Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. MẶT HẠN CHẾ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE

C. MẶT HẠN CHẾ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

-D.Nếu hệ thống mạng có hơn 10 máy tính thì

cần có một má chủ thật tốt.

Cần một nhà quản trò có kiến thức về

công nghệ BOOT-ROM

Khi máy chủ bò trục trặc, thì toàn bộ hệ

thống mạng không hoạt động đượcCẤU HÌNH- CHỨC NĂNG CỦA

DỊCH VỤ TRONG VIRTUAL LAN DRIVECÁCa. cấu hình Virtual Lan Drive 1.0 goàm :

-Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Virtual Lan Drive

Bootstrap File

Boot Service

Bootptap EditorAdministrator

Clients File

Configuration Database

IO Service

Login Serviceb. chức năng của mỗi cấu hình trong Virtual Lan Drive

1.0 :1. Virtual Lan Drive Administrator (quản lý đóa ảo mạng

cục bộ): Virtual Lan Drive Administrator cho phép chúng ta

tạo, sửa đỏi ,kiểm tra, xoá và xác đònh đươc những

mối quan hệ giữa các ổ đóa cứng ảo, máy khách

và máy chủ bao gồm trong mạng sử dụng đóa ảo

mạng cục bộ.

2. Virtual Lan Drive Client file :được cài đặt trên máy

khách. Các tập tin của máy khách này có nhiệm vụ

là lấy, chọn lọc các tập tin cần thiết trong quá trình

cài đặt windows 95 hoặc windows 98 cài đặt trên ổ

đóa cứng ảo. Tất cả những tập tin này rất cần thiết

cho việc kết nối mạng.

3. Virtual Lan Drive Configuration Database (cấu hình cơ sở

dữ liệu đóa ảo mạng cục bộ): sau (bên cạnh) Virtual

Lan Drive Administrator thì Virtual Lan Drive Configuration

Database có nhiệm vụ là lưu trữ máy kháck, thông tinHSTH : Phạm Phi Hùng

Trang10Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

của máy chủ (như là :tên máy khách, vò trí các tập

tin ảnh, các đòa chỉ MAC, các cổng UDP, tên người sử

dụng, mật khẩu, đòa chỉ IP).

4. Virtual Lan Drive Input/ Output (IO) Servive (dòch vụ thiết

bò xuất, nhập đóa ảo mạng cục bộ): Virtual Lan Drive IO

Servise

đáp ứng những yêu cầu Virtual Lan Drive

redirector hoạt đọng trên máy khách để truy cập tập

tin ảnh ổ đóa cứng ảo được lưu trữ trên máy chủ.

Một cách cụ thể là, các kênh điều khiển Virtual Lan

Drive IO Service có nhiệm vụ là đọc và viết các yêu

cầu đén sector nơi mà tạo ra các tập tin ảnh. Cũng

đều giống như các ổ đóa cứng là giải quyết các truy

xuất ngẫu nhiên về vấn đề thay đổi dữ liệu cũng

như toàn bộ các thiết bò nhập xuất. Virtual Lan Drive IO

Service ít nhất phải được cài đặt trên một máy chủ

trên hệ thống mạng. Dòch vụ này có thể được khởi

động hoặc dừng lại được sử dụng trong danh sách các

dòch vụ có ích của Windows NT Server hoặc Windows

2000 Server. Nó có thể được tuỳ chỉnh vối ứng dụng

Virtual Lan Drive IO Service Preference và có thể truy xuất

thông qua Windows Start manu.

5. Virtual Lan Drive Login Service ( dòch vụ đăng nhập vào

đóa ảo mạng cục bộ): Cho phép kiểm tra user name và

password khi cần. Nó còn cho phép thiết lập sự kết

nối tới các ổ đóa cứng ảo và Virtual Lan Drive IO

Service. Sau khi cài đặt phần mềm 3Com Virtual Lan Drive

lên Server thì Virtual Lan Drive Login Service xuất hiện

trong danh sách các dòch vụ hữu ích trong windows NT

server hoặc windows 2000 server. Nó có thể được tuỳ

chỉnh vối ứng dụng Virtual Lan Drive IO Service Preference

và có thể truy xuất thông qua Windows Start manu.

6. Boot Service (dòch vụ khởi động).Boot Service gồm có

ba cấu hình là :TFTP, PXE, BOOTP. Các cấu hình này rất

cần thiết để khởi động các máy khách từ xa.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang11Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

7. Bootstrap Editor : có nhiệm vụ chèn các máy khách

vào cơ sơ dữ liệu.Chương 4CẤU HÌNH CHO MÁY CHỦ VÀ

MÁY TRẠM

A. YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

+ Máy chủ ( Server ) : CPU Pentium, dung lượng Ram là 512

MB, dung lượng đóa cứng từ 40 GB trở lên (tùy thuộc vào số

lượng máy trạm), card mạng, hệ điều hành Windows NT hoặc

Windows 2000 Server và dòch vụ DHCP (dòch vụ này đóng vai trò

rất quan trọng cho Virtual Lan Drive hoạt động)

+Máy trạm (client) : CPU Pentium, dung lượng Ram tối thiểu

là 64 MB, card mạng có gắn Boot Rom PXE. Đặc điểm lưu ý khi

chọn card mạng cho máy trạm : nếu sử dụng card mạng dùng

chip của hãng 3Com 905c thì không cần Boot Rom ( vì đây là loại

Boot Rom on card) , loại card này rất mắc tiền. Chúng ta có thể

sử dụng các loại card rẻ tiền hơn như Linkpro/Cnet dùng chíp

Realtek 8139 và gắn thêm Boot Rom.

Phần mềm Virtual Lan Drive phiên bản 1.0 chỉ hỗ trợ cài

đặt Windows 98 trên máy trạm, muốn cài đặt Windows 2000

hoặc cao hơn, thì phải sử dụng phiên bản 2.0 hoặc 2.5.B. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN MÁY CHỦ

+ Phần mềm 3Com Virtual Lan Drive được lưu dưới dạng nén,

ta cần phải giải nén phần mềm này trên đóa cứng. Một màn

hình tự động xuất hiện với giao diện có tên là 3Com Virtual Lan

Drive xuất hiện, ta chọn run Virtual Lan Drive Installation để cài

đặt. Ta có thể chạy tập tin SETUP.EXE để cài đặt.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang12Tiểu luận thực tập tốt nghiệp

GVHD : Trần Thành Kiên

Quá trình cài đặt sẽ hỏi bạn một số thông tin như sau : số

serial, kiểu cài đặt ta chọn Administrator and Server và để cho

máy tự cài đặt cuối cùng ta bấm Next. Sau khi cài đặt xong,

trong cửa sổ Control Panel có 3 biểu tượng 3Com PXE, 3Com

BOOTP, 3Com TFTP. Khi đó các cấu hình cần thiết của Virtua Lan

Drive nằm ở đường dẫn sau : Start  Programs  3Com Virtual Lan

Drive.Chương 5THIẾT LẬP CÁC CẤU HÌNH DỊCH

VỤ

TRÊN MÁY CHỦ

1. CẤU HÌNH CHO 3COM PXE :

Từ biểu tượng control panel, nhấn đúp lên biểu tượng 3Com

PXE. Khi đó một thông báo hiển thò nhắc nhở dòch vụ này(PXE

service) chưa chạy, và hỏi bạn có muốn khởi động nó hay

không, chọn Yes để đồng ý khởi động

Từ hộp thoại 3Com PXE, chọn tab Options để kiểm tra xem tập

tin BOOTPTAB có nằm trong thư mục C:\TFTPBOOT hay không(đây

là tập tin dùng để khởi động BOOT-ROM), nếu không đúng, thì

ta phải chọn đường dẫn lại sao cho đúng.HSTH : Phạm Phi Hùng

Trang13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. MẶT HẠN CHẾ CỦA VIRTUAL LAN DRIVE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×