Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp 3BTuần 13- GV nhận xét

Bài 3 : GV viết từng phép tính lên bảng, yêu

cầu HS tính.

- Giúp HS nhận xét được cách tính như số tự

nhiiên, ghi tên đơn vị vào kết quả tính.

Bài 4 :

- GV nêu đề toán

- Hướng dẫn,yêu cầu HS tự giải vào vở

- GV chữa bài

3. Củng cố – Dặn dò

- Hỏi lại bài

- Về làm xem lại bài.Năm học 2016 - 2017800g .

- HS tự làm tiếp bài rồi đổi chéo vở

và chữa bài :

163g + 28g = 191g

42g - 25g = 17g

50g x 2g = 100g

96 : 3 = 32g

- HS đọc kĩ đề toán ,HS tự giải.

Bài giải

Trong hộp có số gam sữa là.

455 - 58 = 397 (g)

Đ/S: 397 (g)

- HS lắng nghe............................................................................................TNXH:

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG EM Ở TRƢỜNG (TIẾT 3)

.....................................................................TIẾNG ANH :

(G.V chuyên trách )

..............................................................................................................................................................Chiều thứ sáu:

THỂ DỤC:

ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. MỤC TIÊU:

- Ôn bài thể dục phát triển chung đã học, yêu cầu thực hiện động tác tương đối

chính xác.

- Học trò chơi "Đua ngựa". Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia

chơi.

II . ĐỊA ĐIỂM VÀPHƢƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.

- Phương tiện: Còi, kẻ vạch trò chơi "Đưa ngựa"

III .NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Nội dung

Đ/lg

Phƣơng pháp tổ chức

'

5

A. Phần mở đầu

- ĐHTL

1. Nhận lớp:

- Cán sự báo cáo sỹ số

o o o o

o o

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài

o o o o

o o

học

o o o o

o o

2. Khởi động:

Đàm Ngân14Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 13Năm học 2016 - 2017- Chạy chậm theo hàng dọc.

- Khởi đọng kĩ các khớp

- Chơi trò chơi: Chẵn, lẻ

22- 25'

B. Phần cơ bản:

1. Ôn bài thể dục phát triển chung:

- GV chia tổ cho HS thực hiện

- GV đi từng tổ quan sát, sửa chữa

cho HS, các HS trong tổ thay nhau hô

- ĐHTL:

để tập

- Lần lượt các tổ tập dưới sự điều

khiển của GV.

- Tổ nào tập đúng, đều nhất được cả

lớp biểu dương.

5'

- ĐHTC:

2. Học trò chơi: "Đua ngựa"

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi và

luật chơi.

0 0 0

0 0 0

- HS chơi trò chơi.

-> GV quan sát hướng dẫn thêm cho

HS

5'

- ĐHXL

C. Phần kết thúc:

- Đứng tại chỗ thả lỏng

o o

- GV cùng HS hệ thống bài

o o

- GV nhận xét giao BT về nhào

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oo

o..............................................................................................................................................................Đàm Ngân15Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017TUẦN 14:

Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016

TOÁN:

LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU:

- Biết so sánh các khối lượng.

- Biết làm các phép tính với số đo khối lượng và vận dụng được vào giải toán.

- Biết sử dụng cân đồng hồ để cân một vài đồ dùng học tập.

- HS làm được các bài tập: 1,2,3,4.

II/ CHUẨN BỊ :

- Một cân đồng hồ loại nhỏ 2 kg ; 5 kg.

II/ LÊN LỚP :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1 . Bài cũ:

-3 HS đọc bảng nhân 9

2 . Bài mới

-3 HS nhắc lại

a,Giới thiệu bài

b. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1 : Thực hiện các phép tính với số đo

khối lượng bằng cách so sánh

- Yêu cầu HS đọc kĩ bài tập rồi tự làm bài - HS làm bảng con :

vào bảng con.

744g > 474g

305g < 350g

400g + 8g < 480g; 450g < 500g 40g

Bài 2 :

+ Bài tốn cho biết gì ?

- 2 HS đọc bài toán

- HS trả lời .

+ Bài toán hỏi điều gì ?

… Tất cả có bao nhiêu gam bánh và

kẹo ?

-Yêu cầu HS tự giải vào vở

-HS thực hiện:

Bài giải

Cả 4 gói kẹo cân nặng là

130 x 4 = 520g

- GV nhận xét,chữa bài

Cả kẹo và bánh cân nặng là.

Bài 3 :

520 + 175 = 695 (g)

Đ/S: 695 gam

- GV hướng dẫn các em đổi 1kg = 1000g

- HS theo dõi

+ Số đường còn lại nặng bao nhiêu gam .

+ Tìm mỗi túi nhỏ nặng bao nhiêu gam .

- HS thực hiện:

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở

Bài giải

1kg = 1000g

- GV nhận xét

số đường còn lại cân nặng là.

1000 - 400 = 600g

mỗi túi đường nhỏ cân nặng là:

600 : 3 = 200(g)

Đ/S: 200(g)

Đàm Ngân1Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017Bài 4 : GV tổ chức dưới dạng trò chơi:- 2 nhóm HS lên thi đua cân rồi ghi

+ Cân hộp bút và can 6 hộp đồ dùng học toán lại kết quả (hai vật) . So sánh khối

+ GV cho HS so sánh khối lượng hai vật xem lượng hai vật .

vật nào nhẹ hơn .

- Các nhóm khác kiểm tra , nhận xét

3 . Củng cố – Dặn dò:

- HS lắng nghe

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò HS

……………………………………………………………….TIẾNG ANH:

(G.V chuyên trách )

......................................................................................TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 tiết)

NGƢỜI LIÊN LẠC NHỎ

I . MỤC TIÊU:

- HS Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Đọc đúng: gậy trúc, lững thững, suối, huýt sáo, to lù lù, cháo trứng, nắng

sớm.

- Hiểu các từ ngữ được chú giải cuối truyện (Ông Ké, Tây dồn, Nùng, thầy

mo, mong manh).

- Hiểu nội dung: Kim Đồng là một người liên lạc rất nhanh trí và dũng cảm

khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng ( Trả lời các câu hỏi

trong SGK).

- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa. Đối với HS

Khá giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

- Bản đồ địa lí để giới thiệu vị trí tỉnh Cao Bằng.

III. LÊN LỚP :

Tập đọc:

A. KTBC:

- Đọc bài cửa tùng và trả lời câu hỏi trong bài? (2HS)

-> HS + GV nhận xét.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc:

2. Luyện đọc:

a) GV đọc diễn cảm toàn bài:

- GV hướng dẫn cách đọc

- HS chú ý nghe

- GV hướng dẫn hoàn cảnh sảy ra câu - HS quan sát tranh minh hoạ.

chuyện.

b) GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp

với giải nghĩa từ.

- Đọc từng câu.

- HS nối tiếp nhau đọc trước lớp.

- Đọc từng đoạn trước lớp

Đàm Ngân2Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017+ GV hướng dẫn HS đọc đúng một số - HS đọc trước lớp.

câu

+ GV gọi HS giải nghĩa từ.

- HS giải nghĩa từ mới.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- HS đọc từng đoạn theo nhóm 4

- Cả lớp đồng thanh đọc

- HS đọc đồng thanh đoạn 1 và 2

- 1 HS đọc đoạn 3.

- Cả lớp đồng thanh đọc đoạn 4

3. Tìm hiểu bài:

- HS đọc đoạn 1 + lớp đọc thầm

- Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì -> Bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ

đến địa điểm mới.

- Vì sao bác cán bộ phải đóng một vai -> Vì vùng này là vùng người Nùng ở,

ơng già Nùng?

đóng vai ơng già Nùng để dễ hồ đồng.

- Cách đi đường của hai bác cháu như - Đi rất cẩn thận , Kim Đồng đeo túi nhanh

thế nào?

nhẹn đi trước.

- Tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí -> Khi gặp địch Kim Đồng tỏ ra rất nhanh

và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp tri không hề bối rối, sợ sệt, bình tĩnh huýt

địch?

sáo … khi địch hỏi thì Kim Đồng trả lời rất

nhanh trí.

- Nêu nội dung chính của bài?

-> Vài HS nêu

4. Luyện đọc lại:

- GV đọc diễm cảm đoạn 3

- HS chú ý nghe

- GV hướng dẫn HS cách đọc

- HS thi đọc phân vai theo nhóm 3

- HS đọc cả bài

- HS nhận xét

- GV nhận xét, ghi điểm

KỂ CHUYỆN:

1. GV nêu nhiệm vụ:

- HS chú ý nghe

- GV yêu cầu

- HS quan sát 4 bức tranh minh hoạ

- 1 HS khá giỏi kể mẫu đoạn 12 theo tranh

1

- GV nhận xét, nhắc HS có thể kể theo -> HS chú ý nghe

một trong ba cách…

- Từng cặp HS tập kể

- GV gọi HS thi kể

- 4 HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp

- HS khá kể lại toàn chuyện

-> HS nhận xét bình chọn

-> GV nhận xet ghi điểm.

IV. Củng cố - Dặn dò:

- Qua câu chuyện em thấy anh Kim -> Là một người liên lạc rất thông minh,

Đồng là một người như thế nào

nhanh trí và dũng cảm…

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

* Đánh giá tiết học.

………………………………………………………………………………………………..…………………………..Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016

Đàm Ngân3Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017CHÍNH TẢ: ( Nghe viết)

NGƢỜI LIÊN LẠC NHỎ

I. MỤC TIÊU:

- Nghe-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xi

- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần ay / ây ( BT 2 ).

- Làm đúng BT3a

- HS viết đúng: ông ké, Nùng, lững thững,...

II . CHUẨN BỊ :

- Bảng lớp viết (2 lần ) các từ ngữ ở bài tập 1.

- Băng giấy viết nội dung khổ thơ trong BT1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

A. KTBC:

- GVđọc: Huýt sáo, hít thở, suýt ngã (HS viết nháp)

-> GV nhận xét chung.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài.

2. Hướng dẫn HS nghe viết.

a) Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- GV đọc đoạn chính tả.

- HS nghe.

- 2 HS đọc lại.

- GV giúp HS nhận xét chính tả.

+ Trong đoạn vừa đọc có những tên -> Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà

riêng nào cần viết hoa

Quảng.

+ Câu nào trong đoạn văn là lời của -> Nào, Bác cháu ta lên đường -> là lời

nhân vật? Lời đó được viết thế nào?

ông Ké được viết sau dấu hai chấm, xuống

dòng, gạch đầu dòng.

- GV đọc tiếng khó: Nùng, lên đường ... - HS luyện viết vào bảng con.

-> GV nhận xét.

b) GV đọc bài

- HS viết vào vở

- GV quan sát uốn lắn thêm cho HS

c) Chấm chữa bài.

- GV đọc lại bài

- HS đổi vở soát lỗi.

- GV thu bài chấm điểm.

- GV nhận xét bài viết.

3. Hướng dẫn HS làm BT.

a) Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu

- 2 HS nêu yêu cầu BT.

- GV yêu cầu HS làm bài

- HS làm bài cá nhân, viét ra nháp.

- 2 HS lên bảng thi làm bài đúng

- GV nhận xét kết luận bài đúng VD: - HS nhận xét

Cây sung/ Chày giã gạo

dạy học/ ngủ dậy

số bảy/ đòn bẩy.

b) Bài tập 3 (a):

- 2 HS nêu yêu cầu Bt.

- Gọi HS nêu yêu cầu

- HS làm bài cá nhân.

Đàm Ngân4Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14- GV dán bảng 3, 4 bằng giấy.Năm học 2016 - 2017- HS các nhóm thi tiếp sức.

- HS đọc bài làm -> HS nhận xét-> GV nhận xét bài đúng.

- Trưa nay - / ăn - nấu cơm - nát - mọi - HS chữa bài đúng vào vở.

lần.

4. Củng cố dặn dò.

- Nêu lại ND bài? (1HS)

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

* Đánh giá tiết học.

......................................................................................TOÁN:

BẢNG CHIA 9

I. MỤC TIÊU :

- Bước đầu thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong giải tốn ( có một phép chia

9

- HS làm được các bài tập: BT1( cột 1,2,3 );BT 2 ( cột 1,2,3 ); BT3,4.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :

Hoạt động của giáo viên

1 . Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS đọc bảng nhân 9

- GV nhận xét

3 . Bài mới :

a. Giới thiệu bài :

b. Hướng dẫn lập bảng chia 9

- GV dùng các tấm bìa , mỗi tấm có 9 chấm

tròn để lập lại từng cơng thức của bảng

nhân, rồi cũng sử dụng các tấm bìa đó để

chuyển từ một công thức nhân 9 thành một

công thức chia 9 .

- GV đưa ra một tấm bìa có 9 chấm tròn .

+ 9 lấy một lần thì được mấy ?

GV viết ; 9 x 1 = 9

+ Lấy 9 chấm tròn chia theo các nhóm, mỗi

nhóm 9 chấm tròn thì được mấy nhóm ?

GV ghi :

9:9=1

- GV cho HS quan sát và đọc phép tính :

9x1=9 ; 9:9=1

-Tương tư như vậy hướng dẫn các em tìm

hiểu các phép tính :

9 x 2 = 18 ; 18 : 9 = 2

9 x 3 = 27 ; 27 : 9 = 3

Đàm Ngân5Hoạt động của học sinh

- 5 HS đọc thuộc bảng nhân 9

- 3 HS nhắc lại… 9 lấy 1 lần được 9

… 9 chấm tròn chia theo các nhóm,

mỗi nhóm 9 chấm tròn thì được 1

nhómTiểu học Hồng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017- Qua 3 ví dụ trên em rút ra kết kuận gì ?

… khi ta lấy tích chia cho thừa số này

-Vậy các em vận dụng kết luận vừ nêu tự thì ta được thừa số kia .

lập bảng chia 9.

- HS các nhóm tự lập bảng chia 9 .

- Gọi đại diện nhóm nêu

- Đại diện các nhóm nêu kết quả

- Cho HS đọc lại

- HS đọc xuôi , ngược bảng chia 9

c.Thực hành

Bài 1 : Tính nhẩm

-Yêu cầu HS dựa vào bảng chia 9 nêu -HS lần lượt dựa vào các bảng chia 9 đã

học để nêu kết quả bài 1

miệng kết quả

18 : 9 = 2; 27 : 9 = 3; 63 : 9 = 7

45 : 9 = 5; 72 : 9 = 8; 63 : 7 = 9

- HS lần lượt đứng nêu miệng kết quả

bài 2 :

Bài 2 : Tính nhẩm

9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63

- GV giúp các em củng cố mối quan hệ giữa

45 : 9 = 5 54 : 9 = 6 63 : 9 = 7

nhân và chia (khi ta lấy tích chia cho thừa số

45 : 5 = 9

54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 ..

này thì ta được thừa số kia)

- 2HS đọc đề bài toán .

Bài 3 :

… Có 45 kg gạo , chia đều vào 9 túi

…mỗi túi có bao nhiêu kg gạo ?

- Gọi HS đọc đề bài

- HS làm vở, 1 HS lên bảng làm bài:

- Bài tốn cho biết gì ?

Bài giải

- Bài tốn hỏi gì ?

Mỗi túi có số kg gạo là:

-Yêu cầu HS giải vào vở

45 : 9 = 5 (kg)

- Gọi 1 em lên bảng chữa bài

Đ/S: 5 (kg) gạo

- GV nhận xét,chốt lại

Bài 4 :

- HS đọc yêu cầu của bài toán .

- Gọi HS đọc yêu đề bài

- HS làm bài

-Yêu cầu HS tự giải vào vở

- HS đọc bài giải:

- Gọi HS đọc bài giải

Bài giải

Có số túi gạo là:

45 : 9 = 5 (túi)

- GV nhận xét,chữa bài

Đ/S: 5 (túi) gạo.

3 . Củng cố - Dặn dò :

-Về nhà học thuộc bảng chia 9 và làm bài - HS lắng nghe về nhà thực hiện

tập

- Nhận xét giờ học.

......................................................................................TẬP ĐỌC:

NHỚ VIỆT BẮC

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi hợp lý khi đọc thơ lục bát.

- Hiểu nội dung: Ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi ( HS trả

lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu )

- Đọc đúng: nắng ánh, dao gài, chuốt, rừng phách, mênh mơng.

Đàm Ngân6Tiểu học Hồng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

-Bản đồ để chỉ cho HS biết 6 tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ

- GV kiểm tra HS đọc 4 đoạn câu chuyện

- 2HS lên đọc bài và trả lời câu hỏi

Người liên lạc nhỏ

trong bài

- GV nhận xét chung.

- HS nhận xét.

2.Bài mới:

a.Giới thiệu bài.

- 2HS nhắc lại tên bài học.

b.Luyện đọc:

*Đọc mẫu

- GV đọc với giọng hồi tưởng, thiết tha, tình - HS theo dõi SGK, quan sát tranh

cảm.

minh họa

* Hướng dẫn luyện đọc , kết hợp giải nghĩa

từ

- Đọc từng câu

- HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ.

- GV sửa lỗi phát âm

- Đọc từng khổ thơ trước lớp

- HS nối tiếp đọc từng khổ thơ

- Hướng dẫn HS ngắt, nghỉ hơi đúng nhịp

thơ.

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ trong bài

- HS dựa vào chú giải nêu nghĩa, đặt

câu với từ ân tình

- Đọc từng khổ thơ trong nhóm

- HS đọc theo nhóm bàn

- Yêu cầu HS đọc cả bài

-1HS đọc cả bài

- Đọc đồng thanh

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

c.Hướng dẫn tìm hiểu bài:

-Yêu cầu HS đọc 2 dòng đầu

-HS đọc 2 dòng thơ

+Người cán bộ về xi nhớ những gì ở Việt …nhớ hoa, nhớ người

Bắc?

- GV nhận xét

-Yêu cầu HS đọc phần còn lại của bài thơ

- HS đọc

+Tìm những câu thơ cho thấy cảnh Việt Bắc HS trả lời

đẹp; Việt Bắc đánh giặc giỏi

d. Học thuộc lòng bài thơ.

- HS thi học thuộc lòng bài thơ giữa các dãy - HS thi đọc thuộc lòng bài thơ giữa

bàn, các tổ.

các dãy bàn, các tổ.

3. Củng cố, dặn dò:

- Về nhà tiếp tục HTL bài thơ và trả lời câu

hỏi trong bài

-HS chú ý

- Nhận xét giờ học.

......................................................................................THỂ DỤC:

Đàm Ngân7Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017Ôn bài thể dục phát triển chung

I, MỤC TIÊU:

-Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi: " Đua ngựa ".

II CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an tồn tập luyện .

-Phương tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “ Chạy đổi chỗ vỗ

tay nhau” và khăn bịt mắt …..

III . LÊN LỚP:

Định

Đội hình luyện

Nội dung và phƣơng pháp dạy học

lƣợng

tập

5phút

1/Phần mở đầu :

- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học .

- Chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân .

- Chơi trò chơi “Thi xếp hàng nhanh ”

2/Phần cơ bản :

*- Ôn 8 động tác vươn thở ,tay , chân , lườn , bụng

toàn thân, nhảy và điều hoà của bài thể dục phát

25phút

triển chung .(2 - 3 lần) nhịp 2-8

- GV nhận xét rồi cho tập tiếp

- Các tổ thi đua với nhau dưới sự điều khiển của tổ



trưởng .



- GV quan sát , nhắc nhở kết hợp sửa chữa động tác



sai cho các em .



* Thi đua tập giữa các tổ tập 8 động tác thể dục dưới

sự điều khiển của GV . Tổ nào tập đúng , đẹp nhất

được biểu dương trước lớp .

GV

* Chơi trò chơi “ Đua ngựa“

- GV trực tiếp điều khiển trò chơi, u cầu các em

chơi nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết .

3/Phần kết thúc:

- -Đứng tại chỗ vổ tay, hát .

5 phút

-GV cùng hệ thống bài

-GV nhận xét giờ học

……………………………………………………………………………………………………………………………..Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2016

CHÍNH TẢ: ( nghe – viết )

NHỚ VIỆT BẮC

I. MỤC TIÊU:

- Nghe, viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức thơ lục bát.

- Làm đúng các bài tập điền tiếng có vần au/ âu ( BT 2).

- Làm đúng bài tập 3 a.

Đàm Ngân8Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 14Năm học 2016 - 2017II. ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC:

- Bảng lớp viết 2 lần nội dung BT2

- Ba băng giấy viết nội dung các câu tục ngữ ở bài tập 3a

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ :

-HS viết bảng con các từ : giày dép,

GV nhận xét – sửa sai

dạy học, no nê, kiếm tìm …

2.Dạy bài mới :

a.Giới thiệu bài :

- 3HS nhắc tựa

b.Hƣớng dẫn tập chép chính tả

- GV đọc thong thả, rõ ràng 10 dòng thơ đầu - 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.

của bài Nhớ Việt Bắc.

+Bài chính tả có mấy câu thơ ?

…5 câu là 10 dòng thơ .

+ Đây là thơ gì ?

.. thơ 6-8 còn gọi là thơ lục bát

+ Cần trình bày bài thơ 4 chữ như thế nào ?

…Các câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8

cách lề 1 ô .

+ Các chữ nào trong bài viết hoa

… Các chữ đầu dòng thơ và danh từ

riêng Việt Bắc.

- Hướng dẫn HS viết bài

+ GV cho các em ghi đầu bài, nhắc nhở cách - HS tự đọc lại đoạn thơ

trình bày .

- Lớp chép bài vào vở

-GV quan sát lớp nhắc nhở HS cách trình bày

c)Chấm chữa bài .

- Chấm 5-7 bài, nhận xét

-HS nộp vở

d. Hƣớng dẫn làm bài tập chính tả

Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề, HD HS làm .

-2 HS lên bảng viết bảng quay

HS làm đến đâu GV sửa đến đó .

lớp làm vở nháp

- GV chốt lại lời giải đúng:

Bài 3 :

- GV hướng dẫn

-Yêu cầu HS làm vào vở

- GV nhận xét

3,Củng cố dặn dò:

- Nhận xét tiết học , nhắc nhở.- HS làm vở

- HS chú ý

- HS chú ý......................................................................................TOÁN:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

- HS thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong tính tốn, giải tốn (có một phép chia).

- HS làm được các bài tập: 1,2,3,4.

II. CHUẨN BỊ:

Đàm Ngân9Tiểu học Hoàng Hoa ThámTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×