Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án lớp 3BTuần 13tròn .

+ 9 được lấy 2 lần ta viết thành phép nhân

như thế nào ?

- GV nêu cách tìm 9 x 2 bằng cách đưa về

tính tổng của hai số , mỗi số hạng là

GV ghi bảng : 9 x 2 = 9 + 9

= 18

vậy ; 9 x 2 = 18

- Trường hợp 3 tương tự như 9 x2 .

- GV qua 3 ví dụ trên các em rút ra kết luận

gì ?

- GV nhận xét,yêu cầu HS lập bảng nhân 9

- GV hướng dẫn HS đọc thuộc bảng nhân

9

c.Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm.

- GV nêu đề

- Gọi HS đọc nhanh kết quả

BÀI 2 : TÍNH.

- Gọi HS đọc đề

- Yêu cầu lớp làm bảng con

- 2 HS lên bảng làm

- GV cùng HS nhận xét,chốt lại

Bài 3: GV ghi tóm tắt lên bảng

- GV hướng dẫn,yêu cầu HS giải vào vở

- GV chữa bàiBài 4 : Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp

vào ô trống .

-Yêu cầu HS tự làm rồi chữa bàiNăm học 2016 - 2017…9x2

… HS viết : 9 x 2 = 9 + 9

= 18

vậy; 9 x 2 = 18

- Cả lớp đọc 9 x 2 = 18- HS nêu

- 3 HS nhắc lại

+ HS tự lập bảng nhân 9 vào vở .

- HS đọc bảng nhân 9 xuôi , ngược- HS đọc kết quả của các phép nhân

bằng cách dựa vào bảng nhân .

- 2 HS đọc yêu cầu bài toán .

- Cả lớp bảng con

- 2HS làm bảng :

9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71

9 x 3 x 2 = 27 x 2 = 54

- 2 HS đọc bài toán

- HS làm vở:

Bài giải

Số HS của lớp 3B là

9 x 3 = 27 (bạn)

Đ/S: 27(bạn)

- HS tính nhẩm kết quả rồi ghi kết quả

vào ô trống liền sau .

- Nhận xét đặc điểm của dãy số.

- HS theo dõi3. Củng cố – Dặn dò

- GV nhận xét giờ học

- Dặn dò HS

......................................................................................TẬP VIẾT:

ƠN CHỮ HOA I

I. MỤC TIÊU:

- HS viết đúng chữ hoa: I ,Ơ K ( 1 dòng ).

Đàm Ngân11Tiểu học Hồng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 13Năm học 2016 - 2017- HS viết đúng tên riêng : Ơng Ích Khiêm ( 1 dòng ).

- Viết câu ứng dụng : Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí ( 1 lần ) bằng cỡ

chữ nhỏ.

II. CHUẨN BỊ:

- Các chữ Ơng Ích Khiêm và câu ứng dụng viết trên dòng kẻ ơ li

- Mẫu chữ viết hoa I , Ô , K .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động của giáo viên

1 . Kiểm tra bài cũ :

- GV chấm 1 số vở nhận xét .Hoạt động của học sinh

-HS nộp vở .- Gv nhận xét phần viết bảng .

- HS lắng nghe

2 . Bài mới :

a.Giới thiệu bài :

b.Hướng dẫn viết bảng con

*Luyện viết chữ hoa

- GV yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài -HS đọc các chữ hoa có trong bài

- GV KL: Các chữ hoa trong bài là : Ô , I , K lớp nghe nhận xét .

- GV giới thiệu chữ mẫu

- HS quan sát từng con chữ .- GV viết mẫu hướng dẫn HS quan sát từng

- HS viết bảng : Ô , I , K

nét .

- GV hướng dẫn cách viết .

-HS lắng nghe .

- GV theo dõi nhận xét uốn ắn về hình dạng -HS lấy bảng con chữ Ô , I , K

chữ , qui trình viết , tư thế ngồi viết .. .

- GV nhận xét uốn nắn .

* Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng)

- GV giới thiệu cho HS nắm về Ơng Ích

Khiêm

- GV viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ . Sau đó

hướng dẫn các em viết bảng con (1-2 lần)

* Luyện viết câu Ứng dụng .

GV giúp các em hiểu nội dung câu tục ngữ.

c.Hướng dẫn viết tập viết

- GV nêu yêu cầu viết theo cỡ chữ nhỏ :

+ Viết chữ I ,Ơ , K : 1 dòng

+ Viết tên riêng :Ơng Ích Khiêm 1dòng

+ Viết câu tục ngữ : 5 lần 5 dòng

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở .

Đàm Ngân12- HS đọc tên riêng

- HS viết bảng con

- HS đọc câu ứng dụng

- Lớp lắng nghe .

- HS lấy vở viết bài

- HS ngồi đúng tư thế khi viết bài

- HS nộp vở tập viết

Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 13- GV thu vở chấm nhận xét .

3. Củng cố - Dặn dò

- Về nhà viết bài ở nhà

- Chuẩn bị bài sauNăm học 2016 - 2017- Chú ý lắng nghe..............................................................................................................................................................Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016

TOÁN:

GAM

I. MỤC TIÊU:

- Biết gam là một đơn vị đo khối lượng và sự liên hệ giữa gam và ki - lô gam.

- Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân 2 đĩa và cân đồng hồ.

- Biết tính cộng trừ, nhân, chia với số đo khối lượng là gam.

- HS làm được các bài tập : 1,2,3,4.

II . ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

- Cân đĩa và cân đồng hồ cùng các quả cân và 1 gói hàng nhỏ để cân .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ

-3 HS làm bài tập về nhà

- 3 HS làm bài tập về nhà

- GV nhận xét

- 1 tổ nộp vở bài tập

2 . Bài mới

a. Giới thiệu bài:

- 3 HS nhắc lại

b.Hướng dẫn tìm hiểu

- GV cho HS nêu lại đơn vị đo khối lượng đã - 2 HS nhắc lại

học là ki-lơ-gam . để đo các vật nhẹ hơn 1kg

ta còn đơn vị đo nhỏ hơn kg .

- GV ghi kí hiệu,cách đọc,yêu cầu HS đọc lại

- GV giới thiệu quả các cân thường dùng .

- GV giới thiệu cân đĩa , cân đồng hồ . Cân

mẫu (cho HS quan sát) gói hàng nhỏ bằng hai

loại cân đều ra cùng một kết quả .

c.Thực hành

Bài 1 : GV cho HS quan sát tranh vẽ cân hộp

đường trong bài học để trả lời : “ Hộp đường

nặng 200g”

- Cho HS quan sát tranh vẽ cân 3 quả táo để

nêu khối lượng ba quả táo

Bài 2 : Cho HS quan sát tranh, đặt câu hỏi

hướng dẫn

-Yêu cầu HS nêu kết quả

Đàm Ngân13- HS tự làm bài với hai tranh vẽ tiếp

theo rồi chữa bài :Gói mì chính

nặng 210 g ; quả lê nặng 400 g

- HS quan sát hình vẽ cân quả đu đủ

bằng hai cân đồng hồ .

- HS đếm nhẩm : 200, 400,600, 800

rồi nêu kết quả : Quả đu đủ nặng

Tiểu học Hoàng Hoa ThámGiáo án lớp 3BTuần 13- GV nhận xét

Bài 3 : GV viết từng phép tính lên bảng, yêu

cầu HS tính.

- Giúp HS nhận xét được cách tính như số tự

nhiiên, ghi tên đơn vị vào kết quả tính.

Bài 4 :

- GV nêu đề tốn

- Hướng dẫn,u cầu HS tự giải vào vở

- GV chữa bài

3. Củng cố – Dặn dò

- Hỏi lại bài

- Về làm xem lại bài.Năm học 2016 - 2017800g .

- HS tự làm tiếp bài rồi đổi chéo vở

và chữa bài :

163g + 28g = 191g

42g - 25g = 17g

50g x 2g = 100g

96 : 3 = 32g

- HS đọc kĩ đề toán ,HS tự giải.

Bài giải

Trong hộp có số gam sữa là.

455 - 58 = 397 (g)

Đ/S: 397 (g)

- HS lắng nghe............................................................................................TNXH:

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG EM Ở TRƢỜNG (TIẾT 3)

.....................................................................TIẾNG ANH :

(G.V chuyên trách )

..............................................................................................................................................................Chiều thứ sáu:

THỂ DỤC:

ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. MỤC TIÊU:

- Ôn bài thể dục phát triển chung đã học, yêu cầu thực hiện động tác tương đối

chính xác.

- Học trò chơi "Đua ngựa". u cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia

chơi.

II . ĐỊA ĐIỂM VÀPHƢƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.

- Phương tiện: Còi, kẻ vạch trò chơi "Đưa ngựa"

III .NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Nội dung

Đ/lg

Phƣơng pháp tổ chức

'

5

A. Phần mở đầu

- ĐHTL

1. Nhận lớp:

- Cán sự báo cáo sỹ số

o o o o

o o

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung bài

o o o o

o o

học

o o o o

o o

2. Khởi động:

Đàm Ngân14Tiểu học Hoàng Hoa ThámTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×