Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở thực tiễn.

Cơ sở thực tiễn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chủ nghĩa thực dân ngăn cấm tự do báo chí, hội họp và

lập hội, thực hiện chính sách ngu dân để dễ cai trị.

- Thực tiễn xã hội Việt Nam đòi hỏi phải có một phương

tiện để tun truyền, thức tỉnh tinh thần cách mạng

của quần chúng.

- Thực tiễn cũng đòi hỏi cần có một phương tiện để làm

cho GCCN, nhân dân lao động trên thế giới và QTCS

hiểu rõ vấn đề thuộc địa.Trong bài Phong trào cộng sản quốc tế đăng

trên tạp chí La revue Communiste (tạp chí cộng

sản), số 15, tháng 5/1921, Hồ Chí Minh đã viếtCái mà chúng tôi thiếu để trở thành cộng

sản, là những điều kiện cơ bản nhất để

hành động: Tự do báo chí, tự do du lịch, tự

do dạy và học, tự do hội họp (tất cả những

điều này đều bị những kẻ khai hố thuộc

địa ngăn cấm chúng tơi một cách dã man)

Hồ Chí Minh, sđd, t1, tr.35-36.Phát biểu tại phiên họp thứ 22, Đại hội 5

quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc nói:“Báo chí cộng sản chủ nghĩa có

nhiệm vụ làm cho các chiến sĩ của

chúng ta hiểu rõ vấn đề thuộc địa,

tranh thủ họ tham gia sự nghiệp của

chủ nghĩa cộng sản”

Hồ Chí Minh, sdd, t1, tr.195.II. NHÀ BÁO CÁCH MẠNG HỒ CHÍ MINH2.1.

Sự

báo

chí

HCM.- Hồ Chí Minh đã sáng lập ra 9 tờ

báo, cụ thể là:

+ Người cùng khổ (Le paria), năm 1922.+ Tạp chí Quốc tế nơng dân, năm 1924.

+ Thanh niên, năm 1925.

+ Công nông, năm 1926.

+ Lính kách mệnh, năm 1927.

+ Thân ái, năm 1928.

+ Đỏ, năm 1929.

+ Việt Nam độc lập, năm 1941.

+ Cứu quốc, năm 1942.- Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng tác phẩm báo chí đồ sộ,

phong phú, gồm nhiều thể loại như: chính luận, tiểu phẩm,

truyện ký và thơ, ở thể loại nào Người cũng thể hiện là cây bút

xuất sắc hàng đầu.

- Hồ Chí Minh làm báo suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và đã

để lại hơn 2000 bài báo các loại cùng gần 300 bài thơ, gần 500

trang truyện và ký, Người đã sử dụng khoảng 150 bút danh trên

những tác phẩm báo chí xuất sắc của mình.

- Hồ Chí Minh đã viết báo bằng 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga,

Trung Quốc và Việt Nam.

- Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam

bằng việc sáng lập tờ báo Thanh Niên, số ra đầu tiên ngày

21/6/1925.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở thực tiễn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×