chí là vũ khi đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng

của Đảng và những giá trị đích thực của con người.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. NHÀ BÁO CÁCH MẠNG HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×